A Magyar Külügyminisztériumhoz a palesztin államiság kérdésében

Eszter
Vendég

/ #21

2011-10-18 21:31

Tisztelt Külügyminisztérium, kedves Döntéshozóink!


Izrael egy demokratikus ország, mely azon a földrészen egyedülálló. Olyan erkölcsi és szellemi örökséggel bír, melyre nekünk is szükségünk van, mellyel mi is egyetértünk. A környezetükben lévő iszlám vallású országok a háborút, a vérengzést tekintik éltetőjüknek, míg Izrael a békés egymás mellett élést, egymás kölcsönös tiszteletét és elfogadását tartják fontosnak. Letelepedésük után is csak segítséget jelentettek az ott élő népeknek, hiszen megtanították őket lecsapolni a mocsarakat, termővé alakítani a földet, iskolákat hoztak létre, az egészségügyet fejlesztették. A közöttük élő palesztínok szeretik is a zsidókat, és sokkal szívesebben élnek zsidó országban, mint saját vérengző vezetőik uralma alatt. Csak kérdezzük meg őket, s hallgassuk meg az ott élők szavát!!!!

Izrael népe generációkon keresztül kimagasló teljesítményt nyújtó személyekkel áldotta meg az egész földet úgy a tudomány,a találmányok, az egészségügy területén, de a sport, a filmipar, a showbusiness, a pénzügy is közel áll hozzájuk.

Nem akarták elhagyni soha Izrael földjét, viszont más népek elűzték őket onnan. Azonban azokban az országokban sem hagyták őket élni, ahová száműzve lettek. A kisebbségi jogoktól gyakran megfosztották őket, igyekeztek perifériára küldeni őket. Nem is beszélve a progromokról, a holokausztról és egyéb gonoszságokról.

Törvényesen kerültek vissza Izrael földjére.
Kérem önöket, hogy támogassák egy ilyen fantasztikus ország további életét! Ne engedjék meg a palesztínoknak, hogy hátulról mellbe támadva kikényszerítsenek egy olyan paktumot, amelynek az a vége, hogy nem kell tárgyalniuk Izraellel, kvázi nyugodtan megtámadhatják őket. Miért nem akarnak az arabok békés tárgyalásokat? Mert nem öldökölhetnek?
Kérem önöket, ne engedjenek a gonosz erőknek! Ne féljenek az arabok fenyegetéseitől, a terrortámadásoktól! Ha most, mi nem állítjuk meg őket, vajon mi lesz a következő lépésük? S mi lesz holnapután, ha még jobban vérszemet kapnak? Őket nem lehet meggyőzni észérvekkel. Más fejjel gondolkodnak, mint a nyugati kultúra.

Kérem önöket, szavazzanak Izrael mellett!!!!!!!

Tisztelettel: Németh Csabáné