deviza alapú csalás ellen

Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Tennivalóink 2016 dec 31-ig

2016-07-14 15:17:33

Kedves barátaim!

Az elmúlt napokban megtörtént egy olyan esemény, amelynek kapcsán itt a „fájl” fül alatt mellékelt dokumentumokat állítottam össze.

Mi Közösségi Feljelentők, a következő eljárásrendben védhetjük meg magunkat.

Több száz panaszlevelet küldtünk az elszámolási törvényre válaszul a bankunknak és a Matolcsy -féle MNB vezetésnek egyaránt, amelybe hivatkoztunk a büntetőeljárásunk alapján létre nem jött fogyasztási kölcsön szerződésünkre.

Az Elállási nyilatkozatunkban a banknak (a feladás előtt le kell másolni!!) közöltük, hogy a ránk törvényi kényszerrel FORINTOSÍTOTT kölcsönszerződéstől elállunk, azt jogszerűnek nem fogadjuk el, mivel az eredeti deviza alapú dokumentum nem jogszerű szerződés, hanem bűncselekmény.

Megállapítási keresetet kezdeményezünk a PKKB-nál annak a jogi ténynek a megállapítására, hogy az elállási okiratunk jogszerű, és a közjegyzői okiratunk a valótlan adattartalmai miatt nem lehet közokirat – érvénytelen. Erre csak azért van szükség, mert Mo. ma már nem tekinthető jogállamnak; nincs jogbiztonság; bűnöző az ügyészség és már politikai megrendelésre dolgozik a bíróságok zöme is. A bankok, és a hatóságok egyaránt figyelmen kívül hagyják a jogszabályokat – megjelent a nyílt bírói törvénysértés is.

Felkészülünk a jogsértő , zaklató, önbíráskodó végrehajtások ellen, az alábbi módon: A lakásunkba – ingatlanunkba SENKI IDEGENT nem engedünk be! A bebocsátást kérő jogosultságát, tisztességes szándékát az út igazoló hivatalos dokumentum érdemi vizsgálata után kell eldöntenünk. Kézbe kell vennünk az igazolványt, végzést, határozatot, és amennyiben bizonytalanok vagyunk, a beengedés előtt telefonon, neten, ismerőssel stb. leegyeztetjük. Mindig tartózkodjunk a szimpatikus, megnyerő, kedves, nekünk valami akciót, nyereményt kínálóktól; és ugyanígy a hivatalos személynek magát kiadó, ellenőrizhető végzéssel nem rendelkezőtől is. Sem a végrehajtót, sem mást nem vagyunk kötelesek beengedni a tulajdonunkba. Még a rendőr is köteles igazolni magát. Csináljunk az idegenről; annak bemutatott dokumentumáról, autójáról, stb. videót vagy fényképet; ha ilyen eszközünk nincs, akkor minden érintettnek a nevét; jelvényszámát; autó rendszámát írjuk fel. Mindenkit, még a végrehajtót is elküldhetünk! A szabályos végrehajtás esetén közöljük a végrehajtóval, hogy az eljárása törvénysértő, mert az állítólagos követelés egy folyamatban levő bűncselekmény része. A végrehajtó készítsen az eredménytelen végrehajtásáról jegyzőkönyvet, és annak egy példányát adja át. A végrehajtóval közölni kell, hogy amennyiben a zaklatást folytatja, úgy a képviselő Menyhért Péter büntető feljelentést tesz ellenne, és NAV vagyonosodási eljárást kezdeményez vele szemben. Amennyiben egy behajtó cég smasszere volt a zaklató, úgy a dokumentálása után közölni vele, hogy segítséget kérsz a 911-es telefonon.

Ha a végrehajtó rendőrrel jön: A rendőr a mi kérésünkre KÖTELES igazolni magát. A rendőrrel közölni kell a következőket: Tisztelt rendőr úr! Ez a látszólag végrehajtási eljárás egy folyamatban levő bűncselekmény része, ezért a végrehajtót nem vagy köteles beengedni. Felkéred a rendőrt, hogy Ő fáradjon be veled, hogy bemutathasd – átadhasd (közösségi feljelentés; ha van már -saját feljelentésed; Menyhért Péternek a te rendőrségedet tájékoztató levele; legyen róluk másolatod!) neki a bűncselekményt bizonyító dokumentumaidat. → Amennyiben a rendőr nem hajlandó a bizonyítékaidat megtekinteni – mindenképpen bejön – akkor fennhangon közöld vele: Ő ezzel az együttműködésével személyében tudatosan vesz részt a bűncselekmény károkozásában, ezért a közösségi feljelentés képviselője Menyhért Péter büntető feljelentést kezdeményez ellene bűnpártolásért, mert a rendőr köteles megtagadni a tudomására jutott bűncselekményben való bármilyen részvételt.

Ha mindez eredménytelen, akkor ne álljatok ellent a rendőri intézkedésnek, mer törvénysértés biztosan nem javít a helyzeten. Ebben az esetben nagyon fontos külső személyeket hatósági tanúként felkérni, és minden lehetséges módon dokumentálni az elszenvedett eljárást.

Vigyázni kell, hogy a végrehajtási iratokban nem szereplő az ingatlanotokban lakó felnőtt, állandóan bejelentett lakcímű családtagotok jogait nem sértheti sem a végrehajtó, sem a rendőr eljárása! Az ő lakhatási, vagy tárgyi tulajdonaihoz való jogait csak bírósági ítélettel lehet változtatni, csorbítani. Őt nem teheti ki, a lakást nem zárhatja le! A végrehajtónak kizárólag a végzésben szerelő személyek tulajdonához van köze – más tulajdonát nem háborgathatja.

A Közösségi Feljelentők következő tennivalója, hogy a megállapítási keresetben kapott végzés alapján kérje a bíróságtól a jogtalan jelzálog bejegyzések törlését.

Devizás ügyben az én véleménye szerint senki sem győzhet itthon, mint ahogyan jogszerűen egyetlen polgári peres győztes sincs. Azok a másodfok-kúria győztesek, akik megszorították a bankokat, peren kívüli egyezséggel ki lettek fizetve, és már nyomuk sem látható.

Mi, Közösségi Feljelentők azért megyünk Amerikába, hogy ott az AIG biztosítóval közös, csoportos kártérítési perben véglegesen rendezhessük az ügyünket, tehát megkapjuk a bűnözőktől a vagyoni és nem vagyoni kártérítést, ami nekünk a hatályos magyar törvények alapján jár.

Az utolsó lépésünk az EU Strasbourgi Emberi jogi bírósága elleni fellépésünk lesz, mert ők gyalázatos módon, csak a MAGYARSÁGUNK alapján, érdemi indoklás, és az elvárható jogorvoslat nélkül, olvasatlanul félretolták a közel ezer sértett mintegy 13 ezer oldalas beadványát.

Minden KF-est kérek, hogy minden végrehajtandó lépést tegyen meg, mert védeni csak azt lehet, aki maga is ehhez segítséget nyújt!

Csatlakozni mindaddig lehet, míg a DAC honlapon azt nem közlöm!

Terjesszétek a hírt, mert aki nem csatlakozik a KF-hez, az menthetetlen.

Minden információt CSAK a petermenyhert@gmail.com címre küldött levélre kaphat minden érdekelt.


Menyhért Péter

A sok magyar kishal nem eszi meg a nagy halat - kép

2016-04-16 13:36:31

Az én magyarázatom a nagyon tetszetős, halas ábráról – a magyar nép védelmében:

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo.”

Az esőcsepp kivájja a követ, de nem erővel, hanem gyakori eséssel.

Álláspontom szerint bár mérgünkben gyakran úgy látjuk, hogy birka nép a magyar, és megérdemli amit kap, valójában csak egy speciális védekezési móddal állunk szemben.

Ha megnézitek, a magyarság soha a történelme folyamán nem volt európai értelemben szabad!

Mindig harcolnunk kellett a megmaradásunkért, és gyakorlatilag mindig valamilyen elnyomó nemzet uralma alatt álltunk.

Európában még egy ilyen pici és harcos nép nincsen. Náluk könnyű volt egy-egy harcra (max. 30 éves háború) egységbe, együttműködő rendszerbe összefogni a népek egy-egy csoportját.

Nálunk az elnyomás száz évekre szólt!

A világon az ilyen pici különc népek szinte mind eltűntek az asszimilálódás olvasztó tégelyében.

Mi ma is létezünk; védjük a csekély, de igen nagy jelentőségű kultúránkat – lásd csángók, székelyek, stb.

MI a LÉNYEG?

A magyarság védelmi stratégiája mindig a legkisebb közösség védelmére szorítkozott, mert így bármely zárványban, bármilyen kis létszámú és területű közösségben fennmaradhatunk, és a krízis után újrakezdettük az életet.

Gondoljatok az „én házam az én váram” népi bölcsességre; az összetartó családokra; az anyanyelv büszkeségére.

Mi emiatt a szétesés – az összetartás hiánya miatt létezünk még most is magyarként!

Ne higgyetek a politikus-idiótáknak, a süket „összefogás” dumáknak!

A mi erőnk az IGAZSÁG, és a KÜZDENI TUDÁS A CSALÁDUNKÉRT, A SZERETEINKÉRT!

Barátaim!

A devizás kérdésben sem „összefogás” duma kell, hanem JÓZAN PARASZTI ÉSZ!!!

Felejtsétek el azt a sok okoskodást, fiskális huncutságot, amit az elmúlt 7-8 évben megtanultatok!

Ezek 2013.-ig pozitívak voltak, a bűn előtérbe kerülését szolgálták.

2013. július 2-a óta, mióta bizonyított tény a bűncselekményt feljelentő ÖSSZES ÁLLÍTÁSUNK, már csak az egyes „ügy-védők” egyéni anyagi és politikai érdekeit szolgálják – az igazság szempontjából KÁROSAK!!!

Mindenkinek adott alternatív lehetőségként a csatlakozás a Közösségi Feljelentéshez! A szervezetek akár az összes tagjukat behozhatnák a saját szervezetük nevében is - senki sem akarja őket alárendeltként „tagosítani”.

Ha mindenki megérti és magáévá teszi, hogy neki NEM IS LEHETETT KÖLCSÖNSZERZŐDÉSE; ő NEM IS LEHETETT ADÓS, és a vele szemben támasztott követelés egy CSALÓ MAFFIA TOLVAJ RABLÁSA, amiért NEKI kell személyesen is harcolnia, és nem bedőlnie minden hangzatos „szakember” dumának, akkor csatlakozni fog a Közösségi Feljelentéshez!

Ezzel az egyetlen INGYENES döntéssel máris az igazságát bizonyította, és megalapozta a magyar maffiaállam elleni győzelmét.

Mi áldozatok vagyunk ugyan, de GYŐZTESEK, mert az írott magyar jog velünk van.

Még a legerőszakosabb diktatúra sem képes legyőzni a saját jogi normáit, mert az a gyors összeomlásához vezet.

A mi KÖZÖSSÉGÜNK a sok-sok kisember egyedi döntéséből-bátorságából áll össze, ami legyőzhetetlenné teszi.

Nem kell VEZÉR, nem kell pótolhatatlan KÉPVISELŐ!

Nekünk „Primus inter pares.” kell! Első az egyenlők közt. Azaz olyan ember, aki egyenrangú a többivel, de mégis azok nagy megbecsülését élvezi; Ha engem elpusztítanak három DÜHÖDT és KIVÁLÓ KÉPVISELŐ áll a helyembe!

Nincs jelentéktelen kisember! Mindenki a csatlakozásával HOZ VALAMI ÚJ ERŐT a közösségünkbe! Nem én vagyok fontos, hanem Te meg Ő, akikről még nem is tudunk!

Felejtsétek el mások felelősségre vonását, számonkérését, még akkor is, ha én magam is gyakran esem ebbe a hibába. De: a HIBA, a TÉVEDÉS a legalapvetőbb emberi jogom! (Errare humanum est. Sed in erare perseverare in stultum esse.) Csak bevallania, értékelnie és továbblépnie kell az embernek ahhoz, hogy az IGAZSÁG mindig mellette álljon.

Kedves barátaim!

Ne higgyetek az okoskodóknak, a szakmai magyarázkodóknak; ne higgyétek e az én dumáimat sem! Nihil probat, qui nimium probat. Semmit nem bizonyít, aki sokat bizonyít.

Mindig győződjetek meg az állítások igazáról, és a csatlakozásotok a TI MEGALAPOZOTT DÖNTÉSETEK legyen, ne holmi „hit” vagy személyes szimpátián alapul bizalom! Falsa tempore ac spatio vanescunt. A hamisságok idővel semmivé foszlanak. (Tacitus)

Végül bocs a latin szállóigékért és közmondásokért – most egy kis szellemi felfrissülés miatt ilyeneket olvasok.:)


elérhető:  https://www.facebook.com/groups/584870318200840/permalink/1125581907463009/

 


Menyhért Péter

Csatlakozás a Közösségi Feljelentéshez

2016-03-31 09:19:10

MINDEN kapcsolatot CSAK a petermenyhert@gmail.com címen fogadok!!!

Kedves barátom!

A Közösségi Feljelentés az egyetlen, amely az elszámolás és forintosítás után is „talpon maradt”.

A büntetőeljárás jogalapja az elmúlt két év alatt csak megerősödütt számtalan objektív

bizonyítékkal. Senki nem tudta megcáfolni, sőz még megkérdőjelezni sem a feljelentésünk

tényeit!

Jelenleg mi vagyunk az egyetlen devizahiteles társulat, akiket a hatályos magyar jog véd: érvényes

szerződésünk nincs, így azt nem lehetett forintosítani sem.

Az ALAPOK:

Polgári jogi szerződésként létre nem jött a szerződésünk, a csalók által létrehozott

szerződésnek látszó tárgy a bűncselekmény miatt külön bírósági eljárás nélkül jogilag

semmis és érvénytelen (Ptk. 200.§ 205.§ 210.§ és 234.§) amit nem lehet forintosítani a

törvénnyel sem. A folyamatban levő büntető eljárásra kell minden hivatalos levélben

hivatkoznunk.

Ez a csaló banki termék ellen a Legfőbb Ügyészség Nyomozás Felügyeleti és Vádelőkészítési Főosztályán 1547 feljelentő által, NF.5682/2013/184-187-III. Ügyszámon folyamatban levő büntető eljárás.

Mindenkinek a Közösségi Feljelentése folyamatban levő bűnügy, mivel nem kaptunk jogerős elutasítást.

A Közösségi Feljelentés ingyenes, költsége nincs.

Ez a jogalapja minden további eljárásnak!

A CSATLAKOZÁS a Nyilatkozat kitöltésével kezdődik.A nyilatkozatot Emailben és az

eredetit postán, küldd vissza nekem, a 1213 Bp. VIHORLÁT út 63 címre.

 

Ma két irányba megyünk egyszerre. Az első a magyar büntetőügy, ahol a legfontosabb

feladatunk minden végrehajtás megállítása és megszüntetése.

A magyar bírósági eljáráshoz a mellékelt 3 dokumentumot (Képviseleti meghatalmazás;

Tanúvallomás és Polgári kárigény) eredetiben kell nekem visszaküldened (1213 Bp.

VIHORLÁT 63), az eljárási költséggel együtt.

Legolcsóbb és a legcélszerűbb, ha a költséget belerakod a borítékba a dokumentumok közé, és

TÉRTIVEVÉNNYEL, VAGY FUTÁRRAL elküldöd nekem. A költségtérítés a folyó eljárások

ügyvédi és adminisztrációs költségeit btartalmazza.

Az amerikai és a Hágai büntetőbírósághoz mindenképpen kell majd nemzetközi ügyvédet

fogadnunk. Ezek költségét 500 főre tervezve kalkuláltam, de ezt is igyekszünk minimalizálni.

A polgári kárigényed kialakításánál ne ijedj meg a milliós kárösszegektől! Gondold át: ha most a bank kifizetne, mennyi lenne a a kártérítés, amit méltányosnak tekintenél!!

Ismerőseid között szervezz minél több új Közösségi feljelentőt! Senki nem segít abban, hogy

minél több ember tudjon rólunk!

Figyeld a Deviza Alapú Csalás áldozatai, és a Menyhért Péter baráti kör Facebook

csoportban felrakott anyagaimat.

MINDEN ÚJ anyag felkerül ide: ha nincs semmi új, ne hivogass tájékoztatásért!

A letölthető fájlokból mindent megtudhatsz, ha valamit nem tudsz, ne a Facebookra írogass,

hanem a petermenyhert@gmail.com címemre. Többnyire nincs időm a netes olvasgatásra, a

leveleket viszont folyamatosan intézem.

Javaslom, hogy ne foglalkozzatok az állítólag devizás-mentőkkel: álláspontom szerint elértünk a

falig; az állam várhatóan kinyírja a polgári peres lehetőségeket.

Ha mégis foglalkozol ilyen ügyekkel, az a magánügyed. A büntető eljárást nem zavarja.

Amit bekérek adatokat, nyomtatványokat, stb, azt mindenki úgy teljesítse, hogy az egyes bírósági

anyagok beadása után én már nem tudok mit tenni: aki lemarad, az kimarad.

A közeljövőben nagyon nagy szükség lesz a területi szerveződésre, mert várhatóan a hatóságok

túlkapásai miatt meg kell védenünk magunkat, és ehhez helyi, egymással kapcsolatban levő

emberekre lesz szükség.

Mivel mi vagyunk az egyetlen csoport, akiknek a jogi helyzete két éve változatlanul tisztázott, a

szelektív hatósági jogalkalmazás ellen levelekkel fogjuk bombázni a helyi-települési

polgármestert, jegyzőt, képviselőket, rendőrkapitányokat, végrehajtókat.

 

Fontos: minden hivatalos levélre, cselekedetre időben reagálnunk kell.

Segítsétek egymást Email továbbítással; nyomtatással, közös postára adással, akinek nincs

internetje, annak részletes menedzselésével!

Ne felejtsétek el: akiben szándék van a harcra, de pénze nincs, azt a mi közösségünk kell hogy

segítse! Mi nem orbán vagyunk: pénzhiány miatt senkit nem hagyhatunk magunk mögött.

Minden doksit eredetiben, aláírva postán kérek.

Az összes költség 20 ezer Ft, amit a kitöltött dokumentumokkal együtt, a borítékban küldd el.

Ezt legcélszerűbb a dokumentumokat tartalmazó levélben elküldeni a 1213 Budapest,

VIHORLÁT út 63 címre.

Aki átutalni akarja a költséget, CSAK 3 módon lehet rendezni:

1. A szerintem a legjobb lehetőség, a kért dokumentumokkal egy borítékban, tértivevényes küldeményként történő feladásával.

2. átutalni a 10100895-89072681-33857058 Menyhért Péter Budapest Bank számlámra a közleményben KF számot vagy a nevet megjelölve, mivel ez idegen pénzeszközként kerül átmenetileg a számlámra!

3. átutalni a 16720013-04304453-05591003 Menyhért Péter Cetelem Bank számlámra a közleményben KF számot vagy a nevet megjelölve, mivel ez idegen pénzeszközként kerül átmenetileg a számlámra!

Minden esetben a fizetésről – idő, mód, KF szám, stb. E-mailben jelzést kérek!!!

Akinek az eddigi büntető üggyel kapcsolatban elmaradása van, ugyanígy pótolja.

A csatlakozáshoz a kinyomtatandó és utána kék tollal kitöltendő pdf fájlokat mail érésre

elküldöm mellékletként.


Menyhért Péter

Pofátlanul újra meglopott a bank mindenkit!

2015-06-09 09:01:01

Kedves barátaim!

Megnéztem, ellenőriztem, utánaszámoltam: ezek a gyalázatos csalók nem elég hogy törvénnyel kell őket

kényszeríteni őket a tisztességtelen – magyarul LOPOTT pénzem visszaadására, de most ismét, az MNB

ellenőrzése mellet, ÚJRA MEGLOPTAK, hiszen a saját pénzemből csökkentették az adósságot!

 

Nézem az okiratokat, számolok, ellenőrzök: A bank közli velem a tisztességtelenül elszámolt svájci frankot; az

eredeti tartozás összegét, majd a devizámat forintosítják, és leszámolják a lopott pénzt.

Korrektnek hangzik – ugye?

 

Ugyan már gondolkodjak is én, a bunkó magyar átlagember, aki svájci frankot vettem fel kölcsönként, anélkül,

hogy tudtam volna róla.

 

Saját számításom szerint a lopott pénzt visszakapom, és a maradék a tartozás.

 

A bank a pénzem nem akarja visszaadni, mert a törvénnyel KÉNYSZERKÉNT BESZÁMÍTJA.

De ha ezt teszi, akkor miért nem a valós tartozásból vonja le? Miért én fizetek a bank helyett???

Ezek megint úgy loptak meg, hogy ezt senki nem vette észre. :)

 

Nézzük a számokat, amelyek minden banki tértivevényes értesítőben benne vannak:

1. A bank szerinti eredeti tartozás

2. A tisztességtelenül felszámított tartozás, amelyet a bank ELŐTÖRLESZTÉSKÉNT BESZÁMÍTOTT

3. Az átszámítás utáni tartozás.

Könnyen ellenőrizhető: 3 = 1 - 2

Ez így tökéletes?

IGEN, DE CSAK AKKOR, HA A PÉNZEM KIFIZETTÉK kp-BEN.

de NEM ez van, mert ez így csak a MÚLT MÁR ELLOPOTT ÉRTÉKÉT TARTALMAZZA,

amit a banknak egyúttal vissza kell adnia a tulajdonosnak!

DE ha visszaadja, akkor nem tudja beszámítani, márpedig ŐK ÚGY CSÖKKENTETTÉK A

JÖVŐBENI TARTOZÁSUNKAT, hogy BESZÁMÍTOTTÁK ELŐTÖRLESZTÉSKÉNT!

Ha nem lop meg ismét a bank, akkor a múlt egyenlegéből (lásd a 3.) kell a beszámítást levonnia!

Tehát akinél nem kétszeres értéket vont le a bank, azt ISMÉT MEGLOPTÁK.

 

Tiltakozzon mindenki, és követelja a banktól a devizásj visszafizetését!

 

 

 

 

 


Menyhért Péter

Segítsetek!

2015-04-28 11:52:34

Kedves barátaim!

Sok százezer érintett magyar polgár nevében kérem a segítségeteket!

Az előző anyagban szereplő MNB-s levél hatását kellene felturbóznunk, hogy valóban minél hamarabb eltüntessék a bankok a netről az adatbázisokat!

Én sem gondoltam rá az elmúlt napoig, de egyre félelmetesebb LEHEŐSÉG ez a banki sumákság!

Ha belegondolok, hogy mennyi magyar ember adósságának a kiteregetése, pontos banki adatai, anyagi helyzete van ezekben a köbnyen elérhető adatbázisokban megborzongok.

Egyszerű az embereket megfélemlíteni, megzsarolni, az ingatlanaikat olcsóbban megszerezni; a munkáltatójuknál lejáratni, és még ki tudja mi egyéb!

Ez az álláspontom szerint már NEMZETBIZTONSÁGI VESZÉLY!

Kérek mindenkit, akinek a médiában dolgozó rokona, barátja, ismerőse, stb van, segítsen, hogy ez a levél kikerüljön a közéletbe, a nyilvánosság elé!

Közszereplők. véleményvezérek, az emberek csoportjait befolyásolni tudók is kellenének, ahogy külföldi  kapcsolat sem ártana.

Minket DAColókat megpróbálnak elhallgatni, blokkolni, hogy a emberek ne tudják meg a valóság tényeit.

Minél többet rágódom ezen a pronbéámán, annál nagyobb veszélynek látom.

Segítsetek!

 


Menyhért Péter

európai színtérre megyünk!

2015-04-27 17:57:29

Kedves aláírók!

Sajnálatos módon,Magyarország teljesen maffia állammá vált: don csányi nem csak a bankármaffia keresztapja,  hanem az agrármaffiában, a sportmaffiában, a politikai maffiában is vezető szerepet tölt be.

Már a bíróság sem független: a Fővárosi Törvényszék és az Ítélőtábla bírái is megfélemlítés vagy politikai korrupciórészeseivé váltak.  Nyáron az emberi jogi, míg ősszel már a Hágai büntetőbíróságra lépünk tovább.

