Petíció a Magyar Pedagógus Kar létrehozásának megakadályozásáért

A kibicnek semmi sem drága

#26 Re:

2013-05-20 13:31

Kedves kilogram! Azért káros,mert már a birkatürelmünk határán vagyunk!!! A pedagógusok hozzáértése rendszeresen meg van kérdőjelezve. Ha valóban megkérdőjelezhető a pedagógusok munkája illetve diplomája, akkor vajon nem a tanárképzésben keresendő a hiba? Rohadtul (így, szó szerint!) elegünk van már abból, hogy minden jöttment minket kritizál anélkül hogy egy napot tanított volna, tanácsot ad, kötelez és azt sosem kérdezi meg tőlünk, tőlünk akik aktívan tanítanak, hogy vajon mivel segíthetnék a munkánkat a gyakorlatban, ahol a politikusok és a kormányok egész eddigi elhibázott intézkedéseinek az hozadéka megmutatkozik. Sajnos a pedagógusok ezeket eszköz híján nem tudják megoldani, de olyan egyszerű a mindenkori regnáló politikusok értékvesztést okozó tevékenységének a eredményét a pedagógusok nyakába önteni, hogy oldják ők meg. És ha nem tudják, akkor nyilvánítsuk őket alkalmatlannak.


Vendég

#28 Re: Re:

2013-05-20 14:49

#26: A kibicnek semmi sem drága - Re:

Nagyon egyetértek a kibicnek semmi sem drága hozzászólással! Elvégre többünknek 10-20-30 éves gyakorlata van, 2-3 diplomája, egy csomó továbbképzése, és eddig birkatürelme, illetve olyan kreativitása, hogy eddig minden hülyeséget sikerült áthidalnunk, hogy az iskolában menjen a munka. Mást sem csinálunk mostanában, csak az új rendszer hibáit igyekszünk mindennap orvosolni és túlélni. Mégis mi vagyunk az alkalmatlanok?????


Vendég

#29

2013-05-20 19:02

Szomorú vagyok, hogy csak ennyien írtuk alá.De reménykedem, hogy végre felébred a fáradt, meggyötört pedagógus társadalom.Azt gondolom, hogy, ha továbbítom ez segíthet.

Vendég

#30

2013-05-20 20:28

#26: A kibicnek semmi sem drága - Re:

Kedves "Kibicnek semmi sem drága"! Azt  nem állítottam, hogy a pedagőgusok munkája általában megkérdőjelezhető. Azt állítom, hogy az anyagi megbecsültség hiánya miatt kontraszelekció zajlik, és egyéb okokból (valóban, a tanárképzés elégtelensége, valamint a továbbképzés és a minőségbiztosítás hiányosságai miatt) sem várható el az a szakmától, ami egyébként elvárható lenne. Ezért legkevésbé maguk a pedagógusok felelősek. Tapasztatból tudom, hogy a tanítás hosszú távon rendkívüli módon igénybe veszi, sőt torzítani is képes a személyiséget, ha annak nincs módja a megújulásra. Ezért szerintem a fizetések drasztikus emelésére, a szakmai  fejlődés biztosítására és ellenőrzésére  egyszerre volna szükség, hogy újra rang legyen pedagógusnak lenni. Úgy gondolom, ebből a szempontból kellene minden kormányzati lépést értékelni és vitatni, noha sok jót én sem nézek ki a "kar" ötletéből. Viszont lássuk be, a szakszervezetek a minőségellenőrzésben per deifinitionem nem olyan  evidens módon  érdekeltek, mit a fizetésemelésben.

 


Vendég

#31

2013-05-20 20:50

A minőségellenőrzés nem is a szakszervezetek, hanem a fenntartó és a kormányzat dolga kell, hogy legyen.
Amit létrehoznak, az nem más, mint korporáció, a szó legtisztább 1927-es, itáliai értelmében.

Vendég

#32 hivatásrendi

2013-05-20 20:52

http://mek.niif.hu/02000/02043/html/161.html
Korporativizmus és hivatásrendiség. – A korporativizmus – (korporáció – lat. – egyesület, testület szóból) azoknak a szakmai szervezeteknek, szövetségeknek, ún. korporációknak a rendszere, amelyek a különböző társadalmi rétegeket foglalkozási ágak, hivatások és szakmák szerint egyesítik. 1927-ben a fasiszta Olaszországban a Carta del Lavoro (ol. – a munka okmánya) – a kormány gazdasági és szociális programja – alapján kezdték meg kiépítésüket. Céljuk az olasz munkásosztály szervezeteinek felszámolása volt. A korporációk vagy más néven hivatásrendi szervezetek egy-egy gazdasági ágazatban a munkásokat és a munkáltatókat egyaránt tömörítették, azt a látszatot keltve, hogy általuk az osztályellentétek kiküszöbölhetők, s a munkások befolyást gyakorolhatnak a gazdasági életre. A korporációk a fasiszta párt és állam ellenőrzése alatt álltak. A hivatásrendiség gondolatát a katolikus egyház is átvette. XI. Pius 1931-ben kiadott Quadragesimo Anno című enciklikája értelmében a céhszerűen szervezett, kötelező jellegű, szigorú belső fegyelmet tartó hivatásrendek alkották volna az új társadalmi rend alapját; általuk remélte az egyház az osztályharc megszüntetését és a társadalmi béke megteremtését.
kilogramm

#33 Re:

2013-05-20 21:37

#31: -

Nem, persze, nem is ezt írtam.


Vendég

#34

2013-05-20 22:56

Annyira jó volna, ha előbb a vezetéknév szerepelne és utána a keresztnév. Miért kell megadni magunkat egy automata rendszernek? Kínomban aláírtam így, de engem nem Péter Fábrinak hívnak, hanem Fábri Péternek.
csakazértis

#35 nem ismerjük, de szeretjük

2013-05-21 05:59

http://moderniskola.hu/cikk/magyar-pedagogus-kar-letrehozasa-hozzajarul-pedagogus-hivatas-tarsadalmi-megbecsulesenek

"A márciusban végzett közvélemény-kutatás eredménye szerint Magyarország felnőtt lakosságának 64%-a igényli a pedagógus etikai kódexet.

Majdani tartalmával kapcsolatban minden jóslat teljesen felesleges, hiszen arról a jövőre felálló önszerveződő testület szabadon dönt."

Értitek: elvileg még az EMMI-nek sincs fogalma arról, hogy mi lesz benne, de a lakosság 64 százaléka már támogatja.

Vendég

#36

2013-05-21 12:54

Egyetértek a petícióval

Vendég

#37 Re:

2013-05-21 12:55


Vendég

#38

2013-05-21 15:17

Soha nem gondoltam volna, hogy 2013-ban, az 1930-as évek - közéleti, és politikai - sőt kultúrpolitikai - történéseinek analógiáira kell majdan rácsodálkoznom. De ezt látom. Mint ember, mint állampolgár, mint apa, és mint tanár...( S talán, már Mussolini kísértetét... is, lopakodni látom - a kulisszák mögött...)
Kalki

#39 Félelem

2013-05-21 23:12

Kedves Kollégák és Pedagógus-szimpatizánsok!
Belelapoztam az aláírók névsorába, s várakozásomnak megfelelően állapíthattam meg, hogy az aláírók jelentékeny százaléka nem vállalta a nevét. Én sem vállalom.
Miért is? A félelem miatt. S igen, kedves Miniszterelnök Úr, Balog Miniszter Úr, Hoffmann Államtitkár Asszony! Ez az Önök három éves munkájának talán legelképesztőbb eredménye. Félünk kimondani a véleményünket, mert féltjük az állásunkat, pontosabban a megélhetésünket. Én elsüllyednék szégyenemben, ha abban az iskolában, amelynek igazgatójaként dolgozom, a munkatársaim félnének elmondani a véleményüket. El is mondják, de sajna, nem tudok panaszaikon segíteni. Már jóval 10 millió Ft felett van a kifizetetlen túlórák, útiköltségek, szállítói tartozások összege, s nincs információ(m) arról, mikor kapjuk/kapják meg ezt a pénzt a KLIK-től a hitelezők. Mert ugye az a pedagógus, aki túlórát teljesített, vagy megvette a buszbérletét, éppúgy hitelez hónapok óta a KLIK-nek, mint az a beszállító, aki hónapok óta nem kapta meg az áruja ellenértékét. Nos, ha én a tárca felelős vezetője lennék, ezen égető problémák megoldását követően kezdenék csak el merengeni azon, hogyan lehetne egy (újabb) szép nagy szervezetbe zsúfolni a pedagógusokat. S miért is?
"A Magyar Pedagógus Kar az állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok önkormányzattal rendelkező köztestülete lesz. A Kar feladata az etikai kódex megalkotása és a pedagógiai célú közösségi szolgálat megszervezésének ellenőrzése, valamint az ezzel kapcsolatos tanácsadó, információs tevékenység működtetése." - írja az EMMI honlapjára pár napja kitett közlemény.
Általában nincsenek szövegértési problémáim, de fogalmam sincs, mit jelent ez a két mondat, azt viszont tudom, hogy a magyar közoktatásnak nem ezek a jelenlegi gondjai. Gond viszont az, hogy a nyílt tekintetű és jó eszű, az iskola kapuján belépő hat éves kisgyerekek egyre meghatározóbb hányada miért utálja meg 10-12 éves korára az iskolát, a tanulást, a tanárokat?! Hogyan kerülhetnek írni-olvasni nem tudó, az alapvető számtani műveleteket nem ismerő diákok tömegei a szakközépiskolákba és a szakmunkásképzésbe?! Hogyan kaphatnak ezek 4-5 év múlva szakmunkás-bizonyítványt, sőt, érettségi bizonyítványt?! Miért nem tud a "hatóság" semmit sem kezdeni a 12-16 éves, iskolába nem járó fiatalokkal, illetve családjukkal?! Hogyan lehetséges az, hogy a környező szakmunkásképzőkből "kiesett" diákjaink kezdő fizetése az alkalmazó cégnél jellemzően magasabb, mint az őt tanító szakoktatóké és tanáraik nagy részéé?! Hogy lehetséges az, hogy a katedrára kerülő ifjú pl.idegen nyelvtanár nem ismeri a magyar helyesírás alapvető szabályait, s nem tudja, mi volt az a mohácsi vész?!
Segít ezen VALÓS problémák megoldásában a KAR tervezett létrehozása?! Meggyőződésem szerint NEM!!!
Segített ezeken a magyar közoktatás államosítása? Tapasztalataim szerint NEM!!!
Mélységesen csalódott a 2010-ben - 2/3-os! - FIDESZ-kormányzást igenlő, azt a választások során támogató pedagógus-társadalom jelentős része az elmúlt három év ámokfutása miatt? Tapasztalataim szerint IGEN! Szavazni fognak újra a FIDESZ-re? Tapasztalataim szerint NEM! Én sem!
S akarunk egy olyan országban élni, ahol - 23-24 évvel a rendszerváltás után - félnünk kell a véleményünket kimondani, aláírni?
Nos, ezt döntse el ki-ki önmaga!!!

Vendég

#40

2013-05-22 11:11

Sajnálatos,hogy a kollégák nem merik aláírni kivéve a nyugdíjba készülők.

Vendég

#41

2013-05-22 15:05

Na, ez aztán mindennek a teteje! De ezt is tűrjük!!!
http://444.hu/2013/05/21/ha-kozalkalmazott-vagy-folyamatosan-megfigyelhetnek/

Vendég

#42 Én merem

2013-05-22 15:24

#40: -

Én merem, és mertem. Bár kisgyerekes anya vagyok, de nem félek. Mert nagyon elegem van. Ez a tanév minden eddiginek a legalja. Többször voltam úgy a tanév során, hogy felállok óra közepén és kisétálok a teremből, és soha erre a pályára vissza nem térek. Elegem van a birka mentalitásból.


Vendég

#43 Re: Félelem

2013-05-22 15:35

#39: Kalki - Félelem

Gratulálok Kalki! Elismerésem, hogy kimondtad, napok óta én is ezen gondolkodom. És tényleg felteszem a közvéleménykutató kérdésem: Tapasztalt már valaki pozitív hatást vagy változást az államosításnak köszönhetően??? Örülnék, ha válaszolnátok!

Vendég

#44

2013-05-22 16:04

Ez azt juttatja eszembe, amikor a hívő pedagógusok nem mehettek a lakóhelyükhöz vagy az iskolájukhoz közeli templomba. Nem hittem, hogy mi magunknak ezt megszavazzuk, amikor már nincs itt idegen katonaság és úgy építjük a demokráciánkat, ahogy akarjuk...


Vendég

#45

2013-05-23 11:30

....

Vendég

#46

2013-05-23 11:31

Ne tűrjetek!!

Vendég

#47

2013-05-23 18:27

40 év után selejteznek a tanári pályáról. Nem számít a szakmai tudás, az emberi hozzáállás, a tehetség, menni kell, ha a minisztérium mondja. Érdemes megnézni a Házon kívül riportját! http://www.rtlklub.hu/most/40681_hazon_kivul_stabunk_a_viii_kerulet_hirhedt_utcajat_jarta_veg

Vendég

#48 Re:

2013-05-23 21:14

#47: -

Kivéve Hoffmann Rózsát... akarom mondani a gyevi bírót!


Vendég

#49

2013-05-23 23:23

teljesen egyetértek, elképesztő az egész.
Viszont nem bánnám, ha helyesen írt petíciót írhatnék alá, pedig nem vagyok hisztérikus helyesíró -bajnok. Lsd. a Magyarország a címben, vagy mi az ( vagyis nem kell a) és a véleménynyilvánítás egy szó, de legalább kötőjel.

Vendég

#50

2013-05-24 12:39

Támogatom.


Hamvas Ágnes