Mentsük meg a természettudományokat a szakgimnáziumokban!

Kedves Középiskolai Tanulók, Kollégák, Szimpatizánsok!

Álljunk ki minden természettudományos tantárgyértt!

Szakközépiskolában évtizedek óta  fizikát és kémiát tanító tanár vagyok.

Felhívással fordulok az összes közoktatásban tanuló diákhoz és szüleikhez, természettudományos tárgyat tanító  kollégákhoz, az egyetemek fizika, kémia, biológia és földrajz szakos hallgatóihoz,  tanszékeik oktatóihoz, a Magyar Tudományos Akadémia teljes tagságához,  a környezetvédelemben, az iparban, a közgazdász, mérnök, orvos,  és egyéb munkakörökben dolgozó kollégákhoz!

Felhívom mindazokat, akik munkájukhoz mind a mai napig használják a közoktatásban szerzett természettudományos ismereteiket,  akik számára fontos a természettudományos műveltség ügye, hogy aláírásukkal fejezzék ki tiltakozásukat a középiskolai természettudományos oktatás tervezett megcsonkítása ellen!

A kerekasztal tárgyalások 2016 március 22.-i tervezetében a ma még szakközépiskolákban,2016 szeptemberétől szakgimnáziumoknak nevezett intézményekben a természettudományos tárgyakat (biológia, kémia, fizika, fökdrajz) soha nem látott mértékben készülnek lecsökkenteni.

Fontosnak tartom, hogy a szakközépiskolákban (szeptember 1-től szakgimnáziumokban) továbbra is maradjon kötelező tantárgy a fizika, a kémia, a biológia és a földrajz!

A gazdasági típusú iskolákban SEMMILYEN ilyen tárgyat nem tanítanának, a többiben minimális óraszámban, a négyből csak az egyik tárgyat meghagyva készülnak az új óratervek.

Ezzel nem csak sok száz pedagógus álláshelye szűnik meg, de a gyerekeknek nem lesz módjuk az iskolatváltásra, a továbbtanulásra,kényszerpályára kerülnek a 14 éves korban meghozott döntésük alapján.

A most nulladikos, illetve a februárban már  felvételizett gyerekek még nem ebbe az iskolatípusba jelentkeztek, átverték őket!

Horrorisztikus elképzelés, hogy érettségizett emberek tömegei az általános iskolai természettudományos szinttel kerülnek a  munkaerőpiacra akkor, amikor a természettudományok fontosságát más oldalról, (akár a három éve ugyanilyen átgondolatlan módon bevezetett óraszámnöveléssel) hangoztatják

Ne engedjük, hogy a mintegy 200 000-es létszámú szakközépiskolai tanulóifjúság, gyermekeink, unokáink természettudományos  ismeretek híján nőjenek fel!