Feljelentés a Bankok ellen

 

Feljelentés!

 

 

Ezen Petíció aláírásával beleegyezem Magyarország összes Hitelt nyújtó és nyújtható Pénzintézetének feljelentéséhez, azzal az alapos gyanúval, hogy fedezet nélküli Hitelt folyósítottak Magyarország Állampolgárai számára, és ezzel becsapták, kihasználták őket és nyereségvágyból , szándékos károkozást okozva nekik!

 

Ezzel ellehetetlenítve jövőjüket, mindennapi biztonságukat, sokukat öngyilkosságba hajszolva!

 

Kérem a Tisztelt Bíróságot kötelezze ezen pénzintézeteket a KÖLCSÖN-FINANSZÍROZÁSI HÁTTÉR IGAZOLÓ DOKUMENTUMAINAK BEMUTATÁSÁT!

 

1.Szíveskedjék elküldeni valamennyi írásos alátámasztó igazoló dokumentumát a korábbi jogcímének, tulajdonjogának és arra való jogának, hogy fent megnevezett személynek állítólagos kölcsönt biztosított, a fent említett pénzügyi eszközzel.
2.Szíveskedjék biztosítani a kölcsönadott összeg írásbeli eredettörténetét, amelyre az Önök cégének (bankjának) állítólagosan korábbi jogosultsága volt, a tulajdonjogot és az arra való jogot, amivel a nevezett személy nevére a kölcsönt állítólag ráterhelte a fenti, létező pénzügyi eszközzel. A kifizetett összeg történetét és eredetét legalább három (3) egymást követő eredeti pénzügyi akción keresztül kell bemutatnia az Önök „állítólagos” cégének. Magyarázatként: így tisztáznánk, hogy a pénz valóban és jogosan és 100%-ban az Önök tulajdonában volt, nem pedig - akár részlegesen - légből kapott értékként jött létre azt követően, hogy a kölcsönt kérő aláírásával vállalta az állítólagos kölcsön, ill. kamatainak, költségeinek stb. visszafizetését, azaz az addig nem létező érték tényleges megteremtését. Hiszen ebben az esetben kölcsönről, hitelről stb, nem beszélhetnénk.

3. Biztosítsa nevezett összeg kifizetésének és átutalásának dokumentált anyagait (a korábbi jogosultság, tulajdonjoggal, és jogok) a kölcsönt biztosítótól a kölcsönt kérvényező számára.
A fentiek igazolásának hiányát tetszőleges indokolás mellett is úgy tekintem, hogy a kért igazoló dokumentumok nem állnak rendelkezésre.

Kérjük, biztosítsa fenti dokumentumokat ezen kérvény kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül.

Előítélet nélkül, a UCC (Egységes Kereskedelmi Kódex) 1-308-as érvényes rendeletére hivatkozva tisztelettel.

 

 

Ezen dokumentumok hiányában, fent állónak tartok minden bűncselekményt melyet felsoroltam!

Így követelem mindennemű tartozásom megszüntetését azonnali hatállyal!