Tiltakozás a kormányzati történelemhamisítás ellen


Vendég

#226

2014-02-04 22:23

Ráadásul ocsmány giccs!

Vendég

#230 Re:

2014-02-06 10:14

 

TÁJÉKOZTATÁSUL:


MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG NYÍLT  LEVELE

DR. POLT PÉTER  ÚRNAK

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFŐBB ÜGYÉSZÉNEKBUDAPEST


TISZTELT  FŐÜGYÉSZ  ÚR!

A Magyar Justitia Bizottság (MJB) elnöksége nevében,  valamint  saját nevemben, feljelentést teszek Gyurcsány Ferenc ex-miniszterelnök, (a DK elnöke) ellen  nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás és becsületsértés miatt.

Indoklás: az MJB elnöksége, valamint  (megítélésünk szerint)  a magyar választópolgárok  többsége: sértőnek, megalázónak, hazugságnak, és saját korábbi tevékenységével illetve nyilatkozataival is ellentmondónak tartja, a  miniszterelnökünket vagy kormányunkat  permanensen szidalmazó,  ezáltal a hazai és a külföldi közvélemény előtt bennünket rossz színben feltüntető  Gyurcsány Ferenc  tevékenységét.

Gyurcsány Ferenc már-már hitleri stílusban, a paranoiásokra emlékeztető  gesztikulálással  kísérve, lázítja az embereket hazugságaival,  személyeskedésével és vádaskodásaival, többek között azt állítva  Orbán Viktorról, hogy  hazaáruló, aki  reggel, délben és este,-  tízszeresen felülmúlja az ő őszödi hazugságait.

Vita tárgyát nem képezheti, hogy a BTK-ban rögzített - a hazaárulás kritériumait rögzítő - paragrafusok között egyetlenegy olyan sem szerepel, amelyet  miniszterelnökünk  elkövetett volna.

Meggyőződésünk, hogy minden funkció nélküli, vagy pártokhoz nem tartozó, ún. "egyszerű" állampolgárok sem kötelesek eltűrni, hogy egyes miniszterelnöki hatalomra  törő személyek,  és  köztük a legagresszívabbnak  mutatkozó Gyurcsány Ferenc valótlanságokkal vádolja a magyar kormányt és annak elnökét.

Megítélésünk szerint  nem elegendő Gyurcsány Ferenc egyre növekvő - feltűnési viszketegségét vagy labilis elmeállapotát igazoló - súlyos vádakat tartalmazó kijelentéseinek cáfolata, mert  hajlamos  figyelmen kívül hagyni a figyelmeztetéseket és az ellenérveket, tehát jogi úton kell fellépni ellene. Gyurcsány  nem csupán a kormányelnököt vagy  a kormányt szidalmazza és a fentebb említett súlyos vádakkal  illeti, hanem semmibe veszi  az állampolgárok nagy többségét  és ezzel durván sértegeti  nem csak  azokat, akik egyetértenek Orbánnal, a kormányával és a politikájával, hanem - közvetve -  azokat is, akik (semlegesként)  politikai ügyekkel nem foglalkoznak, de tisztában vannak azzal, hogy hazájuk törvényesen megválasztott miniszterelnökét  és kormányát nem lehet harmadosztályú kiskocsmában  használatos kifejezésekkel lejáratni, illetve   "ország - világ"  előtt  hiteltelenné tenni.

Tisztelt Főügyész Úr! Büntetőjogi felelősségem tudatában tájékoztatom Önt (és szükség esetén igazolhatom), hogy sem a MJB, sem személyem nincsen kapcsolatban a FIDESZ-el és elfogultsággal sem  vádolhatnak minket. Nem egyszer (de korrekt módon) szóvá tettük az általunk vélt hibáikat, de sem őket, sem az ellenzéket nem "dobáltuk sárral", soha (!) nem mondtunk és nem írtunk igaztalan dolgokat, nem lázítottuk a tömegeket valótlanságokkal, hamis ígéretekkel vagy  fenyegetésekkel.

Mindezek alapján kérem  Önt, hogy szíveskedjen kivizsgáltatni Gyurcsány Ferenc kirívóan  káros, sértő, a közvéleményt megtévesztő, minden alapot nélkülöző nyilatkozatait és a felelősségre vonására megfelelő intézkedést foganatosítani.

Tisztelettel:

(Prof. Dr. Bokor Imre)

az MJB elnöke

 


Vendég

#231

2014-02-06 18:42

Miért éppen 2014 lesz a holokauszt éve?
Érdekes kérdések:
Amikor a magyarság számára fontos keresztény ünnepeket nézzük, sokszor azt látjuk, hogy a szocializmus óta célirányosan valamilyen másik emléknapot tartanak ezeken az ünnepnapokon. Ezen logika alapján 2014-ben ismét megpróbálnak elfeledtetni egy nagyon-nagyon fontos tényt: 1914-ben, tehát kereken 100 éve tört ki az I.Világháború!

Minden, ismétlem minden cionista összeesküvés felszínre kerülne ennek kapcsán! De a figyelmet - nagyon úgy tûnik - el kell terelni errõl az egészrõl.

Meg lehetne ugyanis kérdezni, hogy Linder Béla - a puccsista zsidókormány hadügyminisztere - hogyan mondhatta a háború sorsdöntõ idõszakában, hogy "Nem kell hadsereg többé. Nem akarok többé katonát látni! Fegyvert többé, szolgálaton kívül nem viselünk, sem a tisztek, sem a legénység". Ezután hetekig lõtték minden fronton a Linder Béla által tétlenségre kárhoztatott magyar hadsereget - rengeteg katona halt meg értelmetlenül.

Lehetne elemezni, Demecser mellett a Székely hadosztály, hogyan tette le a fegyvert, miközben keletrõl a Magyarországra beözönlõ román csapatok, nyugatról a zsidók által vezetett Kun-Kohn Béla Vörös hadserege támadta hátba... Magyarországon, magyar csapatokat, zsidók támadtak hátba... Hogy kapta meg Erdélyt és a Partiumot Románia 1920-ban Trianonban, amikor még 1918. május 7.-én a Bukaresti béke alapján békét kötött és kiszállt a háborúból?

-Hoppá! Errõl miért nem tanulunk az iskolában? Kinek az érdeke ez a nagy elhallgatás?

Majd 2014-ben minden héten bemutatják a Sorstalanság címû valamit, amiben a Nobel díjas zseni azt mutatja be a sok idiótának, amint 14 évesen haláltáborból haláltáborba jut és bár 14-éves, mégsem gázosítják el sehol - mint azt a "dokumentumok" belénk sulykolják... Ekkora logikai ellentmondásra Irodalmi Nobel díjat adni és etetni az embereket, több, mint hiba!

Olaszországban 2014 egyébként emlékév lesz, amiben méltósággal emlékeznek többek között a magyar katonák bajtársiasságáról. Értetlenkedve fogják Magyarországot figyelni az olaszok, miért nem szállítják haza a több ezernyi, mai napig a Dobordó környéki templomok kriptáiban, bezsákolva heverõ magyar hõs holttestét. Akkor idehaza arról fog mindenki beszélni, Anna Frank hogyan nyomkodta a pattanásait, mielõtt a csúnya, gonosz nácik elvitték a lágerbe!

(Arról szintén nem beszélhetünk, hogy a kicsi Anna Frank naplója golyóstollal íródott, amit akkor még fel sem találtak! Meg Anna Frank apukája összeveszett egy íróval, mert nem tudtak megegyezni a sikerkönyv tiszteletdíján! A vitát New Yorkban, bíróság döntötte el, de ez kellemetlen tény, mert hát akkor ki is írta a könyvet?)

Senki nem fogja megkérdezni a legfontosabbat: a magyarok 1918. November 2.-án megkötötték Magyarország ezeréves határait garantáló békeszerzõdést az olasz Diaz fõparancsnokkal...

Erre Károlyi Mihály a zsidókkal villámgyorsan kiutazott Belgrádba és 1918. November 8.-án Magyarországra nézve új, katasztrofális békét kötött, Franchet D. Esperay tábornokkal. A francia tábornok sorba állítja a küldöttséget, végigmegy elõttük és legelsõ, - azóta legendás és sokatmondóvá vált - szavai ezek hozzájuk "Maguk zsidók? Maguk is mindannyian zsidók?".

- Kinek állt ez érdekében? Miért kötöttek a Patkányköztársaság zsidójai új békét a már meglevõ helyett?
Azért nem lehet Tormay Cecilérõl utcát elnevezni, mert a majdnem irodalmi Nobel díjas a "Bujdosó könyv" címû könyvében pontosan dokumentálta ezt az idõszakot. Ha mindezt megtárgyalnánk, feldolgoznánk akkor robbanna a bomba: TRIANON!!!

Nos, akkor hogyan volt az, hogy az I Világháború ÖSSZES FRONTJA a történelmi Magyarország, ezeréves határán kívül volt és mégis elvették e területünk kétharmadát... Aztán az I. Világháború 1914-tõl 1918-ig tartott, de csak két év múlva, 1920. június 4.-én kötötték meg a Trianoni békediktátumot! Mi történt ez alatt a két év alatt?

Ezek érdekes kérdések lennének.

Nekünk mindig csak a lelkiismeret furdalás, vesztes csaták, a szégyen jut?! A magyarokat összeugrasztották a kettõs állampolgárság miatt 2004. December 5.-én. Ez a szégyen napja. De arról mikor beszélünk, hogy a magyar hadsereg 1916. December 6.-án elfoglalta Bukarestet, Románia fõvárosát??

Ehelyett kötelezõ jelleggel elkezdik majd 2014-ben Auschwitzba kiszállítani a magyarokat. Már elõre látom a botrányokat, a Facebookos bejegyzéseket...Hogy volt ez a nagy nagy holokamu? Mikor elindultunk, a magyar lexikonok, régi tankönyvek 4 millió áldozatról szóltak...Mire kiértünk, 1,5 millió lett belõle...

Láttátok a gázkamrát az "Arbeit macht frei" felirattal szemben? Ebben a rozoga, üvegezett, befelé nyíló, hátul ajtó nélküli helyiségben ölték meg cyklon-B gázzal az emberek millióit? De hát ez fizikai képtelenség!!

Szóval, aki sokat hazudik, egy idõ múlva orra esik a hazugságai tömegében... Már nem tud olyan döntést hozni, amibõl ne származna baja.

Úgy látom, lassan hátradõlhetek a székben és már csak mosolyogva figyelem a világ eseményeit...
Közben elmondhatom magamról, meg néhány értelmesen gondolkodó embertársamról... azért vannak idõszakok, amikor nem is rossz oktalan állatnak, akarom mondani GOJnak lenni....

Nos, érdekes lesz ez a 2014-es év, a megemlékezések, évfordulók tekintetében!
dr Nagy Levente Kunhegyes

"Nem azért szeret az Isten, mert értékesek vagyunk,hanem azért vagyunk értékesek, mert az ISTEN SZERET."

Félvilágot is befuthatod, más ember földjén testvértelen leszel, s elfúj a szél, mint kósza õszi lombot, ha nemzetedrõl megfeledkezel.


Vendég

#232

2014-02-07 00:41

Elég a történelemhamisításból! Elég az Orbáni ámokfutásból!!!!!

Vendég

#233 Re:

2014-02-07 14:06

ÜZENJÜK AZ ÉLŐSKÖDŐ ZSIDÓK FÖNÖKÉNEK

Mióta is magyar állampolgárok nálunk a zsidók? 1868 óta, amikor a Habsburg-kormány emelte őket a magyarok közé (nem fölé, csak közé!), de csak azért, hogy a magyarságot megtörjék és fölhigítsák, persze akkor még Habsburg segítséggel. Később szovjet segítséggel urakodtak a magyarok fölött. Most meg az EU-nak köszönhetik ittlétüket, semmi másnak. Az, hogy betelepülhettek a magyar királyságba II. József alatt, azt is a Habsburgoknak köszönhetik. A zsidók hallgatnak arról, hogy Mária Terézia alatt miért nem telepedhettek le? Azért, mert úgy jártak volna mint a cigányok, akiknek megiltották a kóborlásokat és vándorlásokat. A degenerált és „felvilágosult” II. Józsefet viszont az akkor már tehetős zsidók lefizették. Tehát a magyar állampolgársággal jobb ha nem jönnek elő, mert nálunk a zsidóság – a történelmi tények szerint - alattomosan betolakodott és befurakodott, s 1945 óta megszállóként ténykednek. A Mazsihisz jobban tenné, ha tanulmányoznák az Alaptörvény állampolgárokra vonatkozó fejezetét. Abban ugyanis nincs benne az, hogy a zsidók fölötte állnak a magyar törvényeknek. A zsidóknak és zsidó szervezeteknek véleményük lehet, de beleszólásuk magyar ügyekbe nem. Ezt illene tudomásul venniük. Annál is inkább, mert az illem nagyobb erejű erkölcsi parancs mint a törvény. Olvastuk az elnök úr életrajzát is, mivel érdekelt bennünket, hogy milyen hasznos munkát végzett eddigi életében, de csak ennyit találtunk:”Egy formaruházati ellátást végző Zrt vezérigazgatójaként dolgozom.”

http://tinyurl.hu/Enrc/


Vendég

#234

2014-02-07 15:24

Elég az Orbán-banda ámokfutásából!

