Védjük meg Magyarországot! - az MVSZ Elnökségének felhívása

A Magyarok Világszövetségének Elnöksége mai ülésén megvitatta az utóbbi időben Magyarország ellen a világ különböző országaiban zajló politikai- és sajtóhadjáratot, és az igazság, a tisztesség, a méltányosság jegyében az alábbi felhívást fogalmazza meg.

A Magyarok Világszövetségének Elnöksége felemeli a szavát az ellen a gyűlöletkampány ellen, amely hónapok óta folyik Magyarország, annak kormánya és népe ellen.

Ami most a világsajtóban és egyes politikai színtereken Magyarország ellen zajlik, az kísértetiesen hasonlít a XIX-XX. század fordulójára, amikor legdurvább hazugságokkal, európai polgárok millióinak gátlástalan félrevezetésével minden valóságalapot nélkülöző ellenségképet gyártottak Magyarországról, amelynek egyetlen logikus feloldása lehetett: Trianon, azaz az ezeréves Magyarország ízeire szaggatása.

Ma németországi, franciaországi, egyesült államokbeli, kanadai, hollandiai, de még ausztriai és svájci médiumok is egymással versengve ontják Magyarországról, a magyar kormányról, a magyar népről a valótlanságot.

A Magyarok Világszövetsége, amely a világ egyik legrégibb és mindenképpen a legnagyobb, kormányoktól és pártoktól független magyar civil szervezete (NGO), félreteszi jogos sérelmeit – hiszen a kormány nem támogatja, sőt ellene cselekszik –, és határozottan védelmére kel Magyarországnak, népének és – Orbán Viktor vezette – legitim kormányának.

Emlékeztetjük mindazon politikusokat és közírókat, akik a Magyarországra Trianont hozók utódaiként országunkat, annak kormányát és magyar népünket indokolatlanul támadják, megengedhetetlenül rágalmazzák, és ellenünk megbocsáthatatlanul uszítanak, az Amerikai Egyesült Államok egykori elnökének, Theodore Rooseveltnek szavaira: „Itt az alkalom, hogy a magyar nemzetnek kifejezzem köszönetemet azért a hősiességért, amellyel közel 1000 éven keresztül, karddal a kezében az európai civilizációt védte.”[1]

Felhívjuk a világ minden magyarját és minden egyes magyar szervezetét, hogy csatlakozzék felhívásunkhoz, és ezen túl, ki-ki a maga módján, a maga eszközeivel, a maga környezetében keljen védelmére Magyarországnak, népének és kormányának.

Igazságot Magyarországnak! Igazságot Európának!

Budapest, 2012. március 17.

 

A Magyarok Világszövetségének Elnöksége

Melléklet: Igazságot Európának! - http://www.mvsz.hu/#igazsagot


[1] 1910. április 2-án, a magyar parlamentben mondott beszédében Theodore Roosevelt, az Amerikai Egyesült Államok volt elnöke, történész így szólt: „Itt az alkalom, hogy a magyar nemzetnek kifejezzem köszönetemet azért a hősiességért, amellyel közel 1000 éven keresztül, karddal a kezében az európai civilizációt védte. Ennek a nemzetnek nem volt más sorsa a múltban, minthogy minden keleti, civilizáció-ellenes megmozdulással szemben védje nemcsak önmagát, de a Nyugatot s nemcsak az európai Nyugatot, hanem annak méhében Amerikát is. Én ezt azért mondom, mert ismerem történelmüket, és nem tartanám magam művelt embernek, ha nem ismerném a magyar népet. Köszönetet mondok újólag. A képviselő urakat arra kérem, hogy Magyarország minden választókerületében mondják el, hogy Amerika hálás a magyar nemzetnek.”

 


Magyarok Világszövetsége    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével