Petíció a Magyar Pedagógus Kar létrehozásának megakadályozásáért


Vendég

#51 Pedagógus Továbbképzések

2013-05-24 12:42

Támogatom.

Vendég

#52

2013-05-25 15:22

#34: -

Rosszul van elkészítve az oldal, de aki ismeri, az rájöhet, hogy egyszerűen fordítva kell beírni a neveket, nem úgy, ahogy kérik, és akkor kijön a rendes magyar neved. Én is ezt tettem.


Vendég

#53

2013-05-25 22:30

Egyetértek minden szavával!!!

Vendég

#54 erre való a KAR...

2013-05-27 10:54

Milyen igaz: "A pedagógusok, iskolaigazgatók és szülők belekényszerítése egy állam által létrehozott korporációba teljesen értelmetlen vállalkozás, ami a jelen körülmények között nem szolgál semmi mást, mint a kölcsönös feljelenthetőség alapjának és csatornáinak létrehozását, a bizalmatlanság, megfélemlíthetőség és közöny kultúrájának megerősítését."

Vendég

#55

2013-05-28 09:37

A Magyar Padagógus Kar létrehozása kapcsán többféle aggályom is van, most csak egyet, a "praktikus aggályt" fogalmaznám meg. Idén már tanúi voltunk egy olyan átalakításnak, ami viszonylag jól működő helyi struktúrák helyett - ugyanolyan hatékony működés ígéretével - létrehozott egy országos szintű intézményt. A Klikből számomra január óta nem sugárzik más, mint a tekintélyelvűség, a korlátoltság és az ügyintézésbeli impotencia diszkrét bája. Érdemes volt?
Vajda Szilárd

#56 "Ne féljetek!"

2013-05-29 20:55

Én is aláírtam, és nem félek. Kicsit furcsa számomra, hogy itt többen "vendég" álnévbe burkolódzva "bátorkodnak" nem félni. Nekem ez a valódi nevem, és Vasváron lakom.

Én ugyan tényleg nem félek, de.. féltem magunkat, pedagógusokat, a gyerekeket és egyáltalán, az egész nemzetet. Igen, nemzetet írtam, és nem "a zembereket". A Fidesz jó ideje úgy használja az "emberek" szót, mint a Kádár-rendszer a "lakosságot".

Van egy álmom ( I have a dream:) ). Egyszer, de lehetőleg hamarosan, gyűljünk már össze vagy tízezren a Kossuth térre, aztán énekeljük el Kodály kórusművét: Berzsenyi: A magyarokhoz. De úgy ám, hogy az egész főváros ettől zengjen: "Forr a világ bús tengere, ó magyar". Az esti híradó közölné: "az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Klik(k) reszketni méltóztatott"...

Vendég

#57 Re: "Ne féljetek!"

2013-05-30 17:42

#56: Vajda Szilárd - "Ne féljetek!"

Igazad van, Szilárd! Már rég ezt kellett volna, de a nemzet őrlelke alszik... :(((


Vendég

#58

2013-05-31 17:34

http://index.hu/belfold/2013/05/31/hoffmann_ertelmetlen_a_pedagogustunetes/
Igaza van, értelmetlen, hiszen semmibe vesznek minket. Sztrájk kellene, hatásos!
Vajda Szilárd

#59 Tüntetés---jún.2.

2013-06-01 10:24

Örülök, hogy ketten egyetértenek velem. A jún. 2-i tüntetésen sajnos nem tudok ott lenni, mert Sárváron játszanak tanítványaim, sőt én is, de lélekben ott leszek. Az a kérésem, hogy mindenki hozzon magával még legalább egy...vaniliáskarikát, és tüntetés közben mutassa fel jó magasra:)

Vendég

#60

2013-06-02 18:55

H.R. az esti híradóban nemes egyszerűséggel hazugnak minősítette a demonstráló pedagógusokat. Köszönjük pedagógus nap alkalmából! (és azok mik, akik azt mondják lesz életpálya modell, és van pénz, aztán nincs pénz, nem lesz tanárelbocsátás, aztán lesz, adnak kafetériát, aztán nem stb.?) "MINEK NEVEZZELEK?"

