deviza alapú csalás ellen

Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Ez a(z) deviza alapú csalás ellen petíció automatikusan generált fórumtémája

Egy rettegő bankár

#126 A csalás büszkesége

2013-07-24 21:41

No most már elég legyen!
Kezdek félni. Hogy csalunk, harácsolunk, ez miért üldözendő? Mi ilyenek vagyunk, mások. A másságunk miatt perelnek egyre többen, ami ijesztő. Szörnyű, hogy rendőri védelemre szorulunk, például a kilakoltatások intézése során, ez is ijesztő! Még jobban össze kéne fogjunk a hivatalosságokkal, és fel kéne vonulnunk a NAGY CSALÓK menetében, hogy a vad népség szokja meg e másság szépségeit, mely busás haszonként leng körül bennünket. Csak az a baj, hogy félek! Hát nem éppen a börtöntől , hanem csak úgy, mert az a mássághoz hozzátartozik.
csupi

#127

2013-07-31 10:07

helyes! vonjuk felelősségre a bankok vezetőit, az ügyintézőket, az ügyvédeket, a közjegyzőket, az országgyűlési képviselőket, az ügyészt, a pszáf vezetőit, a szomszédot amiért devizahitelt ajánlott, a svájci jegybankot amiért olyan alacsonyan tartotta a kamatokat, hogy az akkor már nekünk is megérte, csak mi nem vagyunk felelősek mert nem olvastunk el rendesen a szerződést, mert nem jártunk utána olyan dolgoknak amikhez nem értettünk, mert elköteleztük magunkat 20-30 évre és azt hittük, hogy ennél csak jobb lehet árfolyam, mert elhittük, hogy ha egy lényeges pont valamiért kimarad a szerződésből, akkor az nem számít.
persze mindenki felelős, csak épp mi nem. 4-5 éve milyen csábító volt a devizahitel sokkal alacsonyabb kamata. röhelyesek vagytok itt a kekeckedésetekkel, de őszintén! melyikőtök gondolta át alaposan, hogy mire vállalkozik amikor aláír 10-20-30 évre egy devizahitel szerződést?
a legszebb az ha autóra veszi fel az ember, aminek az értéke fél millával már akkor csökken amikor a szalonból kihajt vele az ember.
úgyhogy hajrá! remélem tanultok belőle. balekok!
gabriel

#128

2013-08-01 14:57

Csak, mert mivel a nép bűnös életmódot folytat, és nem akarja Istent, ezért engedi Isten a gonosznak (sátán, ördög), hogy tombolja ki magát, addig, míg a népe fel nem ébred, ÉS SZÍVÉBŐL MEG NEM TÉR!
Viszont Istennel minden lehetséges! Csak Ő tudja megváltoztatni gyökerestől a dolgokat, Imák által!
ISTENHEZ IS, CSAK A NÁZÁRETI ÚR JÉZUS KRISZTUS NEVÉBEN IMÁDKOZUNK!
Istennél más Ima nem elfogadható! A Biblia is írja; járuljunk elé, Jézus nevében.

Efézus levél 5,20
Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.
Kolosse levél 3,17
És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa.
Zsidó levél 4,16
Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.

Sokat gondolkodtam, jól tettem-e, hogy aláírtam a petíciót én is, mert hiszek, és bízok Istenben, és TUDOM, HOGY ELJÖN A MEGSZABOTT IDŐ, AMIKOR MINDENT MEGFORDÍT AZ ÚR, ÉS AKIK ŐT KERESTÉK, ÉS IGAZÁN HITTEK BENNE, AZOK MEGNYERIK A BŰNÖSÖK MARHÁJÁT!
Mert az Ige mondja: Példabeszédek 13,22
A jó örökséget hagy unokáinak; a bűnösnek marhái pedig eltétetnek az igaz számára.
Viszont én nem szeretnék semmi polgárháborút, fegyvert, és ilyesmit!
Mert testvérek vagyunk mindahányan, csak sokan nem értik, és nem is akarják megérteni, hogy csendben, és Szeretettel is el lehet intézni mindent, valóban Istenben bízva!
Zsolt 37,5
Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.
De, jogos, hogy nem szereti Isten sem a kamatos kamatot, és uzsorát!
III. Mózes 25:35-37,
35.
Ha a te atyádfia elszegényedik, és keze erőtlenné lesz melletted, segítsd meg őt, akár jövevény, akár zsellér, hogy megélhessen melletted.
36.
Ne végy ő tőle kamatot vagy uzsorát, hanem félj a te Istenedtől, hogy megélhessen melletted a te atyádfia.
37.
Pénzedet ne add néki kamatra, se uzsoráért ne add a te eleségedet.
Ezékiel 18:5,8,13.
5.
És ha valaki igaz lesz, és törvény szerint igazságot cselekszik;
8.
Uzsorára nem ad, kamatot nem vesz, megvonja kezét az álnokságtól, igaz ítéletet tesz a felek közt;
13.
Uzsorára adott és kamatot vett: és az ilyen éljen? Nem él! Mindezeket az utálatosságokat cselekedte, halállal haljon meg, az ő vére legyen ő rajta!

