HÍVATLANUL TILTAKOZUNK

Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Ez a(z) HÍVATLANUL TILTAKOZUNK petíció automatikusan generált fórumtémája


Vendég

#1

2013-09-07 11:35

Nem minden követeléssel értek egyet, de a többséggel nagyon is! :)
Amivel nem értek egyet:
- a tankötelezettség 18 éves korra való visszaállításával, a gyakorlatban ez már nem segít, viszont hatalmas költségeket ró az államra, én úgy gondolom, hogy feleslegesen.
- Iskolarendőr visszavonása - természetesen a mostani H.R. féle rendszer szerinti rendőrrel nem értek egyet, de azért az iskolarendőr, mint szorosan együttműködő SEGÍTŐ (!), nagyon jó tud lenni - ezt is tapasztalatból mondom :)
- Köszönöm a sok munkát!

Vendég

#2 Re: A 18 év tanköteles korhatárt az ország gazdasági "helyzetéhez" viszonyítani, annyi beletörödni a

2013-09-07 11:52

jenike5

#3

2013-09-07 12:23

Mint volt pedagógus és iskolavezető tiltakozom!

Vendég

#4 A palatáblától a compjuterig...

2013-09-07 13:17

A nemzet napszámosa bélyeget cipeli a tanítói-oktatók- már Eötvös József a reformkor szellemi atyja óta, aki megteremtette a "tanyasi iskolák" hálózatát a XIX. sz.közepének Magyarországában. "A falu jegyzője"c. regéy írója. Tevékenysége -Oktatásügyi Miniszter-eredményessége hatására;- hatalmas fejlődésnek indult az ország kultúrális és teremtő művészeti élete. Neveléstörténet. Az 1895-ben életrehívott Eötvös Kollégium un. "Fényes szelek ifjúsága" mozgalom életrekeltette a tudomány iránt fogékony nemzedékek sorát...A mozgalom élt 1949-ig... hatása hosszú évtizedekre kifejtette a szabad szellemiség viszafordíthatatlan áramlását napjainkig... A gyermek kiváncsisága a természet kölcsönhatásai -dialaktika- iránt kimeríthetetlen...a hoffmannfélék által kínált "köznevelés"célja "Kősziklára épült iskolákkal kell a jövőt megalapozni"-mert az oktatásban nincs rend;- katasztrófálisak az erkőlcsi viszonyok;-tombol a normaszegés;- egyetemes az értékvesztés;- a TANÁROKAT eszköztelenné tették" 1989- től a pedagógus társadalom egésze és részei visszamenőleg "bűnszövetségben" elkövetett csalással-sikkasztással-a gyermektársadalom kifosztásával stb. vádolom. Felkérem Budai Gyula urat és társait kutakodjank a csontok kihalászásával és állítsák a "nemzet napszámosait" az isten és a fidesz-kdnp-hatalom ITÉLŐSZÉKE elé...Amíg a nemzetijövedelem -GDP- belesüllyed a politikusok viselkedésének MOCSARÁBA.. minden marad a régiben...hoffmanni egykezes szamárindulója, már 152 éve azonosíthatatlan a magyar KÖZTÁRSASÁG tudományok iránt elkötelezett JÖVŐ NEMZEDÉK KIVÁNCSI TERMÉSZETÉVEL. Hoffmann kijelentette, a püspöklila szárnycsapkodással -arroganciával-"Világnézeti semlegesség nincsen"...helyesen tennék a tanárok, ha megvallanák hitüket és katolikus keresztény szellemiség honosodna meg az iskolákban.. Ha a pedagógus társadalom elfogadja a keresztéységet, mint HALADÓ hagyományt, akkor semmi szükség a nemzetijövedelem kötelzően érvényes az oktatásra fordított 4,3% szemben legalább háromszorosára-12,9 %-ra FELEMELNI...maradjunk a PALATÁBLÁNÁL... 1955-1992. Esztegomi Tanítóképzős volt véndiák.
serpapa
Vendég

#5

2013-09-07 16:31

Nincs nagyobb bűn, mint a tétlenségünkkel társtettessé válni azokkal, akik szabadnak született, mindenre fogékony, végtelenre táruló lelkükkel bennünket tanító gyerekeink és unokáink szárnyait vágják le, miközben nem tudják, mit cselekszenek.

dédidudi

#6 Re: A palatáblától a compjuterig...

2013-09-07 19:05


Vendég

#7

2013-09-07 21:38

Életet az életnek, jelent és jövőt gyermekeinknek! Megbecsülést a pedagógusoknak, tiszteletet minden élőlénynek!

Vendég

#8

2013-09-08 08:04

Minden követeléssel egyetértek, kivéve a hároméves kortól kötelező óvodáztatás elleni tiltakozást. Akik ezt megfogalmazták, talán nem tudják, hogy rengeteg olyan kisgyerek él pl. Borsodban, aki sohasem látott normális, tiszta szobát, wc-t,nem evett terített asztalnál, ha egyáltalán rendszeresen kap enni, nem meséltek neki mesét stb. Ilyet csak az óvodában láthat, kaphat. Minél előbb, annál jobb.

Vendég

#9 Re:

2013-09-08 08:55

#8: -

Azt gondolom, hogy a borsodi gyerekeknek találni kell egy megoldást, ami azt eredményezi, hogy bekerülnek az óvódába. Az én kisebbik lányom nagyon nem akart oviba járni, épp külföldön éltünk, otthon maradhattam vele. Jó volt neki is, nekem is. A nehéz sorsú, problémás gyerekek miatt  miért kell a jól szocializáló családok gyerekeit is kötelezni az ovira? Nekik ez büntetés. Nem hiszek a nagy általános megoldásban. Helyi megoldás kell a helyi problémára. Persze, macerásabb. Viszont működik.

Efi

#10 Re:

2013-09-08 10:05

#8: -

és akkor azoknak is be kell vinniük oviba a gyerekeiket, akik otthon, szerető, családi légkörben tudják nevelni gyermekeiket, együtt a kisebb testvérrel pl? Ezt törvénnyel kell megoldani?

K.fy

#11 Petíció követelés része

2013-09-08 10:49

Az 1. és 3. ponttal vitatkozom!
A mi területünkön pl: azért pisilt be egy elsős gyermek, mert egy etnikumi 4-es WC pénzt követelt tőle. Tudom, hogy ez nem a rendőr dolga, de akkor legyen iskola felügyelő, akinek joga lenne erre keményen fellépni! ..és még ott van az ugyanezen csoport óra alatti tanár zaklatása a gyerekek előtt mert, be mert írni az üzenőfüzetbe a szülők részére.
A 3.ponttal meg az a baj, hogy aki nem tanul, csak állandóan lebukik, az egy idő után zavarja a többiek órai fejlődését, nincs keresni valója az iskolákban!


Vendég

#12 Re:

2013-09-08 13:16

#8: - Én meg azt mondom, hogyha otthon van a szülő, akkor had döntse már el, hogy be akarja-e adni 3 évesen az oviba vagy nem. Arra is gondolni kell, hogy ki tudja-e fizetni a gyerek étkeztetését. Ha nem, akkor nehogy már kötelezzék rá.

 

kapjukelőket

#13

2013-09-08 18:21

Javasolnám a kötelező egész napos iskola eltörlésének felvételét a követelések közé.
Pöndör

#15

2013-09-08 20:52

Ami ma az iskolákban történik, az megbocsáthatatlan!!!A gyerekek, tanárok, szülők alapvető jogait elvették, megalázó helyzetbe hozták Őket. Tiltakozom ellene!!Mindent megtennék, hogy ne így legyen. Természetesen csak is törvényes keretek között. Nekem még számít a törvény, a tisztességgel együtt.Önöknek, akik ezt ma elkövetik, már semmi sem!! Szégyenletes....

Vendég

#16

2013-09-09 04:00

Hehe, a kamara még létre sem jött, ámde máris kötelező belépni.

Vendég

#17

2013-09-09 07:15

Ez a petició minden értelmes ember számára VÁLLALHATÓ, ha úgy tetszik, KÖTELEZŐ azért hogy Magyarország megmaradhasson Európa részeként létezni.
Ez mondom, mint nyugdíjas tanár, aki tudja, mit jelent a Fidesz ezirányú tevékenysége: Bűnt a jövőnk és gyermekeink boldogulásáért! Ennyit legalább kötelességünk megtenni, hogy felhívjuk a "zemberek" figyelmét arra, hogy az az út, amin most a Fidesz vezeti az országot, a SEMMIBE VEZET.
Egres Béla-JVG

#18 A JÖVŐ GENERÁCIÓJA EGYESÜLET NEM TÁMOGATJA ÉS VÁLLALHATATLANNAK TARTJA EZT A PETÍCIÓT!!!!!

2013-09-09 09:56

Tisztelt olvasók!
Az alábbi levelet írtam eme haza áruló disznóság készítőinek, de ide is kiírom:

Tisztelt Oldalszerkesztő!

Egres Béla vagyok a Jövő Generációja Egyesületének a vezetője!

Ez a petíció teljességgel vállalhatatlan mind a társadalom mind az egyének számára. A Kormány nem véletlenül hozta azokat az intézkedéseket, melyek a közelmúltban bevezetésre kerültek. A fiatalság nevelése és oktatása válságban van! Ezt a válságot nem lehet liberális és demokratikus eszmék és elgondolások útján megoldani. Ahogyan 18. életéve alatt nincs szavazati jog úgy az oktatási intézményekben sincs helye a demokráciának, és az oktatási ügyekbe nem lehet beleszólásuk a nem szakembereknek, adott esetben a diákoknak. A fiatalok nem ismerik nem tisztelik hazánk értékeit-hagyományait, és felkészületlenül valós tudás nélkül lépnek ki a nagybetűs életbe. Ezért kezdeményeztük már korábban is a mindennapos testnevelés bevezetését, a közmunkához kötött érettségi valamint a nyelvvizsgához kötött felvételi bevezetését. Ez a három javaslatunk a közelmúltban meghallgatásra talált, de további szigorításokat eszközölünk, a fiatalság érdekében:

1. Egyesületünk aláírás gyűjtésbe kezd annak érdekében, hogy alkotmányban rögzítsék hogy az egyetemek egyetlen és vitathatatlan képviselete a HÖOK legyen, mellyel szemben kritikát megfogalmazni nem lehet!

2. Kezdeményezzük, hogy a röghöz kötés még a költségtérítéses hallgatókra is kiterjedjen, mivel az ország nem bírja fenntartani a felsőoktatást önerőből. A tankötelezettség korhatárát szállítsák le 14. évre és a középiskolai tanulmányok folytatását kössék 4.5 ös átlaghoz és képzési hozzájárulás fizetéséhez.

3. Kezdeményezzük a fiúk számára a kötelező katonai szolgálat újbóli, a nők számára meg a kötelező egészségügyi szolgálat bevezetését , melyet szabjanak feltételéül az érettségi kiadásának és a felvételinek.

4. kezdeményezzük, hogy a sport és a honvédelmi ismeretek a teljes oktatási rendszer szerves részesei legyenek az általánostól egészen a diplomáig, és akik e két területen nem teljesít megfelelően az kerüljön elbocsájtásra az adott oktatási intézményből.

5. Kezdeményezzük, hogy a fizetéseket az iskolai végzettség határozza meg, a gyerekek tanulmányi előmenetelét a szülők iskolai végzettsége határozza meg és a diploma kiadásának feltétele a házasság és legalább egy gyerek vállalásához legyen kötve.

Egyúttal üzenjük a Hallgatói Hálózat és a Középiskolások Hálózatának, hogy a fák nem nőnek az égig és a szervezet tagjainak mint aktív hallgatóknak egyetlen feladatuk van a TANULÁS! Amennyiben már nem aktív hallgatók, úgy a munka és adófizetés lenne a feladatuk és nem a fiatalok lázítása.
Egyesületünk tisztában van azzal, hogy a fiatal hallgatóság külföldi pénzen több hírportált is megvásárolt, hogy saját érdekeiket reklámozva akár hazájuk ellen fordulva, de saját önző elképzeléseiket juttassák érvényre. Minden IGAZ MAGYAR feladata hazája érdekeinek képviselete és hagyományainak megőrzése.


Tisztelettel: Egres Béla
7633 Pécs, Kerényi Károly u. 2/b
https://www.facebook.com/egres.bela

http://www.peticiok.com/szigoritsunk_a_magyar_oktatasi_rendszeren_es_a_fiatalok_nevelesen
Ultras Liberi

#19 Ultras Liberi

2013-09-09 10:03

Tisztelt Oldalszerkesztők, hozzászólók!

Elképzelésetek, bár logikusnak tűnik, csak fenntartásokkal tudjuk támogatni. A Középiskolások Hálózata már kiírta facebook oldalára ezt a petíciót akikről tudjuk, hogy kik, és kik pénzelik mozgalmukat. Remélni tudjuk, hogy Önök nem ennek a szervezetnek a követői és nincsenek velük kapcsolatban. Hiányoljuk a követeléseik közül a futball meghonosítását, holott erre most nagy szüksége lenne a hazának. Továbbá nem szeretjük az ilyen álarc mögé bújt névtelen gerilla akciókat, melyet itt az interneten bárki megszervezhet!

Eszter Csongrády BME

#20 Mit akartok ti itt?

2013-09-09 10:16

Mit akartok ti itt ezzel?

Egy olyan oktatási rendszer ahol egy Pumpás Pista diplomát kaphat, ahol egy gondolkozni nem tudó, helyesen írni nem tudó érettségit kaphat és ahol egy gyogyóst felvesznek a közgázra, majd a jogra az az oktatási rendszer egy fabatkát sem ér!
Lehet itt akármilyen liberális, vagy konzervatív eszmével előjönni!

Pumpás Pistát mindenki ismeri! Neki a haverja a Kato Alpár aki szintén HÖKös volt a BTK-n úgy, hogy közben a PPK volt az anyaintézménye. Neki van egy szaktársa akivel volt szerencsém az életben összefutni! Elvileg tanár szakon végzett, de én az érettségijét, sőt a 8 általánosát is megkérdőjelezem! A srác 5 perc alatt elázott és hülye volt mint a segg! A barátnője úgy nézett ki mint egy fogyatékos-úgy is viselkedett, de a jogra járt. Aztán a facebookon láttam viszont ismert fideszes politikusokkal és celebekkel pózolni.

Ezek az emberek hogy kaphattak érettségit, és hogy vehették fel őket nem tudom, de ha a Hallgatói Hálózat és jó érzésű emberek ezt a petíciót támogatják akkor sajnos ti sem vagytok különbek.
Az elmúlt 8 év és a ti elképzelésetek erre fogja hajtani az oktatási rendszert.
Ha rajtam múlna, én átvilágítanák mindenkit akik az elmúlt 20 évben érettségit és ennél magasabb bizonyítványt szereztek. Bizonyos esetekben újra is vizsgáztatnék embereket, mert az nonszensz, hogy fogyatékos alkoholista emberek szaladgálnak az utcákon diplomával, akik még élvezik is az ilyen és ehhez hasonló petíciók támogatását.

Meg kell regulázni az oktatást és a fiatalokat. Aki nem való a közösbe az menjen a levesbe és söpörje az utcát, de ne az én diplomámnak és munkámnak az értékét rontsa!
Szent-Györgyi Albert

#21 1930

2013-09-09 11:10

"Hogy csak az lehet igazán ember, aki igazán gyermek is tudott lenni, az régi igazság. Hogy csak az egészséges ember lehet igazán hasznos tagja a társadalomnak, ahhoz kétség nem fér. És mi kikergetjük hideg, sötét téli reggelen fél hét órakor kis gyermekeinket meleg ágyukból, hogy elzavarjuk őket az iskolába, ahol mozdulatlanul, rettegésben töltik el zsenge éveik nagy részét, ahol egészségtelen, félénk, 10 éves felnőtteket faragnak belőlük. ... Ami itt folyik, ellenkezik nemcsak a fiziológia és orvostudomány, de ellenkezik az emberi józan ész legelemibb követelményeivel. Ami pedig az öt órai oktatást illeti, én magam ugyancsak szellemi munkához szokott tudós ember vagyok, de én képtelen vagyok tovább, mint két óra hosszat előadásra figyelni, még akkor is, ha az előadás érdekes (ami pedig előadásban elég ritka). És akkor mi 10-12 éves kis gyermekek fejének beszélünk öt óra hosszat? Én nem értek pedagógiához, de ha ez nem ellenkezik a pedagógia elveivel, úgy ezt a tudományt sem emberi lényeknek találták ki.
...
Hogy az iskola mit ad a mi elvett drága kincseinkért, a kivert érdeklődésért, a megcsonkított egészségért, az elnyomott szabadságért és önállóságért, azt nekem sok érdeklődésem ellenére sem sikerült kinyomoznom."
Ongjerth Dávid

#22 Re: Mit akartok ti itt?

2013-09-09 12:54

#20: Eszter Csongrády BME - Mit akartok ti itt?

 

Szia, Eszter!

Ha "helyesen írni nem tudó", akkor itt küldöm javítva az első látásra is üvöltő hibáid:

- "jogra, az"

- "Kato Alpár, aki"

- "egy szaktársa, akivel"

- "úgy nézett ki, mint"

- "támogatjuk, akkor"

- "mindenki, aki ... szerzett"

- "közösbe, az menjen"

Az átalakítás miatt nálunk április óta nem működik a tanáriban a nyomtató, napokig nem volt órarend, sokan nem kapták meg a tavalyi érettségiztetésért szerződés szerint járó bérüket és a tankönyvcsomagok durván húsz százalékával nem volt probléma. A sor elég könnyen folytatható lenne.

A változtatás kormány által deklarált célja nem a "megregulázás", hanem az esélyegyenlőség megteremtése. Esély az eddigiek miatt tudtommal nem egyenlősödött, rend helyett pedig fejetlenség uralkodik: a vezető szerveinknek január óta azt sem sikerült eldönteniük, hogy melyiküknek pontosan mi a dolga. A tantestületem körülbelül fele konzervatív, de a mostani helyzet az ő messze túlnyomó többségüket is felháborítja.

A "fogyatékos" szót nagyon nem illik úgy használni, ahogy te teszed.

Ongjerth Dávid

 

daimonion

#23 Re: Ultras Liberi

2013-09-09 13:38

#19: Ultras Liberi - Ultras Liberi

Bár nem vagyok szerkesztóje az oldalnak, de - miután saját döntésem alapján csatlakoztam a Hívatlanul FB-csoporthoz - a magam nevében segítek az alábbi információval:

"A HÍVATLANUL-csoportnak nem kevesebb a célja, minthogy a sok „ha” végére járjon. Hányan vagyunk a százötvenezres pedagógustársadalomból, akik hajlandók lennénk a nevünket is vállalva tiltakozni a 2011-ben elfogadott köznevelési törvény minden szakmaiatlan, felelőtlen pontja és romboló hatása ellen. A lehetséges tiltakozók számára vagyunk kíváncsiak.Csak akkor lépünk a nyilvánosság elé, ha a jelentkezők, azaz a tiltakozók létszáma elér egy kritikus számot (ötvenezret), vagy a csoporttagok kisebb létszám esetén is vállalják, hogy nyíltan és nyilvánosan, aláírásukkal tiltakoznak, mondjuk a petíciók.com oldalon vagy más, a fb csoportban, illetve levélben előtte megvitatott és jóváhagyott módon. Ha ez sikerül, a tiltakozást (az aláírásokkal) kinyomtatjuk, és továbbítjuk a megfelelő helyekre. Akár összejön ez a ma utópisztikusnak tetsző létszám, akár nem, a csoportnak lehet információ- és munkaközvetítő, segélyező, támogató szerepe is. Várunk szakmai és civil szervezeteket, tantestületeket, szülőket, támogatókat.A HÍVATLANUL-csoport a facebookon szerveződik. Titkos, tehát csak meghívással lehet bekerülni. Ha valakihez ismerősökön keresztül nem érkezik meghívás, jelezheti a hivatlanul@googlegroups.com címen. Ugyanakkor az ide írott levélben kérhetik a felvételüket azok az érdeklődők is, akik nincsenek fenn a facebookon. "

Nincs mögöttünk semmilyen szervezet, nem pénzel senki, szabadon döntöttünk - TÁJÉKOZTATUNK, TILTAKOZUNK, ÖSSZEFOGUNK. Az első kettő nem szorul magyarázatra, a harmadikhoz pedig egyelőre annyit: mi, szabad polgárok, egyének, keressük azokat, akik hasonlóan látják az oktatással kapcsolatos problémákat,hogy együttműködve elérhessünk valamit.

  

 Vendég

#24

2013-09-09 17:23

Nyugdíjas pedagógusként és nagymamaként tiltakozom

Vendég

#25

2013-09-09 17:50

A petíció minden pontjával egyetértek.