Vendég

#61

2013-06-03 01:59

A Kormány ne játszon!semmiféle - de főleg ne a pedagógus jogokkal! a hatalom ne játszon jogainkkal!

Vendég

#62

2013-06-03 08:18

Hihetetlen ez a közönyösséség - nem látjuk, hogy mi történik ezzel a jobb sorsra érdemes pedagógus társadalommal? Ennyire gyávák vagyunk - velem együtt -, hogy nem merjük névvel vállalni a szolidaritásunkat? Ám ha már névvel nem is, de legalább név nélkül tegyük le a voksot!!!!!!!!

Vendég

#63

2013-06-03 12:23


Vendég

#64

2013-06-06 18:30

"Hajdan Galambos Márta, talán még van aki emlékszik rá, azt mondta, hogy azért ne hagyja magát megalázni a pedagógus, mert megalázott ember megalázott embert nevel. "

Vendég

#65

2013-06-10 14:10

KÖLCSEYS TANÁROK NYÍLT LEVELE
A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK ÜGYÉBEN
- LEHET CSATLAKOZNI!!! -

Marekné dr. Pintér Aranka Elnökasszony részére
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Másolatot kapnak:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Balog Zoltán miniszter

Köznevelésért Felelős Államtitkárság
Dr. Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár

Sajtó

Tisztelt Intézményvezető Asszony!

Mi, a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium pedagógusai azzal a határozott kéréssel fordulunk Önhöz, hogy a cafeteria juttatások ügyében tájékoztatni szíveskedjék minket.
Szeretnénk tudni, mi a pontos jogszabályi háttere és erkölcsi magyarázata annak a döntésnek, mely szerint 2013 júniusában kizárólag azoknak a pedagógusoknak „jár” ez a béren kívüli juttatás – tudomásunk szerint visszamenőleg is –, akik az erőltetett tempójú, átgondolatlan és a tanárok nagy részének ellenállásába ütköző állami fenntartásba vétel előtti időszakban még olyan jobb módú önkormányzatok fenntartásában működhettek, amelyek hajlandóak, illetve képesek voltak számukra ezeket a juttatásokat biztosítani.
Ha az állami fenntartásba vétel megszervezésének egyik legfontosabb indokaként az aránytalanságok, egyenlőtlenségek megszüntetését jelölték meg – mely fő célt Hoffmann Rózsa államtitkár asszony személyesen is hangsúlyozta, amikor „megnyugtatásunk” érdekében és a „türelmünket” kérve ez év január 30-án iskolánkba látogatott -, akkor mire véljük ezt a furcsa, egyben megalázó megkülönböztetést? Miért éppen azok kerülnek újfent hátrányos helyzetbe, akik az elmúlt években is kimaradtak már mindenféle béren kívüli javadalmazásból?
Fontosnak tartjuk hangsúlyozni azt, hogy a fent vázolt probléma nem kizárólag az államosítás előtt a főváros fenntartásában működő iskolák sajátja: az ország számos településén, legfőképpen az amúgy is rendkívüli nehézségek között működő, leghátrányosabb helyzetű térségekben található iskolák pedagógusai, egyes számítások szerint a pedagógustársadalom mintegy ötven százaléka érintett.
Hangsúlyozni kívánjuk azt is, hogy levelünk nem azok ellen irányul, akik nálunk valamivel szerencsésebb anyagi feltételek mellett dolgoztak és dolgoznak, hiszen az elmúlt évek és a jelen bérezési rendszere, illetve a tanári terhek folyamatos növekedése mellett ez a mostani juttatás valójában az ő esetükben sem más, mint ezen terhek utólagos, megkésett és igencsak kismértékű kompenzálásának látszata.
Levelünk célja tehát pusztán az, hogy világosan lássuk, mi volt a béren kívüli juttatásokról szóló döntés jogszabályi háttere, és melyek a döntés erkölcsi indokai. Megnyugtató magyarázat híján ez az intézkedés – értelmezésünk szerint – azon lépések sorába illik, melyeknek lényege az a ki nem mondott szándék, hogy azoktól kell elvonni, akiktől már eddig is elvontak, azokat kell megalázni, akiket már eddig is megaláztak, azokba kell belerúgni, akikbe már eddig is többször belerúgtak, ők már hozzászoktak, nem fognak hangosan tiltakozni.

