Összesen | Elmúlt 24 órában | Elmúlt 7 napban | Elmúlt 30 napban | Utolsó hónapban | Egész évben (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
2016 Összesen Petíció neveLétrehozva
95 95 Huawei P8 P8 Lite P9 P9-Lite Lite 7-bit character coding error
Dear Huawei! I would like to ask you the above mentioned devices, improving the 7-bit character encoding errors. Only the default SMS application when using experienced. So a 160-character SMS message can be sent only 2-3. The Huawei Ascend P7 problem has existed since very disturbing. If possible, kindly correct!...
2016-09-24
95 95 Huawei P8-P8 Lite-P9-P9 Lite 7 bites karakter kódolási hiba
Tisztelt Huawei! Szeretném megkérni önöket a fent említett készülékeknél a 7 bites karakterkódolási hiba javítására. Csak a gyári SMS-alkalmazás használatánál tapasztalható. Így egy 160 karakteres SMS-t csak 2-3 üzenetben lehet elküldeni. A Huawei Ascend P7 óta fennálló probléma igen zavaró. Amennyiben lehetséges, szíveskedjenek kijavítani!...
2016-09-24
94 94 Ne tegyék át január 25-től a Paloma telenovellát 12:50-re!!
Sziasztok!  Aki szokta nézni a Paloma telenovellát az írja alá mert január 25-től át akarják rakni 12:50-re! Sokaknak ez az időpont nem jó és inkább maradjon 14:55-s időpont! Vajon sikerül meggyőzni a TV2-t?! Egyszer már sikerült! ;-) ...
2016-01-15
93 1 587 Mezinárodní petice ZA MÍR - POSELSTVÍ dobrým lidem AMERIKY
My svobodní občané, iniciátoři a autoři mezinárodní petice z křesťanských zemí Europy - Slovenské, České, Moravské, Slezské a Maďarské, vyzýváme vás všechny občany dobré vůle, aby jste svým podpisem podpořili tuto petici: Ne válkám! CHCEME MÍR a HARMONII pro EVROPU a CELÝ SVĚT. Požadujeme okamžité odstoupení a potrestání politických zločinců, kteří dovedli Evropu a celý svět na okraj III. světov...
2015-09-08
93 1 587 Petition für das Herz der Welt – für die Erhaltung des Friedens und Harmonie im Europa
Wir, die freie Burger der kristlichen Europa, die Ungaren, Slowaken, Tschechen, Mahren und Schlesier, als internationelle Iniziatoren und Vervasser dieser Petition, rufen alle gutmütige Bürger Europas auf, diese Petition mit seiner Unterschrift zu unterstützen. Wir sagen nein zu allen Kriegen ! Europeer, heilen wir Europa – das Herz der Welt ! Wir wollen Frieden und Harmonie in Europa. Wir verlan...
2015-09-08
93 1 587 International Petition for PEACE - MESSAGE to good US People
We, independent citizens, initiators and authors of the international petition from the  European Christian Countries - Slovakia, Czech Republic and Hungary, encourage all citizens of good will all the European countries to support this petition by your signature: No war! We Europeans do really want Peace and Harmony for Europe and the World. We demand the immediate resignation of politicians and...
2015-09-08
93 1 587 Proclamación internacional por la paz: Este es un mensa para toda la gente
de buena voluntad del continente Americano: Nosotros los ciudanos, autores e iniciadores de esta petición internacional de los países cristianos de Europa como som: Eslovaquia, republica Checa y Hungruia les pedimos a Ustedes a todas aquellas personas de buena voluntad que con su firma apoyen esta petición. No a las guerras! Queremos paz y harmonia para toda Europa y para todo el mundo: Por es...
2015-09-08
93 1 587 PÉTITION INTERNATIONALE POUR LA PAIX - Nos bonnes personnes AMÉRIQUE
Mes libres citoyens, les initiateurs et les auteurs de la pétition des pays International Christian européennes - la Slovaquie, la République tchèque et la Hongrie, nous  encourageons toutes les personnes de bonne volonté à son soutien en signant cette pétition: Pas la guerre! Nous, Européens, voulons la paix et l'harmonie pour l'Europe et le monde. Nous exigeons l'arrêt immédiat de la politique...
