Kiállás a Budapesti Corvinus Egyetem leendő magyar oktatóiért és kutatóiért

A Corvinus Egyetem hallgatói közösségének tudomására jutott azon vezetői döntés, miszerint a nemzetköziesedési stratégiára hivatkozva az Egyetem Intézeteinek és Tanszékeinek nem engedélyezett, hogy oktatói és kutatói kapacitásukat hazai egyetemeken fokozatot szerzett kollégákkal bővítsék, annak ellenére, hogy a BCE Doktori Iskolája magas fokú képzést biztosít megannyi kiváló, lelkes, az akadémiai pályára belépni szándékozó fiatalnak. Teszi mindezt annak ellenére, hogy az Egyetem Doktori Iskolájának erényeit és az általa kínált lehetőségeket több fórumon – így az egyetem honlapján és közvetlen kommunikációban is – folyamatosan kiemeli.

Az Egyetem Hallgatói Közössége kiemelten sokra tartja azt a tudást, odaadást és kvalitást, amit az Egyetem doktorandusz hallgatói képviselnek és amelyet a tanórák és kurzusok keretében a hallgatóságnak átadnak. Úgy véljük, hogy az Egyetem és a hallgatók érdeke is úgy kívánja, hogy a BCE kultúráját, értékeit és szellemiségét jól ismerő, azt magukénak valló oktatók és kutatók ápolják és fejlesszék az intézet hírnevét és adják mindezt tovább a hallgatók következő generációinak is.

Mindezek miatt mi, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói kiállunk amellett, hogy az Egyetem Doktori Iskolájának hallgatói és végzettjei számára az vezetőség lehetőséget teremtsen arra, hogy pályájukat itt folytathassák. Ezért arra kérjük dr. Anthony Radev Elnök Urat, dr. Szabó Lajos György megbízott Rektor Urat, valamint a Vezetőség és a Szenátus tagjait, hogy a jelenlegi gyakorlatot felülbírálva biztosítsák a lehetőséget, hogy a Doktori Iskola kiemelkedő képességű tagjai és végzősei felvételt nyerhessenek az oktatói kollektívába.

 

Mi, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói kiállunk egyetemünk doktoranduszai, és legfőképpen magyar doktoranduszai mellett!

Mi, a Budapesti Corvinus Egyetem kommunikáció- és médiatudomány szakos hallgatói kiállunk Horváth Evelin mellett!

 


a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...