Mielőbbi válaszát várva, üdvözlettel,

Budapest, 2013. június 7. Törley Katalin

Vendég

#66 Hol tudok csatlakozni? Sajnos mi sem részesültünk eme "jutalomból"!

2013-06-12 16:49

bandy13

#67 Re:

2013-06-18 10:20

#21: - Nemcsak, hogy tudomásul vette, de a szakszervezet pedagógus tagjai újraválasztják Gallónét. A hó végén (június 26–28) lesz a tisztújító kongresszus, és senkit nem jelöltek rajta kívül. Hol vannak ilyenkor legalább azok a szakszervezeti tagok, akiknek nem tetszik Gallónéék tevékenysége?

 


Vendég

#69

2013-06-19 11:15

Mussolini, Salazar és társainak ötlete ez a hivatásrendi kötelező szörnyszülött. A "jó" Gömbös is próbálkozott vele. Jó kis példa ez a mai rendszernek.
Rendőr

#70 Stratégia és taktika

2013-08-19 00:24

Hiába minden! Nekünk rendőröknek minden valamirevaló érdek-képviseleti szervünket apró szorgos munkával szétverték, elég bő volt a tárházuk a szakszervezeti vezetők koncepciós pereitől, a lejáratásig, a munkahelyi meghurcolásáig. A megmaradt szakszervezeteket ellehetetlenítették azzal, hogy a munkáltató (BM) bejelentette, nem hajlandó ezen túl a szakszervezeti tagdíjat levonni bérszámfejtéskor.Intézzék a tagok, ha annyira akarják.Aztán nagy csinnadrattával meg KELLETT választanunk a Rendvédelmi Kart, aminek automatikusan minden rendvédelmi dolgozó a tagja lett. A szavazás példátlanul erőszakosan zajlott, kötelező volt! Emlékeztetek mindenkit, a rendőrségnél parancsuralmi rendszer szerint működik minden. Na, szóval megalakult a Rendvédelmi Kar és azóta SEMMI ! Semmit sem hallunk felőle, semmiben nem foglalnak állást,meg sem kérdezik őket. Igyekeztünk (az fentről erőltetett személyek helyett) saját embereket bejuttatni, de úgy tűnik kevesen vannak. És a rendszer elérte, amit akart, kitörli velünk az ülepét! Mindent megvont amit lehetett,impotens felsővezetők helyett kisrendőröket feszítenek keresztre 2006-ért. A kormány zsoldosaivá váltunk. A lakosság gyűlöl bennünket, mert romlik a közbiztonság. A kormány meg megköti a kezünket,agyonrendszabályozza a feltételrendszerünket, nehogy normálisan tudjunk dolgozni. Rasszistáknak, korruptaknak fest le bennünket a propaganda, miközben 120 ezer nettóért fegyveres bűnözőt üldözünk, éjjel-nappal talpon vagyunk, túlórát nem fizetnek, benzin nincs, számítógépparkunk silány.De van Rendészeti Karunk, amit valami tudományos főmunkatárs agyalt ki egy íróasztalnál a BM-ben. És persze neki köszönhetően teljesítményértékelünk is ám ezerrel! Mert nekünk erre is van pénzünk!

Vendég

#71 Re:

2013-09-15 10:20

#1: -

Pontosan ezt akartam kérdezni. Az már működik és szörnyű, katasztrófális. Okuljatok belőle tanárok, ne hagyjátok, hogy ezt felettetek is megtegyék!!!


Vendég

#72 muinteoir

2013-09-15 21:16

Melyik szakszervezet?
"Bájos", hogy azt magyarázza, hogy mi lesz.

Vendég

#73

2013-09-18 12:31

aki nem akar belépni, ne írja alá és ne vegye át az új "kinevezését"