HÍVATLANUL TILTAKOZUNK

http://hlazarb.net46.net/hivatlanul_logo.png

Tiltakozunk:

 

 1. az iskolák központosítása ellen;
 2. az esélyteremtő, alternatív iskolák ellehetetlenítése ellen;
 3. mindenfajta kirekesztés és szegregáció ellen;
 4. a politikai, ideológiai megfontolások alapján kialakított központi tanterv ellen;
 5. a tudós kollégák korai kényszernyugdíjaztatása és a felsőoktatás elsorvasztása ellen;.
 6. a szülői és diákjogok korlátozása ellen;.
 7. a hatástanulmányok és a szakma megkérdezése nélkül végrehajtott valamennyi átalakítás ellen;

 

 

Követeljük:

 

 1. a diákok rendőri felügyeletének azonnali megszüntetését az iskolában és az utcán egyaránt;
 2. a minden pedagógiai megfontolással ellentétes 3 éves kortól kötelező óvodáztatás felszámolását;
 3. a 18 éves korig tartó tankötelezettség visszaállítását, hogy elkerüljük a fiatalok tömeges kiesését a rendszerből;
 4. a pedagógusok munkaterheinek visszaállítását a korábbi szintre nem csak azért, mert a jelenlegi plusz terhek sok esetben burkolt bércsökkentést jelentenek, hanem azért is, mert értelmetlen, sőt kontraproduktív kötelezően megszabni az iskola épületében eltöltött időt;
 5. a kierőszakolt és antidemokratikus Pedagógus Kar azonnali felszámolását, amely lehetővé tenné, hogy az oktatási kormányzat a szakmai döntések előtt ne egyeztessen  a független szakmai műhelyekkel, civil szervezetekkel, és amelynek adatbázisába való automatikus felvétel sérti a személyiségi jogokat;
 6. az iskolai autonómia és a tanszabadság haladéktalan visszaállítását.

 

a tanárokból, szülőkből, támogatókból álló

HÍVATLANUL csoport

 

("Hívatlanul létezünk. Előállnunk is úgy kell, úgy lehet: vakmerőn, hívatlanul. Ha van, ha volt hivatásunk. Ha nem akarjuk, hogy egy hallgatásba menekülő, fejét félrefordító társadalom bennünk találjon bűnbakot, és azt mondja, gyávák vagyunk. Ha a XXI. században, Európa közepén úgy gondoljuk, van beleszólásunk a saját életünkbe, tudatosan és jól akarjuk végezni a munkánkat, és felelősnek érezzük magunkat a ránk bízott gyerekekért. Ha tanárok vagyunk. Ha tényleg a mi szakmánk a legszebb. Elméket nyitogat. Tudni és lenni segít. Ha magunk is elmék vagyunk, nem vadak.")

 

A korábbi aláírók listája (Akik még azelőtt írták alá a tiltakozást, hogy meghirdettük volna a peticiok.com-on)