A Magyar Külügyminisztériumhoz a palesztin államiság kérdésében

Árpádházi Pogány

/ #5 Miről is beszélümk?

2011-10-18 01:26

A petíció nagyon helyesen leszögezi, hogy a zsidó nép honfoglalással szerezte meg hazáját. Amit egy kicsit hiányolok - nemcsak itt, mindenhol - az annak a ténynek a megemlítése, melyet történészek, régészek tudnak, de az átlagember nem, hogy nem a "palesztinoktól" foglalták el a földet, hanem kanaáni népektől, ahogy ez is volt a mai földrajzi Izrael eredeti neve: K'naan földje. Ezek a népeket az izraeli honfoglalás idején - más, hasonló, haláltáncukat járó birodalmakhoz hasonlóan - az általánossá vált homoszexualitás, emberáldozatok - azon belül is gyermekáldozatok! - tömeges bemutatása, valamint a mágia változatos formáiban való elmerülés jellemezte. A kanaáni népek embertelensége a körülöttük lakók előtt is ismert és undor tárgya volt. Ekkor föltűnt a színen egy hozzájuk képest kis létszámú, primitív, nomád állattenyésztő, de rendkívül fegyelmezett, teokratikus társadalmú, identitásában erős katonanemzet, akik egy ősapától, Izraeltől eredeztették magukat, és gyors ütemben kiirtották a kananániakat. Fontos megemlíteni, hogy a körüllakókal - Edommal, Moábbal, Ammonnal, a szírekkel - nem kezdeményeztek háborút.

Még fontosabb azonban, hogy a kananáni népek hámita népek voltak, azaz genetikailag lényegében afrikaiak. Azok az arabok viszont, akik a zsidók évszázadokkal később, rómaiak által történt száműzetése UTÁN, legnagyobbrészt pedig a brit mandátum idején, a 20. sz. elején, éppen a nagyarányú zsidó hazavándorlás teremtette munkalehetőségek miatt telepedtek le a britek által elővigyázatosan "Palestine"-nak nevezett helyre, a volt és leendő Izrael területére, sémi eredetűek, a zsidók relatíve közeli rokonai. (Ami elválasztja őket, az a Mohamed által karddal rájuk kényszerített vallás, az iszlám.)

Az már csak hab a tortán, hogy az akkorra eltűnt filiszteusok, akik után még a rómaiak átnevezték Júdeát, a volt dávidi és salamoni birodalom, Izrael DNY-i részét, korábban Júdeától nyugatra, pontosan a jelenlegi Gázai-övezet területén laktak, és genetikailag megint semmi közük nem volt a jelenlegi ún. "palesztinokhoz", ugyanis görög eredetűek voltak, akik hajón érkeztek Krétáról. Érdekesség, hogy palesztinoknak évtizedeken keresztül konzekvensen a Palestine-ba (K'naanba/Izrael földjére) hazatelepült zsidókat nevezték mind helyben, mind külföldön, a 19.és 20. sz-ban.

"Palesztina", mint a "palesztin nép" őshazája sosem létezett. Sajnos, "palesztin nép" se. Izrael területén élő arabok vannak, ők izraeli arabok, illetve a környező muszlim rezsimek háborús propaganda által hazátlanná tett, majd cserbenhagyott és évtizedeken át szándékosan menekülttáborokban tartott áldozatainak a nemzetközi közösség euró- és dollármilliárdjai által felszaporított utódai, akiket bölcsődés koruktól öngyilkos merénylőknek képez ki a Hamász. Ők szeretnének önálló palesztin államot.