Az elszámolási és forintosítási törvény alól kizárólag mi, a KÖZÖSSÉGI FELJELENTÉS aláírói mentesülhetünk, hiszen nekünk nincs fogyasztási kölcsönszerződésünk, anem csak egy csalás dokumentuma van a kezünkben.

FIGYELEM! Azok, akik a Petíciót aláírták, nem tagjai automatikusan a Közösségi Feljelentésnek!

Aki csatlakozni akar, annak a petermenyhert@gmail.com címemre kell egy csatlakozó mailt küldenie: onnan minden infót megküldök neki.

Ha bármiért nem tud oda küldeni levelet, kérem írjon a daccsoport@gmail.com címemre.

A következő mailt ma küldtem el a Matolcsiéknak. Megdöbbentő,hogy mennyire felelőtlenül játszanak a mi banktitkainkkal!

Dr. Matolcsy György Elnök úr, Budapest, 2015. április 26.

Dr. Balog Ádám Alelnök úr,

Dr. Gerhardt Ferenc Alelnök úr,

Dr. Windisch László Alelnök úr részére

Magyar Nemzeti Bank 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9

E-mail: info@mnb.hu, iratkezeles@mnb.hu, kommunikacio@mnb.hu, ugyfelszolgalat@mnb.hu

Tárgy: Felkérés azonnali intézkedés megtételére

 

Tisztelt Elnök úr!

 

Alulírott Menyhért Péter, 1213 Budapest, Vihorlát u. 63. szám alatti lakos, mint a Deviza Alapú Csalás Áldozatai Csoport közvetlenül megkárosított közösségének meghatalmazott pótmagánvádlója, valamint a Közösségi Feljelentés meghatalmazott képviselője, a folyamatban levő bűnügyünk kapcsán, az alábbi intézkedés azonnali végrehajtását kérjük Öntől:

A tisztességtelen bankok elszámolása folyamán olyan felelőtlen jogsértést követnek el, amely azonnali intézkedést követel.

A bankok olyan eljárási rendben végzik törvény által előírt kötelezettségüket, amely súlyosan sérti az érintett (közel 2 millió szerződött fél) magyar polgár személyét. Olyan helyzetet hoztak létre, amelyben a világ bármely táján élő rosszindulatú személy vagy szervezet könnyedén hozzáférhet a bankok partnereinek személyes adataihoz és legféltettebb – legkényesebb banktitkaihoz!

TILTAKOZUNK az ellen, hogy a felelőtlen „ún.: tisztességtelen” bankvezetők a dzsihádista Iszlám Állam, az Al-káida, észak-koreai hackerek vagy bármely más terrorszervezet számára hozzáférhetővé tegyék a személyes anyagi helyzetünket tükröző banktitkainkat!

A bankok egy egyszerű biztonsági rendszer felhasználásával, amelyet bármely professzionális Hacker megkerülhet, hozzáférhetővé tették a hiteladósok részletes számlatörténetét!

Bárki, a világ bármely táján hozzáférhet a több százezer felmondott vagy késedelembe esett banki szerződés adósainak teljes banktitkot képező adattartalmához!

Felháborító, hogy miközben biztonságos, tértivevényes személyes levélben, legfeljebb marketing stílusú-adattartalmú adatközlést nyújtanak a bankok, az érdemi információt hordozó részletes elszámolást csak külön kérésre bocsájtják a sértettek rendelkezésére, miközben ezeket a különösen kényes adatokat a biztonságosnak nem nevezhető világhálóra teszik fel! Ha egyenesen a teljes információt közlik a tértivevényes levélben, úgy ezt a veszélyeztetést nem követték volna el!

Azonnali intézkedést követelünk Öntől, mint a bankfelügyelet vezetőjétől, hogy ezeket az oldalakat azonnal távolítsák el; tegyék hozzáférhetetlenné a személyes adatbázisokat. Egyúttal az egyes bankok adatszolgáltatásának eddig tapasztalt hiányosságai alapján kérjük, hogy szólítsák fel a bankokat a mellékelt mintájú, hivatalosan aláírt, elszámolási Tanúsítvány kiadására. E kérésünk indoka: egyetlen deviza alapú jogügyletben érintett fél sem kapott eddig a Hpt szerinti érthető és átlátható elszámolási bizonylatot.

Ez ügyben a mai napon, a felelőtlenség súlyossága, társadalmi veszélye miatt, a Közösségi Feljelentésünk 2. kiegészítéseként kiemelt büntető feljelentést teszünk minden érintett tisztességtelen bank egyszemélyi felelős vezetője ellen.

Tisztelettel

Menyhért Péter pótmagánvádló, KF képviselő


Menyhért Péter

A bíróság előtt!

2014-11-04 11:39:43

Az utolsó közleményem egy lehetőség nagyon gyors felhasználására ad esélyt!

Egyúttal megköszönöm mindenkinek a figyelmét és együttműködését!

Kár, hogy csak néhány száz család sorsát fordíthatjuk jobbra, mert az emberek gyávák a sorsuk jogbbátételéhez.!

Kedves barátaim!
Elérkezett az idő: a csatlakozásnak november 11-én VÉGE!


Azt a teljesen indokolt jelzést kaptam, hogy nem lehet büntető eljárást folytatni „nyílt végű” sértetti körrel!

Egy hét áll rendelkezésére mindenkinek, hogy a Képviseleti Meghatalmazás, a Tanúvallomás és a Polgári Kárigény dokumentumok eredetijét (és a költséget, de legalább arról rendelkezését) eljuttassa hozzám, hogy azt a bíróságnak november 12-én le tudjam adni.

Két teljes hónapot nyertünk tehát – én ennek örülök, az összes bosszúság ellenére.

A FEHÉRREL JELZETT csatlakozók kivételével mindenki a személyes E-mail címére is megkapja a figyelmeztető tájékoztatást – őket sajnos nem tudom elérni, mert nincs meg (max hosszas keresgélés alapján találhatnám meg, amire nincs időm) az E-mail címük. Ha valaki most szeretne csatlakozni, még mindig megteheti – csak rajta múlik, hogy milyen gyors.

Egy éve és hét hónapja kezdtem bele a büntető eljárásba, és most már látható: a döntésképes bátrak ügye rendeződni fog.

Sajnálom a tétovákat, sértődötteket, haszonlesőket, és a hatalmas tudatlan tömeget: én nem vagyok képes megváltani a világot: tudomásul veszem, hogy aki nem akarja, hogy megmentsék, azt nem lehet az akarata ellenére „boldogítani”.

A jövőben az eddigieknél is kevesebbet leszek a Facebookon, mert fontosabb a bíróságon bizonyítani az igazunkat, és ahhoz még nagyon sok munka vár rám.

Ha a Face chatre nem válaszolok, ne vegyétek sértésnek – egyszerűen nincs rá időm. A jövőben keletkező anyagaimat természetesen ugyanúgy felteszem az oldalra, mint eddig. Köszönöm mindenkinek a segítségét, biztatását, támogatását, hisz nélkületek nem jutottunk volna idáig.
Az Email címem (petermenyhert@gmail.com), a telefonom továbbra is nyilvános – itt a csoportban, de a személyes Face profilomban is megtalálható. Aki el akar érni, az el tud.

Sajnálom a hitetlenek-tájékozatlanok-kimaradók tömegeit, és különösen azt, hogy egyetlen öngyilkos családja sem csatlakozott hozzánk.

Aki újként akar csatlakozni a sértetti körhöz, nagyon gyorsan kell cselekednie, de még van esélye!

menyus


Menyhért Péter

Segítség kérés!

2014-08-24 09:05:59

Kedves barátaim!

A helyzet éles: csak szeptember 5-éig lehet csatlakozni a Közösségi Feljelentéshez CSAK a petermenyhert@gmal.com címen történt bejelentkezéssel, és a közfeljsablon.doc kitöltött visszaküldésével. Ez a jogalapja a sértetti státuszba kerülésnek, de az eljárásban csak azok a sértettek lehetnek, akik a zárt mail rendszerünkben megkapták az összes dokumentumot, és azokat időbeen elküldték nekem.

 

Egy friss statisztika: Eddig 351 csatlakozó van nálam bejegyezve. Ebből 187 - főleg a régebbiek - nem jelentkeztek vissza, hogy kontrolláljam őket, és megkapják a sértetti infókat. 36 sértett (ez kb 50-70 csatlakozást jelent) már a zárt kommunikációs rendszerünkben kapta meg az összes szükséges anyagot.

A büntetőeljárásban azonban CSAK AZOK LEHETNEK BENNE, akik az összes kötelezettségüket (aláírt, eredeti dokumentumok időben eljuttatása) rendben teljesítették. Ez az állapot már nem lájkolás, csatlakozás, aláírás, vagy hasonlóan laza dolog.

Véresen komoly, hogy kik lesznek a hivatalosan sértetti státuszba kerülők! Természetesen minden lehetséges módot meg fogok keresni arra, hogy ezt az időt esetleg még jobban kitoljam, de pillanatnyilag azt látom: csak a lehet a sértett, akinek az anyagait szeptember 11-én beadtuk.

Kérek mindenkit, hogy segítsenek egymásnak! Jó lenne, ha megtalálnánk még hirtelen olyanokat is, aki tragédia áldozatai lettek; akik elvesztették már mindenüket! Bármelyik csatlakozott tagtárs bárkinek az ügyét intézheti, akinek nincs Internete, aki nem ért hozzá, és főleg az ELVESZETTEK!

Szörnyű lenne, ha bárki pénz és hozzájutási lehetőség miatt a mi hibánkból kimaradna!! Kénytelen vagyok tudomásul venni, hogy sok szemét önfényező szervezet nem adja meg a "híveinek" azt a lehetőséget, amit a csatlakozás jelenthet, de mi csak azokon tudunk segíteni, akik tesznek is valamit.

Tudom, hogy hajszásak ezek a napok, de a jövő elég korlátozott reményekkel kecsegtet. Az egyértelműen érzékelhető, hogy a politikai elit nem akar valóban segíteni, s az egyéni érdekérvényesítés lehetőségeit ki akarja iktatni. Nem véletlenül hajtogatom, hogy a peren kívüli egyezkedés a legelképzelhetőbb lehetőség, hiszen a számok rideg és logikus világa nem hazudik.

Minél több ember - család csatlakozik, annál hatékonyabbak leszünk.

menyus


Menyhért Péter

FONTOS! A végrehajtások és a közjegyzők ellen!

2014-08-14 09:15:53

Kedves barátaim!

NAGYON FONTOS!!!
Az elmúlt napokban több televízióban is elhangzott az Igazságügy Minisztérium hivatalos állásfoglalása a végrehajtások szüneteltetéséről.
Nagyon gyorsan kell cselekedni, hogy a végrehajtók már az augusztusi nyugdíj és munkabér levonásokat is leállítsák!
A levél dokumentum formátumú, letölthető és a személyes adatokkal ellátva azonnal bevihető vagy tértivevénnyel postázható!(végrehsablon.doc)
Javaslom, hogy másolatban a Nyugdíj igazgatóságnak és a munkáltatónak is küldjétek meg!
Megjegyzem, a következő oldalakon letölthetők azok a sablon leveleim is, amelyekben az adós a közjegyzőt szólítja fel a valótlan adattartalmú közokirat (magyarul hamis közokirat)visszavonására!
Az egyik azoknak a közjegyzőknek küldendő, akik már végrehajtási záradékot kiállítottak. Itt az eredeti közokiratot kiállítónak, és a záradékolónak is el kell küldeni. (közvégrsablon.doc)
A másik azoknak az adósoknak szól, akik folyamatosan fizetik a kölcsönt.Ha visszavonja a közjegyző a közokiratot, utána az adós eldöntheti, hogy egy ilyen szemét kötelezettségvállalást aláír-e a bankjának! (közfolyamsablon.doc)
Letöltés a https://www.facebook.com/groups/584870318200840/?ref=ts&fref=ts nyilovános, és a DAC csoporthttps://www.facebook.com/groups/devizacsalas/ zárt csoport lapjáról.
Adjátok tovább mindenkinek – én csak ennyit segíthetek.

menyus

A patacsin is megjelentettem, de osszátok meg minél többfelé!  http://patacsipilvax.hu/2014/08/13/kozjegyzo-pajtikaink-szorul-hurok/#comment-13743


Menyhért Péter

Szavazzatok a deviza alapú csalás összefoglalójára!

2014-07-02 23:19:27

Kedves barátaim!

Egyik tagtársunk hívta fel erre a figyelmemet - utólag is KÖSZI!.
A devizacsalásról készített összefoglaló anyaggal pályáztam.
Kicsit tartottam tőle, hogy a szakmai előzsűri elfogadja-e.
Ha sokan szavaztok rám  - még meg is nyerhetném a közönségdíjat!
(Rám férne egy gyorsabb számítógép a hatéves netbookom helyett. 
Az írásom már elérhető.
menyus

Tisztelt Menyhért Péter!
Örömmel tudatjuk, hogy az Ön pályaműve is megtekinthetővé vált pályázati felületünkön (http://arsboni.hu/palyazat). 
Értesítem, hogy kezdetét vette a közönségszavazás, melynek győztese 50 000 Ft-ot nyer.
Pályaművére bárki szavazhat, aki a pályázati felületre lépést követően a Bejelentkezés Facebookon keresztül gombra kattint, majd kedveli az Ars Boni facebook oldalát. Ezt követően a a Szavazás menüpontot kiválasztva, az írása alatt található Szavazok! gombra kattintással lehetővé válik a szavazás.
Hívja meg ismerőseit közvetlenül, vagy ossza meg dolgozatát a Facebookon, hogy minél több ismerőse támogassa Önt a szavazatával!
A pályázathoz sok sikert kíván az Ars Boni csapata! Bármilyen kérdését vagy észrevételét szívesen fogadjuk az arsboni@arsboni.hu e-mail címen.


Menyhért PéterPetíció megosztása

Segítsd ezt a petíciót, hogy több aláírást érjen el.

Hogyan lehet népszerűsíteni egy petíciót?

  • Ossza meg a petíciót a Facebook oldalán és a petíció témájához kapcsolódó csoportokban.
  • Vegye fel a kapcsolatot a barátaival.
    1. Írjon egy üzenetet, melyben részletezi, miért írta alá ezt a petíciót. Ez segít másoknak megérteni, hogy milyen fontos ez a téma, így valószínűbb, hogy ők is aláírják a petíciót.
    2. Másolja ki és illessze be a petíció webcímét az üzenetbe.
    3. Küldje el az üzenetet e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram és LinkedIn használatával.