Igaz, itt halált ír a Biblia, viszont Jézus Krisztus azért jött, és halt meg értünk, és támadott fel, hogy nekünk már NE KELLJEN, HANEM AKI MEGTÉR EZEKBŐL, VISSZAFORDUL, ÉS MEGBÁNJA BŰNEIT, Örök életet nyerhessen!
Mert Jézus visszajön!!!!!
És mindenki, jó- és gonosz is meg lesz ítélve!
Én csak azt várom ettől az egésztől, hogy MEGFORDULJANAK A DOLGOK, és KIMONDJÁK, HOGY TÉVEDTEK!!!
Hogy ez az ország is megmeneküljön Isten Ítéletétől, mert ha a vezetőink vétkeznek, és bűnöket követnek el, magukkal rántanak közel 6.000.000 védtelen embert!
Nem is tudom miért írtam ezt a levelet, csak KIÁLTANI SZERETNÉK ÉN IS, HOGY VAN KIÚT! JÉZUS KRISZTUS!!! CSAK EL KELL, HOGY EZ A NÉP FOGADJA ŐT, MERT A HIMNUSZT IS ŐHOZZÁ AKARTUK ÉNEKELNI, CSAKHOGY BÁLVÁNYT CSINÁLTUNK BELŐLE, PEDIG Ő FÉLTŐN SZERETŐ ISTEN!!!
2Móz 20,5
Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen, a kik engem gyűlölnek.
2Móz 34,14
Mert nem szabad imádnod más istent; mert az Úr, a kinek neve féltőn szerető, féltőn szerető Isten ő.
5Móz 4,24
Mert az Úr, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten ő.
5Móz 5,9
Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen, a kik engem gyűlölnek;
5Móz 6,15
(Mert az Úr, a te Istened féltőn szerető Isten te közötted), hogy az Úrnak, a te Istenednek haragja fel ne gerjedjen reád, és el ne törüljön téged a föld színéről.

"Csak, mert mivel a nép bűnös életmódot folytat, és nem akarja Istent, ezért engedi Isten a gonosznak (sátán, ördög), hogy tombolja ki magát, addig, míg a népe fel nem ébred, ÉS SZÍVÉBŐL MEG NEM TÉR!" Isten ugyan a bűnöst szereti, de a BŰNT GYŰLÖLI!!!
Ezt valóban így is gondolom, mert az 'Ó' Szövetség szerinti Izrael népét is sok bűne miatt nem hallgatta meg Isten, DE HÁLA NEKI, CSAK EGY MEGSZABOTT IDEIG, MERT IZRAEL FOG GYŐZNI, és ezt a gonosz (sátán, ördög) ő is tudja, ő volt a fényes Lucifer, Istennek jobbkeze, aki fellázadt Isten ellen, és az embereket is magával akarja rántani.
Minden más, ami a világosságon JÉZUS KRISZTUSON kívül van, az sötétség! A Biblia világosan írja;
János evangéliuma 17,3
Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.
János evangéliuma 14,6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam.
Zsolt 36,10
Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot.
Zsolt 37,6
Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet.
János evangéliuma 8,12
Ismét szól azért hozzájuk Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.

Az a valóságos helyzet, hogy magában a természetes világban is már eleve el van rejtve Istennek teremtő ereje. Megmutatkozik mindenben!

Kívánok sikeres további életet, és hogy megismerje Ön is személyesen az Úr Jézus Krisztust! Ahhoz viszont hinnie kell, hogy valóban meghalt, feltámadott, és él, közbenjár értünk az Atyánál. Mi pedig az Ő Szelleme (Szent Szellem) által kijelentést kaphatunk az Ő valóságáról, létéről.

Apostolok Cselekedetei 2,38
Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát!

Ferike

#129 Szerintem

2013-08-01 16:11

Ha vissza tekintünk a történelem folyamán.A az országok vezetői, féllelősei, (Királyok,Helytartók,Járási bírók,Főnemesek)mindig és mindenkor erkölcsi és anyagi félólőseget vállaltak a tisztségükben amit betöltöttek. Viszont ha hibáztak(ELKURTUK) akkor buktak mindent pénzt,rangot,vagyont a fejüket vették jó esetben csak kiűzték őket.Manapság nincs ilyen lemondanak elköszönnek vagy csak a háttérből irányítanak tovább, és emberek rájuk szavaznak sírnak az örömtől hogy láthatják őket.Mondjátok ki az akki Gyurcsányt,Bajnait,Csányit jósszóval tudná illetni????

Vendég

#130

2013-08-05 06:30

Felelősségre kell vonni a csalókat! Amit tettek: csalás, okirat hamisítás, és uzsora! Azért okirat hamisítás, mert a hitelszerződést előre kinyomtatva , forintban, és frankban tartották nyilván!Fel voltak készülve a kétfajta verzióra, és olt olyan hogy engedély nélkül frankosították a forinthitelt, vagy nem adtak ki forint alapú hitelt, rábeszélték a rászorulókat a frankosításra.
Amit tettek az bűncselekmény, és börtön büntetés jár érte!

Vendég

#131

2013-08-05 19:14

30 év börtön minden bűnelkövetőnek, aki nemzetünket és vagyonát kifosztja, teljes vagyonelkobzást követelünk mindannyiuknak mentességük törlésével!!!

Vendég

#132

2013-08-14 15:38

Botrányos és szégyenteljes amit csináltak! Végképp el kell törölni az ilyeneket!

Vendég

#133

2013-08-14 15:55

Sokat lendítene az igazságérzetemen ha lenne is eredménye a feljelentésnek.

Vendég

#134

2013-08-14 15:59

Az évszázad legnagyobb csalása, mely emberek, családok ezreit, százezreit tette és teszi tönkre!!!!!!Vendég

#135

2013-08-14 18:39

Remélem sikerül semmissé tenni a szerződést és forintosítani vagy abban az árfolyamban fizetni amivel felvettük a hitelt és maximum 200 Ft árfolyamban.

Vendég

#136

2013-08-14 20:10

Bankok indexálási trükkjei ez az egész, évek óta tartó banki ügyfélnyomorító tevékenység, a bankok részéről előre megfontolt szándékkal és a hitel felhasználási módjától teljesen függetlenül!De most már valóban és gyorsan tehetnének valamit a bíróságok az ország egész területén a magyarországi bankok gátlástalanságai ellen!!
Banki trükközés!

#137 Re:

2013-08-14 20:13

#127: csupi -

Te sem értesz ahhiz, amit és amiről írtál, mert ellenkező esetben nm írtál volna iylen blődségeket! Kíméld meg ezt az oldalt a hülyeségedtől!


Vendég

#138 Re: Re:

2013-08-14 20:14

nicol

#139

2013-08-14 20:24

2007 ben autót vásároltunk és felvettünk 2748000ft-ot.Visszafizettünk 1758000ft-ot plussz visszaadtuk az autót,amit 1070000ft-ért értékesitette,.még követel a rafi 3300000ft-ot.Ez nem uzsora?
Rozinda

#140

2013-08-14 20:49

#9: -

Szerintem az ma már teljesen nyilvánvaló, hogy az EU nekünk hatalmas károkat okozott, de mi még mindig ott vagyunk, mert nem a hazát szolgálják a politikusaink, pláne nem a Nemzetet. Ez vonatkozik a mindenkori politikai "elit"-re, mindazokra, akik Horty Miklós után következtek napjainkig bezárólag. Hogy ezt még mindig eltűrjük, hihetetlen, persze, birkává tették már ezt a népet, illetve nemzetből népet faragtak, sajnos!


Vendég

#141

2013-08-15 07:54

Végre csak befogjuk a hálóba a sok gazembert és lakat alá tesszük, amiért tönkre tették a magyar népet meg az országot !!!!!

Ezt a hozzászólást a szerzője eltávolította (Részletek)

2013-08-15 15:05Vendég

#143

2013-08-15 16:55

Nagyon jól kidolgozott téma gratulálok!!!

Vendég

#144

2013-08-15 21:57

Szuper..Végre valaki konkretizálja mit és hogyan védekezzen a bajba jutott és ne vesszen el a jogi útvesztőbe.

Vendég

#145

2013-08-23 09:10

Itt vagyunk több ezren! A békemeneteken pár százan!Ennek mi az oka?

Vendég

#146 Re: És most jobb? NEKED?

2013-08-23 16:27

icse

#147 Re:

2013-08-23 16:36

#127: csupi -

És most jobb lett NEKED ettől? Még egyszer TÉGED is átverhetnek még TE is lehetsz egyszer BALEK

Ezt a hozzászólást a szerzője eltávolította (Részletek)

2013-08-23 16:37Vendég

#149

2013-08-25 07:27

Minden bankot be lehet írni a sorba, akik ilyen fajta ügyleteket bonyolítottak. Nem csak a lakás célú hitelekkel kapcsolatosan kell fellépni, hanem minden más miatt is ami Chf. ben van, hiszen mind a kölcsönt felvevő megtévesztésével történ. Nagyon sürgős megoldást kell találni, mert sokan mentek már tönkre ez miatt, és még többen fognak hamarosan.
Ilona

#150 Kérdés

2013-08-25 07:33

Ha,nincs E-mail címem miért nem írhatom alá??????