Feljelentés a Bankok ellen

Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

MAGYAROK!

2014-02-08 21:06:04

Magyarok!

 

 

 

Magyarok, Honfitársak, Sorstársak, Emberek!

Előttem már oly sokan, oly sok helyzetben és oly sok módon próbálták közölni és megértetni veletek, Nemzetünk e Dicső múltú Nagy Nemzet, mely a tanításokkal ellenben a legősibb mind közül, most nagy bajban van!

Idegen urak béklyója alatt nyögve már csak árnyéka régi önmagának!

Szent Istvántól kezdve idegen befolyás, idegen uralmak számtalan hada söpört át rajtunk, és mind vitt magával Nemzetünk értékeiből, legyen az Anyagi, Szellemi, vagy Lelki!

Ezen hosszú évezred(ek) alatt sikerült elfeledtetni önön valótokkal Nemzetünk igaz Hitét, Szellemét, Helyét, és Feladatát melyet a Teremtő bízott ránk, legyetek bár Vallásosak vagy sem!

Sikerült elhitetniük veletek, hogy a haszon fontossága felülkerekedhet az Élet Szentségén, Emberi kapcsolatainkon, Lelkünkön!

Nemzetünk elérkezett egy fordulópontra, azon pontra mikor már csak is rátok számíthat, Rátok akiket eddig az évezred(ek) alatt magán viselt, gondoskodott, felnevelt, enni adott, otthont adott, Életet adott!

Eljött az idő amikor meg kell hálálnotok Nemzetetek törődését, és viszonoznotok kell Önzetlen Szeretetét, mert szüksége van rátok, a Földnek szüksége van rátok!

Nyissátok fel szemeteket és vegyétek végre észre, hogy Igaz változást nem hozhat egyetlen olyan párt vagy mozgalom sem, legyen az bármilyen szépen hangzó köntösbe öltöztetve, ami az önös érdekeket mellőzve az Élet Szentségének fontosságát nem Tiszteli!

Gondolkozzatok el, és végre Fogjátok fel azt, amit most írok, mert Itt az Idő!

Magyarnak lenni felelősség!!

Nem attól válsz Igaz Magyarrá hogy az Országhatáron belül Születsz meg, mert mindez csak

a Fizika-í sík!

Igaz Magyar akkor vagy ha Lelki, Szellemi és Fizikai síkon is a Nemzet gyermeke tudsz lenni, Hitben, Tudásban és Tettben!

Hihetetlennek és fennköltnek tűnhet, sőt lesznek olyanok, akik olvasva azonnal nekem esnének, hogyan merek én ilyet írni, megértem őket és nem hibáztatok senkit sem ezért, mert sokat eltöröltek és mit nem, azt elhallgatnak előttetek Nemzetünk igaz Hitéről, Tudásáról, és Múltjáról!

Segíteni jöttem, hogy végre felnyissátok szemeteket!

Megtanuljatok végre Egységben gondolkodni Lelki, Szellemi és Fizikai síkon Egyaránt Együttesen az Élet Szentségét tiszteletben tartva példát mutatva ezzel más Nemzeteknek, hogy ezáltal végre Igaz változás indulhasson a Világban!

Ez a Magyarság Szent feladata!

Védeni az Életet!

Mit gondoltok eddig a Történelemben miért nem sikerült egyik más Nemzetnek sem egy Egységes Birodalmat összekovácsolni és megtartani(Róma, Hitler, Sztálin,), és miért nem fog ezután sem(Globális Világkormányzat)?

Mert csak a Magyarság ezen ősi Nép képes Egységben gondolkodni, Egységet fenntartani!

Ezért tört ránk annyi ellen, ezért akarnak végleg eltüntetni minket, erről szólt az egész eddigi folyamat mely ellenünk tört, Lelki, Szellemi és Fizikai síkon, és ami még Jelen pillanatban is bőven folyamatban van!

Elérkezett az az Idő amikor a Magyar Nemzet Újra Felébred, ennek eljött az ideje, a Teremtő rendelte így és az Ő akaratával nem szállhatunk szembe, és Értelme sem lenne!

Így ebben az Évben a Pannonia Mozgalom melynek címere Mihály Arkangyal, legyűri a Gonoszt a Végtelen Hit, a Végtelen Tudás és a Végtelen Szeretet erejével, mind három Dimenzióban fellépve, mert mindhárom Dimenzióban Támadás alatt állunk!

