Összefogás a Quaestor-ügy károsultjaiért - "Nem hagyjuk!"


Vendég

#1

2015-10-06 23:21

Mert még nem kaptam vissza részvényeimet, letéti pénzemet sem!
Helyesírási Huba

#2 http://www.quaestorkarosultak.hu/

2015-10-07 00:18

http://www.quaestorkarosultak.hu/   <--- itt is követhető, hogy hol tart éppen a Quaestor áldozatok kirablásának kálváriája ! -.-


Vendég

#3

2015-10-07 05:07

Mert ellopták az 55 éves koromra összegyűjtött pénzemet a feleségemét és a cégünkét is.

Vendég

#4

2015-10-07 05:14

Én és a családom az elvesztett pénzünk miatt elvesztettük a lakásunkat . A lakásra spóroltunk albérletben éveken át . A hiányzó 3 millió forintot sohasem tudjuk megtakarítani egy fizetésből egy beteg gyerekünk mellett !

Vendég

#5

2015-10-07 05:28

Mert egyetértek vele.
dagibogi

#6

2015-10-07 05:31

Két évvel a nyugdíj előtt elvesztettem az összes megtakarításamomat. Égy életem át takarékoskodtam, hogy öreg koromra ne legyek kiszolgáltatott. 

Fokozza a nyomorúsáhunkat, hogy folyamatosan hazudoznak a kártalanításról. Elkeserítő! 

bizsukuty

#7

2015-10-07 05:56

Családunk összes megtakarítását elvesztettük , unokától nagymamáig ! Bíztunk a beígért kártalanításban .Becsületesen ledolgozott évek adózott munkájának eredményét kérjük VISSZA !


Vendég

#8

2015-10-07 06:00

Tűrhetetlen, hogy ebben az országban mindig mindenre (közte millió blőd haszontalan dologra) - és mindenkire (ifjúgazdák, trafikmutyi nyertesei. földmutyi nyertesei, deviza és Ft hitelesek, Paks 2, MNB-s kastélyok, stb) van pénz - s "megmentik", kitömik pénzzel őket ha törik ha szakad, természetesen a "zemberek" megkérdezése nélkül. Egy kivétel van, - ez a mocskos Quaestor ügy - amiben a jelenlegi hatalom nyakig benne van, s a hasznát eddig szépen lefölözték. Miután meghozták a kártalanítási törvényt azt kihette a 32000 ember - akit eddig a trehány állami szféra, MNB, PSZÁF, stb jól fizetett dolgozói cserben hagytak -, hogy a hosszú évek alatt összerakosgatott tőkéje nem veszik el. Erre fél év elteltével ott tartunk ahol a márciusi tragédia napján - becsapva, cserbenhagyva, segítség nélkül az üt szélén hagyva. Csak most nem Tarsoly és a Quaestor hagyta cserben a 32000 embert, hanem a megválasztott parlamenti képviselők és a magyar kormány. Szégyen ez itt Európa közepén a 21-ik századi "demokráciában", de ezt nem szabad ennyiben hagyni.

Vendég

#9

2015-10-07 06:07

Miért írta alá ezt a petíciót? Mert vissza akarom kapni az ellopott pénzem! A kártalanításra hozott törvényt nem hajtják végre! Ez törvénysértő! Ezek után mi a biztosíték arra, hogy az emberek számára hozott törvényt a jövőben is végre fogják hajtani! A törvényeket mindenkinek be kell betartani! Nem szeretnék olyan orszagban élni ahol a törvényszegésésért csak egyszerű állampolgárok kapják meg a büntetést!

Vendég

#10

2015-10-07 06:19

Minden megtakarított pénzünk a Kormány által is ajánlott (öngondoskodás) és sokat reklámozott NYESZ számlán volt. Idén mentünk nyugdíjba. Most lehetett volna felvenni de mindet elvesztettünk. Tisztesen élhettünk volna belőle kiegészítve a nyugdíjjal. Így a napi megélhetés a rezsi és gyógyszerek kifizetése állandó gonddá válik. Semmivé válik egy élet munkája. Még az utolsó kocsmatöltelék is kiröhög: „miért nem ittad inkább el” Megtagadtunk minden luxust magunktól. Sem egy jobb autó, sem egy drágább nyaralás. Majd ha nyugdíjasok leszünk… hát itt tartunk. Állandó megélhetési gondjaink lesznek amíg csak élük! Hát ezét dolgoztuk? Most üljek ki a Kossúth Térre? Inkább leöntöm magam benzinnel.


Vendég

#11

2015-10-07 06:20

Az illetékesek figyelmébe ajánlom, hogy nem csak jelenleg vagyok választópolgár, de a jövőben is az leszek!

Vendég

#12

2015-10-07 06:22

Mert nem csak én, hanem a nejem és a lányom is károsult, de Ő még a sok ígéretét dacára, még értesítést sem kapott. Ez az eddig törvénytelenül vissza tartott pénz a lányomnak és családjának, lakásra kell!!!

Vendég

#13

2015-10-07 06:31

Azért mert vissza akarom kapni a kemény munkával 20 év alatt megkeresett jogos pénzemet,amit aljas módon elloptak tőlem a jelenlegi kormány aszisztálásával !!!!!!!!!!!!!!!!! Felháborító ,hogy a mai világban ez megtörténhet !!!

Vendég

#14

2015-10-07 06:35

Mert elvették a becsületes munkával összegyűjtött pénzem és LÁBBAL tiporják a törvényt!