2015-09-08
93 1 587 Petíció a világ szívéjért - az európi béke és harmóniá megteremtéséért
Mi, a keresztény Magyarország, Szlovákia, Csehország, Morvaország és Szilézia szabad polgárai, ennek a petíciónak a nemzetközi kezdeményezői és létrehozói, felhívjuk Európa összes jóindulatú polgárát, hogy aláírásával támogassa ezen petíciót. Nemet mondunk minden háborúnak ! Európaiak, gyógyítsuk meg Európát a föld szívét ! Békét és harmóniát szeretnénk Európában. Követeljük a közéletből a politik...
2015-09-08
93 1 587 Международная петиция ЗА МИР – ПОСЛАНИЕ всем добрым людям АМЕРИКИ
Мы, свободные граждане, инициаторы и авторы международной петиции, из христианских стран Европы – Словакии, Чешской республики и Венгрии, мы призываем вас, всех людей доброй воли своей личной подписью поддержать эту петицию. Нет войне! Мы хотим мир и гармонию для Европы и всего мира. Мы требуем чтобы немедленно покинули свои посты и были наказаны все политические преступники, те, кто привели Евр...
2015-09-08
93 1 587 Medzinárodná petícia ZA MIER - POSOLSTVO dobrým ľuďom AMERIKY
My slobodní občania, iniciátori a autori medzinárodnej petície z kresťanských krajín Európy - Slovenska, Českej republiky a Maďarska, vyzývame vás, všetkých ľudí dobrej vôle, aby ste svojím podpisom podporili túto petíciu: Nie vojnám! CHCEME MIER a HARMÓNIU pre EURÓPU a CELÝ SVET. Požadujeme okamžité odstúpenie a potrestanie politických zločincov, ktorí doviedli Európu a celý svet na okraj III...
2015-09-08
92 384 Régi Honfoglaló
Szeretnénk visszakapni a régi honfoglalós játékot, az új animációs helyett...
2013-05-14
92 92 Petíció a bálna hangokért!
Követeljük, hogy legyen újra repetitív, társas falropogtatás illetve neurotikus közösségi ablakzörgetés családias ipari környezetben! Írd alá, ha ropnád! ...
2016-05-18
91 91 S-O-S-GUDU
Te megosztanád az esernyődet szakadó esőben egy autista kisgyermekkel? Mert én igen.  Ha Te is, hát akkor, kérünk segíts nekünk, több támogatást szeretnénk, utazási, nevelési, egészségügyi - szociális területen. Kevesebb kirekesztést, megkülönböztetést családjainknak, gyermekeinknek. Segíts egy aláírással, jelképesen mintegy esernyőt tartva a 4 éves kisfiam fölé. Miért?! Mert fel szeretnénk hívn...
2016-01-24
91 91 Ne építsék meg így Esztergomban az intermodális csomópontot
Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Önkormányzati Képviselők!   Az esztergomi intermodális csomópont tervezése kapcsán, még az előző testület és polgármester idején határozott a testület, és építési engedélyt adott egy olyan megoldásra, amely egy több ezer fős lakott terület közepére helyezi be az intermodális csomópontot. A jelenlegi vasúti pályaudvar a mostani formájában is rengeteg zajjal é...
2016-09-13
90 482 Nyilatkozat a magyar súlyemelés jövőjéért!
            Nyilatkozat a magyar súlyemelés jövőjéért! A magyar súlyemelés évtizedes válságban van. A szakosztályok és a sportágban résztvevő, aktív korú versenyzők száma és minősége évről évre csökken, a nemzetközi eredményesség minden szinten messze alulmúlja mindazt, amire a magyar súlyemelősport hivatva van és képes. A 2016-os riói már a harmadik olimpiánk lesz, ahol - a jelenlegi eredmények...
2015-12-05
86 86 DKV vízivás engedélyezése
A DKV nem ismer határokat. Járműveken történő vízfogyasztásért 3000 forintot kell fizetni. Tegyünk ez ellen a lehúzó, utasellenes szabály ellen!...
2016-04-27
86 86 Tartsák továbbra is műsoron a Légy jó mindhalálig előadást!
Minden színházszerető ember nevében arra kérjük a debreceni Csokonai Színház vezetését, hogy a Légy jó mindhalálig produkciót továbbra is tartsák műsoron, mint az utóbbi évek legszínvonalasabb zenés előadását. Érthetetetlennek és átgondolatlannak tartjuk azon döntésüket, mely szerint az előadást már nem játssza tovább a színház, annál is inkább, mert a darab minden egyes alkalommal telt házzal men...
2016-06-08
86 86 újlipótvárosi parkolás
Tisztelt Polgármester Úr!   A kerület újlipótvárosi részében a parkolási gondok erősen befolyásolják a lakosok életminőségét. Az alábbi javaslatot terjesztjük elő – kérjük Polgármester urat, vegye komolyan, és szakemberekkel konzultálva segítse elő a megvalósulását. A világ számos nagyvárosában bizonyos kerületek bizonyos részein csak az ott lakók parkolhatnak; ezek az úgynevezett „residents only”...
2016-06-18
86 86 LÁMPÁT CSEPELRE a Weiss Manfréd utcánál lévő hév átkelőhöz
   A Weiss Manfréd úton a Szabadkikötő HÉV-megállónál lévő zebra a gyalogosok számára életveszélyes. Ezen a szakaszon, noha a megengedett sebesség 50 km/h, a legtöbb autós már legalább 70-nel száguld. A gyalogosforgalom ritka, ezért a legtöbb autós nem számít rá. Az átkelés nehéz és veszélyes, gyakori, hogy az egyik sávban a zebra előtt megálló autót a másik sávban megelőzik, vagy a szembejövő sá...
2016-08-05
85 85 Petíció az Ajkai Városi uszodában történő oktatás kibővítéséről
Petíció az Ajkai Városi uszodában történő oktatás kibővítéséről     KEDVES AJKAI LAKOSOK! Petíciónk célja, hogy az újonnan átadott Városi Uszodában ne csak délután 4-kor kezdődhessen az utolsó úszásoktatás a nagy medencében. Megértjük, hogy a lakosságnak is lehetőséget kell biztosítani az uszoda használatára a munkaidő után, de szeretnénk, ha minél több gyerek részt tudna venni az úszásoktatásokon...
2016-07-08
84 84 Tisztességes bérezést! Ratifikálják a Szociális Karta 4.cikkelyét
Követeljük az Európai Szociális Karta 4. cikkelyének magyarországi ratifikálását! Az Európai Szociális Karta az európai polgárok, köztük a magyarok jogait és jólétét védi. Ennek bizonyos pontjait a magyar állam ratifikálta, azonban a 4. cikkelyt a Tisztességes Bérezésről NEM!  Petíciónkban követeljük, hogy a magyar kormány ratifikálja a 4. cikkelyt, amely így szól:  4. cikk: A tisztességes díjazá...
2016-04-12
83 7 211 Közalkalmazotti bértábla
Tisztelt Kollegák!   Nyilván mindnyájan tisztában vagytok azzal, hogy a fizetésünk kevesebb lett, ha másért nem mert eltűnt a cafetéria, és az egyéb pótlékok. A pedagógusok fizetését rendezték, és beépítették a cafetériát a fizetésükbe, míg a miénket, azaz a NOS dolgozókét /iskolatitkárok, pedagógiai asszisztensek, laboránsok stb., azaz a nevelés, oktatás segítők/ egyszerűen elvették. A közalkalma...
2014-06-12
83 83 Schild József emlékére emlékmű állítása és egy facserje ültetése (Lezárva)
Aláírásommal támogatom, hogy Schild József gyermekkori barátunk emlékére az újhegyi lakótelepen, az agyagfejtő utca, és szövőszék utca közötti füves területen egy kisméretű emlékmű, valamint egy facsemete telepítésre kerüljön....
2016-08-08
82 82 Károly kerti nyuszi megmentésére!
Kedves Mindenki! Sokan ismeritek a Károly Kertben élt Károly nyuszi történetét. Szegény nyuszinak sanyarú sorsa volt és nem is volt egészséges 7 év után ért véget a szenvedése. Azért indítjuk ezt a petíciót, hogy a Károly nyuszi helyére került nyuszkót megmentsük és ne úgy élje le életét mint Károly! Szeretnénk, hogy inkább egy szerető gazdihoz kerüljön a nyuszi és ne a köztéren kelljen rabságban...
2016-05-19
82 82 New mobbles please
Sziasztok! Ez a petíció, a Mobbles nevezetű aranyos kis mobilos játék érdekében jött létre! Mindenki aki játszik vele és szeretné ha végre újra foglalkoznának vele a készítők és lennének új szörnyek, azok egy gyors aláírással kérem támogassák a petíciómat!:) Előre is köszönöm! :)  Ihr lieben Mobbles Freunden! Diese Petition wurde für ein niedliches, kleines Handy-Spiel, der sogenannter Mobb...
2016-11-06
80 80 Rúgják ki a diákjaival szexelő, munkáját nem végző tanárnőt!
2016. február 6.-án ismerte meg az ország a hajdúnánási középiskola erkölcstelen, diákjaival szexelő, munkáját nem végző K. K. Andrea tanárnőt. Videók itt. Akkor arról számoltak be a híradóban, hogy a minisztérium megteszi a szükséges lépéseket. Ennek ellenére se etikai eljárás, se fegyelmi, se felfüggesztés, se elbocsájtás nem történt se a szexügy, se a munkanemvégzés miatt. Sőt, egy hónap eltelt...
2016-03-10
80 80 Legyen kötelező a szülés utáni depresszióra való felkészítés!
Minden 5. édesanya küzd a szülés utáni depresszióval. Sajnos eddig senki nem fordított erre nagyobb figyelmet, pedig fontos és életet menthet. Legtöbbször a család és az apukák sem ismerik fel a depressziót az anyukán ami akár tragédiába is torkollhat. Az édesanya úgy érzi, hogy egyedül van, senki nem támogatja sőt ellene vannak és nem lát más kiutat mint az öngyilkosság ,a gyermeke megölése vagy...
2016-05-23
79 80 Bershka Békéscsabán
Békéscsabán az Andrássy úton bershka bolt nyílna...
2016-05-04
79 84 Klánháború Support csapat leváltási kérelme!
Kérvényezzük a Magyar Klánháború Support Csapatának teljes leváltását! Tapasztalataink szerint egyre több tag hagyja abba a játékot a support csapat részrehajlósága és a hatalmukkal való visszaélése miatt! Ha egyetértesz ezen állításainkkal kérjük írd alá a petíciónkat!!...
2016-07-10
77 77 Oszlassa fel magát a Herceghalmi Önkormányzat Képviselő-Testülete
Településünk országosan megszégyenülve került a média középpontjába Erdősi László Polgármester Úr feleségének a demokráciát megszégyenítő akciója miatt! A település lakói egy emberként követelték, hogy mondjon le a Polgármester, ám ő gúnyosan, csak egy rá jellemző "NEM"-mel felelt. Ezek után Hunya Krisztina képviselő javasolta a Képviselő-Testület feloszlatását. Bízunk benne, hogy nem csak színj...
2016-03-18
77 77 Tiltakozunk az UNICEF Gyűlöletkampánya ellen
Hogy lehet a gyeremekbántalmazást megállítani? #hogylehet   A gyülőlet gyülőletet szűl, ez lenne a megoldás?       Jog-F-osztott Gyermekek és Szüleik Mozgalom Közleménye   Siker, pontosabban fél siker. Tompa Balázs UNICEF kampányának kreatív reklámszakembere elismerte, hogy az üzenetet nem a legjobb módon terjesztették. Ezért kicserélik a bántalmazó apát anyára. Bár ezzel a probléma tov...
2016-05-05
77 77 A Corvinusos kollégiumi felvételi megreformálása
Szia! Ez egy hallgatók által indított kezdeményezés, melynek a célja, hogy együtt megreformáljuk a Corvinuson jelenleg működő kollégiumi felvételi rendszert. Ha neked is problémád adódott a rendszerrel, és szeretnéd, ha a jövőben jobb lenne, akkor kérlek írd alá ezt a petíciót, és töltsd ki az alábbi formot: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9IHLtdnc6SkKcGmCWep9sFbFL_nNyo-G6JzI1aL5O3n-tJA...
2016-09-12
76 179 Petíció, az élhető, kutyaszerető Budakalászért
Tisztelt Budakalásziak, Kutyások!   Abszurd helyzet alakult ki a közelmúltban, amikor a budakalászi OMSZK Park bányatava mellől kitiltották az évek óta odajáró kutyasétáltató lakosokat.    Kérem, hogy aláírásával támogassa kezdeményezésünket, hogy Budakalász újdonsült jegyzője törölje a sebtében meghozott rendeletet, amely gyakorlatilag ellehetetleníti a Budakalászon lakó, illetve ide járó százak...
2015-11-11
74 5 618 Kérjük, ne vegyen részt a budapesti Városliget tönkretételében!
<< Please scroll down for English version >> A Világörökség részét képező Hősök tere körül elhelyezkedő budapesti Városliget a világ első közparkja volt. A Liget Budapest nemzetközi tervpályázat öt új múzeumépületet és számos további turisztikai létesítményt kíván felépíteni itt. Ezt a barbár beépítési tervet élesen ellenzi sok civil aktivista, építész és urbanisztikával foglalkozó sza...
2014-02-28
74 74 Igazságot Tőkés Lászlónak!
  Románia elnöke,Klaus Johannis döntése ellen, melyben visszavonta Tőkés Lászlótól a Románia Csillaga érdemrendet. Tőkés az 1989- es romániai forradalom hőse. A visszavonásra vezető román magyarellenes soviniszták nyomására került sor, miután nehezményezték, hogy Tőkés 2013- ban azt javasolta: Magyarország gyakoroljon védhatalmi státust Erdély felett - egyébként úgy, ahogy Ausztria  azt gyakorolja...
2016-03-09
72 72 Lodovica Comello jöjjön Magyarországra
Sziasztok!! Ezt a peticiot azért hoztam létre, hogy Lodo Magyarországra jöjjön!!...
2016-11-18
71 72 Tera Lynn Childs - Hableányok kíméljenek
Sziasztok! :)   A petíció aláírásával segítsetek, hogy a Könyvmolyképző Kiadó lássa, hogy mennyien szeretnénk, ha végre hazánkban is megjelenne Tera Lynn Childs - Hableányok kíméljenek című trilógiájának további két kötete. :)    Fogjunk össze!   Előre is köszönöm szépen mindenkinek, aki aláírja. :)   Rácz Tünde Klaudia...
2016-03-06
71 71 Szigetszentmiklós - Kiállás a KÉKTÓ elpusztítása ellen!
Ha Szigetszentmiklósi, Szigetszentmiklós környéki vagy és szereted a Kéktót, élmények, szép emlékek, ingyenes szórakozási lehetőségek kötnek ide, mint Szigetszentmiklós egyetlen Szabadtéri Szabadidős és Szórakoztató Központjához és ha szerinted is felújítani kell és nem elpusztítani, akkor támogasd petíciónkat!   Ha szerinted is a Kéktónak továbbra is Szabadidő és Szórakoztató Központnak kell mar...
2016-06-28
71 72 Parkolas
Parkolóvá változik Wekerle? Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt wekerlei Képviselők! A kerületben, illetve a József Attila lakótelepen fizetőssé tették az eddig ingyenes parkolókat. A környező kerületekből a városba bejárók autóikat Wekerlén teszik le. Ezzel megkeserítik az itt lakók életét. Nem szeretnénk, ha Wekerletelepet parkolónak használnák. Kérjük Önöket, hogy foglalkozzanak ezzel a problém...
2016-10-22
70 172 Legyen valódi vízi és légi parádé Budapesten augusztus 20-án!
Az augusztus 20-i ünnephez kapcsolódó hagyományok szerves része (kellene, hogy legyen) a fővárosban a Parlament előtt rendezett vízi és légi parádé, amelynek léte, ellentétben a többi megszokott programmal, mint a tisztavatás, a Szent Jobb körmenet vagy a tűzijáték, időről időre megkérdőjeleződik. Az 1960-as évektől a rendszerváltásig töretlen hagyomány a 2000-ben történt újjáélesztése óta több vá...
2015-06-12
69 4 876 A közoktatásért!
Nyílt levél a közoktatási intézmények helyzetéről Megdöbbenésünket és tiltakozásunkat fejezzük ki az iskolák visszaállamosításának következtében kialakult helyzettel kapcsolatban. Január 1-jétől az addig önkormányzati tulajdonban lévő és önkormányzati irányítású iskolák a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) fennhatósága alá kerültek. A KIK alá rendelt és az iskolákat irányítani hivatott t...
2013-01-09
69 346 XXI. századi internetet a XII. kerületbe!
Korszerű infokommunikációs hálózatot szeretnénk Virányos, Kútvölgy és Istenhegy városrészekre! A lakókörnyezetünkben csak a kor követelményeitől messze elmaradó színvonalú szolgáltatást nyújtanak a szolgáltatók. Ennek oka az, hogy a környéken az elmúlt évtizedben semmilyen nemű infrastrukturális fejlesztés nem ment végbe. Tarthatatlan, hogy a város egyik legelőkelőbb kerületének lakosai nem férnek...
2014-11-22
69 328 ENSZBT_USA_terrorizmus
Petíció az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjaihoz   Állítsák le az USA és a NATO gazdasági és politikai hatalom megszerzéséért folytatott erőszakos (tehát terrorista) hadjáratát, amelynek következménye a megtámadott nemzetek természetes társadalmi, gazdasági és politikai rendjének megbomlása, ami a támadással azonos, emberiségellenes önvédelmi intézkedéseket váltott és válthat ki, amelyek -    ves...
2015-09-07
68 68 Welness-Fitness termet Halásztelekre!
Ezzel a petícióval egy Welness-Fitness termet szeretnénk elérni Halásztelken. A fitnesz olyan életforma, amely a jó fizikai erőnlétet, a szív, a tüdő és a vérkeringés tartós teljesítőképességének fejlesztését, az egészséges életmódot és az esztétikus külsőt helyezi előtérbe. Az úszás, mozgás lazán és súlytalanul, komolyabb fizikai megterhelés nélkül, mintha a világűrben lebegnénk, felbecsülhetetle...
2016-01-28
68 68 Normális közlekedést Szarvason
Alulírottak kérjük Szarvas Város Önkormányzatát, hogy a Szabadság utcán csökkentse a közlekedési jelzőlámpák számát, illetve vesse el a Petőfi utca egyirányúsítására vonatkozó tervét....
2016-07-06
68 78 Legyen a KRESZ iskolai tananyag!
Kezdeményezzük, hogy a Nemzeti Alaptantervbe építsék be a KRESZ oktatását! Véleményünk szerint az általános iskolában, akár már alsó tagozattól kezdve érdemes a gyermekeket a szabályos közlekedésre oktatni. Fontosnak tartjuk, hogy időben megismerjék és elsajátítsák azokat a szabályokat, melyeket akár gyalogosként, akár kerékpárosként és később gépjárművezetőként követniük és alkalmazniuk kell. A s...
2016-09-15
68 68 Játszóteret Kozármislenynek!!!
JÁTSZÓTERET KOZÁRMISLENYNEK! Remélem írhatom azt, hogy nagyon sok kozármislenyi honfitársam nevében írom a levelemet, mint valami felkérést Polgármesterünkhöz, Biró Károly Úrhoz, illetve a Kozármislenyi Önkormányzathoz. Fejlődünk, szépülünk, bővülünk. Kistérségi Központ lesz az iskolánk, lesz új Bölcsődénk, sőt a Stadionunk is gőzerővel épül. Rengeteg fiatal pár és annál több kisgyermek költözik...
2016-09-21
67 67 The Pretty Reckless magyarországi koncert (Új)
Sziasztok! Ez a petíció azért jött létre,mert olyan emberek felirtakozását várjuk akik szívesen résztvennének és előre láthatólag részt is tudnának venni egy magyarországi The Pretty Reckless koncerten, ugyanis jó volna megtudni pontosan hányan is volnának akik szívesen buliznának egyet a bandával! :) Iratkozzatok fel minél többen! :) https://m.facebook.com/ThePrettyRecklessHungaryOfficial/?ref=bo...
2016-01-02
67 67 Tiltsák ki a Szavcsenkó-per felelőseit!
  Ez az egész velünk is történhetne. Mindegy, hogy egy parlamenti képviselővel, a sarki fűszeressel, vagy egy irodalomtanárral bánik így egy diktatórikus agresszor.      Nadja Szavcsenko egy 34 éves, ukrán katonanő. Amikor 2014-ben Putyin csapatai megtámadták Ukrajnát, Szavcsenko önkéntesnek állt, és a frontra került. Nem sokkal később orosz fogságba esett, ukrán területen, egy olyan háborúban,...
2016-04-21
Facebook