Lukács Lajost a Bányai Júlia Gimnázium igazgatójának!

Erzsi

#1

2015-06-19 03:25

Ne hagyjuk veszni a jót!


Vendég

#2

2015-06-19 05:20

Mert a benne foglaltakkal mélységesen egyetértek.

Vendég

#3

2015-06-19 06:27

Ha mindenki megelégedésére jól vezeti a gimnáziumot,a pályázatát miért kellene elutasítani? A lehetőséget vállalja,kiváló munkát végez,örüljünk ennek,mert egyre ritkább a lelkiismeretes vezető.

Vendég

#4

2015-06-19 06:50

Így érzem a történtek után is fontosnak. Lehet egy intézmény élén 22 év után is vezetőt cserélni, de ez gáz

Vendég

#5

2015-06-19 08:34

Hiszek a tapasztalatban, es a tudasban! Hiszem, h tobb evtized bizonyiteka arulkodik az igazgato ur tudasarol, ratermetsegerol!

Vendég

#6

2015-06-19 08:36

Sajnos nagyon sok dolog van, ami nem megy és foglalkozni kellenne vele. Ami jól megy, annak örülni kell és támogatni. Ez erről szól. Személytől függetlenül támogatnék hasonló eredményeket elérő embereket. Itt most Lukács Lajost !

Vendég

#7

2015-06-19 09:35

Mert undoritonak talalom az erobol torteno beavatkozast minden hozzaertes nelkuli megnyilvanulasat !

Vendég

#8

2015-06-19 09:43

Azt gondolom, hogy ha a fenntartó pályázatot írt ki a a poszt betöltésére, akkor a fenntartó is tartsa magát a saját maga által kitalált szabályokhoz. Továbbá, az a véleményem, hogy egy közpénzből üzemelő intézmény esetében, az iskola tantestületének és szülői munkaközösségének véleményét figyelembe kell venni. Ezeken kívül egy elutasítás esetén nem tartom elegendő indoklásnak a "csak, mert megtehetjük. " típusú érvelést!

Vendég

#9

2015-06-19 14:41

Átéltem már hasonlót,amikor nem az iskola és a gyerekek érdeke volt a fontosabb!!Szolidáris vagyok!

Vendég

#10

2015-06-19 18:42

Mert a BJG tanulójaként kötelességemnek érzem hogy az alsóbb évfolyamosok is olyan jó iskolában tanuljanak mint amilyenben én eddig tanultam Lukács tanár úr igazgatása alatt, és nem értem hogy ami jó azt miért kell változtatni.

Vendég

#11

2015-06-19 19:07

közgyülés vagy hogy a szöszbe hivják már ezeket ?!.Nem , kap egy kérdést sem, egy birálatot sem, csak ugy .. csak ugy leszavazzák, emberszámbna nem veszik. Ennél még az is jobb, ha azt mondják " Lajos.. tul sokáig voltál egy pozicóban ... most fiatalabb arcot keresünk ". De nem, ezt sem mondták, . Megalázónak tartom az eljárást. Hol van a bujtatott huszon éves okostojás akinek ezt az állást adják majd ???? Remélem legalább Bányais volt ?? :):)

 


Vendég

#12

2015-06-19 21:59

Aláírtam, mert elegem van a hatalom és a helyi kiskirályok, balogzoltánok, lászlótamások pökhendiségéből, mert elegem van abból, hogy bunkó módon szétzúzzák, bezárják a gyermekeink jövőjét megalapozó iskolákat, megaláznak olyan pedagógusokat, akik egész életüket az oktatás ügyére tették fel.

Vendég

#13

2015-06-20 13:33

Becsületes, okos, tisztességes és kiválóan érti a szakmaját. Az egyetemen együtt tanultunk, 36 éve ismerem.
Bessy
Vendég

#14

2015-06-20 21:43

Mert szeretném, ha Lukács Lajos maradna a BJG igazgatója.


Vendég

#15

2015-06-21 06:46

Nem akarom, hogy alkalmatlan fidesznyik legyen régi iskolám igazgatója.

Vendég

#16

2015-06-22 11:49

Dr. Lukács Lajos igazgató úrnak 20 évig voltam a munkatársa, iskolatitkári minőségben. Az együtt dolgozott évek alatt beleláttam az iskolavezetés munkájába, és meggyőződhettem arról, milyen rendkívüli munka folyik az intézményben. Az igazgató úr vezetése alatt folyó munka eredményessége magáért beszél. Fontosnak tartjuk, hogy az irányításával elért eredményekkel továbbra is büszkélkedhessünk a jövőben. A jelenlegi színvonal fenntartása ő és munkatársai révén valósulhat csak meg.

Vendég

#17

2015-06-30 11:13

Miért politikai indokok alapján akarnak új iskolaigazgatót és nem a szakmai indokok döntenek?

Vendég

#18

2015-06-30 14:17

Rendkívül jó intézményvezetőnek, igazgatónak, tanárnak tartom Lukács Lajos Igazgató Urat, akit a gyerekek nagyon szeretnek, tájékoztatásai a szülők felé világosak, reálisak, érthetőek, szakmai téren rengeteget tett a gimnázium érdekében. Mindezért nagy tisztelet és főhajtás előtte. Semmi nem indokolja a leváltását, hiszen nagyon magas szintű oktatás folyik az Ő irányítása alatt a Bányai Júlia Gimnáziumban.

Vendég

#19

2015-06-30 16:16

Két gyermekem jár a Bányaiba, és nem értem miért kell leváltani valakit, aki ilyen jól vezeti az iskolát!

Vendég

#20

2015-07-01 17:47

Azt hiszem, hogy egy Bányaiban éve dolgozó tanárnál a munkánál eltöltött évek száma mindennél többett mond.

Vendég

#21

2015-07-06 13:40

Ide jár a fiam, az igazgató úr munkájával elégedettek vagyunk, az évek során elért eredmények Őt igazolják.


Vendég

#22

2015-07-06 13:44

Az évek során elért eredményei Lukács Lajost igazolják, a váltás szándékának okait nem ismerem. Politikának az oktatásban ne legyen szerepe se jobb, se bal oldalról szerintem.

Mr. Nick Name

#23

2015-07-06 20:56

Csak nézzétek egyszer végig a tablókat! Az eltávolítást szorgalmazók gyermekeinek nagy részét ez az iskola ennek az igazgatónak a vezetésével készítette, vagy éppen készíti  fel az érettségire, tanítja nyelvekre, irodalomra, matematikára, történelemre, művészetekre, és egyáltalán, gondolkodni. Hoppá, talán éppen ez a baj?

nyílt levél a KLIK-nek

#24 KLIK-nek a mai napon írásos kérdést tettünk fel

2015-07-31 10:09

 

Nyílt levél a KLIK-nek!

Tisztelt Hanesz József Elnök Úr! Tisztelt Györgyiné Dr. Koncz Judit, Tankerületi Igazgató Asszony!  

Kecskemét mindig arra törekedett, hogy tanuló ifjúsága óvó környezetben, nyugalmas légkörben és magas szakmai szint biztosítása mellett fejlődhessen. Az elmúlt egy évben korábban nem tapasztalt negatív események árnyékolják be Kecskemét város jó hírnevű oktatását. Újabban sajnos nemcsak a tanulók eredményeiről szólnak a hírek. Egymást érték az egyes kecskeméti oktatási intézményekben történt vezetői kinevezésekkel kapcsolatos botrányok. Három városi intézményben, egy alapfokú és két középfokú iskolában merültek fel problémák.  

A Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium intézményvezetői beosztásának ellátására kiírt pályázatot annak ellenére eredménytelennek minősítették, hogy egyedül a korábbi intézményvezető, Dr. Lukács Lajos nyújtott be pályázatot. Az elutasítás indoklását hiába vártuk, várjuk a mai napig. Teljesen érthető, hogy a hír hallatán az intézményért aggódó szülők és tanulók békés demonstrációt tartottak. Önök továbbra is korrekt válaszokkal tartoznak az érintett tanulóknak, szüleiknek és a tantestület tagjainak.  

Méltatlan eseményekre került sor a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolája tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) pozíciójára beérkezett pályázatok kapcsán is. A tavalyi évben annak ellenére kívánták kinevezni Polyák Márta Antóniát az intézmény élére, hogy a törvény által előírt végzettséggel nem rendelkezett. A szakmaiság védelmében az esetből országos ügy lett, aminek hatására a pályázó visszalépett. Eddig két alkalommal írtak ki pályázatot, amelyre négy fő pályázott, de mindkét alkalom eredménytelennek bizonyult. Ha az elvileg sorra kerülő újabb vezetői választás sem lesz eredményes, akkor elmondhatjuk, hogy két teljes tanéven keresztül nincs gazdája, irányítója az intézmények.

Egy szinte száz százalékban hátrányos helyzetű roma gyerekek előbbre jutását segítő iskola esetében ez valóságos bűn. Az érintett intézményben az átlagosnál sokkal gyakoribb a magatartásbeli, a tanulásbeli probléma, mint a város többi oktatási intézményében. Az Országos Kompetenciamérésen az iskola mélyen az országos átlag alatt szerepel. A kirívó nehézségek gyors, körültekintő és határozott cselekvést kívánnak a fenntartó részéről. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 131/2015.(V.28.) - minden frakció által támogatott 20 igen, 2 nem szavazattal - határozatával a tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására beérkezett pályázatok véleményezéseként a törvényi előírásoknak mindenben megfelelt pályázót, Plichta Ildikót támogatta legutóbbi ülésén.     

Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskoláját már tavaly át kellett volna vennie a Földművelésügyi Minisztériumnak, a mezőgazdasági szakképző intézmények ugyanis nem kerültek a KLIK hatáskörébe. Ez azonban elmaradt, ezért az iskola engedélyt sem kapott rendes osztályok indítására, csak ún. ágazati érettségiző osztályt indíthattak. A három éves szakképzőre nyolcadik osztályosokat már nem vehettek fel. Erre a képzésre a múlt év elején jelentkeztek tanulók, de elutasították őket. A bizonytalanság mellett mindez a tanulói létszám csökkenésével járt, ez pedig pedagógusok elbocsátásával, leépítésekkel is fenyeget.

A 202/2012. (VII.27) Korm. rendelet szerint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ feladatai között szerepel az intézmények működtetése és a személyi feltételeknek a biztosítása. A kecskeméti oktatási intézmények oktatói, a kecskeméti szülők és a tanulók, a kecskeméti közvélemény megnyugtató válaszokat vár a fenti ügyekben. Joggal elvárható, és közös helyi érdek a tanulók fejlődését szolgáló szakmai munka nyugodt környezetének, magas színvonalának biztosítása.  

A fentiekre tekintettel, kérjük, adjanak egyértelmű választ következő kérdéseinkre.

1.) A Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium intézményvezetői posztjára kiírt pályázat eredménytelenségének mi az indoka? Sor kerül-e a közeljövőben újabb pályázat kiírására? Ha igen, ez mikor várható? A kialakult nem kívánatos körülmények között biztosítható-e a zökkenőmentes szeptemberi iskolakezdés Kecskemét egyik legsikeresebb gimnáziumában?

2.) Mi az indoka, hogy a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolának nincs vezetője? Mi a célja a KLIK-nek a Kecskeméti Tóth László Általános Iskolával? Az intézmény két éve csak egy osztályt (12-18 fővel) tud indítani. Ha ez a tendencia, akkor jövőre már egy osztályra való gyermek sem lesz, amely az iskola elsorvasztását jelenti, illetve pedagógusok elbocsátásával, leépítésekkel járhat. Terveznek elbocsátásokat és leépítést? Ha az iskola bezár, mi lesz az épületegyüttessel? Magánkézbe kívánják adni?  

Megtisztelő válaszukat előre is köszönjük.  

Tisztelettel,  

Falusi Norbert kecskeméti önkormányzati képviselő                                                                     

Ikotity István országgyűlési képviselő, LMP