Quaestor károsultak megmentéséértMONDJ NEMET A MAGYAR CSALÁDOK KISEMMIZÉSÉRE!

 

A Quaestor Zrt. – Quaestor Financial Hrurira Kft. több tízezer család életét tette tönkre a Magyar Nemzeti Bank és a Komány aktív asszisztálása mellett.

A szándékos félretájékoztatás következményeként „a keményen dolgozó kisemberek” tízezrei veszítették el életük megtakarítását.
Nyugdíjasok az összekuporgatott kis pénzük, valamint egyedülálló szülők a gyermekük részére apró lépésekkel összegyűjtött megtakarítását vették el.

A kötvényt vásárlók a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt.-vel kötöttek adásvételi szerződést, amely intézmény tagja a BEVA-nak. Mivel sem az ügyfélszámla szerződésen, sem az egyes adásvételi szerződésekben nincs feltüntetve, hogy a vásárolt kötvényre nem terjed ki a BEVA védelme (amit pedig nem biztosított a Tpt. 210.§ (3) bekezdése, emellett (!) a kötvényvásárlás során a Quaestor alkalmazottjai kifejezetten azt a tájékoztatást adták – szóban és írásban is – minden ügyfélnek, hogy a kötvényre kiterjed a BEVA garanciája, a kötvény tőke és hozamgarantált, ezért alapos okkal feltételezhettük azt, hogy kötvényünk a BEVA által biztosított. Megtévesztettek minket, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytattak.

(Az új Ptk. szerint a céggel együtt a vezető tisztségviselők perelhetők és felelősek a teljes vagyonukkal. A munkaszerződésekből derül ki, hogy ki minősül vezető tisztségviselőnek. Pl. Ügyvezetés, gazdasági vezetés, felügyelő bizottság tagjai, könyvvizsgálók, felügyeleti szerv tagjai)

A többször tévesen hangoztatott „irreálisan magas hozam” nem volt az, hiszen mindig csak néhány százalékponttal volt magasabb a banki kamatoknál, ami nem példa nélküli!

A banki kamathoz képest mindig csak néhány százalékkal magasabb hozam vonatkozásában a Quaestor Zrt. valamint ügyintézői az alábbi indokokkal támasztották alá:

a) nincs szükség számlavezetésre, így nem merül fel annak költsége;

b) mivel nem küldenek papír alapon pl. havonta elszámolást, mint a bankok, így ezen költségek elmaradása is növelheti a hozamot

c) a kötvény egy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, ezért a bankbetétekhez hasonlóan alacsony kockázatú, ellentétben a részvényekkel, amelyek gyakran magas kockázatokkal járnak.

 

2014 novemberében Windisch László aláírással támogatott egy 70mrd Forintos újabb kötvénykibocsátást, jelezve ezzel a MNB felügyeleti szervének jóváhagyását, tovább engedve a Quaestor Zrt. működési modelljét.

 

Kérjük a kormány hivatalos és egyértelmű állásfoglalását a károsultak ügyében.

Kérjük a kormányt hogy zárolja a cég vagyont, a tulajdonosok és családtagjainak vagyonával egyetemben.

Kérjük a kormányt, hogy alaposan és pártatlanul vizsgálja ki, hogy a két bróker cég csődjelentése közti időpontban tételesen milyen irányú pénzforgalmat bonyolított a Quaestor cégcsoport.

Kérjük a kormányt, hogy tegyen meg minden lépést a brókercég és annak tulajdonosainak külföldi bankszámláinak befagyasztása érdekében.

 

 

A Kormány, a Rendőrség valamint az MNB feladata, hogy mielőbb megtalálja a felelőseket valamint a fiktív kötvények kibocsátóját, engedélyezőjét!

 

Kérjük a befektetéseink kamatokkal, kamatadóval, EHO-val együtt történő megtérítését!

 

Nem engedjük, hogy elvegyék tisztességgel megkeresett pénzünket!

  

A petíció szervezői: Quaestor károsultak Hivatalos Oldala 2015 (Facebook)

Email:

koroknai.jozsef.q2015 (Koroknai József)
attila.tyll@gmail.com (Tyll Attila)

Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/1605971109639026/