Veszélyben a művészvagyon

Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Ez a(z) Veszélyben a művészvagyon petíció automatikusan generált fórumtémája

radikális punnyadás
Vendég

#1 Vazallusok

2011-03-28 20:06

Ugyanaz történik, mint a magánnyugdíjjal: vazallusok lesznek a művészek is. Lesznek kegyencek és udvari költők, házi festők. És lesznek páriává tett művészek, akik elöl elszívják a levegőt.

Ezt a hozzászólást a szerzője eltávolította (Részletek)

2011-03-29 16:51Vendég

#4

2011-03-29 18:36

NO COMMENT...

Vendég

#5

2011-03-29 18:37

... nem tehetem, kifütyülnék...

Vendég

#6

2011-03-29 23:22

harcolni, tenni kell......
dada
Vendég

#7 egyenlőtlen jogok

2011-03-30 13:56

nem csak nagy pénzről szól ez, hanem a jogbiztonságról is! közel hétezer ember, +hozzátartozók, +családtagok bizonyos jogoktól megfosztottságáról!

Vendég

#8

2011-03-30 13:59

Jogi útra kell vinni !!!!
Nem szabad szótlanul lenyelni az ármánykodást!
Miért van ekkora csend a téma körül a "független" médiában ?

Vendég

#9

2011-03-30 14:01

Miért hallgat a MAOE vezetősége ?


Vendég

#10 Koffán Károly kimdsz@freemail.hu

2011-03-30 23:51

Mint ismeretes, az egykori Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja (Alap) megteremtette a Magyar művészet, művészek társadalmi státusát. Nem csak a hivatásos „Művész” társadalmi jogállásának elfogadtatását valósította meg, hanem a műalkotás létrehozásához egyénileg elérhetetlen, nagy értékű eszközeit is kezelte. Olyan eszközöket, amelyek egyéni birtoklása ma is lehetetlen, vagy tulajdonlása leküzdhetetlen feltételekbe ütközik. Működtetésük rendeltetésszerűen, gazdaságosan csakis a korábbi mintára, a művészek oszthatatlan köztulajdona formájában lehetséges.

Az 1989-ben bekövetkezett rendszerváltás nem ismerte fel e közös kezelésű vagyon alapvető, pozitív jelentőségét az egész művésztársadalom alkotói feltételeit illetően, és a nem kielégítő szabályozás eredményeként lehetővé vált az Alap működőképes vagyona elleni, un. spontán-privatizációs támadás. Az így megmaradt vagyon állítólagos védelme érdekében, az Állam előbb különválasztotta az Alap tagságát a tagság által fejlesztett, gazdagított, működőképes tőkét jelentő tulajdonától, és újonnan létrehozott, elkülönített alapítványba, a MAK kezelésébe adta. Amelynek segítségével később kísérletet tett a már elkülönített vagyonnak, illetőleg működtetésének elveit is elidegeníteni eredeti rendeltetésétől. A MAK f. év április 30.-ával elrendelt egyszerű megszüntetése, - az általa kezelt vagyon és feladatok visszaadása nélkül, - e szándékok végső beteljesítését jelentené: megfosztaná a művésztársadalmat alapvető működési feltételeitől, illetőleg lehetőséget adna a mindenkori állam kormányainak, a művésztársadalom folyamatos zsarolására.

Szakszervezetünk, elsőként ismerte fel az ALAP ilyetén, értelmetlen, káros szétosztását, azt a tényt, hogy e vagyon elkobzásával szó szerint a Magyar Művészet alapjait veszélyezteti. A már eddig is bekövetkezett változások ellenében, kezdettől állást foglaltunk a vagyonnak a MAOE tagsága általi működőképessége fenntartása mellett. Álláspontunkat folyamatosan képviseltük minden társadalmi és állami fórumon.
A MAOE tagság, - ma már döntően a rendszerváltást követőn művésszé vált nemzedék, - is felismerte fentiek jelentőségét, folyamatosan állást foglalt a MAK és MAOE korszerű feltételek közötti, működésképes egyesítése mellett. Ebben végül is partnerre találtunk az eredetileg az állam szándékainak végrehajtására hivatott, az elkülönített vagyont kezelő MAK vezetésében is, akik változó összetételük ellenére, az eltelt két évtized alatt szintén a művésztársadalom és korábbi közös tulajdona működőképes egyesítésének elkerülhetetlenül szükségessége mellé álltak.
Attól tartunk tehát, hogy a MAK egyszerű megszüntetésével a továbbiakban már jóvátehetetlenül érvényesülne egy magát soha meg nem nevező lobby szándéka, amely egyben sohasem fejtette ki a Magyar Művészet és működőképes vagyona elleni támadásának alapelveit.

Ezzel szemben a MAOE tagságában tömörült művészek a Magyar Művészek egymagában is döntő többségét képviselik. Az egymást követő kormányoktól függetlenül, következetesen fejtették ki érdekeiket, kérésüket, tiltakozásukat figyelmen kívül hagyni nem fér össze a demokrácia alapelveivel.

Tisztelettel
Koffán Károly
(Képzőművészek, Iparművészek, és Művészeti Dolgozók Szakszervezetének elnöke)
pantocsek
Vendég

#12

2011-03-31 05:40

Kérjük a kormányt, legyen figyelemmel.
A már érezhető tisztogatás, amely már tavaly elindult a tanárok, és a művészet ellen, most a művészek vannak terítéken.
Vizuális kultúra nélkül, nincs vizuális élmény, csak falanszter.
Művésztanárok nélkül nincs csak a múlt frázisainak közhellyé süllyedése.

Köszönjük, hogy a nyakunkra tekeri a kötelet. Tisztelettel.
KIMDSz elnöksége
Vendég

#13 KÉPZŐMŰVÉSZEK, IPARMŰVÉSZEK ÉS MŰVÉSZETI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

2011-03-31 12:39

Elnökségünk csatlakozik a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE) Nyilatkozatához, amelyben tiltakozik a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány (MAK) vagyonának államosítása ellen.

Mint ismeretes, az egykori Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja (Alap) a műalkotás létrehozásához alapvetően szükséges, de egyénileg elérhetetlen, nagy értékű eszközöket kezelt. Olyan eszközöket, amelyek egyéni birtoklása ma is lehetetlen, vagy tulajdonlása leküzdhetetlen akadályokba ütközik. A Művészek közös munkájukkal mégis tovább gyarapíthatták. Működtetésük rendeltetésszerűen, gazdaságosan csakis a korábbi mintára, oszthatatlan tulajdon formában lehetséges.

1989-ben ez ellen a közös kezelésű, a műalkotás létrehozásának eszközeit jelentő vagyon, illetőleg működőképessége elleni támadás indult. Úgy tűnik, hogy e vagyont csaknem a rendszerváltás óta, a korábbi Alap-tagságtól elkülönítve kezelő MAK, egyszerű megszüntetésével e támadás a helyzet visszafordíthatatlanná tételével jutna nyugvópontra. Ami a Magyar Művészetet alapvető eszközeitől fosztaná meg.

A MAOE tagságában önként egyesült művészek a Magyar Művészek egymagában is döntő többségét képviselik. A fenti vagyon rendeletetés-szerű működtetésének magától értetődő biztosítékai, következetesen és világosan kifejtett érdekeik, kérésük figyelmen kívül hagyása nem fér össze a demokrácia alapelveivel.

Tisztelettel

Budapest, 2011. március 29.

Dr. Dobszayné Filvig Erzsébet Koffán Károly
titkár sk. elnök sk.

kimdsz@freemail.hu
www.muvesz-vilag.hu/kimdsz
roland
Vendég

#14 Veszélyben a művészvagyon

2011-03-31 12:59

Nagyon szomorú, de pont azt kapjuk amit megérdemel ez a széthúzó közösség.

Vendég

#15 Köszönöm!

2011-03-31 13:08

Köszönöm Koffán Károly kollégámnak és a kimdsz-nek, hogy kiáll mellettem is! Szeretettel és tisztelettel: Sarkadi Péter grafikusművész.

Vendég

#16 schindler@restauratormuhely.hu

2011-03-31 13:39

Egy társadalom nagyságát az határozza meg, amiként a Művészeivel bánik.
Jelen esetben nagyságról nem beszélhetünk.
Csakis alacsonyságról......

Ezt a hozzászólást a szerzője eltávolította (Részletek)

2011-03-31 14:59Vendég

#18

2011-03-31 15:52

nincs mit mondanom, kifogytam a szavakból

Vendég

#19

2011-03-31 17:13

maradjon minden a régi

Vendég

#20

2011-03-31 19:53

fülke forradalom->fülek, forradalom->süket fülek, s forr a dalom->búcsúdal... fülembe forró ólmot öntsenek...

Vendég

#21 Támogatom

2011-03-31 21:25

és tiltakozom az alkotmánytervezet jelenlegi megfogalmazása ellen, mert a MMA alkotmányba emelése jogsértő, törvénysértő

Vendég

#22

2011-03-31 22:23

Elolvastam a petíciót és nem hiszem, hogy jó ötlet lenne
megbolygatni egy már kialakult és jól működő rendszert.

Vendég

#23 3330 Eger,Harandöntő 2.sz

2011-03-31 22:58

Elkeserítőnek tartom ezt az intézkedést.

Vendég

#24

2011-03-31 23:17

végtelenül elszomorit ez a kőzőny ami ma a művészetek irányába tapasztalható !!!
Facebook