deviza alapú csalás ellen

Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

A szerdai kormányülés elé

2014-06-24 09:54:06

FIGYELEM!

A PETÍCIÓ ALÁÍRÁSA NEM JELENT CSATLAKOZÁST A kÖZÖSSÉGI FELJELENTÉSHEZ! AKI SZERETNE CSATLAKOZNI, A PETERMENYHERT@GMAIL.COM csupa kisbetűvel CÍMEMRE ÍRJON!

A kormányülés elé benyújtott dokumentum.

Orbán Viktor Miniszterelnök Úrnak Budapest, 2014. június 24.

dr Semjén Zsolt Miniszter Úrnak

dr Navracsics Tibor Miniszter Úrnak

Trócsányi László Miniszter Úrnak

Lázár János Miniszter Úrnak

Varga Mihály Miniszter Úrnak

Rétvári Bence Államtitkár Úrnak

Dr. Répássy Róbert Államtitkár Úrnak

Patyi Gergely Államtitkár Úrnak

valamint tájékoztatásul

Kövér László Úrnak, az Országgyűlés Elnökének

dr Gulyás Gergely Úrnak, az Ogy törvényalkotásért felelős alelnökének

Rogán Antal frakcióvezető Úrnak

 

Tárgy: Tiltakozás és tájékoztatás a szerdai kormányülés elé

 

Tisztelt Miniszterelnök Úr, és Miniszter Urak!

Alulírott Menyhért Péter, adófizető magyar polgárként, továbbá több ezer Deviza Alapú Csalás áldozat szószólója, valamint mintegy 300 aláíró Közösségi Feljelentésének meghatalmazott képviselőjeként tájékoztatom Önöket: a nyári szabadságolások előtt tegyék meg az elkerülhetetlenül szükséges kormányzati intézkedéseket.

 

Mit kíván Önöktől MA – a Magyar Nemzet?

 

 • Azonnali kormányhatározatban kötelezzék az összes deviza alapú jogügyletben érintett pénzügyi szolgáltatót, hogy a hatályos magyar számviteli szabályoknak megfelelően minden devizás szerződésről állítsák ki a Hpt szerinti törvényes elszámolási kötelezettségüknek megfelelően a pénzforgalmi elszámolást a mellékelt táblázat formátumban. Jelenleg egyetlen adós sem rendelkezik a befizetett forintjait igazoló banki elszámolással, így a tartozások összegszerűségét lehetetlen megállapítani! Ezzel a formátummal (mely a bankok számára a legegyszerűbb, a magyar jogszabályok szerint egyébként is meglevő elszámolás) a pénzügyi szolgáltató bizonyítani tudja, hogy az ő szerződései az egyenleghamisítás számviteli bűncselekményében érintettek-e. (ártatlanság vélelme!)

 • Azonnali kormányhatározatban kötelezzék az összes deviza alapú jogügyletben érintett pénzügyi szolgáltatót, hogy a hatályos magyar adó szabályoknak megfelelően állítsanak ki a bevételeikről számlát, az általuk eddig alkalmazott fiktív számlák helyett. Kötelezzék ugyanakkor a NAV bűnügyi Főigazgatóságát, hogy a számlaadás elmulasztásával okozott jogsérelmet, az állami költségvetésnek eddig okozott számításaink szerint legkevesebb 900 MILLIÁRD, VALÓSZÍNŰSÍTHETŐEN MINTEGY 2.000 MILLIÁRD forint összegű adóelkerülést mielőbb derítse fel, és a beszámolóját nyújtsa be a Parlamentnek.

 • Azonnali kormányhatározatban szólítsák fel az összes deviza alapú jogügyletben érintett közjegyzőt, hogy nyilatkozzon: milyen objektív (tehát nem az egyik szerződő fél általi egyoldalú diktátum) elszámolási bizonylat alapján állított ki tartozáselismerő kötelezettségvállaló nyilatkozatokat, valamint az azonnali végrehajtást elrendelő záradékolást. Amennyiben objektív elszámolási bizonylat nem áll a közjegyzők rendelkezésére, a kormány kötelezze őket, minden általuk így a valóságnak nem megfelelő (hamis közokirat!) tartalommal kiállított közokirat azonnali visszavonására, és a bíróságok felé szükséges eljárások megtételére.

