Quaestor károsultak megmentéséért

Quoted post


Vendég

#4 Vélemény

2015-03-14 10:01

A petíció nagyon jó. Tárgyilagos és szerintem minden lényegeset tartalmaz. Egyebekben pedig különösen helyeslem, hogy a MNB perléséről (kárfelelősségéről) is szó esik, mert a kifejezetten jogi természetű megfontolásokon túl, ennek hiányában kellelő (mértékű és kiterjedésű) kártérítéshez (a visszafizetni eredetileg vállalt összegekhez) hozzájutni aligha lehet. Fontosnak tartom, hogy induljon az EU Bírósága előtt is eljárás kötelezettségszegés miatt, mert ennek hatása lehet az ügy hazai elbírálására.

Továbbá véleményem szerint azért sem osztozhatnak a befektetéssel (kötvényvásárlással) járó kockázatban a károsultak, mert a mögöttes szabályozás az általános üzleti kockázatot a piaci szinten vélelmezhetőhöz képest meghatványozta azzal, hogy a csalást nem hogy nem próbálta hathatósan megakadályozni, de ahhoz egyenesen szabad utat biztosított. Piramisjátékot engedélyezett, amiről az ügyfeleknek kellő körültekintés mellett sem kellett, hogy tudomása legyen.

Nem mellékesen, éppen a vonatkozó jogalkotással összefűggő problémák miatt, az állam felelőssége is megállapítható, hiszen nem tettek eleget hosszú évek alatt sem annak az okkal megkívánható kötelezettségüknek, hogy a pénzpiacot a lehető legjobban szabályozzák. A szabályozás kirívó meg nem felelése, magyarán alkalmatlansága, hozzájárult ahhoz, hogy időről időre hasonló problémák bekövetkezhessenek. Nyilvánvaló, hogy elmulasztott megalkotni olyan jogszabályokat, amelyek az ilyen jellegű rendszerszerű visszaéléseket képesek lehetnének megakadályozni.

A nagyobb nyilvánosság megteremtzéséhez viszont más felületeket is hozzáférhetővé kellene tenni, véleményem szerint. Sajnos történetesen még ma sem ismerek más károsultakat, pedig biztosan vannak a közvetlen környezetemben is.  

Válaszok

AncsGab

#13 Re: Vélemény

2015-03-14 14:42:07

#4: - Vélemény 

 EU KÉPVISELŐNEK LEHETNE ÍRNI, HOGY TUD-E SEGÍTENI, HOGY LEGYEN ELJÁRÁS AZ ÜGYBEN, MEG NAGYOBB NYOMÁS A KORMÁNYRA ÉS A MNB-RE, HOGY MINÉL HAMARABB FEJTSE KI ÁLLÁSPONTJÁT.

Sosejárjígy

#383 Re: Vélemény

2015-03-17 19:07:56

#4: - Vélemény 

 Nagyon sokan lehetünk, de célszerű megvárni az MNB állásfoglalását (feljelentését). Utána pedig pertársaságokba kellene szerveződnünk.


Vendég

#949 Re: Vélemény

2015-03-22 21:01:12

#4: - Vélemény 

 Kedves Sorstársunk!

Most már sokan összejöttünk (sajnálatos alkalomból) itt, bizonyára egyre többen tudomást szereznek ennek a fórumnak és petíciónak a léte felől! Pénzügyi dolgokban zárkózottak vagyunk, ezért nem tudja az ember a környezetében ki járt még így, de ez az az eset, amikor KELL beszélni róla, és egyre többen fel merik vállalni a szomorú helyzetüket. Összefogunk, és vissza fogjuk kapni a pénzünket! Ha mindenki küldi szét a linket minden módon, akkor eljut azon ismerősünkhöz is, akikről nem tudjuk, hogy szükségük van rá.

Mi is mindennel egyetértünk, amit leírtak a petícióban, és a sok verejtékkel megtakarított pénzünk miatt izgulunk!

Mindenkinek kitartást!

Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Facebook