A Mozgalom Egyesít Lelki, Szellemi és Fizikai szinten egyaránt!

Ezen Mozgalom nem ismeri a Hierarchiát sem a kicsinyes önös érdekeket!

Nem megvesztegethető és nem megfélemlíthető!

Mert aki Egységben tud gondolkodni az tudja a Félelem az a Fizikai és Szellemi sík gyengesége, nem a Lelkié!

Egy Dimenziót sem hagyhatunk figyelmen kívül!

A Védelemnek mind három Dimenzióban állnia kell, és fog is!!

Eddig azért nem sikerült Nemzetünk elleni támadásokat elhárítani és Egységet kovácsolni, egy pártnak sem, mert mind csak a Fizikai síkon tudott és volt hajlandó gondolkodni!

Ez Nagy Hiba!

 

Hibát Hibára halmoznak, újra és újra elkövetik ugyanazt a hibát, nem tanulva az ismert történelem hibáiból!

Vegyétek végre észre, bár a bábok mások, az úr ugyanaz!

 

Ha meguntad az éhezést, a fájdalmat, a kiegyensúlyozatlanságot, és szeretnél végre boldogan, gondtalanul élni, akkor segíts te is Nemzetednek, segíts az Életnek, hogy ezáltal biztosítva legyen a jövőd és gyermekeid jövője is!

 

 

Nagy Gábor

Pannonai Mozgalom Alapító
Az Öt Nyolcas


Pannonia Mozgalom

Pannonia Mozgalom

2013-11-29 18:41:11

 

 

 

Utolsó Figyelmeztetés!

 

 

Emberek ez a Világ amiben éltek nem tisztel senkit és semmit!

Az Önös érdekeken és a Pénz bálványán kívül nincsen semmi ami fontos lenne!

Hagytátok az Élet Szentségét a Haszon mögé felállítani!

Hagytátok magatokat becsapni, és kihasználni, manipulálni, megvesztegetni!

Hagytátok, hogy Családok és Nemzetek menjenek tönkre önös érdekeket szolgálva Isten tanításait semmibe véve!

Eldobtatok és haszontalanná tettetek mindent mi fontos és eredményes lett volna Civilizációtok megmentése és folytatása szempontjából!

Elértetek egy evolúciós zsákutcába amit csak is magatoknak köszönhettek!

Egyre mélyebbre süllyedtek ebben a gödörben és már-már látni sem lehet a gödör tetejét!

De még mindig van esély, hogy kiugorjatok és megváltoztassátok az utat!

De minél mélyebbre juttok ez annál nagyobb erőfeszítésbe kerül!

 

Nem figyeltetek az Intelmekre, Jelenésekre és Jóslatokra amelyek segítségetekre hivatottak megszületni!

Számos bevált Intelem, Jelenés és Jóslat ellenére sem tértetek észre!

Nem fogtátok fel, ha nem változtattok irgalmatlanul beteljesedik minden amitől féltek!

Itt az idő, hogy végre kinyissátok a Szemeteket és észrevegyétek az összefüggéseket!

Itt az idő Felébredni végre és végre tenni valamit, hogy megmentsétek ami még menthető fajotok szempontjából!

Mert a Természet tovább fog élni!

A Teremtő nem hagyja, hogy amit Végtelen Jóságában Teremtett ily haszontalan módon a semmibe vesszen!

Mert ami rajtatok kívül létezik ezen a bolygón az nem tehet arról, hogy ti nem tisztelitek az Életet és önpusztító életmódotokkal tönkre szándékoztok tenni mindent magatok körül!

Fel kell végre nőni és felelősséget vállalni a tetteitekért és rájönnötök arra a Bolygó amin éltek nem csupán értetek van!

Levetni minden felsőbbrendű gondolkodást és észrevenni, rajtatok kívül mások is élnek, éreznek és szeretnének élni!

Olyan törvényeket alkottok amik saját önös érdekeitek kiszolgálását hivatottak biztosítani, tele kiskapukkal, amik lehetővé teszik azok megkerülését!

Értelmetlen dolgokat alkottok, műveltek, és cselekedtek!

Pusztító anyagokat és helyzeteket teremtetek!

Nem gondolkoztok még saját jövőtök sorsáról sem!

Utólag kapkodtok, mikor már késő!

Ez nem egy meggondolt és magasabb tudatú faj ismérve!

Ez egy gyermeki szint ismérve!

Egy gyermeknek mindezt meg lehetne bocsájtani, mert nincsen ennek tudatában, de ti tudatában vagytok vele mit cselekedtek!

Egy Társadalom és egy Faj ami képes önös érdekeit felül emelni az Élet fontosságán az nem tisztel semmit, és ennek okáért nem Életre hanem Pusztulásra van ítélve!

Ez csak idő kérdése!

Mindez a szörnyű Igazság és Tény amivel ti is tisztában vagytok!

Mivel ez a folyamat irtózatos mértékben felgyorsult, és mert már a Természetbe is képesek vagytok belepiszkálni saját Céljaitok elérése érdekében, elérkezett az idő, a lehetőség arra hogy végre felnőjetek!

Lehetőséget kaptok megváltoztatni Jeleneteket, hogy ezáltal biztosítva legyen Jövőtök!

Ez az utolsó lehetőség!

És nem mondhatjátok, nem kaptátok meg!

Mert az Úr Szeretete Végtelen és nem tesz különbséget teremtményei között!

Megkapjátok az UTÓLSÓ esélyt mielőtt mindennek vége!

3

Fogjatok össze és Változtassatok meg minden Alapot amelyre a Jelenlegi Civilizációtok Épül!

Hét Alaphibán kell változtatnotok mielőtt eljöhet az a Világ amire mélyen legbelül minden Ember Vágyik!

Tanuljatok meg végre együtt élni környezetetekkel!

Ez a Bolygó az otthonotok ha ezt tönkreteszitek nem lesz hová mennetek!

Legyetek Végre Önzetlenek egymáshoz mert az Önzetlenség megold minden konfliktust és képes Megbonthatatlan Egységet alkotni!

Hozzatok létre egy Önzetlenségen alapuló Társadalmat!

Térjetek Végre Észhez mert a Jövőtök függ tőle!

 

Pannonia Mozgalom

 


Pannonia Mozgalom

Alfától az Ómegáig

2013-11-26 20:27:50

Üdvözletem!

 

Aláírásoddal támogattad a Bankok elleni feljelentést!

Ez a cselekedet arra nyújt következtetést hogy te sem vagy kibékülve ezzel az élettel amiben nap mint nap élünk!

Ezen Petíció a Pannonia Mozgalom kezdeményezése ami csak egy elenyésző része ezen Mozgalom Céljainak!

A Mozgalomról,Céljairól és működésének alapjairól a következő weboldalon tájékozódhatsz!

 

http://pannoniamozgalom.webnode.hu/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További szép napot!

 

Tisztelettel:

Pannonia Mozgalom


Pannonia Mozgalom

Szükséges lépés !

2013-11-19 15:35:22

Üdvözletem!

Ezen következő petíció szükséges a bankok általi feljelentés megtételéhez!

Kérek mindenkit aki részese ennek írja szintén alá!

Köszönettel:

Pannonia Mozgalom

http://www.peticiok.com/adatvedelmi_bncselekmeny_bankok_altal


Pannonia Mozgalom

Köszönet

2013-11-18 20:43:58

Üdvözletem!

Megtisztelőnek  tartom hogy aláírásoddal támogattad ezen Petíciót!

Kérlek tájékoztasd ismerőseidet és segíts hogy minnél több emberhez eljuthasson és aláírhassa !

10-15 ezer aláírás esetén már lényeges lépéseket lehet tenni!

Köszönettel:

Pannonia Mozgalom


Pannonia MozgalomPetíció megosztása

Segítsd ezt a petíciót, hogy több aláírást érjen el.

Hogyan lehet népszerűsíteni egy petíciót?

  • Ossza meg a petíciót a Facebook oldalán és a petíció témájához kapcsolódó csoportokban.
  • Vegye fel a kapcsolatot a barátaival.
    1. Írjon egy üzenetet, melyben részletezi, miért írta alá ezt a petíciót. Ez segít másoknak megérteni, hogy milyen fontos ez a téma, így valószínűbb, hogy ők is aláírják a petíciót.
    2. Másolja ki és illessze be a petíció webcímét az üzenetbe.
    3. Küldje el az üzenetet e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram és LinkedIn használatával.