munkaszolgálat

Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Ez a(z) munkaszolgálat petíció automatikusan generált fórumtémája

Boga

#51 Filmhíradó 1932-ből

2011-07-16 15:19

Nincs új a nap alatt!
Boga

#52 Re: Re: filmhíradó 1932-ből

2011-07-16 15:20


Vendég

#53

2011-07-16 15:39

Egyetlen szó 2011-re:
S Z É G Y E N É V E !

Vendég

#54 Re: Re:

2011-07-16 15:39

#50: - Re:

Maga a politika...


Vendég

#55

2011-07-16 16:10

Embertelen, megalázó, aljas elképzelés.
A törvény kitalálóját és annak megszavazóit minősíti!

Vendég

#56

2011-07-16 16:20

Kényszermunka helyett valódi lehetőségeket !

Vendég

#57 Re:

2011-07-16 16:22

#55: -

Ja, aki világ életében nem dolgozott, annak biztosan megalázó! Ugye, kedves cigányok, zsidók, élősködő senkiháziak?!

Meg lehet nézni a világtörténelemben, hogy hányszor, hány helyen volt munkaszolgálat, közmunka, nevezzük akárhogyan!

Mint a "viccben" is: Cigány, hát te mirét nem lapátolsz? - Hát mert nem tudom, hogy ez közügy vagy magánügy...! - Ez cigány kőkeményen KÖZÜGY! (értitek kedves kommentelők: köz-ügy) - Ja, kérem alássan, attól vagyok én eltiltva!

Úgyhogy nem siránkozni kell, hanem dolgozni, zsidók, cigányok!


Vendég

#58 Re: Tisztelt Kezdeményezők!

2011-07-16 16:26

#26: - Tisztelt Kezdeményezők!

Mi az, hogy kényszermunkatábor te szerencsétlen! Semmi sem kényszer a mai világban!

Egyébként meg a Fidesz ugyanúgy folytatja, ahol az előző "kormány": ezzel az intézkedéssel is azt akarják elérni, hogy húzzon el a magyar a saját országából. Helyet csinálva a zsidóknak. Persze a cigánybűnözést elsumákolva...

buzastunde

#59

2011-07-16 16:29

Felháborítónak, cinikusnak tartom az egész elképzelést. Nem gondolom, hogy a közmunka a "valódi" munka világába terelné a munkanélkülieket, azon egyszerű oknál fogva, hogy a munkahelyek hiánya és nem a munkavállalók "megátalkodottsága" oka a munkanélküliségnek.

Vendég

#60

2011-07-16 16:31

EGYSZERŰEN -UNDORITÓNAK TARTOM HOGY ILYESMI MEG TÖRTÉNHET EBBEN AZ ORSZÁGBAN.CSAK AZON CSODÁLKOZOM HOGY MÉG MINDIG NEM JUT AZ ESZÉBE AZ EMBEREKNEK EZT A SELEJT -0-KAT LEMONDATNI.NINCS ÖSSZEFOGÁS-MIRE VÁRNAK -VÁRUNK.TÉNYLEG MEG KELL VÁRNI HOGY BEBETONOZZÁK MAGUKAT EZEK AZ EMBEREK.MÁR MOST ÉHEZIK A MAGYAR-ÉS HAZUGSÁG-HAZUGSÁG HÁTÁN.


Vendég

#61

2011-07-16 16:33

Pesti Hírlap, 1939. július 12.
A honvédelmi törvény 230. paragrafusa rendelkezik a katonai szolgálatra nem alkalmas ifjak munkaszolgálati kötelezettségéről. A honvédelmi törvény életbelépett és ennek alapján most megkezdődik a kötelező munkaszolgálat, amely körülbelül huszonötezer katonai szolgálatra alkalmatlan fiatalembert érint. A szolgálatra kötelezettek első csoportja körülbelül hatezer fiatalember. Számukra most küldték szét a behívókat és július 15-én szombaton kell jelentkezniök a behívón megjelölt munkatáborokban. Július 15-től számítva minden negyedévben újabb csoportokat hívnak be.
Az első önkéntes magyar munkatáborok
Eddig is dolgoztak Magyarországon munkatáborok, ezeknek tagjai azonban önkéntes jelentkezés alapján teljesítettek szolgálatot. Az Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Önkéntes Nemzeti Munkaszolgálata – mint a Pesti Hírlap erről többször megemlékezett – évek óta nagyarányú és a nemzet jövője, az ország nemzetgazdasága szempontjából nagyfontosságú feladatokat végzett el. A legelső magyar munkatáborokat 1935 nyarán a Turul Szövetség és a sárospataki ősi kollégium szervezte. A Turul önkéntes tábora Magyarcsanád határában a Maros csigai gátjait javította, a sárospataki ifjúság pedig egy erdei út építését kezdte meg. A sárospatakiak a következő év nyarán folytatták az útépítést, a Turul pedig négy újabb munkatábort állított fel, közöttük az első magyar női munkatábort is.
A lelkes kezdeményezések sikerrel jártak és a közoktatásügyi miniszter 1937 április végén elrendelte az egyetemi önkéntes munkatáborok felállítását és azok megszervezésével az ugyanakkor felállított főparancsnokságot bízta meg. A rendelet értelmében, 1937-ben csak a Magyar Nemzeti Diákszövetségbe tartozó tagszövetségeknek és az Emericana önként jelentkező főiskolás tagjait vették fel. A főparancsnokság július 1-től szeptember végéig négy-négy heti időtartamra 14 férfi és 2 női munkatábori szervezett, közel 600 résztvevővel. Az önkéntes munkaszolgálatosok sátrakban laktak és bőséges élelmezésen kívül munkaruhával is ellátták őket. Az 1935. évi főiskolai munkatáborok elvégezte munkák évek óta vártak megoldásra. Elmulasztásuk évről-évre kárt okozott, de a közületek a költségvetési fedezet híján nem oldhatták meg a kérdést. 1938-ban a közoktatásügyi miniszter szélesebb alapot biztosított a toborzásnak és a munkatáborokat, az egész magyar főiskolai ifjúság számára megnyitották.
Ármentesítés, útépítés, földtöltés
Az Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Önkéntes Nemzeti Munkaszolgálata most adta ki idei tájékoztatóját, amelyben vitéz Szinay Béla harmadik éve hívja — és nem hiába — önkéntes jelentkezésre a magyar ifjúságot. A tájékoztató beszámol az eddig végzett munkáról is. Megtudjuk, hogy 1837–38-ban az egyetemi és főiskolai önkéntes munkatáborok Pomázon árvízsújtotta területet ármentesítettek, Balatonudvari és Vászoly községek számára a balatoni fogyasztópiachoz utat építettek, ugyancsak útépítést végeztek Héreg község számára, Vértesszőllősön vízlefolyás szabályozási munkát, Bugacon a gazdasági vasút céljaira a szárnyvonal-alépítmény földmunkáját végezték.
Pusztaszeren megásták a levente-sporttelep úszómedencéjét, Tihanyban hatvan holdnyi mélyfekvésű területet töltöttek fel, Gyöngyösön a sportrepülőtér céljára negyvenezer négyzetméter területet tisztítottak meg és egy fa- és egy kőépületet emeltek, Sárospatakon ugyancsak nagy területet tisztítottak meg a sportrepülőtér céljaira, Ricsén a levente-sporttér számára 3040 négyzetméter területet töltöttek fel, Tarpán pedig a belvíz lecsapoló csatornának elkészítésén dolgoztak sikerrel. A női munkaszolgálat a népi közösségérzet megvalósításán dolgozott. Háztartásban, mezőn, kertben dolgoztak, bölcsödében és napközi otthonban gyermekeket gondoztak. A női munkavégzés eredményeképpen 110 parasztasszonynak nyáron 770 órával több ideje maradt arra, hogy munkáját jobban elvégezhesse és családját gondozhassa.
Az önkéntes munkatáborok továbbra is dolgoznak, sőt az idei kultuszminiszteri rendelet értelmében a tervek szerint munkatáborok egész esztendőkben működnek. Az időközben életbe lépett honvédelmi törvény intézkedésére most a negyedévi csoportokban behívott katonai szolgálatra alkalmatlan munkaszolgálatosok hasonló, rég elvégzésekre váró feladatokat oldanak majd meg. Miután az önkéntes munkatáborok is jelentősen működtek közre munkájukkal a nemzeti jövő építésén, elképzelhető, hogy most, a kötelező munkaszolgálatosok hatalmas csoportjai nagy számuknál fogva milyen nagy lendülettel, milyen erős ütemben vihetik elő az ország érdekében a nemzeti építő munkát.
A közérdekű munkaszolgálat augusztusban kezdi meg munkáját
A kötelező munkaszolgálatra vonatkozó végrehajtási rendelet intézkedett, hogy az úgynevezett közérdekű munkaszolgálatot minél előbb megkezdjék. A honvédelmi miniszter megbízásából vitéz dr. Fábry Dániel tábornok irányítja a közérdekű munkaszolgálatot. Értesülésünk szerint a július 18-ra behívott hatezer főnyi első csoport két héten keresztül általános katonai és műszaki kiképzésben részesül. Augusztus elsején kezdődik meg a tulajdonképpeni munka. A behívottak a munkatáborokban körülbelül annyi munkát végeznek naponta, mint a hasonló foglalkozási ágakban dolgozó iparosok, munkások. A munkaszolgáltatás minden behívás alkalmával három hónap, a most behívottak azonban egyelőre tíz hétig dolgoznak a munkatáborokban. Ennek leteltével a következő negyedévre újabb hatezer főnyi csoportot hívnak be. A most behívottak — az 1916-os évfolyambeliek közül katonai szolgálatra alkalmatlanok — olyan közérdekű munkát végeznek majd, ami a magánvállalkozásnak versenyt nem jelent.
buzastunde

#62 Re: Re:

2011-07-16 16:34

#57: - Re:

Nem kéne, hogy kommenteljél,mert érvelésed ostoba, neved nincs, csak gyűlölködni tudsz. Na sorold, mikor volt közmunka, munkaszolgálat? Hallottad már ezeket a neveket: Szerb Antal, Radnóti Miklós. Na az ő haláluk is a munkatáborok "nagyszerű" intézményéhez kötődött, te bugris.


Vendég

#63 Re:

2011-07-16 16:35

#61: -

Na, ez a hazaszeretet!


Vendég

#64

2011-07-16 16:39

A kisemberek, miközben megélhetésükért küzdenek, senki sem szeret segélyből, munkanélküli járadékból élni. Becsületes munkáért becsületes bért. A családok szétesése még nagyobb arányokat ölt, ha még lakóhelyétől konténerekben elszállásolva, távol a családjától kényszerül élni, mindezt 57 ezer forintért!!

Vendég

#65

2011-07-16 16:59

A céllal egyetértek, a módszerrel nem. Egy fasiszta diktatúrát nem lehet petíciókkal, emberi, szakmai vagy jogi érvekkel jobb belátásra bírni.

Vendég

#66

2011-07-16 17:06

Nos, én magam+!! Gyuri vagyok..-Nem hülye..--A Média..-Nekem, Fontos..--MOST FIDELJ!!-Mondom! -1964- rebbel- ébresztő!.-4.30.- Kossuth-rádio.- -nos - Kel egy dal.? -Meg még más??.- Új Rádió!!.-Szabad europa..--Nos kedvenc..-meg hirek..--Mára meg..-S ez..-Meg -+ Hogyan tovább-

Vendég

#67 Re: Re: Re:

2011-07-16 17:15

#62: buzastunde - Re: Re:

Na, itt van néhány:

Női Önkéntes Honvédelmi Munkaszolgálat

EGYETEMI ÖNKÉNTES MUNKASZOLGÁLAT

http://filmhiradok.nava.hu/watch.php?id=3391

Birodalmi Munkaszolgálat

European Voluntary Workers 1947

Ja, és még ez is:

A közmunka frontján az angolszász világ és Németország után katasztrofális dolgok alakulnak ki most a jobboldali, konzervatív Franciaországban.

Természetesen arról a Franciaországról van szó, amelynek elnöke, Nicolas Sarkozy nemcsak kacsintgat a szélsőjobboldali Nemzeti Fronttal annak programpontjait egymás után bekebelezve, kezdve a bevándorlás megszigorításától egészen a bűnözők elleni kemény fellépésig, hanem megválasztása után egyenesen azon nyomban az elnöki palotába invitálta beszélgetésre a szalonképtelen Jean-Marie Le Pen-t, a párt akkori elnökét.

De mit is lehet elvárni egy olyan országtól, amelynek egyik minisztériumát bevándorlási, integrálási és nemzeti azonosságinak nevezik? Egy Vichy-Franciaországtól?

Egy ilyen országtól – amelyikben a hétköznapi fasizmus üli 24  órás torát – minden kitelik. Mint most a közmunka intézménye. Közmunka? Nem, nem. Beszéljünk nyíltan: munkaszolgálat, kényszermunka, robot, rabszolgamunka.

A fasiszta eszme és gyakorlat eme modernizált bőrbe bújtatott formája Amerikában kapott lábra évtizedekkel ezelőtt, amikor is a szociális segélyre utaltaktól közmunkát követeltek az adófizetői dollárokért cserébe. Franciaországban Laurent Wauquiez, Európa-ügyi miniszter nemrégiben a szociális segélyfüggést „a francia társadalom rákfenéjének” nevezte,  és kijelentette, egy segélyt élvező polgárnak hetente legalább öt-10  óra közösségi munkát kell végeznie.

Ő elsősorban az „aktív szolidaritási jövedelmet” (revenu de solidarité active) húzókra gondolt, akiknek nem is éri meg bármiféle munkát vállalniuk, mert akkor kevesebb támogatást kapnak.

A minisztert ötletéért elkezdték körkörösen támadni. Elsősorban persze morális alapon. A szocialista ellenzék azzal, hogy a munkanélkülieket „lustának” bélyegzi. Martine Aubry, a szocialisták vezetője „szégyenletesnek” nevezte a gondolatot.

Azután jött egy fordulat. Kiderült, hogy a szocialista párt szavazói nagyon is rokonszenveznek Wauquiez-val, és a „közmunkát támogatásért” ötlettel. A legnagyobb ellenzéki párt erre hirtelen elfelejtette erkölcsi aggályait. Főként ahogyan közelednek a jövő évi választások, ugyanis Sarkozy UMP pártja ezzel a javaslattal is kampányolni akar.

Ez a magatartásváltás már olyannyira előrehaladt, hogy Ségolene Royal, aki jövőre  nagyon szeretne francia elnök lenni szocialista színekben, elkezdte támogatni az ötletet. Látható tehát, a fasizmus elleni kiállásnak is vannak határai a gallok földjén, ahol a munkanélküli támogatás felső határa évi – nem sajtóhiba - 72 000 euró.

A fasizmus azonban nemcsak Franciaországot, de Németországot is karon ragadta.

Tomasz Konicz, a Magyarországot sűrűn lenácizó egyik ottani publicista így kezdte július 6-i cikkét a Linke Zeitung portálján, amely Kényszermunka Magyarországon címen jelent meg: „A magyar kormány kényszermunkát vezet be a munkanélkülieknek, német mintára – beleértve a munkatábort és a rendőri felügyeletet”.


Vendég

#68 Re: Re: Re:

2011-07-16 17:22

#62: buzastunde - Re: Re:

Persze, hogy hallottam ezeket a neveket. És el kell, hogy ismerjem, a Nem tudhatom c. vers az egyik kedvencem!

DE: ezek zsidó munkaszolgálatosok voltak, politikai okokból. És kib..ul idegesítő, hogy nekünk a saját hazánkban állandóan a kib...tt holokaustot, meg a világ legnagyobb fájdalmát, a zsidókét kell hallgatnunk! Ahelyett, hogy a saját, igazi, többezer éves történelmünkkel foglalkoz(hat)nánk!!!!!!!!!!!!!! És arról se szól a fáma, hogy a SZU-ba hány magyar halt meg munkaszolgálatban, rabszolgamunkában! Addig örüljön mindenki, amíg nem a hazájából hurcolják el rabszolgának!


Vendég

#69

2011-07-16 17:33

A mai "Le monde" nevu tekintélyes lapban (17/18. juillet 2011), vezércikk az elso oldalon : "La Hongrie ? Un Etat autoritaire au coeur d'Europe" cimmel ( kb : Magyarorszàg ? Tekintélyelvu àllam Europa szivében ?", utàna a 4. oldalon, egy majdnem egészoldalas cikk : "Hongrie : les libertés foulées par le pouvoir ("Magyarorszàg: a szabadsàgjogokat eltiporja a hatalom"). Itt beszélnek a munkatàborokrol.
Mellesleg Franciaorszagban sem rozsàs a helyzet : nyiltan "nem franciaként" tàmadja a miniszterelnok a zoldek norvég szàrmazàsu elnokjeloltjét. Pedig elit francia-norvég.Mi lenne , ha arab szarmazàsu lenne ?!!!

cikis

#70 Re:

2011-07-16 17:35

pasaret

#71 Re:

2011-07-16 18:35

#55: - ha szegény Solt Ottilia látná d:(

 

 


Vendég

#72 Re: Re:

2011-07-16 18:49

#71: pasaret - Re:

Na, remek, megint egy liberális, charta-st kellett előhozni!???


Vendég

#73

2011-07-16 18:57

Élhetetlen ország, ahol a "történések" megerősítik, hogy nem lehet itt élni! A belső ellenség mindennél rosszabb! Nem maradhat így!
Méghogy "Nemzet"! Méghogy "Haza"! Méghogy "Zemberek"!

Vendég

#74

2011-07-16 18:58

Munkát akarunk, tisztességes bérért.
Tiltakozunk a megalázó fegyenc munka ellen, nem ezt ígérték, mondjanak le.

Vendég

#75

2011-07-16 19:17

Eddíg csak a szentendrei skanzent ismerte a világ, nemsokára a határon is ki lesz írva: Magyarország skanzen!Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...

Facebook