KIÁLTVÁNY !!! NYÍLT LEVÉL ORBÁN VIKTORHOZ ÉS KORMÁNYÁHOZ !!!

 

 

N Y Í L T   L E V É L

A   M A G Y A R   K Ö Z T Á R S A S Á G   E L N Ö K É H E Z

A   M A G Y A R   P A R L A M E N T H E Z

A   M A G Y A R   K O R M Á N Y H O Z


BANKI HITELKÁROSULTAK FÓRUMÁNAK PETÍCIÓJA


K  I  Á  L  T  V  Á  N  Y

M I T   K Í V Á N    A    M A G Y A R    N E M Z E T   ???

 

1, Felszólítjuk Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy a már folyamatban lévő országos média kampány keretében hozza nyilvánosságra:
A BANKI KÁROSULTAK KIJELENTIK, NEM TARTANAK IGÉNYT ARRA, HOGY AZ ADÓFIZETŐK TERHÉRE FINANSZÍROZZÁK A BANKOK ÁLTAL NEKIK OKOZOTT KÁROKAT !!!
A BANKI KÁROSULTAK KÖVETELIK, HOGY A KÁRTALANÍTÁS ÉS ÜGYÜK RENDEZÉSE A PÉNZINTÉZETEK EXTRA PROFITJÁBÓL TÖRTÉNJEN !!!

2, A kormány AZONNALI HATÁLLYAL HIRDESSEN MORATÓRIUMOT A VÉGREHAJTÁSOKRA ÉS KILAKOLTATÁSOKRA, A HITELEZÉSI GYAKORLAT VISSZAMENŐLEGES FELÜLVIZSGÁLATÁNAK LEZÁRÁSÁIG !!!

3, A kormány VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL jogszabályban rögzítetten kötelezze a hazánkban működő pénzintézeteket A BANKI HITELEK UNIÓS JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐ ÁTALAKÍTÁSÁRA, A MÁR „BEDŐLT HITELEK” AZONNALI FELÜLVIZSGÁLATÁRA, A MEGKÁROSÍTOTT ADÓSOK AZONNALI KÁRTALANÍTÁSÁRA !!!

4, A kormány SORON KÍVÜL HOZZON RENDELETET A FORINT ÉS DEVIZA HITELEKTÖRLESZTŐ RÉSZLETEINEK ÉS KAMATAINAK, A SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉNEK IDŐPONTJÁBAN RÖGZÍTETT ÖSSZEG SZINTJÉN TÖRTÉNŐ BEFAGYASZTÁSÁRA, AZ ENNEK MEGFELELŐ HAVI TÖRLESZTŐRÉSZLET MEGHATÁROZÁSÁRA, A HITELEZÉSI GYAKORLAT VISSZAMENŐLEGES FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ÉS A TÖRVÉNYKEZÉS LEZÁRULTÁIG !!!

5, A kormány kötelezze a hazánkban működő pénzintézeteket AZ UNIÓS JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐ HITELEZÉS KIDOLGOZÁSÁRA, AZ ÍGY KIALAKÍTOTT DIREKTÍVÁK HITEL KIHELYEZÉSEK IDŐPONTJÁRA VISSZAMENŐ HATÁLLYAL TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁRA !!!

6, A kormány jogszabályban rögzítetten VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL kötelezze a hazánkban működő pénzintézeteket, hogy AZ ÁLTALUK NYÚJTOTT HITELEK UNIÓS JOGSZABÁLYOK SZERINTI, KÜLÖN KÖLTSÉG FELSZÁMÍTÁSA NÉLKÜL TÖRTÉNŐ ÁTSZÁMÍTÁSÁT SORON KÍVÜL VÉGEZZÉK EL !!!

7, A kormány jogszabályban rögzítetten kötelezze a hazánkban működő pénzintézeteket A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK IDŐPONTJÁRA VISSZAMENŐ HATÁLLYAL, A DEVIZÁBAN ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEK FELSZÁMÍTÁSÁNAK IDŐPONTJÁBAN FENNÁLLÓ DEVIZA ÁRFOLYAMON
FORINTRA TÖRTÉNŐ ÁTSZÁMÍTÁSÁRA, EGYBEN A JOGSZABÁLYBA ÜTKÖZŐ MÓDON FELSZÁMÍTOTT TÖBBLET BEFIZETÉS ÖSSZEGÉNEK ADÓS SZÁMLÁJÁN TŐKE BEFIZETÉSKÉNTI ELSZÁMOLÁSÁRA !!!

8, A kormány jogszabályban rögzítetten kötelezze a hazánkban működő pénzintézeteket, hogy AZ UNIÓS JOGSZABÁLYOKAT A SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉNEK IDŐPONTJÁRA VISSZAMENŐ HATÁLLYAL ALKALMAZVA A HITELSZERZŐDÉS FELÜLVIZSGÁLATÁT KÖVETŐEN ADÓSSAL HALADÉKTALANUL SZÁMOLJON EL !!!

9, A kormány jogszabályban rögzítetten kötelezze a bankokat, hogy A FUTAMIDŐ LEJÁRTA ELŐTT A SZERZŐDÉSEKET EGYOLDALÚAN NE MONDHASSÁK FEL, TÖREKEDJENEK MEGEGYEZNI AZ ADÓSSAL, A HITELEKRE KÉSEDELEM ESETÉN CSAK TISZTESSÉGES, A JEGYBANKI ALAPKAMATHOZ IGAZODÓ KÉSEDELMI KAMATOT SZÁMOLHASSANAK FEL !!!

10, A kormány jogszabályban rögzítse A BANKOK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT VÉGREHAJTÁSOKNÁL A BÍRÓSÁGI ÉS/VAGY ADÓHATÓSÁGI VÉGREHAJTÓK KIZÁRÓLAGOS JOGKÖRÉT, A FAKTORING, A BEHAJTÓ ÉS EGYÉB CÉGEK EZEN ÁRVEREZÉSEKBŐL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁSÁT !!!

11, A kormány kezdeményezze, hogy A PARLAMENT ALKOSSON RENDELETET A MAGÁNCSŐD INTÉZMÉNYÉRE, AZ ÁRVEREZÉSEK JOGSZERŰSÉGÉNEK KÖTELEZŐ BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATÁRA, MELYNEK KÖLTSÉGE A FELELŐSÖKRE, ILLETVE AZ ÁLLAMRA MARAD !!!

12, A banki károsultak követeléseik teljesítésnek elmaradása esetén kijelentik, KIÁLLNAK MAGUKÉRT, MÁSOKÉRT, EGYÜTT AZ ORSZÁGÉRT, EMBERI JOGAIKÉRT, MINT IZLAND NÉPE !!!


MAGYAR BANKI HITELKÁROSULTAK
CIVIL KEZDEMÉNYEZÉS

hitelkarosult.info@gmail.com

kialtvanyajogainkert@gmail.com

KIÁLTVÁNY !!!   ÍRD ALÁ !!!   KIÁLTVÁNY !!!   ÍRD ALÁ !!!   KIÁLTVÁNY !!! ÍRD ALÁ !!!   KIÁLTVÁNY !!!   ÍRD ALÁ !!!   KIÁLTVÁNY !!!

 

KÖSZÖNJÜK  GYERMEKEINK  NEVÉBEN  IS,  HOGY  ALÁÍRTAD  !

 

***

 

FELHÍVÁS  MAGYARORSZÁG  ÁLLAMPOLGÁRAIHOZ !!!

H O N F I T Á R S A I N K !

MA MAGYARORSZÁGON NINCS OLYAN ÁLLAMPOLGÁR LEGYEN AZ ÁPOLÓ, KŐMŰVES, RENDŐR, TISZTVISELŐ, TŰZOLTÓ, VASUTAS, TANULÓ VAGY NYUGDÍJAS, AKINEK CSALÁDJA VALAMELY TAGJÁT  NE  ÉRINTENÉ  HÁTRÁNYOSAN  A  BANKOK TISZTESSÉGTELEN  HITELEZÉSI GYAKORLATA !!!

A BANKI KÁROSULTAK  KIJELENTIK,  NEM TARTANAK IGÉNYT ARRA, HOGY MÁS ADÓFIZETŐK TERHÉRE FINANSZÍROZZÁK A BANKOK ÁLTAL NEKIK OKOZOTT  KÁROKAT!!!

A BANKI KÁROSULTAK AZT AKARJÁK, HOGY A KORMÁNY KÖTELEZZE A  BANKOKAT A KORREKT HITELEZÉSRE ÉS A TELJESKÖRŰ ELSZÁMOLÁSRA !!!

A BANKI KÁROSULTAK KIJELENTIK, HOGY A BEDŐLT HITELEK KÁRTALANÍTÁSÁT ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSÉT A BANKOK EXTRAPROFITJÁBÓL KELL RENDEZNI, MÍG A TÖRLESZTŐ RÉSZLETEK EGYOLDALÚ, JOGALAP NÉLKÜLI EMELÉSÉBŐL KELETKEZETT TÖBBLETBEFIZETÉSEKBŐL A HITELEK TŐKETARTOZÁSÁNAK ÖSSZEGÉT KELL CSÖKKENTENI !!!

SENKIT NE TÉVESSZEN MEG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJA, RETORIKÁJA!

NEM A HITELESEKET KELL MEGMENTENI, HANEM A MAGYAR EMBEREK BECSÜLETÉT, A GENERÁCIÓK ALATT, ÉLETEK MUNKÁJÁVAL, GYERMEKEINK JÖVŐJÉNEK  BIZTOSÍTÁSÁRA  ÖSSZERAKOTT  VAGYONUNKAT  KELL  MEGÓVNI !  ÉS  A  LEGFONTOSABBAT: A BANKI KÁROSULTAK ÉS CSALÁDJAIK ÉLETÉT KELL MEGMENTENI !!!

ÁLLJUNK KI MÁSOKÉRT, MAGUNKÉRT, EMBERI JOGAINKÉRT!!!

 

BANKI HITELKÁROSULTAK
CIVIL KEZDEMÉNYEZÉS

hitelkarosult.info@gmail.com

kialtvanyajogainkert@gmail.com

KIÁLTVÁNY !!!   ÍRD ALÁ !!!   KIÁLTVÁNY !!!   ÍRD ALÁ !!!   KIÁLTVÁNY !!! ÍRD ALÁ !!!   KIÁLTVÁNY !!!   ÍRD ALÁ !!!   KIÁLTVÁNY !!!

 

KÖSZÖNJÜK  GYERMEKEINK  NEVÉBEN  IS,  HOGY  ALÁÍRTAD  !


***


M I N D E N   E Z E R   A L Á Í R Á S T   K Ö V E T Ő E N   Á T A D Á S R A  K E R Ü L

A   K Ö Z T Á R S A S Á G   E L N Ö K É N E K

A   M I N I S Z T E R E L N Ö K N E K

A   P A R L A M E T   E  L N Ö K É N E K

A   P A R L A M E N T I   P Á R T O K   E L N Ö K E I N E K

nyílt levélként valamennyi országos médiának


BANKI HITELKÁROSULTAK
CIVIL KEZDEMÉNYEZÉS

hitelkarosult.info@gmail.com

kialtvanyajogainkert@gmail.com


Magyar Banki hitelkárosultak civil kezdeményezés    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével