Végveszélyben a Földrajz a (köz)oktatásban!

Kedves Középiskolai Tanulók, Kollégák, Szimpatizánsok!

Álljunk ki a természettudományos tantárgyakért, középiskolai földrajzért! Ezúttal felhívással fordulunk az összes közoktatásban tanuló diákhoz és szüleikhez, a földrajz szakos kollégákhoz, az egyetemek és főiskolák földrajz szakos hallgatóihoz, földrajz tanszékeik oktatóihoz, a Magyar Földrajzi Társaság teljes tagságához, a földrajz és földtudomány akadémikusaihoz, az összes geográfushoz, a környezetvédelemben, területfejlesztésben, területi tervezésben, a közgazdász, geológus, meteorológus, térképész és egyéb munkakörökben dolgozó kollégákhoz!

Felhívjuk mindazokat, akik munkájukhoz mind a mai napig használják a közoktatásban szerzett földrajzi ismereteiket, akik úgy érzik életre szóló tudást adott ez a tantárgy, akik számára fontos a földrajz ügye, hogy aláírásukkal fejezzék ki tiltakozásukat a középiskolai földrajzoktatás tervezett megcsonkítása ellen!

Fontosnak tartjuk, hogy a szakközépiskolákban (szeptember 1-től szakgimnáziumokban) továbbra is maradjon kötelező tantárgy a földrajz!

Fontosnak tartjuk, hogy ne csökkenjen tovább a földrajz heti kötelező óraszáma a közoktatásban!

Fontosnak tartjuk, hogy földrajzból is lehessen előrehozott érettségi vizsgát tenni!

Fontosnak tartjuk, hogy a gazdaságtudományi felsőoktatásban a földrajz érettségi eredménye is beszámítható legyen a felvételi pontszámba!

Ne engedjük, hogy a mintegy 200 000-es létszámú szakközépiskolai tanulóifjúság, gyermekeink, unokáink földrajzi ismeretek híján nőjenek fel!

Bővebb információ a Magyar Földrajzi Társaság honlapján található!


Magyar Földrajzi Társaság    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével