deviza alapú csalás ellen

Quoted post


Vendég

#9

2013-07-03 12:32

Ez egy nagy szégyen Magyarországra, hogy ide süllyedt és ilyen KORRUPT ÉS HAZUG emberek VEZESSÉK ezt az országot! Baráti és családi, egyedi érdekeket nézve, az embereket családokat semmibe nézve mindenkit kizsákmányoljon és a nyomorba tiporjon. Ezért nem tudom, hogy érdemes volt-e belépni az UNIÓBA !!!!!

Válaszok

Rozinda

#140

2013-08-14 20:49:53

#9: -

Szerintem az ma már teljesen nyilvánvaló, hogy az EU nekünk hatalmas károkat okozott, de mi még mindig ott vagyunk, mert nem a hazát szolgálják a politikusaink, pláne nem a Nemzetet. Ez vonatkozik a mindenkori politikai "elit"-re, mindazokra, akik Horty Miklós után következtek napjainkig bezárólag. Hogy ezt még mindig eltűrjük, hihetetlen, persze, birkává tették már ezt a népet, illetve nemzetből népet faragtak, sajnos!

Szigethy

#293 Re: FOHÁSZ ... FOHÁSZOK, A FELETTÜNK VALÓHOZ ... IS!

2014-11-08 14:29:14

 

 N. Pető ’Szigethy Ilona

Fohász ...

a Felettünk valóhoz;
Az ATYA, a fiú és a
Szentlélek nevében,
Ámen!

Segíts utamon,
Édes Jézusom!
Fogd még a kezem,
Melengesd szívem!

S Szeretteimre -
Mint rám is, figyeljél;
Egyengesd útjukat,
Áldjad meg életük!

S vigyázd a népet,
Az éhezőket,
Nyújtsd feléjük kezed,
Mert Te, megteheted!

Az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében!
Ámen!

* * *

Fohász ... Fohászok,
a Felettünk valóhoz;
Az ATYA, a fiú és a
Szentlélek nevében,
Ámen!

Segíts Jézusom,
hogy a Honunkon
ne zsarnokoskodjon,
s ne élősködhessen
senki idegen!

Abban is segíts;
- Mireánk tekints! -
Hogy aki itt bérét
méltatlanul kapja,
attól visszavedd.

S oszd fel azoknak,
’kik bármely napszaknak
úgy kezdenek neki,
hogy nincsen kenyerük!

Abban is segíts;
kik mellük verdesik:
hogy ők mennyit „adnak”
- miközben csalnak! -
S elveszik jussát
a honfitársaknak;
alázd meg őket -

A hitszegőket,
mert mikor esküt
tettek az égre,
s támaszkodtak népre,
nem ezt ígérték -

Hanem, hogy jólét
köszönt Honunkba’
s öröm, szeretet
az otthonunkba;
S munka és a bér
egyformán kijár!

Ám, már feledték,
s tévútra vitték
Magyarság sorsát,
s felvitték „dolgát”
kétes elemeknek!

’Kik munkát bár adnak,
de szipolyoznak,
s nem szerződtetnek,
s alig fizetnek
keserves munkákért!

S ha szerződés nincsen,
vagy hamisan tették;
ezzel a munkásnál
máris elérték,
hogy ne „vétózhasson”!

S ha gond, vagy baj lesz,
ne merjen szólni:
Megtanították,
hogy kell lapulni,
s éhkoppon (!) élni!

Merjünk remélni,
ó, Jézus Krisztus,
hogy segítsz ebben!?
Kérhetünk- e szebben,
mint fentebb írtam?!

Vagy, mint tanítják,
hitet vallóink:
Szentháromságban
reménykedjünk csak (!)

Higgyünk az Úrban,
aki az Atya;
Higgyünk fiúban, aki a Jézus,
Higgyünk Szentlélekben,
’ki hófehér galamb !?!

A baj, hogy elröppen,
onnan, hol baj van;
A fiú pediglen Atyját követi:
s mindig félre néz,
ha Atyja is ezt teszi.

Biz’ úgy tűnik, bajban,
s nyomorúságban
magunkra hagynak;
S csak annak „adnak”
ki ügyesebben él.

S ki sorsát intézi,
úgy, hogy jól járjon,
s ija- fiának-
no meg lányának,
meg „nagy” családjának
gyűjtögethessen!

S ebben áll minden-
minden ígéret,
’mit tett(ek) akkor,
mikor a népet-
orruknál fogva-
kezdte(ték) vezetni!

S ezért vezekelni
lám, nekik nem kell!
Felveszik, s költik, a
kisemberek pénzét!
Periférián* meg
nyelik az éhbért!
S emlékeken rágódnak!
S fagynak meg sorban!

Honfitárs- nyomorban
élik életük ... ... Van, aki
újságot árul, autók között,
szívja a füstöt, nyeli a bűzt,
s megveti érte az átlagember.

„Eredj koldulni a Kossuth térre!”
Szólogatnak rája ...
Van olyan, aki köp a markába!
Van, aki vesz tőle,
gyűrött (szennyes) újságot,
milyet nem látott másutt,
sehol a világban ...

Csak itt, Magyar honban,
hol színes (!) autókban,
kíséretekkel mennek a fő- fők!

S múlnak a hétfők,
s más napok rendre ...
Ébred keservre; napra- nap
koldus ... Meg aki már csak
épp’hogy még „el” van!

Mialatt mások,
’kiknél „papzsákok”
vannak jelenbe -
élnek, mint Marci(k),
fenn a hegyekbe!

Segíts hát, Jézus,
Atyáddal karöltve,
s a „Fehér galambot”
vedd az öledbe:
s mondjatok együtt
értünk egy imát!

Ám, de ne értünk,
magatokért inkább,
hogy meglássátok végre:
azt is, ki kínt lát,
mert zsigerelik őket
a feljebb- valók!

S imátok végén,
álljatok már fel,
s nézzetek széjjel:
s számoljatok végre
számológéppel:

Mennyiből élnek,
azok, kik félnek,
mert nekik fentről
nem jövendölnek
semmilyen jót ...

S mennyit herdálnak
azok, kik másét,
költik, mert nincsen-
aki fejükre hamukat hintsen!

Mert alszik a Jézus,
s a galamb- Szentlélek,
s a Szentháromságban
az egy Atya Isten!

Ébresztőt kérünk!
Ébredjetek hát;
hogy a Honunkon
ne zsarnokoskodjon,
ön- ön- honfitárs -
és senki idegen!!

(Bp. Szigethalom,
2014. szeptember 15)