Vendég

#236

2014-02-08 19:33

Nem csak az írást, de a hozászolásokat is érdemes elolvasni; http://www.magyartudat.com/az-az-atkos-horthy-rendszer-a-magyarorszag-aranykora/

Vendég

#238

2014-02-10 18:54

Remélem mindenki összefog,az egyéni érdekeket,sértődéseket félretéve!!

Vendég

#239

2014-02-11 00:24

Becstelen aki képtelen felvállalni a valós történelmi tényeket. Az ahogy megtörtént minden, az is mi Magyarok voltunk. A Németek képesek voltak belátni, mennyire nagyot hibáztak. Mi Magyarok és be kell lássuk bűnösök voltunk, közreműködtünk, kéjesen honfitársaink kifosztásában, elpusztításában. Mondjuk egyszerre Mea culpa, maxima mea kulpa.

Ezt a hozzászólást a szerzője eltávolította (Részletek)

2014-02-11 02:09


Ezt a hozzászólást a szerzője eltávolította (Részletek)

2014-02-11 02:15Vendég

#243

2014-02-15 19:43

Mohácsi László: Senkitől nem fogjuk eltűrni, hogy fenyegessen, kioktasson és lejárasson bennünket!

Alulírott, Mohácsi László lelkipásztor mélységes megdöbbenésemnek adok hangot, és egyben védelmet és kiállást kérek a Jobbik mellett a református egyháztól is Ágoston Tibor presbiter testvérem mellett.

Népünkön az eltelt évezred alatt átgázolt a tatár, török, Habsburg, Trianon, szovjet és most a cionisták, akiknek ördög az atyjuk, és módszeresen taszítják gyarmati sorba nemzetünket. Aki igaz hazafi és magyar ember, az felemeli ezen káini indulatok ellen szavát, mert krisztusi szeretet van szívében, és felelősséget érez a reábízottakért. Ágoston Tibor ilyen ember!

Más népek gonoszsága mérhetetlen lelki-testi fájdalmat okozott nekünk is. Nincs család, akinek ne lenne áldozata, és hallgatunk, nem követelőzünk, nem élősködünk. Némán gyászolunk, emlékezünk. Hozzánk ez a méltó.

A gyűlölet hulláma önt el bennünket, melyet folyamatosan gerjeszt az "újra összeállt baloldal" cionista holdudvara, népét kifosztó, rendőrterrorral földig verő, minden igaz értéket tagadó, hazaáruló kozmopolitái. Ők Magyarország ellenségei, és nekik nincs helyük a közéletben.

Senkitől nem fogjuk eltűrni, hogy fenyegessen, kioktasson és lejárasson bennünket! Földi hatalomtól nem félünk. Jegyezzék meg: csak erősödünk és növekedünk a teher alatt, mint a református egyház címerében a pálmafa.

Mohácsi László
presbiter

Debrecen, 2014. február 14.

http://uzenete.blogspot.hu/2014/02/nemzeti-jelkepeinken-gunyolodnak-holmi.html

További részletek: http://kuruc.info/r/56/123877/#ixzz2tJuKaqv9


Vendég

#244

2014-02-15 20:07

Omerta

A A A

Bayer Zsolt

- 2014. február 15., szombat

Álláspont

Az omerta a hallgatás törvénye. A maffia legszigorúbb parancsa. Aki megszegi (pentito), az életével fizet. Zuschlag is tudta ezt. És hallgatott. Leülte a magáét – és a MÁSOKÉT, csendben, zokszó nélkül. S egészen biztosan bírta az ígéretet, hogy gondoskodni fognak róla és családjáról. Most Simon Gáboron a sor.

Hirdetés

Az ő eddigi hallgatása egészen tökéletes. Pedig nagyobb a tét. A kétszáznegyvenmillió sokkal több, mint a hetvenmillió. A folytatólagos elkövetés is súlyosbító tényező – hat éve nem találja a megfelelő rovatot, ahová beírhatná, hat éve nem találja a módját, hogy befizesse utána az adót. S nála még a magánokirat-hamisítás is megáll (bár nem értem, a vagyonbevallás miért nem közokirat). És akkor ott van még a két budai lakás, úgy százmillióért, és annak sincs meg a fedezete. Hacsak – miképpen egy zseniális mém rávilágít – ki nem derül, hogy Simon csak visszavitte Szanyi Tibor üres sörösüvegeit, és abból van a vagyon.

Tényleg: muszáj, hogy a Szanyi nagymamájának áramszedője legyen… Mégis a Szanyi nagymamája a trolibusz.

De ez legyen a Szanyi problémája.