Vendég

#15

2015-10-07 06:51

Mert nem hagyom, hogy ellopják a becsületes úton megkeresett pénzemet. A Törvény Mindenkire vonatkozik, legyen az állampolgár, Kormánypárti politikus, Magyar állam, bárki. A TÖRVÉNYT BE KELL TARTANIA MINDENKINEK!!!

Vendég

#16

2015-10-07 06:52

Kell a pénzem amit nem fizettek ki.

Vendég

#17

2015-10-07 06:54

Btk. 373. § Csalás
373. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, csalást követ el.

(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a csalás kisebb kárt okoz, vagy

b) a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó csalást

ba) bűnszövetségben,

bb) közveszély színhelyén,

bc) üzletszerűen,

bd) jótékony célú adománygyűjtést színlelve

követik el.

(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a csalás nagyobb kárt okoz, vagy

b) a kisebb kárt okozó csalást a (2) bekezdés ba)-bc) pontjában meghatározott valamely módon követik el.

(4) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a csalás jelentős kárt okoz,

b) a nagyobb kárt okozó csalást a (2) bekezdés ba)-bc) pontjában meghatározott valamely módon követik el, vagy

c) a csalást a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére követik el.

(5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a csalás különösen nagy kárt okoz, vagy

b) a jelentős kárt okozó csalást a (2) bekezdés ba)-bc) pontjában meghatározott valamely módon követik el.

(6) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

a) a csalás különösen jelentős kárt okoz, vagy

b) a különösen nagy kárt okozó csalást a (2) bekezdés ba)-bc) pontjában meg határozott valamely módon követi kel.

(7) E § alkalmazása szempontjából kárnak kell tekinteni az igénybe vett szolgáltatás meg nem fizetett ellenértékét is.

A rendelkezés a csalás törvényi tényállását szabályozza. A csalás jogi tárgya vagyoni jogviszonyok fennálló rendje.

A bűncselekmény elkövetési magatartása a tévedésbe ejtés, vagy tévedésben tartás. A tévedésbe ejtés esetén az elkövető idézi elő a téves képzeteket a valóság tekintetében. A bűncselekmény megvalósulásához nincs szükség arra, hogy a tévedésbe ejtés fondorlatos legyen.

A csalás másik elkövetési magatartása a tévedésben tartás. Ebben az esetben az elkövetőnek nincs szerepe a tévedés kialakulásában, de a sértett tévedését felismerve kihasználja azt.

A törvény a csalás vonatkozásában az eredményt továbbra is kárként határozza meg. A bűncselekmény megvalósulásához az elkövetési magatartás és az eredmény között okozati összefüggésnek kell fennállnia.

Az elkövetői magatartás mindkét fordulata a jogtalan haszonszerzési célzatra figyelemmel csak egyenes szándékkal követhető el. A csalást tettesként bárki elkövetheti.

A csalás a kár bekövetkeztével befejezetté válik.

A törvény bővíti a csalás minősített eseteinek körét: súlyosabb büntetést von maga után, ha a szabálysértési értékhatárra elkövetett csalást jótékony célú adománygyűjtésnek álcázva követik el. Az adomány nemcsak a pénzadományt, hanem a tárgyadományt is magában foglalja. Minősített az is, ha a sértett idős vagy fogyatékos személy.

A gyakorlatban problémát okozott azon csalásszerű magatartások megítélése, ahol a kár valamely igénybe vett szolgáltatás ellenértékeként merült fel (pl. szállodai szoba fizetés nélküli igénybe vétele, fizetés nélküli lakásbérlések). Erre figyelemmel a törvény kifejezetten kiterjeszti a kár fogalmát az igénybe vett szolgáltatás ellenértékének haszonszerzési célból, megtévesztéssel történő meg nem fizetésének eseteire is. Ezáltal büntethetővé válnak azok a cselekmények, amelyek a csalás tényállási elemeit megvalósítják, azonban az eredmény nem kifejezetten kárként, hanem összegszerűen meghatározható elmaradt vagyoni előnyként jelenik meg.
margó
Vendég

#18

2015-10-07 06:55

Teljes mértékben egyetértek vele és támogatom! Kis keresetünkből legalább 25 évig kuporgatott,  megtakarításunk látszik odaveszni, amit idős korunkra tartalékoltunk, hogy az egészségügyi problémáink mellett legalább anyagi gondok is ne terheljenek még bennünket...Felnőtt fiunkkal együtt, akinek még külön is volt  itt egy kevés megtakarítása, így 3 tagú családunk szenvedi el ezt a be nem kalkulált csalást! Mielőbb tudni akarjuk, mikor kapjuk meg a jogos követelésünket, amire törvény is vonatkozik, csak végre kell hajtani!


Vendég

#19

2015-10-07 07:12

Mert megloptak.
Egy a sok közül...

#20

2015-10-07 07:15

Mert 0 FT kárpótlást kaptam!!!

Ezt a hozzászólást a szerzője eltávolította (Részletek)

2015-10-07 07:16Vendég

#22

2015-10-07 07:19

Vissza akarom kapni az ellopott pénzemet, és érvényt szerezni a törvényeknek. Jogállamiságot akarok! Büntessék meg a felelősöket.


Vendég

#23

2015-10-07 07:19

Egyetértek vele

Vendég

#24

2015-10-07 07:35

Károsult vagyok, egyetértek a tartalommal.

Vendég

#25

2015-10-07 07:52

Mi kétszer dolgozunk meg a pénzünkért, de nem hagyjuk!