HÍVATLANUL TILTAKOZUNK


Vendég

/ #4 A palatáblától a compjuterig...

2013-09-07 13:17

A nemzet napszámosa bélyeget cipeli a tanítói-oktatók- már Eötvös József a reformkor szellemi atyja óta, aki megteremtette a "tanyasi iskolák" hálózatát a XIX. sz.közepének Magyarországában. "A falu jegyzője"c. regéy írója. Tevékenysége -Oktatásügyi Miniszter-eredményessége hatására;- hatalmas fejlődésnek indult az ország kultúrális és teremtő művészeti élete. Neveléstörténet. Az 1895-ben életrehívott Eötvös Kollégium un. "Fényes szelek ifjúsága" mozgalom életrekeltette a tudomány iránt fogékony nemzedékek sorát...A mozgalom élt 1949-ig... hatása hosszú évtizedekre kifejtette a szabad szellemiség viszafordíthatatlan áramlását napjainkig... A gyermek kiváncsisága a természet kölcsönhatásai -dialaktika- iránt kimeríthetetlen...a hoffmannfélék által kínált "köznevelés"célja "Kősziklára épült iskolákkal kell a jövőt megalapozni"-mert az oktatásban nincs rend;- katasztrófálisak az erkőlcsi viszonyok;-tombol a normaszegés;- egyetemes az értékvesztés;- a TANÁROKAT eszköztelenné tették" 1989- től a pedagógus társadalom egésze és részei visszamenőleg "bűnszövetségben" elkövetett csalással-sikkasztással-a gyermektársadalom kifosztásával stb. vádolom. Felkérem Budai Gyula urat és társait kutakodjank a csontok kihalászásával és állítsák a "nemzet napszámosait" az isten és a fidesz-kdnp-hatalom ITÉLŐSZÉKE elé...Amíg a nemzetijövedelem -GDP- belesüllyed a politikusok viselkedésének MOCSARÁBA.. minden marad a régiben...hoffmanni egykezes szamárindulója, már 152 éve azonosíthatatlan a magyar KÖZTÁRSASÁG tudományok iránt elkötelezett JÖVŐ NEMZEDÉK KIVÁNCSI TERMÉSZETÉVEL. Hoffmann kijelentette, a püspöklila szárnycsapkodással -arroganciával-"Világnézeti semlegesség nincsen"...helyesen tennék a tanárok, ha megvallanák hitüket és katolikus keresztény szellemiség honosodna meg az iskolákban.. Ha a pedagógus társadalom elfogadja a keresztéységet, mint HALADÓ hagyományt, akkor semmi szükség a nemzetijövedelem kötelzően érvényes az oktatásra fordított 4,3% szemben legalább háromszorosára-12,9 %-ra FELEMELNI...maradjunk a PALATÁBLÁNÁL... 1955-1992. Esztegomi Tanítóképzős volt véndiák.