ZÉRÓ TOLARENCIA A DEVIZAADÓSOK ÜGYÉBEN

Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Devizaadós Kárszámítás: 5 milliós kölcsön, 10 év futamidő, bekövetkező kár: 5 947 461 HUF

2014-07-02 01:40:57

Számpélda ARRA, hogy EGY 5 milliós kölcsönösszeggel ES 10 eves futamidővel jellemzett úgynevezett devizaalapú kölcsönszerződés kapcsán EGY konkret Bank és a Magyar Állam a kölcsönösszeget meghaladó 5 947 461 forint összegű uzsorával kívánja megkárosítani a devizaadóst.

Részletes számítások:

http://www.devizaados.hu/index.php/hirek/659-devizaados-kovetelesek-kolcsonosszeg-5-millio-futamido-120-honap-karertek-szamitasa

címen.

A itt bemutatott kárszámítási eljárás alapját képezheti a devizaadós követelésnek, mind

- a bankkal történő megegyezésre,

- a bankkal szemben indított perben a bíróság előtti elszámoláshoz,

- a Magyar Állammal szemben indított kártérítési pereknek.
Devizaadósok Szövetsége

Mi a tét?

2014-06-30 13:29:05

A következő diagrammon bemutatjuk egy 1 millió kölcsönösszegű és 10 éves futamidejú kölcsön esetében mi annak a kifutása

(1) Forintkölcsönként

(2) Devizakölcsönként

(3) Davizaalapú kölcsönként.

Nem mindegy ugye, az embert minek a kifizetésére kényszerítik?


Lásd: https://onedrive.live.com/redir?resid=9C2732CE7F14988A%21420

 

 


Devizaadósok Szövetsége

Első Devizahiteles Törvény hasonlít az Első Zsidótörvényhez

2014-06-30 01:11:27

Petíciónk aláírásával  legitimációnkat, törekvéseink támogatod.

Első Devizahiteles Törvény (tervezete) hasonlít az Első Zsidó törvényhez
Olvasom mostanában az első DEVIZAHITELES TÖRVÉNY tervezet kapcsán megjelenő média híreket és a jogi csűrő-csavaró okoskodásokat. Barátaim. Valami hatalmas baj van itt. Bocsássa meg nekem a világ, de az első ZSIDÓ TÖRVÉNY ugrik be nekem ennek kapcsán. Előre bocsátom nincsenek jogtörténeti ismereteim. Egyet tudok. Annak idején is jogállamot mondtak, kommunikáltak. Majd aztán törvényeket alkottak. Mely törvények alapján magyar állampolgárokat fosztottak meg vagyonuktól, majd szabadságuktól és életüktől.
Fát gyümölcséről! Szól a tanítás. A sajtóban ritkásan megjelenő konkrét devizadós tényismertetők elszállnak az éterben. Ennyit vettem fel ekkor és akkor, ennyit kifizettem, a kezdő törlesztő ennyi volt, jelenleg ennyi és követelnek még ennyit. A közölt adatokból világosan látszik, hatalmas baromság ez az úgynevezett devizaalapú kölcsön. A kormányzat már kimondta, hogy a deviza adósokat megkárosították, átverték. A devizaadósok tüntettek, demonstráltak. Perek százai ezrei indultak. A bírák össze-vissza-szét ítéltek. Erre a Kúria egy EU Bíróságra kiküldött Kásler vs. OTP per kapcsán állás foglalást kér, amit megkapott. Állást foglalt. A állásfoglalás alapján a kormány törvénytervezetet készít, melynek a lényege az, hogy be kívánja rekeszteni a pereket - meg kívánnak fosztani minket jogainktól - és olyan megoldást kíván átverni, aminek a lényege az, hogy az ellopott malacunknak visszakaphatjuk a fülét és a farkát, a többit viszi a tolvaj. Valami nagyon nincs rendben itt. A most előterjesztett törvényt elfogadják, azzal a perek lába alól húzzák ki a talajt, eleget téve az érintett bankok azon óhajának, hogy ne legyenek perelhetők. Ha a most előterjesztett törvényt elfogadják, majd a második  DEVIZAADÓS törvényben úgy számolják a tartozást, ahogy a jelenlegi tervezet előirányozza, úgy az árfolyamrés és egyoldali kamat emelést tisztességtelennek minősítve, ám mégis devizaalapon számolva az árfolyam ingadozás benne hagyva az elszámolásokba az következik be, mint azon hamis bírói ítéletkor, mikor a lopott malac ügyében a tolvajt a malac fülének és a farkának a visszaszolgáltatására kötelezik, ám a malacot magát a tolvajnál hagyják, mert különben abba a - bánatában - tolvaj belehalna.
Emberek. Amit most a média, az érintett bankok, a Kúria előad nekünk az egyszerű agyamentség.  Aljos és ócska trükk sorozat. A kormányzat pedig mást mond és mást cselekszik. Ahogy azt Ortbántól már akár meg is szokhattuk volna.
Kifosztás mentes hazai jogi megoldásra jól láthatóan nem számíthatunk mi devizaadósok. Mindaz, amit eddig és most cselekedtek, cselekednek ügyünkben egyre növekvő terheket rak ránk, és egyre nagyobb károkat okoz. Kössük hát fel a gatyánkat. EU polgárok is vagyunk. Várhatóan az EU Bíróságokon találhatjuk meg csak igazunkat. Mégpedig jogi úton.
Aki tudja teljesíteni a banki követeléseket, az teljesítse. Aki nem tudja, annak nem kérdés, hogy fizet-e avagy sem. Mindenkinek  elsődlegesen tagjainknak (jelenleg kapacitás okok miatt) pontosan ki tudjuk számolni, mi a törvényes és jogos követelése forintalapon (!), a szerződés és a hitel történeti kimutatás alapján.
Ezek a számítások egyfelől megalapozzák a futó perekben a devizaadós számszerűsíthető követelését, tartozását és KÁRÁT, másfelől alapul szolgálnak a magyar állammal szemben indítandó kártérítési pereknek.
Mindezeket a számításokat, azaz szerződésenkénti követeléseket, kár kimutatásokat - az érintettek engedélyével - nyilvánosságra hozzuk, hazai jogvédők számára nyilvánvalóvá tesszük, illetve nemzetközi jogvédő szervezetekhez eljuttatjuk, hogy mi az igazság. Váljék szerződésenként ország-világ által láthatóvá az a csalás, DISZKRIMINÁCIÓ, KÁROKOZÁS, amelyet a bankok folytatnak Magyarországon, a közjegyzők, a végrehajtók és a magyar állam erőszak szervei közreműködésével Magyarországon.
Tilk László Géza
elnök
www.devizaados.hu

ui: Petíciónk aláírásával  legitimációnkat, törekvéseink támogatod.


Devizaadósok SzövetségePetíció megosztása

Segítsd ezt a petíciót, hogy több aláírást érjen el.

Facebook