VÍZ-HANG – Nyílt levél a Magyar Országgyűlés tagjaihoz

VÍZ-HANG – Nyílt levél a Magyar Országgyűlés tagjaihoz

 

 

Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak!

Alulírott geotermikus és hidrogeológus szakértőket tömörítő szakmai szervezetek felhívjuk figyelmüket, hogy a Magyar Kormány Vízgazdálkodásról szóló törvénymódosítási javaslatát (T/10516. számú) jelen formájában, szakmai alkalmatlanság miatt, elfogadhatatlannak tartjuk!

Elfogadása akadályozná az egészségturizmus hosszú távú stratégiai céljainak megvalósulását, a geotermikus energiahasznosítás fejlesztését, gátolná a Vidékfejlesztési Minisztérium által társadalmi véleményezésre bocsátott Nemzeti Vízstratégia céljainak megvalósulását: „A fenntartható erőforrás gazdálkodással összhangban az új kapacitások kialakítása során különös figyelmet kell fordítani a geotermikus energiát hordozó felszín alatti vízkészleteink egyensúlyi állapotának megőrzésére, amely alapvetően - a csak hő-hasznosítást követően - a visszasajtolást teszi szükségessé”. (Nemzeti Vízstratégia 61. oldal)

Véleményünket hosszú távú üzemi tapasztalatokra, az azokon végzett kutatás-fejlesztési eredményekre, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Földtani Tudományos Bizottság Hidrogeológiai Tudományos Albizottsága összefoglaló anyagára alapozzuk. Ez tartalmazza a „hévíz visszasajtolás” kérdéseiben 2012. november 28-án megtartott ülés következtetéseit és tükrözi a szakértők véleményét, az alábbiak szerint:

Egyetértünk a visszasajtolást előíró jogszabály módosításának szükségességével – de nem a T/10516 sz. javaslatban leírtak szerint! A kizárólag energetikai célra használt termálvíz esetében jogi lehetőséget kellene biztosítani a visszasajtolási kötelezettség feloldására – de csakis egyedi elbírálás, előzetes hatósági mérlegelés alapján. A mérlegelés alapja a termálvíz készletek egyensúlyának megóvása, az elfolyó használt termálvizek elhelyezésével kapcsolatban a felszíni vizeket terhelő problémák megoldása lehetne, a kitermelés hatásainak kötelező monitorozásával.

Termálvíz készleteink végesek, a „gyógyvíz tengeren úszó ország”félrevezető, a médiában gyakran megjelenő képének elfogadása sok kockázatot rejt. Ez a szemlélet sajnos a törvényjavaslat szellemiségéből is visszaköszön. A termálvizeket tároló felszín alatti térrész sokkal inkább hasonlítható egy „vízzel telt léggömbhöz”. Beláthatják, ha a léggömbből sok helyen, kifelé csorgatjuk a vizet - és nem töltjük azt vissza, - akkor az leereszt!

A jelenleg előterjesztett javaslat következményei ma még be sem láthatók, aminek a termálvízre épülő fürdő- és egészségturizmus és a jelenleg már üzemelő geotermikus vízhasználatok, valamint a környezetünk látja kárát. Ezzel egész Magyarország hosszú távon csak veszíthet! Minden túlzás nélkül súlyos környezeti kockázat prognosztizálható nemcsak a termálvizekre, hanem a használt vizeket befogadó felszíni vizekre is!

Nyomatékosan indítványozzuk, ne szavazzanak meg olyan törvényjavaslatot, amely hasonló hatású lehet, mint mikor néhány évtizede a fokozott víztermelés miatt számos karsztforrásunk elapadt és a Hévízi-tó is veszélybe került! Csak a víztermelés befejezése segített a folyamat megfordításában.

Tisztelettel kérjük a Magyar Országgyűlés demokratikusan választott tagjait, szakmai kérdésekben fogadják meg a szakértők, a szakmai társadalom véleményét és ne fogadják el a T/10516. számú törvénymódosítási javaslatot. Gazdálkodjanak felelősen az ország egyik legértékesebb természeti kincsével, a termálvízzel!

Készséggel állunk e munkában, egy új törvényjavaslat kidolgozásában rendelkezésükre!

Budapest, 2013. április 8.

Magyar Hidrológiai Társaság

Nemzetközi Hidrogeológiai Szövetség Magyarországi Tagozata

Magyar Termálenergia Társaság

Dél-alföldi Termálenenergetikai Klaszter

Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék

Miskolci Egyetem Környezetgazdálkodási Intézet

Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék

Debreceni Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszék