KIÁLTVÁNY !!! NYÍLT LEVÉL ORBÁN VIKTORHOZ ÉS KORMÁNYÁHOZ !!!


Vendég

#51 Re:

2011-10-12 19:09

#43: -  

 MINDENKI ÍRJA ALÁ AKI ÉRINTETT EBBEN A TÉMÁBAN !!! GONDOLOM NEM NAGY KÉRÉS !!!! GYORSAN CSELEKEDJETEK.


Vendég

#52

2011-10-12 19:36

Hontalanná nincstelenné tenni egy nemzetet,csalók gazemberek kénye kedvére kiszolgáltatni egy népet ,TÖBB mint NEMZET ELLENES cselekedet!!

Vendég

#53

2011-10-12 23:58

Sziasztok !

Csak annyit szeretnék, hogy nagyon okos gondolatnak tartom a peticiót, és kérek mindenkit, hogy a saját és sorstársaik érdekében mindenki írja alá.

Üdv Ági

Vendég

#54

2011-10-13 12:33

KEDVES ÁLLATVÉDŐK !!! Csak egy csendes kis kérdésem és kérésem lenne ? Oly nagy kérés lenne, hogy a szegény védtelen állatok mellett, a szegény védtelen emberek mellett is letennétek névjegyeteket ?

Vajon miből fogjátok Ti is fizetni a védendő állatkák költségeit, ha a bankok a Ti fejetek fölül is elvisz a tetőt a házzal együtt?

Ha szolidárisak vagytok az állatokkal, akkor tegyétek ezt a rászoruló emberekkel is és mi is szeretettel fogadjuk aláírásaitokat az emberek érdekében a :

" KIÁLTVÁNY !!! NYÍLT LEVÉL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉHEZ !!! " petíciónkon.

ÁLLJUNK KI MAGUNKÉRT, MÁSOKÉRT, AZ EMBEREK ÉS AZ ÁLLATOK JOGAINKÉRT!!!

www.peticiok.com/banki_karosultak_forumanak_peticioja

KÖSZÖNJÜK

MAGYAR BANKI KÁROSULTAK
CIVIL KEZDEMÉNYEZÉS


A petíció szerzője

#55

2011-10-14 11:28

KIÁLTVÁNY !!!    ÍRD ALÁ !!!    KIÁLTVÁNY !!!    ÍRD ALÁ !!!      KIÁLTVÁNY !!!
www.peticiok.com/banki_karosultak_forumanak_peticioja


Vendég

#56

2011-10-14 16:29

Ma mitől félsz jobban, hogy elviszik a házad /lakásod/, vagy attól, hogy téged?

Ma még "csak" a házad /lakásod/, de holnap ......????

Hát írd alá ! hogy ne lehessen olyan holnap !!!


Vendég

#57

2011-10-14 22:32

én mindent aláirok ami az emberiség megmentéséröl szól.de sajnos a magyar kormány már messziröl leszarja a magyar polgárokat. a kormány nemtörödik azzal hogy a saját népe az utcára kerül mert nem tud megélni nem hogy az adoságot fizetni.már csak felkéne robbantani a parlamentet amikor mindnyáan bent vannak

Vendég

#58

2011-10-17 15:47

Tegyünk akkor valamit!!!!
Magdaléna
Vendég

#59

2011-10-17 15:50

Mindenféle Petíciót aláíróknak!

Kérünk mindenkit, hogy írja alá a Kiáltványunkat is! Álljon a banki károsultak mellé! NE LEGYEN TÖBB ÖNGYILKOS!

  ERRE A LINKRE KATTINTVA MEGTALÁLOD A KIÁLTVÁNYT! OTT A LAP ALJÁN ÍRHATOD ALÁ!      

                    EGYENKÉNT MINDEN CSALÁDTAG NEVÉBEN -A GYEREKEK, A NAGYSZÜLŐK NEVÉBEN IS- ÍRD ALÁ

                                                                   HISZEN ŐK IS KÁROSULTAK !    

                                               www.peticiok.com/banki_karosultak_forumanak_peticioja

Mindenki károsult, az is, akinek nincs hitele, hiszen az ingatlanja elértéktelenedett, nehezen vagy egyáltalán nem eladható !

A forint hiteles is, hiszen azért lett magas a kamata, hogy behúzhassák a tömeget a deviza elszámolású hitelbe !

Az egész világ tiltakozik a bankok ellen ! Pedig ott nem is csinálták ezt a méretű "okos" hitelezést! Cak például kártya használati díjat emeltek!

Hol vagytok hitelkárosultak????
Megvárjátok, amíg bedőltök és hajléktalanok lesztek??
Lakás és autó és bármilyen hiteled miatt fizeted a jogtalanul magas törlesztőrészleted?
Ne másra várj!

Írd alá a Kiáltványt!!!!! Így bizonyíthatjuk, hány ember éritett az országban!

Minden családtagod érintett, az ő nevükkel is írd alá, hiszen ők is károsultak! /Gyerekek, nagymamák,nagyapák is!/

Már megkapták az érintettek !!

A parlamentben is felolvasták!!

És újra és újra elküldjük!!

TEGYÜNK MAGUNKÉRT, EGYMÁSÉRT !! CSAK ÍGY VALÓSUL MEG A KIÁLTVÁNY!

TERJESSZÉTEK A KIÁLTVÁNYT ÉS KÉRJÉTEK ISMERŐSEITEKET IS, HOGY TEGYENEK ÍGY! ÍRJA ALÁ ÉS TERJESSZE!!

KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSÉRT!!!

EGY KÁROSULT

 

magdaléna
Vendég

#60

2011-10-17 16:29

KIÁLTVÁNY !!! NYÍLT LEVÉL ORBÁN VIKTORHOZ ÉS KORMÁNYÁHOZ !!!
N Y Í L T L E V É L

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G E L N Ö K É H E Z

A M A G Y A R P A R L A M E N T H E Z

A M A G Y A R K O R M Á N Y H O Z
BANKI HITELKÁROSULTAK FÓRUMÁNAK PETÍCIÓJA


K I Á L T V Á N Y

M I T K Í V Á N A M A G Y A R N E M Z E T ???1, Felszólítjuk Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy a már folyamatban lévő országos média kampány keretében hozza nyilvánosságra:
A BANKI KÁROSULTAK KIJELENTIK, NEM TARTANAK IGÉNYT ARRA, HOGY AZ ADÓFIZETŐK TERHÉRE FINANSZÍROZZÁK A BANKOK ÁLTAL NEKIK OKOZOTT KÁROKAT !!!
A BANKI KÁROSULTAK KÖVETELIK, HOGY A KÁRTALANÍTÁS ÉS ÜGYÜK RENDEZÉSE A PÉNZINTÉZETEK EXTRA PROFITJÁBÓL TÖRTÉNJEN !!!

2, A kormány AZONNALI HATÁLLYAL HIRDESSEN MORATÓRIUMOT A VÉGREHAJTÁSOKRA ÉS KILAKOLTATÁSOKRA, A HITELEZÉSI GYAKORLAT VISSZAMENŐLEGES FELÜLVIZSGÁLATÁNAK LEZÁRÁSÁIG !!!

3, A kormány VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL jogszabályban rögzítetten kötelezze a hazánkban működő pénzintézeteket A BANKI HITELEK UNIÓS JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐ ÁTALAKÍTÁSÁRA, A MÁR „BEDŐLT HITELEK” AZONNALI FELÜLVIZSGÁLATÁRA, A MEGKÁROSÍTOTT ADÓSOK AZONNALI KÁRTALANÍTÁSÁRA !!!

4, A kormány SORON KÍVÜL HOZZON RENDELETET A FORINT ÉS DEVIZA HITELEKTÖRLESZTŐ RÉSZLETEINEK ÉS KAMATAINAK, A SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉNEK IDŐPONTJÁBAN RÖGZÍTETT ÖSSZEG SZINTJÉN TÖRTÉNŐ BEFAGYASZTÁSÁRA, AZ ENNEK MEGFELELŐ HAVI TÖRLESZTŐRÉSZLET MEGHATÁROZÁSÁRA, A HITELEZÉSI GYAKORLAT VISSZAMENŐLEGES FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ÉS A TÖRVÉNYKEZÉS LEZÁRULTÁIG !!!

5, A kormány kötelezze a hazánkban működő pénzintézeteket AZ UNIÓS JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐ HITELEZÉS KIDOLGOZÁSÁRA, AZ ÍGY KIALAKÍTOTT DIREKTÍVÁK HITEL KIHELYEZÉSEK IDŐPONTJÁRA VISSZAMENŐ HATÁLLYAL TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁRA !!!

6, A kormány jogszabályban rögzítetten VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL kötelezze a hazánkban működő pénzintézeteket, hogy AZ ÁLTALUK NYÚJTOTT HITELEK UNIÓS JOGSZABÁLYOK SZERINTI, KÜLÖN KÖLTSÉG FELSZÁMÍTÁSA NÉLKÜL TÖRTÉNŐ ÁTSZÁMÍTÁSÁT SORON KÍVÜL VÉGEZZÉK EL !!!

7, A kormány jogszabályban rögzítetten kötelezze a hazánkban működő pénzintézeteket A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK IDŐPONTJÁRA VISSZAMENŐ HATÁLLYAL, A DEVIZÁBAN ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEK FELSZÁMÍTÁSÁNAK IDŐPONTJÁBAN FENNÁLLÓ DEVIZA ÁRFOLYAMON
FORINTRA TÖRTÉNŐ ÁTSZÁMÍTÁSÁRA, EGYBEN A JOGSZABÁLYBA ÜTKÖZŐ MÓDON FELSZÁMÍTOTT TÖBBLET BEFIZETÉS ÖSSZEGÉNEK ADÓS SZÁMLÁJÁN TŐKE BEFIZETÉSKÉNTI ELSZÁMOLÁSÁRA !!!

8, A kormány jogszabályban rögzítetten kötelezze a hazánkban működő pénzintézeteket, hogy AZ UNIÓS JOGSZABÁLYOKAT A ZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉNEK IDŐPONTJÁRA VISSZAMENŐ HATÁLLYAL ALKALMAZVA A HITELSZERZŐDÉS FELÜLVIZSGÁLATÁT KÖVETŐEN ADÓSSAL HALADÉKTALANUL SZÁMOLJON EL !!!

9, A kormány jogszabályban rögzítetten kötelezze a bankokat, hogy A FUTAMIDŐ LEJÁRTA ELŐTT A SZERZŐDÉSEKET EGYOLDALÚAN NE MONDHASSÁK FEL, TÖREKEDJENEK MEGEGYEZNI AZ ADÓSSAL, A HITELEKRE KÉSEDELEM ESETÉN CSAK TISZTESSÉGES, A JEGYBANKI ALAPKAMATHOZ IGAZODÓ KÉSEDELMI KAMATOT SZÁMOLHASSANAK FEL !!!

10, A kormány jogszabályban rögzítse A BANKOK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT VÉGREHAJTÁSOKNÁL A BÍRÓSÁGI ÉS/VAGY ADÓHATÓSÁGI VÉGREHAJTÓK KIZÁRÓLAGOS JOGKÖRÉT, A FAKTORING, A BEHAJTÓ ÉS EGYÉB CÉGEK EZEN ÁRVEREZÉSEKBŐL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁSÁT !!!

11, A kormány kezdeményezze, hogy A PARLAMENT ALKOSSON RENDELETET A MAGÁNCSŐD INTÉZMÉNYÉRE, AZ ÁRVEREZÉSEK JOGSZERŰSÉGÉNEK KÖTELEZŐ BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATÁRA, MELYNEK KÖLTSÉGE A FELELŐSÖKRE, ILLETVE AZ ÁLLAMRA MARAD !!!

12, A banki károsultak követeléseik teljesítésnek elmaradása esetén kijelentik, KIÁLLNAK MAGUKÉRT, MÁSOKÉRT, EGYÜTT AZ ORSZÁGÉRT, EMBERI JOGAIKÉRT, MINT IZLAND NÉPE !!!


MAGYAR BANKI HITELKÁROSULTAK
CIVIL KEZDEMÉNYEZÉS

hitelkarosult.info@gmail.com


kialtvanyajogainkert@gmail.com

KIÁLTVÁNY !!! ÍRD ALÁ !!! KIÁLTVÁNY !!! ÍRD ALÁ !!! KIÁLTVÁNY !!! ÍRD ALÁ !!! KIÁLTVÁNY !!! ÍRD ALÁ !!! KIÁLTVÁNY !!!

                  ERRE A LINKRE KATTINTVA MEGTALÁLOD A KIÁLTVÁNYT! OTT A LAP ALJÁN ÍRHATOD ALÁ!      

                    EGYENKÉNT MINDEN CSALÁDTAG NEVÉBEN -A GYEREKEK, A NAGYSZÜLŐK NEVÉBEN IS- ÍRD ALÁ

                                                                   HISZEN ŐK IS KÁROSULTAK !    

                                               www.peticiok.com/banki_karosultak_forumanak_peticioja
 FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG ÁLLAMPOLGÁRAIHOZ !!!


H O N F I T Á R S A I N K !

MA MAGYARORSZÁGON NINCS OLYAN ÁLLAMPOLGÁR LEGYEN AZ ÁPOLÓ, KŐMŰVES, RENDŐR, TISZTVISELŐ, TŰZOLTÓ, VASUTAS, TANULÓ VAGY NYUGDÍJAS, AKINEK CSALÁDJA VALAMELY TAGJÁT NE ÉRINTENÉ HÁTRÁNYOSAN A BANKOK TISZTESSÉGTELEN HITELEZÉSI GYAKORLATA !!!

A BANKI KÁROSULTAK KIJELENTIK, NEM TARTANAK IGÉNYT ARRA, HOGY MÁS ADÓFIZETŐK TERHÉRE FINANSZÍROZZÁK A BANKOK ÁLTAL NEKIK OKOZOTT KÁROKAT!!!

A BANKI KÁROSULTAK AZT AKARJÁK, HOGY A KORMÁNY KÖTELEZZE A BANKOKAT A KORREKT HITELEZÉSRE ÉS A TELJESKÖRŰ ELSZÁMOLÁSRA !!!

A BANKI KÁROSULTAK KIJELENTIK, HOGY A BEDŐLT HITELEK KÁRTALANÍTÁSÁT ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSÉT A BANKOK EXTRAPROFITJÁBÓL KELL RENDEZNI, MÍG A TÖRLESZTŐ RÉSZLETEK EGYOLDALÚ, JOGALAP NÉLKÜLI EMELÉSÉBŐL KELETKEZETT TÖBBLETBEFIZETÉSEKBŐL A HITELEK TŐKETARTOZÁSÁNAK ÖSSZEGÉT KELL CSÖKKENTENI !!!

SENKIT NE TÉVESSZEN MEG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJA, RETORIKÁJA!

NEM A HITELESEKET KELL MEGMENTENI, HANEM A MAGYAR EMBEREK BECSÜLETÉT, A GENERÁCIÓK ALATT, ÉLETEK MUNKÁJÁVAL, GYERMEKEINK JÖVŐJÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRA ÖSSZERAKOTT VAGYONUNKAT KELL MEGÓVNI ! ÉS A LEGFONTOSABBAT: A BANKI KÁROSULTAK ÉS CSALÁDJAIK ÉLETÉT KELL MEGMENTENI !!!

ÁLLJUNK KI MÁSOKÉRT, MAGUNKÉRT, EMBERI JOGAINKÉRT!!!BANKI HITELKÁROSULTAK
CIVIL KEZDEMÉNYEZÉS

hitelkarosult.info@gmail.com

kialtvanyajogainkert@gmail.comKIÁLTVÁNY !!! ÍRD ALÁ !!! KIÁLTVÁNY !!! ÍRD ALÁ !!! KIÁLTVÁNY !!! ÍRD ALÁ !!! KIÁLTVÁNY !!! ÍRD ALÁ !!!

          ERRE A LINKRE KATTINTVA MEGTALÁLOD A KIÁLTVÁNYT ! OTT A LAP ALJÁN ÍRHATOD ALÁ !

                EGYENKÉNT MINDEN CSALÁDTAG NEVÉBEN -A GYEREKEK, A NAGYSZÜLŐK NEVÉBEN IS- ÍRD ALÁ, 

                             HISZEN ŐK IS KÁROSULTAK !                            

                                               www.peticiok.com/banki_karosultak_forumanak_peticioja***

M I N D E N  E Z E R  A L Á Í R Á S T K Ö V E T Ő E N  Á T A D Á S R A  K E R Ü L


A  K Ö Z T Á R S A S Á G E L N Ö K É N E K

A  M I N I S Z T E R E L N Ö K N E K

A  P A R L A M E T E L N Ö K É N E K

A  P A R L A M E N T I P Á R T O K E L N Ö K E I N E K


nyílt levélként valamennyi országos médiának .
BANKI HITELKÁROSULTAK
CIVIL KEZDEMÉNYEZÉS

hitelkarosult.info@gmail.com

kialtvanyajogainkert@gmail.comMagyar Banki hitelkárosultak civil kezdeményezés


Vendég

#61

2011-10-17 16:37

AZ ALÁÍRÁSOM, MINT MURINYI JÓZSEF HITELES ÉS JOGILAG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TÖRVÉNYEI SZERINT ÉRVÉNYES AZ OTPbank.Zrt-ELLEN ! ALÁÍRÁSOM MÉGEGYSZER:

MURINYI JÓZSEF
magdaléna

#62 Re:

2011-10-17 16:55

 

MINDEN FÉLE PETÍCIÓ ALÁÍRÓNAK FIGYELMÉBE !!!!   FONTOS!
KÉRÜNK MINDENKIT, HOGY ÁLLJON KI A BANKI KÁROSULTAK MELLETT !!!!
AZ IS KÁROSULT, AKINEK NINCS HITELE, HISZEN MINDENKINEK AZ INGATLANA KEVESEBBET ÉR PÉLDÁUL!
A FORINT HITELESEK KAMATA IS AZÉRT VOLT MAGAS ÉVEK ÓTA, HOGY A DEVIZA ELSZÁMOLÁSÚ HITELEKRE UGORJANAK
AZ EMBEREK!
MINDENKIT BECSAPTAK!!
KIÁLTVÁNY !!! ÍRD ALÁ !!! KIÁLTVÁNY !!! ÍRD ALÁ !!! KIÁLTVÁNY !!!
 
ERRE A LINKRE KATTINTV ELOLVASHATOD A PETÍCIÓT ÉS OTT AZ OLDAL ALJÁN TUDOD ALÁÍRNI!
Minden családtag károsult, mindegyikőtök nevében egyenként írjátok alá!!!!

Terjesszétek minden módon a Kiáltványt és azt, hogy írják alá:
e-mail
facebook
nyomtassátok ki és szórjátok postaládákba
Helyezzétek el minél több helyen:
buszmegállók
orvosi rendelők
posták stb.
Mindenki dolgozzon a terjesztéssel, vonja be az ismerősöket is a munkába, csak akkor lesz eredmény!
magdaléna

#63 Re:

2011-10-17 17:12

#61: -  

 

Kérlek kattints a következő linkre és ott találod a Kiáltványt!!!! Ott a lap alján lehet aláírni. Tedd meg az összes családtagod nevével, hiszen mindnyájan, egyenként károsultak vagytok!

Értesítsd az ismerőseid, hogy írják alá ők is!!

www.peticiok.com/banki_karosultak_forumanak_peticioja


Vendég

#64

2011-10-17 17:46

ELÉG A SOK ALJASSÁGBÓL, ELÉG AZ ALJAS TÖRVÉNYEKBŐL, NNAGYON ELÉG BELÖLED ÉS A BANDÁDBÓL!!!!

Vendég

#65

2011-10-17 17:58

KÖSZÖNJÜK ELÉG VOLT!!! ALÁÍRÁSOM AZ ENYÉM!

MÁR NYELTÜNK ÉPPEN ELEGET!!  MERT ,"HÜLYÉK" AZÉRT NEM VAGYUNK


Vendég

#66

2011-10-17 18:16

Örülök, hogy van olyan Fórum, ami /aki/ foglakozik az olyan emberek problémáival... akiket a Bankok és más hitelintézmények, úgymond extra haszonszerzési vágya, teljesen tönkretett.
magdaléna

#67 Re:

2011-10-17 19:20

#66: -  

 www.hitelkarosultakert.hu

Érdemes itt fórumozni! 


Vendég

#68

2011-10-17 20:40

Az én családom is nagymértékben áldozatata a devizahitelnek. Támogatok minden olyan kezdeményezést, ami segit az embereken.Éppen ideje lenne már,, ha komolyan foglalkoznának ezzel az üggyel, és olyan döntés születne, ami végre mindenkin segitene. Nagy baj lessz, ha sok család elvesziti az otthonát.

Vendég

#69

2011-10-17 21:46

A kormánynak joga és kötelessége hogy Hazáját és a Népet szolgálja.De az eddigi kormányok és a mostani is nem ezt teszi.Kifosszák és eladják az országot,nyomorba döntik a népet.Vizet prédikálnak és bort isznak.Nem a mi érdekeinket képviselik.

Vendég

#70

2011-10-17 22:08

A bankárok, rosszabbak mint az uzsorások!

Vendég

#71

2011-10-18 02:12

Mi lenne ha kirúgnánk a kormányt meg a sok alkalmatlan személy ott a parlamentben :D

Vendég

#72

2011-10-18 12:35

Ez végre egy reális kezdeményezés.

Vendég

#73

2011-10-18 15:47

Hajrá Lányok, Fiúk !!!! Minél többen aláírni !!!

Vendég

#74

2011-10-18 20:26

Nem tudom,mennyien írják alá,de az biztos,hogy a kormány nem fog lépni.Saját magukról már gondoskodtak,a többi nem számít.Ahhoz le kéne mondjon a banki különadókról,mert máskülönben bankok dőlhetnének be.Azt pedig nem adja!

Vendég

#75

2011-10-18 22:58

Szivesen aláirtam!!!Én is részese vagyok.Remélem eljut oda ahova kel!!!Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...

Facebook