veszélyes hulladék


A Budapesti Vegyiművek Budapest IX. kerület, Illatos úti a környezetre és a környéken lakók egészségére ártalmas, és gyúlékony veszélyes hulladék gondatlan tárolása ellen.
A felszámolás alatt
 levő Budapesti Vegyiművek Zrt. Fa. a Budapest IX. Illatos úti telephelyén a napokban a média friss híradásaiból is ismert, gyúlékony, a környezetre és a környéken lakók biztonságára és az egészségére ártalmas veszélyes anyagokat tárol gondatlanul. Ezen petícióval hívjuk fel valamennyi illetékes, elsősorban a Kormány figyelmét, hogy az itt tárolt veszélyes hulladékok tárolását haladéktalanul szüntesse meg, a környezet megtisztításáról azonnali hatállyal gondoskodjon a környéken lakók biztonsága és egészsége érdekében! Kérjük az önkormányzatot, hogy ebben az ügyben támogassa a kerület lakóit.