Quaestor károsultak megmentéséért


Vendég

/ #4 Vélemény

2015-03-14 10:01

A petíció nagyon jó. Tárgyilagos és szerintem minden lényegeset tartalmaz. Egyebekben pedig különösen helyeslem, hogy a MNB perléséről (kárfelelősségéről) is szó esik, mert a kifejezetten jogi természetű megfontolásokon túl, ennek hiányában kellelő (mértékű és kiterjedésű) kártérítéshez (a visszafizetni eredetileg vállalt összegekhez) hozzájutni aligha lehet. Fontosnak tartom, hogy induljon az EU Bírósága előtt is eljárás kötelezettségszegés miatt, mert ennek hatása lehet az ügy hazai elbírálására.

Továbbá véleményem szerint azért sem osztozhatnak a befektetéssel (kötvényvásárlással) járó kockázatban a károsultak, mert a mögöttes szabályozás az általános üzleti kockázatot a piaci szinten vélelmezhetőhöz képest meghatványozta azzal, hogy a csalást nem hogy nem próbálta hathatósan megakadályozni, de ahhoz egyenesen szabad utat biztosított. Piramisjátékot engedélyezett, amiről az ügyfeleknek kellő körültekintés mellett sem kellett, hogy tudomása legyen.

Nem mellékesen, éppen a vonatkozó jogalkotással összefűggő problémák miatt, az állam felelőssége is megállapítható, hiszen nem tettek eleget hosszú évek alatt sem annak az okkal megkívánható kötelezettségüknek, hogy a pénzpiacot a lehető legjobban szabályozzák. A szabályozás kirívó meg nem felelése, magyarán alkalmatlansága, hozzájárult ahhoz, hogy időről időre hasonló problémák bekövetkezhessenek. Nyilvánvaló, hogy elmulasztott megalkotni olyan jogszabályokat, amelyek az ilyen jellegű rendszerszerű visszaéléseket képesek lehetnének megakadályozni.

A nagyobb nyilvánosság megteremtzéséhez viszont más felületeket is hozzáférhetővé kellene tenni, véleményem szerint. Sajnos történetesen még ma sem ismerek más károsultakat, pedig biztosan vannak a közvetlen környezetemben is.  

Facebook