A Magyar Külügyminisztériumhoz a palesztin államiság kérdésében


Vendég

#1

2011-10-17 12:00

A MAGYAR HIMNUSZ szövegében kiálltunk Istenhez: ÁLD MEG ISTEN A MAGYART! Erre a fohászra a Bibliában megtalálhatjuk a MINDENHATÓ válaszát: aki áldja Izraelt az áldott lesz! Aki átkozza az pedig átkozott! Most itt az ideje , hogy a magyar nemzet végre rendezze az őseink bűneit és annak átkozot következményeit! Most itt az ideje , hogy a magyar nemzet BÁTRAN kiálljon Izrael mellett!! SALOM IZRAEL!

Vendég

#2

2011-10-17 20:53

Támogatom Izrael védelmét az egyoldalú Palesztin államisággal szemben!


Vendég

#3

2011-10-17 21:12

Semmikép nem szeretném a Palesztínok további térhódítását.

Vendég

#4

2011-10-17 22:36

Nagyon örülök az alulról jövő kezdeményezésnek és a tiszta hangnak! Csak így tovább, mert ahogy ELIE WIESEL mondta, mikor itt járt nemrég: " Az élet ellentéte nem a halál, hanem a KÖZÖNY!"
Bőven van erkölcsi adósságunk, amiből egy kicsit törleszthetünk ezzel az aláírással....
Árpádházi Pogány

#5 Miről is beszélümk?

2011-10-18 01:26

A petíció nagyon helyesen leszögezi, hogy a zsidó nép honfoglalással szerezte meg hazáját. Amit egy kicsit hiányolok - nemcsak itt, mindenhol - az annak a ténynek a megemlítése, melyet történészek, régészek tudnak, de az átlagember nem, hogy nem a "palesztinoktól" foglalták el a földet, hanem kanaáni népektől, ahogy ez is volt a mai földrajzi Izrael eredeti neve: K'naan földje. Ezek a népeket az izraeli honfoglalás idején - más, hasonló, haláltáncukat járó birodalmakhoz hasonlóan - az általánossá vált homoszexualitás, emberáldozatok - azon belül is gyermekáldozatok! - tömeges bemutatása, valamint a mágia változatos formáiban való elmerülés jellemezte. A kanaáni népek embertelensége a körülöttük lakók előtt is ismert és undor tárgya volt. Ekkor föltűnt a színen egy hozzájuk képest kis létszámú, primitív, nomád állattenyésztő, de rendkívül fegyelmezett, teokratikus társadalmú, identitásában erős katonanemzet, akik egy ősapától, Izraeltől eredeztették magukat, és gyors ütemben kiirtották a kananániakat. Fontos megemlíteni, hogy a körüllakókal - Edommal, Moábbal, Ammonnal, a szírekkel - nem kezdeményeztek háborút.

Még fontosabb azonban, hogy a kananáni népek hámita népek voltak, azaz genetikailag lényegében afrikaiak. Azok az arabok viszont, akik a zsidók évszázadokkal később, rómaiak által történt száműzetése UTÁN, legnagyobbrészt pedig a brit mandátum idején, a 20. sz. elején, éppen a nagyarányú zsidó hazavándorlás teremtette munkalehetőségek miatt telepedtek le a britek által elővigyázatosan "Palestine"-nak nevezett helyre, a volt és leendő Izrael területére, sémi eredetűek, a zsidók relatíve közeli rokonai. (Ami elválasztja őket, az a Mohamed által karddal rájuk kényszerített vallás, az iszlám.)

Az már csak hab a tortán, hogy az akkorra eltűnt filiszteusok, akik után még a rómaiak átnevezték Júdeát, a volt dávidi és salamoni birodalom, Izrael DNY-i részét, korábban Júdeától nyugatra, pontosan a jelenlegi Gázai-övezet területén laktak, és genetikailag megint semmi közük nem volt a jelenlegi ún. "palesztinokhoz", ugyanis görög eredetűek voltak, akik hajón érkeztek Krétáról. Érdekesség, hogy palesztinoknak évtizedeken keresztül konzekvensen a Palestine-ba (K'naanba/Izrael földjére) hazatelepült zsidókat nevezték mind helyben, mind külföldön, a 19.és 20. sz-ban.

"Palesztina", mint a "palesztin nép" őshazája sosem létezett. Sajnos, "palesztin nép" se. Izrael területén élő arabok vannak, ők izraeli arabok, illetve a környező muszlim rezsimek háborús propaganda által hazátlanná tett, majd cserbenhagyott és évtizedeken át szándékosan menekülttáborokban tartott áldozatainak a nemzetközi közösség euró- és dollármilliárdjai által felszaporított utódai, akiket bölcsődés koruktól öngyilkos merénylőknek képez ki a Hamász. Ők szeretnének önálló palesztin államot.
László Gombos
A petíció szerzője

#6 Re: Miről is beszélümk?

2011-10-18 09:07

#5: Árpádházi Pogány - Miről is beszélümk?

Köszönjük a petíció történelmi tényekkel való kiegészítését! A honfoglalás körülményeit nem volt módom részletezni, tekintettel a petíció méretkorlátaira, de teljes mértékben egyetértek a hozzászólással. Hozzátenném, hogy a "honfoglalás" szó általánosan elfogadott értelmezésében benne van, hogy azt általában nem vitatják el egy néptől, véleményem szerint a Római Birodalom is jogtalanul tette ezt a zsidósággal szemben, mikor azok többször is fellázadtak az elnyomásukkal szemben az I.-II. században.


Vendég

#7 Szombathely 9700 Viktória utca 5/C 1/9

2011-10-18 10:33

Izrael földjét Isten csak a zsidóknak adta

Vendég

#8 Re # 7

2011-10-18 11:35

Függetlenül attól, hogy Isten a zsidóknak adta a Szentföldet, (hiszen ez Istenben és a Bibliában való való hit kérdése is) demokratikus alapokon álló országoknak, mint Magyarorzság, mindenképpen alapvető érdekük, hogy a Közel-Kelet egyetlen demokráciáját erősítsék, és ne gyengítsék, és legfőképp ne tegyék ki annak a veszélynek, hogy végleg teljsen eltörlik. Szemben a környező és a távolabbi arab országokkal, ahol terroron alapuló totalitárius rendszerek uralkodnak (még akkor is, ha a vezetők úgymond választás útján kerülnek hatalomra), Izraelben a mindenkori kormánynak mindig van ellenzéke, és ezek között arabokat tömörítő párt is volt. A béke a térségben nem Izrael miatt nem jöhet lérte. Izrael soha sem akarta elpusztítani a palesztinokat, szemben velük, akik más arab országokkal és Iránnal karöltve, Izrael elpusztítására irányuló szándékokat nyíltan hangoztatják. Ez a szándék azonban nemcsak Izraelre vonatkozik, hanem az egész nyugati demokráciára, köztük Magyarországra is. Ébresztő!

Ezt a hozzászólást a szerzője eltávolította (Részletek)

2011-10-18 11:37Vendég

#10

2011-10-18 12:13

Milyen jog alapján mondjuk meg valakinek, hogy az ami már évezredek óta az övé, az valaki másnak a tulajdona, akinek amúgy semmi köze hozzá??!
A legkevesebb hogy nem szólunk bele az ügyükbe, de ha még a nevemben is el akarják venni Izraeltől a saját területeit, akkor felemelem a hangom - jobb híján aláírom et a petíciót.
GR

#11 Egy javaslat

2011-10-18 12:40

Lenne egy kiegészítési javaslatom az alábbi részhez:

"Kifejezzük, hogy Kelet-Jeruzsálem ősi zsidó város, melyet i.e. 1000 körül Dávid király foglalt el és tett Izrael fővárosává. Aggódunk ennek palesztin kézre juttatásáért, akik a számukra átadott területeken (pl. Hebron, Názáret, Betlehem, Templomhegy) mindent megtesznek, hogy a zsidóság ókori ott lakozásának történelmi bizonyítékait megsemmisítsék."

Szerintem hozzátehetnénk, hogy a kereszténység születésének történelmi bizonyítékait is módszeresen pusztítják, valamint keresztény és zsidó szent helyek biztonsága és látogathatósága is veszélybe kerülne a palesztinok fennhatósága alatt. Esetleg meg lehet még jegyezni, hogy a palesztin irányítás alatt lévő területeken már most is üldöztetésnek vannak kitéve a zsidók és a keresztény arabok egyaránt, ami egy palesztin állammal tovább erősödne.

Vendég

#12

2011-10-18 12:59

Felháborító a "világ" hogy nem veszi észre a demokrácia, és az egyetemes emberi élet életveszélyes állaptban van. Mi kell ahhoz hogy felébredjen európa? II. világháború? De ez már az atomok között fog végbemenni!!! Jeruzsálem egyedüli tulajdonosa maga az Isten. Isten pedig Izrael fiainak adta. Ezt senki nem veheti el tőlük!!! Csak el kellene olvasni a szentírásokat emberek!!!!

Vendég

#13

2011-10-18 13:14

Teljesen jó kezdeményezés!!!!

Üdv: Szabadi J
István

#14

2011-10-18 13:18

Jó lenne, ha az ilyen tartalmú és hangvételű észrevételeket azok is elolvasnák, akik valóban aktívan tudnának tenni is az ügyért. Gondolok a külügyminisztériumra, a kormányra, a parlamentre. Alapvetően fontos lenne, hogy ezek a nézetek a felelős embereknek is felnyissák a szemét, és ne csak egy szűk körön belül terjedjenek az Izraelt támogató, persze erkölcsileg nagyon is fontos vélemények!

Vendég

#15

2011-10-18 13:51

Nem hiszem, hogy a tárgyalások megkerülésével - diktátumok útján - békét hozhat a palesztinok egyoldalú folyamodványa. Ezért NEM támogatom, hogy a Magyar Köztársaság / Magyarország kormánya a palesztin indítvány mellett szavazzon!

Vendég

#16

2011-10-18 16:04

Köszönöm, hogy kiálltok Izrael mellett. Aki ma Magyarországon kereszténynek tartja magát -mindegy melyik felekezethez tartozóan-, elvileg nem is gondolkodhatna másképp, ha csak egyszer is elolvasta a zsidó-keresztény kinyilatkoztatást képező legalapvetőbb könyvet: a Bibliát. Baráti üdvözlettel: Anikó

Vendég

#17

2011-10-18 16:15

Nem szeretném, ha létrejönn egy önálló Paleszin állam. A zsidó nép isten kiválasztott népe nem lehet leigázni

Vendég

#18

2011-10-18 20:26

Jeruzsálem Izraelé!!

Vendég

#19

2011-10-18 20:58

Teljesen egyetértek vele, remélem Magyarország tanul a történelemből, és most jó oldalra áll. Hiszen az ország tragikus döntéseit, rossz szövetségkötéseit a mai napig mindannyian nyögjük. Ezt kéne belátni végre. Sok sikert a petícióhoz!

Vendég

#20

2011-10-18 21:16

Örülnék,ha Magyarországnak határozott önálló véleménye lenne a külpolitikai állásfoglalásokban és nem mindig az EU állásfoglalását tenné magáénak.
Eszter
Vendég

#21

2011-10-18 21:31

Tisztelt Külügyminisztérium, kedves Döntéshozóink!


Izrael egy demokratikus ország, mely azon a földrészen egyedülálló. Olyan erkölcsi és szellemi örökséggel bír, melyre nekünk is szükségünk van, mellyel mi is egyetértünk. A környezetükben lévő iszlám vallású országok a háborút, a vérengzést tekintik éltetőjüknek, míg Izrael a békés egymás mellett élést, egymás kölcsönös tiszteletét és elfogadását tartják fontosnak. Letelepedésük után is csak segítséget jelentettek az ott élő népeknek, hiszen megtanították őket lecsapolni a mocsarakat, termővé alakítani a földet, iskolákat hoztak létre, az egészségügyet fejlesztették. A közöttük élő palesztínok szeretik is a zsidókat, és sokkal szívesebben élnek zsidó országban, mint saját vérengző vezetőik uralma alatt. Csak kérdezzük meg őket, s hallgassuk meg az ott élők szavát!!!!

Izrael népe generációkon keresztül kimagasló teljesítményt nyújtó személyekkel áldotta meg az egész földet úgy a tudomány,a találmányok, az egészségügy területén, de a sport, a filmipar, a showbusiness, a pénzügy is közel áll hozzájuk.

Nem akarták elhagyni soha Izrael földjét, viszont más népek elűzték őket onnan. Azonban azokban az országokban sem hagyták őket élni, ahová száműzve lettek. A kisebbségi jogoktól gyakran megfosztották őket, igyekeztek perifériára küldeni őket. Nem is beszélve a progromokról, a holokausztról és egyéb gonoszságokról.

Törvényesen kerültek vissza Izrael földjére.
Kérem önöket, hogy támogassák egy ilyen fantasztikus ország további életét! Ne engedjék meg a palesztínoknak, hogy hátulról mellbe támadva kikényszerítsenek egy olyan paktumot, amelynek az a vége, hogy nem kell tárgyalniuk Izraellel, kvázi nyugodtan megtámadhatják őket. Miért nem akarnak az arabok békés tárgyalásokat? Mert nem öldökölhetnek?
Kérem önöket, ne engedjenek a gonosz erőknek! Ne féljenek az arabok fenyegetéseitől, a terrortámadásoktól! Ha most, mi nem állítjuk meg őket, vajon mi lesz a következő lépésük? S mi lesz holnapután, ha még jobban vérszemet kapnak? Őket nem lehet meggyőzni észérvekkel. Más fejjel gondolkodnak, mint a nyugati kultúra.

Kérem önöket, szavazzanak Izrael mellett!!!!!!!

Tisztelettel: Németh Csabáné


Vendég

#22

2011-10-18 21:49

Legyen végre bátor a magyar nemzet, hogy nemet mondjon az arab nyomásra, legyen végre nemes és méltó, hogy embernek mondja magát. Legyen végre igazán keresztény ez a nemzet és ne egy keresztényellenes döntést hozva ássa meg nemzetünk sírgödrét.

Vendég

#23

2011-10-18 21:53

Nagyon örülök, hogy eszedbe illetve ha többen találtátok ki, akkor hogy eszetekbe jutott. El is küldöm azon nyomban mindenkinek, akinek csak tudom. Shalom Jerusalem & Shalom Budapest!

Ezt a hozzászólást a szerzője eltávolította (Részletek)

2011-10-18 22:07Vendég

#25

2011-10-18 22:08

maximálisan egyetértek és támogatom.