Lukács Lajost a Bányai Júlia Gimnázium igazgatójának!

Balog Zoltán Úr
Emberi Erőforrások Minisztere
részére

Tisztelt Miniszter Úr!

A kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium Bács-Kiskun megye első, az ország 40. legjobb középiskolája. Nem véletlenül sikeres: az iskola elhivatott, képzett pedagógusokkal, kiváló pedagógiai programmal, hosszú évtizedek munkájával bizonyította, hogy lehet és érdemes igényes oktató-nevelő munkát végezni.

Dr. Lukács Lajos, a Bányai Júlia Gimnázium igazgatója 22 éve vezeti az intézményt. Teljesítményét – és a vele dolgozó tantestület teljesítményét – a számok egyértelműen igazolják. Kecskemét Megyei Jogú Város közgyűlése azonban április 30-án mégsem támogatta a sikeres munka folytatását, nem támogatta dr. Lukács Lajos újabb igazgatói megbízását. A közgyűlés többsége anélkül szavazta le Lukács pályázatát, hogy arról előzőleg vitát folytatott volna, vagy a döntést indokolta volna.

Az előzmények ismeretében veszélyben érezzük mindazt, amit a Bányai Júlia Gimnázium képvisel: úgy látjuk, jelenleg csakis dr. Lukács Lajos személye a garanciája annak, hogy az iskola szellemisége, pedagógia programja úgy mehet tovább, olyan sikeresen és olyan minőségben, ahogy eddig.

Alulírott diákok, öregdiákok, szülők, egykori diákok szülei, tanárok és szimpatizánsok a fentiekre tekintettel kérjük Tisztelt Miniszter Urat, támogassa dr. Lukács Lajos intézményvezetői pályázatát és bízza meg őt ismét a kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium vezetésével.