 • Azonnali kormányhatározatban rendeljék az összes deviza alapú jogügyletben érintett törvénysértő végrehajtási eljárás megszüntetését, mivel a végrehajtások törvényes jogalapja és összegszerűsége a mai napig egyetlen esetben sem tisztázott. (lásd a Kúria jogegységi Határozatait – melyek alapján avalós tartozások nem állapíthatók meg.)

 • Követeljük, hogy az egyértelműen bűnözőnek vélelmezhető Polt Pétert és helyettesét a kormány azonnali hatállyal mentse fel, és teljes nyilvánosság mellett, a jogsértő módon elutasított 2013. október 26-i feljelentésünket alapul véve folytassák le ellenük (valamint a mellékelt feljelentésünkben szereplő korrupt ügyészek ellen) a Közösségi Feljelentést képviselő Pótmagánvádló részvételével a nyilvános büntető eljárást! Polt Péter általam ismeretlen ügyésze félrevezette a bíróságot a Csányi Sándor és társai vagyonának zárolása ügyében, amelyet tavaly az Országgyűlés Elnöke kezdeményezett, és amelynek határozata ellen – annak valótlan állításai miatt írásban is fellebbeztem, amely eljárást az ügyészség ismételt félrevezetése miatt, a bíróság megszüntetett. A kormány nincsen azzal sem tisztában, hogy az egyértelműen bűnözőnek vélelmezhető Polt Péter oly módon hamisítja meg az ügyészség eredményességi mutatóit, hogy az ügyészség gyakorlatilag minden olyan eljárás megkezdését elutasítja bűncselekmény hiányában, vagy más mondvacsinált indokkal, amelyet egyszerű polgár, hétköznapi kisember kezdeményez! Ez a jogbizonytalanság már olyan szinten működik, hogy már a rendőrség sem hajlandó a bűnügyekkel foglalkozni, már a feljelentés dokumentálását is elkerülik! Erre számtalan bizonyíték, például videó felvétel is rendelkezésünkre áll, amelyen a rendőrtiszt megtagadja a tulajdonos követelését, hogy a tőle ellopott, a helyszínen jelen levő rendőrök által is látható gépkocsit megvizsgálja, és a helyzetet tisztázza. Az ügyészség módszeresen megakadályozza a valóság tényeinek feltárását, a nyomozás megkezdésének szabotálásával.i

 • Azonnali kormányhatározatban rendeljék el az összes deviza alapú jogügyletben érintett törvénysértő, maffiaváddal büntető feljelentés alatt álló Magyar Bankszövetség törvényességi felülvizsgálatát pl. kartellezés; a fogyasztók és az igazságszolgáltatás folyamatos megtévesztése; a kormányzat megfenyegetése és félrevezetése, stb. ügyekben is A kormány NE TÁRGYALJON olyan társadalmi szervezettel, amely az állítólagos szakmai tevékenysége ellenére, ma is állandóan megtévesztő információkat ad ki!

 • A kormány készíttessen elszámolást a deviza alapú csalás miatti költségvetési károkról! A közpénz az adófizetők tulajdona: a kormány csak felelős kezelője annak! A kormány vizsgáltassa felül az Állami Számvevőszék bevonásával a bankok felé irányult adósmentő közpénzek jogszerű felhasználását.

 • Javasoljuk, hogy a kormány vonja be tárgyaló partnerként (a büntető feljelentést egyedüliként megtett) DAC csoport általunk delegált képviselőit az összes deviza alapú jogügyletet érintő eljárás kialakítása érdekében.

 

A DAC csoport, és a Közösségi Feljelentést kezdeményezők képviseletében

 

Tisztelettel

 

 

 

 

Menyhért Péter

 

Kapják:a Kormány tagjai,

VALAMINT TÁJÉKOZTATÁSUL minden Országgyűlési képviselő, a politikai pártok,

a Legfőbb Ügyészség és a megyei főügyészek, a NAV vezetői

a Kúria és a törvényszékek vezetői; a közjegyzői és a végrehajtói kamara

a Média szereplői, a banki hitel károsultak szervezetei

a Deviza Alapú Csalás Áldozatai /DAC/ csoport /a Radikális Bankellenes csoport

a „Petíció a deviza alapú csalás ellen” mintegy négy és félezer aláírója

 

 

Mellékletek:

1. sz. Melléklet.poltfeljel131026.pdf

2. sz. Melléklet NE FIZESS.pdf

3. sz. Melléklet. bírák140402.pdf

4. sz. Melléklet. Mhcikk.pdf

5. sz. Melléklet. Mhcikk2.pdf

6. sz. Melléklet. Mhcikk3.pdf

7. sz. Melléklet. Mhcikk4.pdf

8. sz. Melléklet. mnb140404.pdf

i Adalékként néhány tény, melynek pótmagánvádas lebonyolítására készülök:

A XXI. kerületi vezető ügyész BXXI.2604/2014/1-I számú határozata pótmagánvádas eljárásra kényszerít. Az egyértelműen bűnözőnek vélelmezhető dr Füzesi Mónika szerint nem bűncselekmény, ha egy gazdasági szolgáltató vállalat, amely ügyfélszolgálati és nyilvántartási tevékenységet lát csupán el, 8 hónapon át zaklat, megfélemlít egy olyan NEM LÉTEZŐ TARTOZÁSOM miatt, amelyet törvényes (fizetési meghagyás, polgári peres eljárás) módon képtelen lenne behajtani, mivel neki állandóan megküldtem tiltakozásul a befizetési szolgáltató, valamint a bankkártyás fizetés bizonylatait! Szerinte törvényes a nem is létező (mivel a szolgáltató cég a mai napig nem bizonyította a tartozás valós létét!) tartozás kikényszerítése folyamatos, 8 hónapon át tartó joggal aló visszaélés nem zaklatás.

Ez az ügyész nem tartja bűncselekménynek (bűnpártolásnak) azt, hogy egy meg sem állapított de alapos gyanúval, az eljárása előtt jóval megtett feljelentett bűncselekmény résztvevőit próbálja a valótlan állításaira hivatkozva kimenteni a büntető eljárás alól.

Ez az ügyész nem tartja bűncselekménynek (magánlaksértésnek) azt, ha az ingatlanra a tulajdonos hozzájárulása, konkrét értesítése, (a mobil számok a rendelkezésükre állt!) egy félrevezetett, de akár rosszindulatú szomszéd segítségével jogtalanul behatol, és ott egy valótlan tartalmú, egyébiránt nem a konkrét kikapcsolást elrendelő dokumentum segítségével megfoszt a szolgáltatástól, a villanyórámat kikapcsolja, s ezzel nekem anyagi károkat okoz! Adott esetben ez az eljárás – ha például az ingatlanban olyan életmentő elektromos berendezés használatát igénylő személy tartózkodik – akár halált, vagy súlyos egészségkárosodást, vagy adott esetben egy informatikai műveletnél akár súlyos anyagi károkat okozzon.

Ez az ügyész nem tartja bűncselekménynek (tartás elmulasztásának) azt, ha a gyermektartásra kötelezett a kötelességét tudatosan nem teljesíti, és ezzel milliós kárt okoz. A többszöri tiltakozásomra ez az ügyész az oda nem illő családjogi és kártérítési szabályok félreértelmezésével megakadályozta – félrevezette a bíróságot abban, hogy a cselekmény valóságos súlya alapján hozzon ítéletet.

 


Menyhért Péter

Banki közvetett beismerés!

2014-05-09 05:14:31

Kedves barátaim!

Megszületett a bűnöző bankárok első „beismerése” - ez már nem csupán az én számításom, hanem egy bank hivatalos mentegetőzése, ahol megjelenik az árfolyamcsalás!!! a fájlba a bank bírósági nyilatkozatának aktuális részlete – másolata szerepel, majd az én válaszom.Tanulságos!
Tisztelt Bíróság!
Alulírott, Menyhért Péter, a közösségi feljelentés meghatalmazott képviselője, a felperesi nyilatkozatban foglaltak kapcsán, a következő tanúvallomást teszem:A felperes Banif Plus 2014. március 31-én kelt levelében bizonyítékot szolgáltat az alperes megtévesztésére, és az ebből következő károkozásra, valamint a magyar költségvetés megkárosítására is.A felperes megtéveszti a Bíróságot, a Kúria 6/2013.PJE számú határozatának idézésével, mivel annak egyéni értelmezése félreértelmező és téves.A Kúria pontosan meghatározza, hogy a nyilvántartás deviza alapon történik „a hitelezőnek és az adósnak a kölcsönszerződésből fakadó pénztartozását egyaránt devizában határozták meg”, azonban a tényleges pénzeszköz minden esetben a forint „azt mindkét fél forintban volt köteles teljesíteni”.Két pénznem esetén értékelni, átváltani illetőleg átszámítani, csak és kizárólag tényleges pénzeszközből lehet.A „MINTHA deviza” nem valós pénzeszköz. A kölcsönügylet folyamán ez az alperes vonatkozásában sohasem jelenik meg mivel csupán a felperesi érdekkört szolgáló nyilvántartás számított értéke.A deviza alapú hitel/jogügylet pontos fogalmazásban a deviza árfolyamához indexált forint kölcsönként működik, mert a kölcsön rendelkezésre bocsátásától a törlesztésekig, minden egyes pénzforgalom a Kúria jogegységi határozata alapján forint pénzeszköz kötelezettséget jelent A szerződések szövege szerint egyébként a bank devizaforrása a kölcsön rendelkezésre adása által megszűnik valóságos pénzeszköznek lenni, mivel az adós a teljes devizaösszeget kereskedelmi átváltás révén forintban kapja meg, azaz a teljesítés mindkét fél részéről forintban történt. Folytatás a fájlban, a https://www.facebook.com/groups/devizacsalas/ oldalunkon. Előnézet a https://attachment.fbsbx.com/file_download.php?id=869278746421050&eid=ASuoPT53L0ra8u389XYzXjLms68gUeR3e58qXfObS8h9EjxozN-HglvYj4WcAbPLGp0&inline=1&ext=1399612459&hash=ASsaFVJaOTDVmyKI   oldalon.


Menyhért Péter

MEGHÍVÓ ismét!

2014-05-03 03:48:05

Kedves barátaim!

A májusi demonstrációnk esemény oldalát valaki illegálisan törölte!

Az újra feltett esemény linkje:

https://www.facebook.com/events/245685568970156/?context=create&source=49

 

MIÉNK ITT A TÉR, MERT MI NŐTTÜNK ITT FEL! Demokrácia ünnep

Mottó: "Hallgattassék meg a másik fél is"

elyszín: a Parlament déli kapujánál, a Demokrácia téren.

Május 6-24-ig lesz, minden nap 10 óra és 18 óra között, nyilvánosan meghirdetett párbeszéd programokkal.

Mi nem tiltakozni, hőbörögni fogunk, hanem szelíd, de fontos kényszert akarunk kinyilvánítani a magyar polgárok életéért, emberi és állampolgári jogainkért.

Egy különleges, formabontó és egészen szokatlan "demonstrációt akarunk; olyat amire a média is KÉNYTELEN odafigyelni. Ez a "demonstráció" azt a szokatlan ultrát kívánja becsempészni az elvakult magyar közéletbe, amit egyszerűen csak kulturált párbeszédnek neveznek.

Két sátrunk lesz: az egyik a KÜLSŐHÁZ, (a régi alsóház és felsőház mellé) amelyben aktuális, a civileket foglalkoztató témák lesznek, pl: Feltétel Nélküli Alapjövedelem; földtörvény; részvételi demokrácia igénye; emberi jogok, polgári mentalitás-civil kurázsi; stb. Ide hívjuk meg a képviselőket és a pártok vezetőit is - pl. az Uniós választás kapcsán. Ideje lenne példát mutatnunk a politikusoknak a párbeszédről!

A második sátor a SZÓ-TÉR - ezt az angol Speakers Corner mintájára torzítottam magyarra. Itt lesz a devizahitel probléma - melyet én egy megoldható büntetőjogi problémaként kezelek, amióta bizonyítani tudom a bűncselekményt - mert szerintem ez meghatározó jogállamiság, jogbiztonság kérdés, nem pedig szociális támogatás! Nekünk kell megértetnünk mindenkivel, hogy ez a kérdés minden magyar ember (a csecsemőtől az aggastyánig) pénzébe kerül; ezek a csaló bankárok mindenkit meglopnak, a kölcsöntől tejesen függetlenül!

Az adósokat csaló bűnözők fosztották ki, és tették tönkre, és szerintem azokat is, akiket közműtartozásba, vagy más gazdasági ellehetetlenüléses helyzetbe hoztak!

Ha ezt rendezték, CSAK UTÁNA jöhet a szociális segítség kérdése!

Ide hívjuk meg az Igazságügy minisztérium; az ügyészség, a közjegyzői~ követeléskezelői~ végrehajtói kamarák és a Kúria szóvivőit; a devizás szervezetek képviselőit; civil jogvédőket; fogyasztóvédőket, a CÖF embereit, és a médiákat.

Ha nem jönnek: nem tárgyalnak az utcán, a néppel, azzal egyféle „bizonyítványt” állítanak ki magukról.

Végül egy alapvetés: én nem hívom meg, és nem is tárgyalok a Magyar Bankszövetséggel! Nemzetrontó bűnözőkkel csak a vádlottak padján egyeztetünk!

 

 


Menyhért Péter

MIÉNK ITT A TÉR maratoni demonstráció

2014-05-01 08:07:19

MIÉNK ITT A TÉR - DEMOKRÁCIA ÜNNEP

a Demokrácia téren!2014. MÁJUS 6-ától 24-éig,

AZ ÚJ ORSZÁGGYŰLÉS ELSŐ NAPJÁTÓL, AZ EU VÁLASZTÁSIG

A PARLAMENT DÉLI KAPUJA MELLETT A DEMOKRÁCIA TÉREN.

Minden nap 10 órától 18 óráig előadások és PÁRBESZÉD a

Speaker's Corner azaz SZÓ-TÉR, és a

KÜLSŐHÁZ sátrunkban.

Minden devizás szervezetet szeretettel várok!

Délelőtt és délután,folyamatos nyilvánosság lehetősége, párbeszéd és egyeztetés mindenkivel

Egyeztetés, javaslat, érdeklődés a petermenyhert@gmail.com címen!

https://www.facebook.com/events/467284996735419/?context=create&source=49

Ezúton szeretettel meghívok minden aláírótát a rendezvényünk bármely pillanatára, egy baráti beszélgetésre!
Hozzátok el barátaitokat, ismerőseiteket - a szájhagyomány ugyanis a mi egyetlen eszközünk.
Mindenkinek az ötletét, szívesen vesszük;
mindenki azt érezze, hogy ez az Ő RENDEZVÉNYE, ami érte, a családjáért, a barátaiért van!
EZ a részvételi demokrácia, nem a dumák. 
menyus

Menyhért Péter

MIÉNK ITT A TÉR maratoni demonstráció

2014-05-01 08:07:19

MIÉNK ITT A TÉR - DEMOKRÁCIA ÜNNEP

a Demokrácia téren!2014. MÁJUS 6-ától 24-éig,

AZ ÚJ ORSZÁGGYŰLÉS ELSŐ NAPJÁTÓL, AZ EU VÁLASZTÁSIG

A PARLAMENT DÉLI KAPUJA MELLETT A DEMOKRÁCIA TÉREN.

Minden nap 10 órától 18 óráig előadások és PÁRBESZÉD a

Speaker's Corner azaz SZÓ-TÉR, és a

KÜLSŐHÁZ sátrunkban.

Minden devizás szervezetet szeretettel várok!

Délelőtt és délután,folyamatos nyilvánosság lehetősége, párbeszéd és egyeztetés mindenkivel

Egyeztetés, javaslat, érdeklődés a petermenyhert@gmail.com címen!

https://www.facebook.com/events/467284996735419/?context=create&source=49

Ezúton szeretettel meghívok minden aláírótát a rendezvényünk bármely pillanatára, egy baráti beszélgetésre!
Hozzátok el barátaitokat, ismerőseiteket - a szájhagyomány ugyanis a mi egyetlen eszközünk.
Mindenkinek az ötletét, szívesen vesszük;
mindenki azt érezze, hogy ez az Ő RENDEZVÉNYE, ami érte, a családjáért, a barátaiért van!
EZ a részvételi demokrácia, nem a dumák. 
menyus

Menyhért Péter

Elszámolás követelés a bankoktól!

2014-04-08 10:02:45

Kedves barátaim!
Készítettem egy olyan banki sablon levelet, amely keményen kiköveteli az elmúlt években a bankok által nem teljesített elszámolást!
Nézzétek meg, írjátok bele a személyes és a kölcsön adatait,és küldjétek el a bankotoknak, minden szerződéshez egyet. Nagyon fontos, hogy az is elküldheti, aki nem akarja még felmondani a hitelét, aki fizetni akarja a részleteit!
Mindenkinek kapnia KELLENE olyan banki elszámolást, amiből kiderül: mire, mikor és hogyan költi a bank el az általatok befizetett FORINT TÖRLESZTÉST!!
A levélhez mellékelendő elszámolótábla.pdf fájlt, az oldalunk Fájlok fülére kattintva tölthetitek le.
MINDENKI, MINDEN BANKNAK KÜLDJE!!!

A sablon a  https://word.office.live.com/wv/WordView.aspx?FBsrc=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdownload%2Ffile_preview.php%3Fid%3D1414453735482064%26time%3D1396951283%26metadata&access_token=100000316695451%3AAVIX0uTjEP19Sg3eOqpbtQgq7B8hjvCJoUEuYN0VDNBU5A&title=elsz%C3%A1molsablon.doc

oldalról doc formátumban letölthető.

Mail címem: petermenyhert@gmail.com


Menyhért Péter

az előző helyesbítése

2014-04-02 15:30:12

Az Email címem helyesen:

petermenyhert@gmail.com

vagy a

daccsoport@gmail.com

 


Menyhért Péter

A csalás pontos nleírása + bankoktól elszámolás követelése +segítségkérés a bíróktól

2014-04-02 15:27:37

Kedves barátaim!
Az egész komplex csalás rendszert elemzem a mellékelt fájlban.
kérek mindenkit, hogy ha valamit nem ért, írja ide véleményként: mindenkinek válaszolni fogok.
Köszönettel veszek minden kritikát - hátha hibáztam valahol, és azt ki kell javítani.
Mindenkinek küldjétek el mail mellékletben: családnak, barátnak, munkatársnak!
Az embereknek látniuk kell ezt a rejtett, láthatatlan kifosztást, mert nem csak az adósok, hanem MINDEN MAGYAR POLGÁRT meglopnak!
Mindenki azzal a tudattal álljon a továbbküldéshez, hogy a hatalom, a média, csak addig tud hülyíteni és félrevezetni, amíg nem TUDJÁK az emberek a valóságot!
Küldjétek MINDENHOVA, és külföldön dolgozó, vagy ott élő magyaroknak is!!!
Ez egy átütést hozhat, ha jól menedzseljük, és mindenki, minden helyre elküldi az anyagot.

mátrix.pdf

Mindenkinek fontos fájl! Ezt a táblázatot mindenki küldje el a bankjának, és KÖVETELJEN ÁTLÁTHATÓ ÉS ÉRTHETŐ ELSZÁMOLÁST EZ ALAPJÁN!
Bombázzuk a bankokat ELSZÁMOLÁS KÖVETELÉSSEL!!!
Terjesszétek mindenkinek csoporton kívül is!!!

elszámolótábla.pdf

A legújabb kísérletem: vajon tisztességesek-e a bírák Magyarországon?

bírák140402.pdf

Letölthető a DAC honlapról

https://apps.facebook.com/groups/devizacsalas/

Kérésre elküldöm mail mellékletként is apetermenyhert@gmail.om címemről.

 


Menyhért Péter

bírósági segédanyag a védekezéshez

2014-03-18 09:17:29

Kedves barátaim!
A jövőben a következő eljárást javaslom mindenki figyelmébe:
A feljelentésben már bent levőket tartalmazó táblázatot szerdán, vagy csütörtökön felteszem. A következő adag március 29-én megy a legfőbb ügyészségre.

1. Csatlakozzon a Közösségi feljelentéshez, mely tulajdonképpen pontosan azonos tartalmú egyéni feljelentések sokasága! Fontos, hogy senki ne térjen el ettől; ne akarjon egyéni elemeket bevinni. A Közösségi feljelentés tényei ugyanis kiállták már az idők próbáját; ezekbe jogszerűen nem lehet belekötni! Szerintem, csatolni lehetne a tanúbíróság.pdf fájlt – hadd tudják meg a beosztott bankárok, hogy a csaló főnökeik mibe rángatták bele őket!
2. A bankjával közölje, hogy a szerződését a büntető feljelentése alapján semmisnek és érvénytelennek tekinti a törvény erejénél fogva. A banknak nem kell elismernie és elfogadnia sem, mert ez már -közvádas eljárás miatt - az igazságszolgáltatás kompetenciája.
3. Ha már felmondták a kölcsönét, közölje a követeléskezelő céggel; a közjegyzővel; a végrehajtóval, hogy az eljárásuk törvénysértő, mert nincsen jogalapja. Szerintem, ezeknek is csatolni lehetne a tanúbíróság.pdf fájlt – megjegyezve azt, hogy amennyiben nem számolják fel visszamenőleg a törvénysértő eljárásukat, személyük ellen büntető feljelentést teszünk, természetesen kártérítési igénnyel!
4. Mindenki, aki csatlakozott a Közösségi feljelentéshez, nézze meg, hogy megvan-e neki a feljelentés, és a csatlakozás nyomtatványa kitöltve. Ezek bármikor kinyomtathatók legyenek nálatok, mert szükség lesz rájuk! Ha valakinek nincs meg, írjon a petermenyhert@gmail.com címemre, és pótoljuk a hiányzó dokumentumot.
5. A tanúbíróság.pdf fájlt mindenki használhatja minden ügyében, ahol szüksége lehet az álláspontjának megerősítéséhez. Én szívesen elmegyek tanúként személyesen is, de utaznom sajna nincs miből, ezért előzetesen meg kell oldani, és a bíróságnak a költségigényt is jelezni kell. Akit érdekel ez, írjon a petermenyhert@gmail.com címemre, és egyeztetünk.
6. Mindenkinek, akinek a végrehajtás közvetlen a feje felett lebeg: Küldje el a Közösségi feljelentés és a tanúbíróság.pdf fájlt levéllel, a végrehajtójának (felszólítva a jogsértésének abbahagyására – személyes feljelentés bűnpártolás, zaklatás); az önkormányzat jegyzőjének (birtokvédelmet kérve tőle), és a település rendőrkapitányának (kérve, hogy a rendőrség ne vegyen részt egy folyamatban levő büntetőeljárásban a bűnrészes végrehajtót támogatva). Mivel a jogalapunk rendben van, figyelnünk kell a hatalmi gépezet reakcióira. Lehet, hogy hatásos lesz már ez is. Mindenki tegye közzé a tapasztalatát, hogy a módszeren javíthassunk szükség szerint.

menyus

tanúbíróság.pdf fájlt letölthetitek a DAC csoport https://www.facebook.com/groups/devizacsalas/

oldaláról!

Még egy info:

Szervezet alapító közgyűlést tervezünk március 29 szombat vagy 30 vasárnap 11 óra; Városliget Körszínháznál levő söröző-étterembe. 21-éig (szombatig) kérek visszajelzéseket, hogy ki jön. Csak az jelentkezzen, aki biztosan el tud jönni, mert később is bármikor csatlakozni lehet majd. Kérek hozzászólásokat és vezetői pozíciókra jelentkezéseket a petermenyhert@gmail.com címemre, és egyeztetünk. A vezetőségi tagság nem pénzzel, hanem MUNKÁVAL JÁR!

alapszabály tervezet letölthető a dac honlapról.

menyus


Menyhért Péter

bírósági segédanyag a védekezéshez

2014-03-18 09:17:29

Kedves barátaim!
A jövőben a következő eljárást javaslom mindenki figyelmébe:
A feljelentésben már bent levőket tartalmazó táblázatot szerdán, vagy csütörtökön felteszem. A következő adag március 29-én megy a legfőbb ügyészségre.

1. Csatlakozzon a Közösségi feljelentéshez, mely tulajdonképpen pontosan azonos tartalmú egyéni feljelentések sokasága! Fontos, hogy senki ne térjen el ettől; ne akarjon egyéni elemeket bevinni. A Közösségi feljelentés tényei ugyanis kiállták már az idők próbáját; ezekbe jogszerűen nem lehet belekötni! Szerintem, csatolni lehetne a tanúbíróság.pdf fájlt – hadd tudják meg a beosztott bankárok, hogy a csaló főnökeik mibe rángatták bele őket!
2. A bankjával közölje, hogy a szerződését a büntető feljelentése alapján semmisnek és érvénytelennek tekinti a törvény erejénél fogva. A banknak nem kell elismernie és elfogadnia sem, mert ez már -közvádas eljárás miatt - az igazságszolgáltatás kompetenciája.
3. Ha már felmondták a kölcsönét, közölje a követeléskezelő céggel; a közjegyzővel; a végrehajtóval, hogy az eljárásuk törvénysértő, mert nincsen jogalapja. Szerintem, ezeknek is csatolni lehetne a tanúbíróság.pdf fájlt – megjegyezve azt, hogy amennyiben nem számolják fel visszamenőleg a törvénysértő eljárásukat, személyük ellen büntető feljelentést teszünk, természetesen kártérítési igénnyel!
4. Mindenki, aki csatlakozott a Közösségi feljelentéshez, nézze meg, hogy megvan-e neki a feljelentés, és a csatlakozás nyomtatványa kitöltve. Ezek bármikor kinyomtathatók legyenek nálatok, mert szükség lesz rájuk! Ha valakinek nincs meg, írjon a petermenyhert@gmail.com címemre, és pótoljuk a hiányzó dokumentumot.
5. A tanúbíróság.pdf fájlt mindenki használhatja minden ügyében, ahol szüksége lehet az álláspontjának megerősítéséhez. Én szívesen elmegyek tanúként személyesen is, de utaznom sajna nincs miből, ezért előzetesen meg kell oldani, és a bíróságnak a költségigényt is jelezni kell. Akit érdekel ez, írjon a petermenyhert@gmail.com címemre, és egyeztetünk.
6. Mindenkinek, akinek a végrehajtás közvetlen a feje felett lebeg: Küldje el a Közösségi feljelentés és a tanúbíróság.pdf fájlt levéllel, a végrehajtójának (felszólítva a jogsértésének abbahagyására – személyes feljelentés bűnpártolás, zaklatás); az önkormányzat jegyzőjének (birtokvédelmet kérve tőle), és a település rendőrkapitányának (kérve, hogy a rendőrség ne vegyen részt egy folyamatban levő büntetőeljárásban a bűnrészes végrehajtót támogatva). Mivel a jogalapunk rendben van, figyelnünk kell a hatalmi gépezet reakcióira. Lehet, hogy hatásos lesz már ez is. Mindenki tegye közzé a tapasztalatát, hogy a módszeren javíthassunk szükség szerint.

menyus

tanúbíróság.pdf fájlt letölthetitek a DAC csoport https://www.facebook.com/groups/devizacsalas/

oldaláról!

Még egy info:

Szervezet alapító közgyűlést tervezünk március 29 szombat vagy 30 vasárnap 11 óra; Városliget Körszínháznál levő söröző-étterembe. 21-éig (szombatig) kérek visszajelzéseket, hogy ki jön. Csak az jelentkezzen, aki biztosan el tud jönni, mert később is bármikor csatlakozni lehet majd. Kérek hozzászólásokat és vezetői pozíciókra jelentkezéseket a petermenyhert@gmail.com címemre, és egyeztetünk. A vezetőségi tagság nem pénzzel, hanem MUNKÁVAL JÁR!

alapszabály tervezet letölthető a dac honlapról.

menyus


Menyhért PéterPetíció megosztása

Segítsd ezt a petíciót, hogy több aláírást érjen el.

Hogyan lehet népszerűsíteni egy petíciót?

 • Ossza meg a petíciót a Facebook oldalán és a petíció témájához kapcsolódó csoportokban.
 • Vegye fel a kapcsolatot a barátaival.
  1. Írjon egy üzenetet, melyben részletezi, miért írta alá ezt a petíciót. Ez segít másoknak megérteni, hogy milyen fontos ez a téma, így valószínűbb, hogy ők is aláírják a petíciót.
  2. Másolja ki és illessze be a petíció webcímét az üzenetbe.
  3. Küldje el az üzenetet e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram és LinkedIn használatával.