Honvéd Veterán Otthon

Tisztelt Bajtársak! Katonák!

🇭🇺  Az alábbi kezdeményezést indítottuk útjára, melynek támogatására kérjük a Magyar Honvédség aktív és szolgálaton kívüli állománya minden tagját és családtagját!

https://ekba.hu/szolidaritas-katonainkkal/veteranhaz-es-nyugdijas-otthon/

„Ha van valaki, aki megérdemli, hogy sima és kellemes legyen az útja, az az öreg katona, aki valaha is kész volt feláldozni az életét hazája védelmében.”– Scott Tábornok, Az AFRH Alapítója (1786-1866)

Az Európa Kontakt Buth Alapítvány szükségesnek tartja a legalább húsz éve napirenden lévő honvéd nyugdíjas ház létrehozását. Első lépésként kérjük a rászoruló nyugállományú katonák méltó életkörülményeinek biztosításával kapcsolatos hivatalos egyeztetéseknek a Honvédelmi Minisztérium illetékesei által történő ismételt megszervezését, beindítását.

Javasoljuk egy, a minisztérium, valamint a katonák érdekvédelmében szerepet játszó civil szervezetek, és a kezdeményezést ismét elindító alapítvány képviselőiből álló munkacsoport létrehozását.

A nyilvánosság eszközével is élve kérjük a honvédelmi miniszter urat, a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Magyar Honvédség vezetőit, hogy támogassák kezdeményezésünket!  A civil, érdekvédelmi szervezetek képviselőinek bevonásával hozzuk létre közösen azt a munkacsoportot, amelyik a Honvédelmi Minisztérium, vagy a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által a Magyar Honvédség, vagy valamely önkormányzat, vagy alapítvány számára ingyenes használatba adható ingatlan területén kialakításra kerülő Honvéd Veterán Otthon létrehozásának feltételeiről egyeztető tárgyalásokat folytat.

Annak ellenére, hogy elképzelésünk nem támogatja az igényjogosultak „civil nyugdíjas otthonban” történő elhelyezését, vagy a "digitális, online nyugdíjas otthon" ábrándját, képviselőink részt kívánnak venni az egyeztetés folyamatában.

  • Az általunk javasolt multifunkciós Honvéd Veterán Otthon létrehozásával mi nem csupán rászoruló nyugállományú katonák és özvegyeik méltó életkörülményeiről kívánunk  gondoskodni.
  • Az aktív állományt is mentesíteni szeretnénk a szolgálati feladataikat zavaró családi problémák alól, rászoruló idős szüleik elhelyezésével.
  • A Honvédelmi Minisztérium támogatásával létrehozot "Honvéd Veterán Otthonban" helyet adnánk - a ma még nem létező, de korunk kihívásai miatt egyértelműen szükséges – a fizikailag és pszichikailag sérült veteránok rehabilitációs ellátását szolgáló intézménynek is.
  • A munkacsoport által kimunkált feltételek alapján létrehozni tervezett "Honvéd Veterán Otthon" területén a helyszín és a fenntartó ismeretének birtokában az adott helyőrség, vagy valamely fegyvernem életéhez szorosan kapcsolódó katona történeti múzeumnak is helyet adnánk.

A jelen petíciót aláírók - a fentiekben megfogalmazottakkal egyetértve - nyomatékosan kérik, hogy a "Honvéd Veterán Otthon" létesítésének szükségességét felismerve a Honvédelmi Minisztérium illetékesei által koordináltan kezdődjön egyeztetés, és a közösen kidolgozott feltételek szerint, a Honvédelmi Minisztérium által támogatott módon jöjjön létre az igényjogosultak körében magas támogatottságot élvező intézmény.


But Sándor nyá. ezds. elnök (Európa Kontakt Buth Alapítvány)    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Petíció aláírása

Aláírásommal elfogadom, hogy But Sándor nyá. ezds. elnök (Európa Kontakt Buth Alapítvány) láthatja az általam ezen az űrlapon megadott összes információt.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.


Hozzájárulok ahhoz, hogy az ezen űrlapon megadott adatokat a következő célokból feldolgozzák:
Felhatalmazom But Sándor nyá. ezds. elnök (Európa Kontakt Buth Alapítvány), hogy az ezen az űrlapon megadott információkat átadja az alábbi feleknek:
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...