Kiállunk Horváth József igazgató úr maradása mellett!

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium igazgatójának, Horváth Józsefnek igazgatói pályázata államtitkári döntés alapján nem nyert támogatást.  A pályázat elutasítása indoklás nélkül történt, miközben más pályázó nem volt.

A mindenkori vasváris közösség ezúton fejezi ki megdöbbenését és felháborodását a döntéssel kapcsolatban. 

Horváth József a tantestület és a diákság 100%-os támogatását élvezi. Az elmúlt 15 év eredményeinek és iskolánk szellemiségének továbbvitelét nélküle nem látjuk biztosítva.


A „sikertelen” pályázó eredményei a teljesség igénye nélkül:


- 1990 és 2002 között általános igazgatóhelyettesként az ő vezetésével valósult meg a hat évfolyamos gimnáziumi oktatás évfolyamonként egy, majd két osztályban.

- Nevéhez fűződik a megyei középiskolai felvételi rendszer megszervezése és lebonyolítása.

- Vasváris igazgatósága alatt az országos tanulmányi rangsor 46. helyére lépett a gimnázium.

- Vezetése alatt a Vasvári a megye és a város legjobb és legnépszerűbb gimnáziumává vált, amit a hétszeres túljelentkezés is alátámaszt.

- Az Oktatási Hivatal évről évre a Vasvárit kéri fel az emelt szintű nyelvi érettségik megszervezésére és lebonyolítására.
- A város vezetésével jó kapcsolatot ápolt és együttműködött. A városi kulturális életnek a vasváris diákok mindig tevékeny résztvevői voltak.

- 1991 óta szervezője és vezetője a nyári, 10 napos vasváris vándortábornak.

- Munkája során támogatta a fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű tanulók felvételét a gimnáziumba. Vezetői munkáját mindig az elfogadás, a párbeszédre és megértésre törekvés jellemezte.

- A Covid alatt 2 nap alatt megszervezte a távoktatást, mely órarend szerint működött.

- Felsorolni sem tudjuk a vezetése alatt elért számtalan tanulmányi és sporteredményt. A tantestület ezeket az eredményeket csakis az igazgató által teremtett nyugodt légkörben érhette el a diákokkal.

- Oktatási tanácsos címet kapott Székesfehérvár Megyei Jogú várostól 2003-ban, 2019-ben Fejér Megye Önkormányzata Németh László-díjjal tüntette ki az oktatásban és oktatásszervező munkában végzett kitűnő munkájáért, 2022-ben Székesfehérvár oktatásáért díjban részesült.

 

Most a város legvidámabb iskolája a legszomorúbb.

 

Mindezek alapján az államtitkári döntést szakmailag megalapozatlannak és elfogadhatatlannak tartjuk, a Vasvári teljes Közössége nevében kérjük vissza szeretett igazgatónkat!

Kérésünket petíció formájában szeretnénk továbbítani a döntéshozóknak.

Ezúton kérem a Vasváris Közösség minden tagjának segítségét a petíció aláírásában és terjesztésében!

 

A Vasvári Közössége nevében:
Horváth Bence, egykori vasváris diák