HA KERESZTÉNY VAGY, MONDJ NEMET A POGÁNY NEMZETI HITVALLÁSRA!


Vendég

#1

2013-02-03 14:36

Egyszerűen csak egyetértek azzal, hogy minden igazságtalansággal szemben mi keresztények és magyarok kezdjünk el közös akarattal ellenállni! Végre!!!

Vendég

#2

2013-02-03 16:14

Ez is egy zs trükk. Keresztények? Kizárt.

Ezt a hozzászólást a petíció szerzője eltávolította (Részletek)

2013-02-03 16:48


1élő

#4

2013-02-03 20:05

Nem tudom milyen trükkre gondol Tisztelt 2-es számú Vendég, de hadd idézem azt, aki biztosan nem trükközik, és aki a Rómaiakhoz írt levélben a következőt mondja Ábrahámról:
"... a körülmetélkedés jegyét körülmetéletlenségében tanúsított hite igazságának pecsétjéül nyerte: hogy atyja legyen mindazoknak, akik körülmetéletlen létükre hisznek, hogy azoknak is tulajdoníttassék az igazság.
És hogy atyja legyen a körülmetélteknek is, azoknak, akik nemcsak körülmetélkednek, hanem követik is a mi atyánknak Ábrahámnak körülmetéletlenségében tanúsított hitének nyomdokait." (Róm 4,11-12 Károli Gáspár fordítása)
"A körülmetélés jegyét éppen annak bizonyítékául kapta, hogy őt körülmetéletlen állapotában, a hite alapján Isten már elfogadta. Így ősapjává lett minden olyan hívőnek is, aki ugyan nincs körülmetélve, Isten mégis elfogadja.
Ugyanakkor Ábrahám azoknak a hívőknek is ősapja, akik körül vannak metélve, és ezen felül ugyanúgy hisznek Istenben, mint ahogyan Ábrahám hitt, amikor még nem volt körülmetélve." (Róm 4,11-12 - a Nemzetközi BibliaLiga új fordítása)
Attól tartok, hogy T. Hozzászóló azok közé tartozik, akiknek az Úr Jézus Krisztus ma is joggal mondaná:
"Tévelyegtek, mivelhogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát." (Máté evangéliuma 22,29)
A Szentírásnak ugyanebben a részében, kicsivel lejjebb pedig ezt mondja az Úr:
"Én vagyok az Ábrahám Istene, és az Izsák Istene, és a Jákób Istene; az Isten nem holtaknak [holt koronáknak - beszúrás tőlem], hanem élőknek Istene." (Máté 22,32)
(Ugyanerről ld. a Márk evangéliuma 12. rész, 24 és 26-27. verseket is.)
Az Úr Jézus Krisztus nevében legyen áldott T. Hozzászóló, hogy megérthesse, ki az Ön valódi ellensége, aki kitalálta ezt a hazugságot, miszerint az a keresztény, aki nem zsidó - és ezzel a "trükkel" évszázadokon át sikerült emberek ezreit, sőt millióit egymás ellen fordítania, hogy egymást gyilkolják, miközben ő röhög a markába. Ő az, akiről azt mondja az Úr, hogy hazug, hazugság atyja, embergyűlölő, embergyilkos kezdettől fogva.


Vendég

#5

2013-02-03 22:32

Ne engedjük keresztény testvérek hogy magyar Ország Átok alatt legyen!!Az úr mondja:KÉRJETEK ÉS ADATIK NEKTEK!!!

Vendég

#6

2013-02-03 22:34

"Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét." Hol van ebben Isten említése, bálvány vagy fétis? Jogi fogalmakról van szó.
A petíció írója teljesen félremagyarázza, kiforgatja a szöveget.

Vendég

#7

2013-02-03 22:40

Arany János: Rege a csodaszarvasról
(Buda halála, Hatodik ének)
Vadat űzni feljövének
Hős fiai szép Enéh-nek:
Hunor s Magyar, két dalia,
Két egy testvér, Ménrót fia.
Megjegyzés: Kisázsiában azt tartják, hogy Ménrót  kőhajító géppel dobatta ki Ábrahámot a városból, aki egy lápos területre esett, így élve maradt.
Hunor és Magyar népe él, és élni fog.


Vendég

#8

2013-02-03 22:47

A korona, szándékosan nem irtam nagy betűvel és nem is nevezem szentnek, ma bent van az Országházban és már pogány bálványimádó szertartást is végzett 'tiszteletére' egy sámán, aki biztosan nem véletlenül az utcáról tévedt be hanem szánt szándékkal hozták be a Parlamentbe, hogy imádatban részesítsen egy tárgyat, amelynek múzeumben lenne a helye. Ennyi erővel az ún szent jobbot is mellé lehetne tenni és hivatalos állami tiszteletadásban részesíteni, pogány bálványimádás tárgyává tenni azon a helyen, ahonnan nemzetünket kormányozzák. Hát itt van a bálvány és a fétis, aminek a 'tiszteletét' először álnok módon egy 'ártatlan' mondattal előkészitették az alkotmány preambulumában, majd betették a Parlamentbe és egy sámán, Sátán szolgája által imádatban részesitették!
!

Vendég

#9

2013-02-03 22:55

Mindenesetre a Szent Koronát a római Pápa küldte a magyarságnak. Ő mégiscsak keresztény volt.
Gyalázkodni pedig nem korrekt a névtelenség mögé bújva.
Magyarországon az állami jelképek megsértése büntetendő vétség.

Vendég

#10

2013-02-03 23:00

Én a sötétségre mondok nemet, arra a sötétségre, ami egyes fejekben lakozik.
Idézek

#11

2013-02-04 12:18

".... Nem tartjuk tiszteletben a Szent Koronát, mi Kossuth Lajos pártján állunk, aki a trónfosztást, polgári egyenlőséget követelte. A Szent Korona a hűbériség megtestesítóje, nem a szabadságé. Mi nem tiszteljük mindazt, amit a Szent Korona jelképez. mi tiszteljük a magyar nemzet évszázados küzdelmét és harcát, amellyel megszabadult a Szent Korona elnyomó tiszteletétől, azoktól az úri osztályoktól, amelyek a koronára hivatkozva rekesztettek ki másokat a nemzetből, zsarnokoskodtak a nép fölött. A szabad polgári Magyarország legnagyobb győzelme a Szent Korona (és tisztelete) kirúgása a magyar jogrendből. A Szent Korona visszacsempészése nemcsak hagyománytiszteletet jelent, hanem mindazt, amit a korona, a feudális hűbériség, elnyomás jelent. Szerencsére Orbán Viktor azt mondta korábban, hogy az Alkotmányt nem kell tisztelni, feltételezzük, hogy ez az ő alkotmányára is igaz, és ki is jelentjük, hogy nem tiszteljük az alkotmányát és a Szent Koronát sem tiszteljük, hanem amíg élünk, harcolni fogunk a szabadságért a Szent Koronával szemben, és mindaz ellen, amit ez a fémtárgy megszemélyesít.

Sok át nem gondolt, zavaros szöveg van a hitvallásban. Például jogfolytonosságról beszél a történelmi alkotmánnyal, de a napi politika szintjén emlegeti a közelmúlt nemzeti szocialista és kommunista diktatúrájának elévülhetetlen bűneit. Ebben a távlatban hogyan jön ez ide? Ráadásul csak sebeket tép fel, mert ha a Lenin szobor kikerült a szoborparkba, akkor a Turul szobornak is ott lenne a helye. Ha a kommunizmus bűneit nem lehet tagadni, akkor a holokauszttagadással szemben is fel kéne lépni, de az mindennapos. Érthetetlen, hogy ezeknek a napi politikai ügyeknek mi közük egy történelmi távlatokban gondolkodó alkotmányhoz. És akkor miért nem írjuk be, hogy a tatárjárás idején elkövetett bűnök is elévülhetetlenek?" - Bartus László, Amerikai Népszava
Savonarola

#12

2013-02-04 18:19

A "Szent Korona jogrendet" 1944-ben szüntették meg Magyarország megszállásakor a nemzeti szocik. Ezzel vette kezdetét sokezer zsidó haláltáborokba szállítása az addig számukra védettséget biztosító Királyságból. 1944-től a mai napig a fennálló hatalmak között a királygyilkosság igenlése a legerősebb közös vonás. Ugye keresztényeknek nem kell bemutatni minden királygyilkosság arkhéját és alfáját a királyok Királya kapcsán? Na ezek a valódi átkok minden európai nemzeten, és annak a csütörtök éjszakának a sötétsége és ereje, mely még Jézust is bevádolta. Ha tehát valamit bűnösnek látsz, mielőtt kivágnád, bizonysodj meg, hogy valami jobbat és erősebbet már elültettél helyette Isten erejével. Ellenkező esetben e világ istene fog plántálni valami sokkal rosszabbat.

Vendég

#13 Re:

2013-02-04 18:33

#11: Idézek -

Akinek az 1945-ös vörös konda felszabadító volt, az olyanszabadságából nem kérünk.


Vendég

#14

2013-02-05 15:52

Soós Péter hitéleti blogja 2012. ápr. 24. kedd, ugyan ezt a témát fejtegeti nagyon részletesn!

Vendég

#15 Re:

2013-02-05 17:44

#14: -

 

Belinkelnéd?


Vendég

#16

2013-02-05 19:44

Isten aldasaval hozzon eredmenyt ez a peticio!!! Isten gazdag aldasa Magyarorszagra!!!

Vendég

#17

2013-02-06 00:39

Egy hírhedt magyargyűlölőtől idéz egy előző hozzászóló. A kereszténységhez annyi köze van, hogy ellenséges a keresztényekkel szemben.

Vendég

#18

2013-02-06 00:42

Ez a petíció része annak a romboló hadjáratnak, amely a magyarság lelke ellen irányul.
Jézus a magyarokkal és a Szent Koronával van! Az angyalos címerben is ott a szent korona.

Vendég

#19

2013-02-06 00:43

Könnyen lehet, hogy kárhozatra jut, aki szent jelképeket támad.

Vendég

#20

2013-02-06 13:40

Minden szavával egyetértek!

Vendég

#21

2013-02-06 22:35

Ő pedig megfordulván, monda Péternek: Távozz tőlem Sátán; bántásomra vagy nékem; mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.
/Máté evangéliuma 16,23/

Vendég

#22

2013-02-07 01:32

Aki tájékozódni szeretne,és a nemzetrombolókkal szemben kritikus, elmélyedhet az alábbi műben:
http://www.corvinuslibrary.com/magunkr/zetenyi.pdf

Vendég

#24

2013-02-07 17:14

Ha sötétségben éltek, menjetek ki a napra, gyűjtsetek fényt az elmétekbebe, világosodjatok. Nem lesz könnyű, de megéri. Próbáljátok meg.

Vendég

#25

2013-02-07 19:24

Ez egy nagyon bugyuta fórum!!!!!!!!!!!!!!!!4