A Simoné meg az, hogy ez így nem áll meg hat év alatt.

De az omerta kötelez.

Mesterházy is megüzente. Megérkezett Amerikából, kijött a tranzitból, még senki sem kérdezett semmit, de már közölte, hogy „nem a PÁRT pénze van Simon Gábor számláján”.

Ebből Simon Gábornak azonnal értenie kellett, hogy mégsem a PÁRT pénze van az ő számláján. Addig sejtette ezt, homályosan, egyre jobban szűkülő gyomorral, de a FŐNÖK ráerősített a gyomorszűkülésre.

Mert az egyén semmi, a PÁRT minden.

És Mesterházy össze is foglalta a tudnivalókat: A pénz „Simon Gábor előző életéből való forrásfelhalmozásból származik”.

Ebből a mondatból látszik, hogy a kommunista pártfunkci létéhez semmi szükség kommunizmusra, semmi szükség a RENDSZERRE. Ugyanis ilyen mondatok kizárólag a Kádár-rendszerben szökkentek elő pártfunkcik meg mélyprolik fogainak kerítése mögül. „A kutya hangjelzéssel szaladt a helyszínre.” Ez az a mondat. Ezek azok a mondatok. Mesterházy életkora okán nem mondhatna ilyeneket. De csak ilyeneket mond. Mert így született. Ezek a mondatok genetikusan öröklődnek (szigorúan Kertész Ákos-i értelemben).

De ez is mindegy.

A lényeg, hogy Simon Gábor megértette a szót. Ő egyedül értette meg egészen pontosan, hogy mit jelent az „előző életéből származó forrásfelhalmozás”. És mert érti, hát bujkál. Kiles házainak ablakai mögül, kukucskál, leoltja a villanyt, „bézbólsapkák” és napszemüvegek mögé bújik – így rejtőzött „reformkori arcszőrzet” mögé annak idején Berecz János is.

Simon Gábor autósüldözések főszereplője manapság. Ügyesen megelőz furgonokat, így rázva le a sajtót, csak nehogy mondania kelljen valamit. Mert bár pontosan érti az „előző életéből származó eszközfelhalmozást”, de még nem tudja, hogy is volt pontosan. Eddig azt hitte, előző életében egy boldog patkány volt, de most kiderült, hogy szorgos méhecske, aki felhalmozott. Forrást.

És ezen a ponton van a bizonytalanság.

Mert az omerta világos. Nem a PÁRT pénze. De valaki mondja már meg, hogy akkor milyen forrást halmozott, és hogyan az a szorgos kis méh?!

Ez Simon Gábor sajátos, testre szabott problémája. Ezzel bíbelődik, ez elől bujkál, ezt takargatja sötétséggel, függönyökkel, futással, egy héttel későbbre halasztott lemondással a képviselőségről.

Mert egy hét alatt rengeteg minden történhet.

Kitörhet a világháború, nekünk szaladhat egy kóbor meteor, romba dönthet mindent az évezred földrengése, vagy esetleg Mesterházy elmondhatja az igazságot. Ha már egyszer „új korszakot nyit”.

Nem így lett.

Marad a szaladás, a bujkálás, a rettenet, és az omerta parancsa.

És jön az ügyészség. És talán kiderül végre az igazság. Mégiscsak. Valahogyan.

Polgári Hírszemle


Vendég

#245 Re:

2014-02-16 21:38


A Mazsihisz és a történelem
Skultéty Csaba - 2014. február 14., péntek Magyar Hírlap

Egy Amerikából hazajáró barátom sajátos tanácsot adott nekem. Szerinte közéleti szinten ezt a szót, hogy "zsidó" se ne mondjam, se ne írjam le, mert akármit teszek, ebből előbb-utóbb csak bajom lesz. Így könnyen lehet, hogy egy kritikus mondat alapján gyógyíthatatlan antiszemitává válok.

A zsidóság és én, ebben be kell mutatkoznom. Négy évtized után Nyugatról hazatérve, a holokauszt emlékmenetéhez csatlakozva vonultam a Duna-parti szörnyűségek színhelyére. Majd a Dob utca egyik régiségkereskedésében vettem egy menórát, amely mindennapi emlékeztetőül ott áll éjjeliszekrényemen. A Kertész Imre kitüntetéséről, a Kossuth Klubban tartott nagygyűlésen hozzászólva, így vallottam magamról: "Széles rokonságunkban nincs egyetlen zsidó, de én ha Auschwitzról van szó, keresztény meggyőződésből zsidó vagyok." Ennyi talán elég a várható meghurcolás kivédésre a közéleti légkör mai állapotában, amikor tárgyi tények eltorzultan kerülnek a közbeszédbe, és a tárgyilagosságra törekvő hangnak nem sok súlya van. Amit ugyanis e sorokkal teszek, ahhoz merészség kell. Nem csupán bírálom, hanem egyenesen támadom a Mazsihiszt történelemhamisításért. Mi több, azért a szívós küzdelméért, hogy ezt a hamisítást nemcsak a magyar közvélemény, hanem az ország kormánya által is elfogadtassa.

1944. március 19. A kor Európájában a németek által majdnem egészében leigázott kontinens közepette a háború által százféleképpen megviselt, de belső életében szinte szabadnak nevezhető Magyarország. E dátumig mindenkinek a menhelye, akárhonnan vagy akármiért jött. Lengyelország már nincs, megmaradt budapesti követségük, mint érdekképviseletük változatlanul elfogadott. Rögtönzött lengyel tömörülések, a Balaton partján lengyel iskola. Ha a lengyel zsidó úgy akarja, Magyarországról indulva eljuthat Palesztinába. Olaszország nagyobb fele már a nyugati szövetségesek oldalán álló Badoglio fennhatósága alatt áll, de hívei nálunk ugyanazt az egyenjogúságot élvezik, mint a még hivatalosan elismert és bukása felé haladó Mussolini külképviselete. Francia katonaszökevények, menekültek minden oldalról. Az ország népe örül, ha van napi kenyere, de örül, ha fiától vagy testvérétől levelezőlapot kap a frontról. A belső feszültségek és most már egyben a berlini nyomás enyhítésére zsidótörvények, ez a feszült béke is menekvés. Szigorú háborús cenzúra, csak zavaros kép az európai világ rohamosan zúduló eseményeiről. Magyar katonák a németek mellett az arcvonalon, a háború elvesztését senki sem kívánhatja. Nagy érzelmi érv a némethűség mellett: ők robbantották szét Trianont, és nekik köszönhető az ország megkétszereződése. Mégis, az értelmiségben terjed az angolszász orientáció, a reménység, a balkáni partraszállásuk. Minden vélt bizalmas értesülés erről szól. Az igazi rettegést a szovjet hadsereg közeledése okozza.


A bizalom az 1920 óta az ország élén álló Horthy Miklós és mai háborús kormánya felé irányul.

Ez a Magyarország, így, Berlin szemében nem tűrhető tovább, Budapest szövetségesi hűségében a hitleri kormányzatnak nincs többé bizalma. Horthyt kormánya vezető tagjaival Klessheimbe kérik. Itt Hitler valósággal nekitámad, és bejelenti neki Magyarország azonnali katonai megszállását. A kormányzó tiltakozik, további tárgyalás nincs. Készül elutazni, de ez nem megy. Légi riadót fújtak, vonat nem közlekedik. A németektől eddig tisztelettel körülvett kormányzó - mint a Bernben élő Gosztonyi Péter történész megfogalmazta - most döbbent rá, kivel áll szemben. A Budapesten maradt kormánytagok nem tudják, mi történik Klessheimben, tehetetlenek, amikor megindul a német hadsereg beözönlése Magyarországra.

Most érkezünk vissza a Ma­zsi­hiszhez. A szervezet és a körébe tartozók hallgatnak a március 19. előtti Magyarországról, a németek által el nem foglalt országokban mutatkozó tekintélyről. A történelemhamisítás már itt kezdődik. Aztán mindaz, amit a magyarság hátrányára, sőt meggyalázására állítanak. Ez a nap Magyarország nemzeti szuverenitásának végét jelentette. Edmund Veesenmayerrel, az új követtel megjöttek a magyar államgépezet új felettesei, és hamarosan megjött csapatával Adolf Eichmann. Az ő buzgalma, programja szerinti gyors cselekvése a magyarországi zsidóság végét jelentette. A végrehajtás a magyar államapparátusra hárult. Erről a ránk szakadt új világról tanú vagyok, egy lényeges pontban pedig, amelyekért ezeket a sorokat írom, koronatanú. Az addig minden hadicselekménytől megkímélt ország ellen megindultak a nagy erejű angolszász bombázások. Az egyik első színhely a csepeli ipari központ. Mint budapesti egyetemi hallgató, a megindult hullám másnapján kimentünk Csepelre. Látni akartuk az összetűzés következményeit. Mindenfelé szétszórtan repülőgéproncsok, ilyen-olyan hadianyag, talán még fegyverek is. De igazi meglepetésünk az amerikaiak által ledobott magyar nyelvű röpcédulák voltak. Ezeken olyat olvastunk, hogy hamarosan megindul Magyarországról a zsidó lakosság deportálása és németországi haláltáborokban való elpusztítása. Már hozzá voltunk szokva, hogy a szemben álló ellenfelek mi minden embertelenséggel vádolják a másikat. Ezeket mi vagy hittük, vagy nem, általában nem. Azt azonban, amit a röplapon olvastunk, teljes képtelenségnek tartottuk. Sok minden lehet igaz, de hogy békés emberek tömegét a halálba küldik, az ellenségről szóló olyan túlzásnak tekintettük, amelyet ember nem hihet el. A diáktársaim között volt Imrédy Béla miniszter egyik fia, aki osztotta véleményünket. Ilyen, nekünk képtelen hírrel se akkor, se később nem találkoztam. Aztán jött a karácsony és Budapest ostroma. Engem és egyetemi kollégáimat egy szovjet járőr elhurcolt. Gödöllő és Ceglédbercel lágereinek pokla után Moldvában kötöttünk ki, ahonnan 1945 júniusában sikerült megszöknöm. Budapestre eljutva ekkor hallottam életemben először olyan neveket, mint Auschwitz és annyi más. Vissza a Mazsihiszhez és mindahhoz, amit magyar embernek immár több évtized óta el kellett viselnie.

A Kertész Imrét elfogó rendőr a kamaszt nem az auschwitzi haláltáborba küldte, hanem elvitte a legközelebbi őrszobára. A légkör feszültségében atrocitás itt is, ott is akadt, volt, ahol a hatósági ember állattá süllyedt. De aki a magyar állami gépezetben dolgozott, sejtelme sem volt, hogy annak, amit végez, mi a végső célja. Ilyen-olyan kósza hírek keringtek, hogy a németek hova viszik a magyar zsidókat, így egy Madagaszkár szigetén létesítendő zsidó állam híre is bejárta az országot. Annyi minden történt e háború idején az emberekkel, most a zsidókat viszik valahová. Egy egész korszakban, de ez áll egész életpályámra is, nem találkoztam, a legszélsőségesebb nyilast is beleértve, olyan magyar emberrel, aki egy magyar zsidónak, mert zsidó, a halálát kívánta volna. Mindezt a Mazsihisz másképp látja, és főleg másképp hirdeti. Történelmünk legmélyebbre süllyedt esztendejének a hetvenedik évfordulóján ez a tapasztalat. Igen voltak bűnösök, súlyos bűnösök, még csak nem is kevesen. De a nép, a magyar nép nem volt az. Ennek a népnek vagyok a tagja. Lefekvéskor vetek egy pillantást a menórámra. Szolidáris vagyok. De nem kérek bocsánatot. Nem tudom, miért tenném. A Mazsihisz üzenete a magyar kormánynak megdöbbentett. Nem ultimátum, de ha a kormány nem teszi magáévá történelemhamisításukat, nem óhajtanak vele együttműködni. Talán egy kis szerénység kívántatnék. Legyen az utunk közös, de nem így.

Skultéty Csaba
a Szabad Európa Rádió volt
külpolitikai szerkesztője

Kapcsolódó:
Szobrot rongált a gyurcsányista Dániel Péter

 

http://nemzetihirhalo.hu/joo/index.php/hirlevelek-egyben/2014-februar/feb-16

 


Vendég

#246 Re:

2014-02-19 09:42

Az SZDSZ milliárdos adósságát a magyar emberek fizetik!


Az SZDSZ adósságát a magyar emberekkel fizettetik ki. Emiatt a Jobbik javasolta, hogy, hogy Fodor és Kuncze ne indulhasson a választáson.

http://alfahir.hu/sites/barikad.hu/files/2012/07/Fidesz-MSZP-osszeno_0.jpg?width...

A Fidesz és az MSZP ezt leszavazta.

http://www.delmagyar.hu/forum-kepek/218/B2170661.jpg...

Boldog-boldogtalannak tartoznak

http://nagyvazsonyma.hu/wp-content/uploads/2013/11/szdsz-ad%C3%B3ss%C3%A1g.jpg...

Bár az SZDSZ 2013-ban megszűnt, és a weboldalát is lekapcsolták, több mint egymilliárdos adósságot hagytak hátra. Amellett, hogy a Fodor által említett 1,1 milliárd forintos MFB-hitelből egy forintot sem törlesztettek, az SZDSZ tartozik a magyar államnak, több szolgáltatónak, egy társasháznak, több piaci cégnek és önkormányzatnak.

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS5E_56TGvIampSOl5mri-wecus...

A gyulai SZDSZ-irodájukból például a villanyórát is leszerelték a be nem fizetett közüzemi számlák miatt, az épületet pedig teljesen lelakták, és így tettek Gyula mellett további hét vidéki településen és öt fővárosi kerületben, nem is beszélve a pécsi ügyről.

Ezekre az adósságokra az SZDSZ egykori vezetősége korábban nem volt hajlandó magyarázatot adni – Kuncze Gábor a Magyar Nemzet újságírójára csapta a telefont, amikor a be nem fizetett számlákról kérdezték. A Pesti srácok összefoglalójából kiderül az is, hogy az SZDSZ a kialakult helyzetben csak annyit tudott tenni, hogy felajánlotta segítségét az egykori székházak értékesítéséhez.

http://www.patriotaeuropa.hu/wp-content/uploads/2013/08/y-Elhagyt%C3%A1k-a-s%C3%...

http://fn.hir24.hu/Root/Shared/Pictures/2013/04/03/rezsi%281%29.jpg...

https://www.youtube.com/watch?v=3uZqzUzTfrs&feature=youtube_gdata_player


Vendég

#248 Re

2014-03-13 21:14

 

 

 

http://api.ning.com/files/hiOw4xekqhmRnOVDx8kXEJ-hEIUoumqdSobErQW64da45p6FD2KARN...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mert ha bízol, ráfázol!
Nem lesz többé libaól:/
Gyurcsány Feri nemcsak sunyi,
Ráadásúl jó nagy buzi!
Kóbor Fodor kis nyalóka,
Mindenkivel jó a móka!
Klubrádiós Kuncze maci,
SZDSZ-es kopott zaci.
Ebből lett az Összefogás!
Simontól meg Összefosás!
Gatyaváltás - Kormányváltás,
Jó nagy szoci hablatyolás!

 

https://www.youtube.com/watch?v=6RSIadzTF6g


Vendég

#249

2014-03-13 21:24

Mágikus pillanat a római operaházban!

 

2011 március 12.-én Olaszország megünnepelte egyesülésének 150.-ik évfordulóját.
Ez alkalomból bemutatták Verdi  Nabucco címû mûvét, amit Verdi az egyesülés okán komponált.

A karmester Riccardo Muti volt.

A mûben, amikor  Babilon zsidó lakosságát rabul ejtik, a "rabszolgák kórusát" éneklik.


Az elõadás kezdete elõtt  Róma polgármestere beszédet tartott , amiben bejelentette,

hogy a kormány csökkenti a mûvészeteknek eddig nyújtott támogatást....
Ez a  bejelentés olyan hangulatot ébresztett a közönségben, hogy a rabszolgák kórusát visszatapsolták.

Ekkor a karmester Muti tájékoztatta a publikumot, hogy õ nem szokott operaáriát ismételni,

de ez most egy különleges alkalom, mert a jelenlegi helyzet olyan, mint egykoron

és  "szép országunknak vége" is lehet  ilyen lépések következtében.


Az Operaház egész közönsége felállt és hazafias érzelmektõl fûtve, együtt énekelte a kórussal, a rabszolgák dalát...
Így az operaelõadás egy lelkes hazafias megnyilvánulás  lett (Rómában)!


NÉZD MEG EZT A CSODÁT!


Megindító és lélekerõsítõ!
http://www.youtube.com/watch?v=HKYjsKrtrow

Egy kicsit elgondolkodtam vajon mennyire jó lenne egyszer, így együtt énekelni, valamiért, ami fontos számunkra.
A rómaiak a mûvészetért énekeltek, tiltakoztak, Nekünk sok minden másért is kellene.

Mikor lesz meg az a pillanat, mikor ezt megértik az emberek és együtt énekelnek országunkban is?

Nem szabad hagynunk, hogy értéktelenedjen a szolidaritás, értéktelenedjen a munkánk, értéktelenedjen az életünk.

NEM KELLENE VÉGRE ÖSSZEFOGNI?

Mélyen gondolkodjunk el és cselekedjünk!
Gyorsan kellene!

 


Vendég

#250

2014-03-24 16:24

Történelmünket nem lehet meghamisítani,ez azt gondolom annyi,mint ha elárulnánk hazánkat,megtagadnánk történelmi múltunkat.Történelmeinket ismertetni,tudatni s ápolni hazafias kötelességünk! Orbán kormánya elárulta hazánkat,holott nem erre tett esküt.Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...