Rendvédelmiek hátrányos megkülönböztetése elleni tiltakozás!


Vendég

#51

2011-07-20 19:07

Csak lenne már foganatja a tiltakozásnak,mert ez egy agyrém amit művelnek!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vendég

#52

2011-07-21 15:07

Nem a munka világába való visszavezetés a cél, hanem a nyugdíj elvétele.

Vendég

#53

2011-07-21 22:01

Köszönöm, hogy elolvashattam, és aláírhattam.
Üdv. Lilla.
Mariann

#54

2011-07-22 00:52

Nagyon jól összeszedett írás, kár, hogy ezek úgysem értik meg. Vagy ha mégis, pont lesz..ják, hogy ez törvénytelen. Az a lényeg, hogy az ő zsebük tele legyen.
Ha nem teszünk valamit, most nem 3 millió koldus országa leszünk :(((

Vendég

#55

2011-07-22 03:02

Ez a teljes igazság, amely nagyon megalázó a jogtalanság és törvénytelenség mellett. Ez a hozzáállás már teljesen minősíthetetlen a politikusok részéről. Sok-sok embernek milyen eü. problémát okoznak ezzel? Ebbe valaki belegondolt már? Úgy gondolom, ezt normális ember nem tudja feldolgozni, megemészteni. Ezért dolgoztunk tisztességesen, ezért éltünk becsületesen. - de a mi lelkiismeretünk legalább tiszta!!!

Vendég

#56

2011-07-22 18:00

Nem! Ezek nem gondolnak bele abba, hogy milyen eü. vagy bármilyen más problémát okoznak neked nekem, vagy talán még az édes anyuknak sem. A Lázárok az elmúlt húsz év termékei. Ezek ha jól bele gondolsz nem léteztek korábban. Őket a társadalom nevelte ki azzal, hogy nincs érték, nincs ember, nincs rokon nincs hozzátartozó. Csak pénz és gazdaság van és az is csak akkor, ha azt ők uralják. Azért mondta azt amikor még nem volt hatalomban, hogy meg kell őrizni a rendvédelmisek kedvezményeit, mert ő már akkor tudta azt, hogy az az út a hatalom megszerzéséhez. Azért mondja most, hogy a kedvezményeket el kell venni mert az az út a hatalma megtartásáéhoz! Ha az ország ország akar maradni akkor ez az a magatartás típus amitől minden áron meg kell szabadulnia. Az az út az értéktelenség a hatalomhajhászás útja és kevésbé értékes mint minden amit a hátunk mögött hagytunk az elmúlt évszázadban!!!!
Révész Tamás

#57 Köszönet!!

2011-07-23 02:31

Én szeretném megköszönni azoknak akik vették a fáradságot ahoz, hogy elolvassák és egyetértés esetén alá is írták!!!

Vendég

#58

2011-07-23 12:33

Ami ebben a kis országban folyik az nem más mint fasizmus !!!
Olaszul fascismo, az olasz fascio, latin fasces, azaz a köteg szóból), első értelmében az olasz nemzeti forradalmi mozgalom. Közvetlenül a világháború után, a harctéri katonák egyesületei (fasci di combattimento) indították meg, első sejtjét Benito Mussolini, mint a Popolo d'ltalia főszerkesztője alapította meg Milánóban 1919 márciusában. A mozgalom célja az volt, hogy a forradalmi szocializmust és a Moszkvából irányított kommunista szervezkedést letörjék, emellett a fasiszták kezdettől fogva ellenségei voltak a parlamentarizmusnak, a demokráciának és a tőkének is. A szervezkedés gyorsan haladt előre, annyira, hogy a fasiszták 1921-ben Rómában tartott nagygyűlésükön párttá alakultak, majd 1922. november l.-én magukhoz ragadták az államhatalmat, (1. Marcia su Roma). Ettől kezdve a F. szó a győzelme a fasiszta forradalomból származó új állami és gazdasági rendet s az alapjául szolgáló elméleti elgondolásokat és tanokat jelenti. Az ideológiai megalapozás, amely nagyrészt Mussolini személyes műve, a Sorel-féle francia szindikalizmussal mutat fel rokonvonásokat.
Benito Mussolini
Fasiszta zászló
Elveti a többségi elvet

A F. elveti az új-kori demokrácia többségi elvét, szerinte népjogok a szó szabadelvű értelmében nincsenek s a nemzetnek egyetlen életformája az állam; mindenki és minden az állam-hatalmat szolgálja. A mindenható állam korlátlan jogainak a győzelmes fasiszta forradalom az alapja. A királyság intézménye csak mint puszta szimbólum, mint a múlt és a jelen közötti összekötő kapocs maradt meg. A végrehajtó hatalom összessége a kormányfő (capo del governo) kezében fut össze, akinek személyes hatalma korlátlan, ő irányítja a törvényhozás működését is. A legfőbb állami szerv 1929 óta a húsztagú fasiszta nagytanács, de ez pusztán reprezentáló testület. A parlamentet a fasiszták a hivatásos testületek (korporációk) képviselőinek gyűlésével helyettesítették. Az egész olasz államrend a feketingesek pártján, a fasiszta párton nyugszik, ilyenformán a F. politikailag valójában szervesen kiépített párturalmi rendszer.
Közgazdasági rendszere

A F. közgazdasági rendszere a szindikalista eredetet még szembetűnőbben, mutatja. A mai olasz államrend gazdasági lényegét a korporációs szervezet alkotja, amelyet az 1927. április 21.-én közzétett Carta del Lavoro (munkaalkotmány) rendelt el. A korporációs felépítménynek a szakszervezet, a szindikátus az alapeleme, a szindikátusok föderációvá, ezek pedig konföderációvá egyesülnek, s az építmény csúcsán áll a római korporációs minisztérium. A korporációk révén az állam ellenőrzi a gazdasági életnek minden megnyilvánulását: beleszól a vállalatok ügyeibe, szabályozza a munkabért, ellenőrzi a bankokat, korlátozza a részvénytársaságok jogait. A magántulajdont és magánkezdeményezést a fasiszta állam elvileg nem szüntette meg. A F. gazdasági tekintetben az állami tervgazdaság egyik neme, az étatizmus egyik formája.
Idézetek

“Mindent az államért, semmit az állam ellen!” - írja Mussolini az A fasizmus doktrínája című munkájában. “A fasizmusban az állam az abszolútum, és az egyének és a csoportok képezik a relatívumot” - írja ugyanitt.
Video

Vendég

#59

2011-07-23 19:57

Hatékonyabb tiltakozást!!!! Bár én nem vagyok rendvédelmis, de egyetértek veletek!!!!!

Vendég

#60

2011-07-24 01:04

A tragédia az,hogy bűnözők irányítják az országot

Vendég

#61

2011-07-24 14:13

Egyetértek a petícióval!
Gyuri48

#62

2011-07-24 17:27

Visszamenőlegesen ne lehessen alkotmányozni.

Azonban más is veszélyben van. Az emberek sorsa, élete
http://www.peticiok.com/felhivas_az_orszaggyleshez_hogy_a_sarkalatos_torvenyeket_a_haza
Még mindig aktuális, pedig 2010.decemberi petíció, ami mellett nagyon sokan elmentek:
http://www.peticiok.com/mit_kivan_a_magyar_nemzet_koveteljuk_a_sajto_szabadsagat
vendég

#63

2011-07-24 18:55

A probléma gyöke ott van, hogy a Fideszben egy "bolond" százat csinált !!!

Vendég

#64

2011-07-24 21:44

Alkotmányba kellene foglalni,hogy a nép vissza hívhatja azt a képviselőt-(ket) amely a magyar nép ellen bűncselekményt,izgatást(csoportok)követ el,sem az AB,OV.nem akadályozhatja meg és ez vissza menőlegesen is hatályba léphet.Semmi féle korlátozás alá nem eshet.

Vendég

#65

2011-07-25 14:07

Tökéletesen egyetértek!

Vendég

#66

2011-07-26 00:00

Kormányunk, parlamenti többségünk ezen elképzelése, szabályozása, alkotmány, alaptörvény módosítása jogtalan, kirekesztő és diszkriminatív. Népszerű politikusunkat idézve "POFÁTLAN!!!!"

Vendég

#67

2011-07-26 15:50

Teljesen egyet értek mindenkivel.

Vendég

#68

2011-07-26 15:56

Demokráciában a szerzett jogokat tiszteletben tartják, most mi is az államforma?

Vendég

#69

2011-07-26 16:21

Olvassátok el!

Vendég

#70

2011-07-26 16:33

ok
gaga57
Vendég

#71

2011-07-27 10:04

Felesleges tupírozni, így igaz, ahogy le vagyon írva !! Csak az a baj, hogy a "nevünket nem merjük válalni"-

így soha a büdös életben nem lesz igazunk !


Gayer Attila


Vendég

#72

2011-07-27 10:30

A lényeg az,nem csak fogalmaznunk kell,hanem tenni is a jogaink védelmében!És ez pártállástól független!

Vendég

#73

2011-07-27 12:39

Egyetértek.

Vendég

#74 Re:

2011-07-27 12:40


Vendég

#75

2011-07-27 13:29

DEMOKRÁCIÁT! JOGÁLLAMBAN JOGBIZTONSÁGOT! Talán nem sok amit elvárhatok és kérek.Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...

Facebook