Védjük meg Magyarországot! - az MVSZ Elnökségének felhívása


Vendég

#1

2012-03-18 19:32

Végre! Minden magyar akarata ez.Eddig jellemző volt erre a nemzetre, hogy a hagyományos széthúzás közepette, amikor nagy a baj összefog. Bárcsak ez most is bekövetkezne.

Vendég

#2

2012-03-18 20:12

A Haza mindenek előtt!

Vendég

#3

2012-03-18 20:13

Tiltakozom minden alaptalan és hazug támadás ellen, ami napjainban Magyarországot és legitim kormányát éri.

Vendég

#4

2012-03-18 20:14

Tiltakozom minden alaptalan és hazug támadás ellen, ami napjainban Magyarországot és legitim kormányát éri.

Vendég

#5

2012-03-18 20:20

Gratulálok a nemzet iránti szeretetteljes alázathoz, amellyel a Magyarok Világszövetsége minden nemzetsors-formáló ügyben - sokszor kezdeményező - szerepet vállal! KSM

Vendég

#6

2012-03-18 21:34

Az MVSZ helyesen teszi, hogy fölemeli szavát a nemtelen és alattomos rágalmak ellen. Nem tartom viszont helyénvaló kijelentésnek azt, hogy Orbán és kormánya legitim! Ha elfogadom a csalással elért eredményt, még akkor is illegitim. Ugyanis, a 49/20-as törvény alapján zajlott a választás, mig 2012 január 1-el, az megszűnt érvényesnek lenni. Ezzel, megszűnt az akárhányadik köztársaság is, esküjüket pedig az elavult rendszerre és nem a Szent Koronára tették le. Egyébként pedig, köztörvényes bűnözők és pör alatt vannak, bíróságaikkal együtt!

Vendég

#7

2012-03-18 22:01

Egyetértek a petíció pontos megfogalmazás szerinti mondandójával. (De azért az USA-val csak óvatosan! :-) )

Vendég

#8

2012-03-18 22:10

"kamráid, s keresztjeid Hunyad vérével védte HÁLÁTLAN Nyugat"

Vendég

#9

2012-03-18 22:20

Nem csak aláírást kell gyűjteni, de ki kell lépni az EU-ból, mint Ausztria népszavazással. S UTÁNA JÖHET A TÖBBI.

Vendég

#10

2012-03-18 23:19

Tűrhetetlen, hogy a magukat haladónak vélő baloldali eszme hívei milyen aljas és erőszakos módszerrel kivánják a magyar társadalmat idióta eszméik uralma alá gyűrni.

Vendég

#11

2012-03-19 00:49

Mutassuk meg tudatosságunkat végre.
Köszönjük az MVSZ-nek a kezdeményezéséért.
Josovits Edit

Vendég

#12

2012-03-19 01:12

Teljesen egyetértek!

Vendég

#13

2012-03-19 07:00

Az eu (igy,kisbetukkal) egy szemetlada!!!

Vendég

#14

2012-03-19 07:28

Igazságtalan itélet Magyarország a magyar kormány és a magyar nép ellen. A magyar nép a kormány mellett van lásd a békefelvonulásokat.

Vendég

#15 Re:

2012-03-19 07:29

#14: -  

 


Vendég

#16

2012-03-19 09:04

Tarthatatlan, hogy az Európai Unió beleszóljon Magyarország belügyeibe.

Vendég

#17

2012-03-19 09:04

REgyesek szeretnek megkaparitani Magyarorszagot gazdag vizrendszere miatt is, ugyanazok voltak a trianoni diktatum szerzoi. Embereik be vannak epulve a magyar kozeletbe! ugyanazok voltak a veres szaju kommunistak es AVOsok is. Ha mùost nem fogunk ossze kisemmuiznek bennunket Talpra Magyar! EBREDJ MAGYAR MELY ALMODBOL!!
Dr v Kallay Oszkar Brusszel

Vendég

#18

2012-03-19 09:40

Gratulálok MVSz kitartó, magyarságot védő akciójukhoz. Márc.22-én Münchenben ott leszünk a Nemzet melletti szolidaritás-tüntetésen! Isten, áldd meg a Magyart! Enikő

Vendég

#19

2012-03-19 10:28

Sajnos, magyar honfitársaink az Egyesült Államokban úszitanak Magyar Nemzetünk ellen. Öncélu magatartásukkal szégyenteljesen saját népük ellen fordultak a helyett, hogy felzárkoznának népünk védelmében.

Vendég

#20

2012-03-19 10:29

Egy új Európáért, egy új Magyarországért!

Vendég

#21 Re:

2012-03-19 10:44

#17: -

Teljesen egyetértek, hálás vagyok a biztatásért és szeretném meghívni az egyetlen eredeti, szinte múzeális termál-gyógyfürdőnkbe kis Magyarország közepén, mert a legfontosabb HUNGARIKUM és a lefőbb jó is ami védelemre szorul. Kérem írjon nekem ildi.gruber@gmail.com címemre, mely a nevem is.


Vendég

#22

2012-03-19 10:50

Csatlakozom a 17. petíció írójához, gyógyvíz készletünk és termőföldünk védelemre szorul.
Dr. Zoltai
Vendég

#23

2012-03-19 12:14

Az esedékes Magyarság elleni keverések ellen szól John Flournoy Montgomery ki 1933-1941-ig volt Budapesti amerikai Nagykövet, Magyarország Igazságának és Szabadságának harcosa, ki többek között ezt is írta "Ez a világ jobb és tisztességesebb hely lenne, ha az angolul beszélő népek vezetői csak egy kis részét mutatták volna annak a bátorságnak, amit abban az időben Horthy tengernagy mutatott." Washington elnök Úr az alábbiakat mondta "Egy Nemzetnek nem szabad megengednie, hogy beidegzett gyűlölet, vagy beidegzett rokonszenv rabszolgája legyen." Tehát igaz az a Budapesti mondás "Az egyetlen különbség s nácizmus és a bolsevizmus között, hogy Oroszországban hidegebb van." A népek önrendelkezési joga nevében több mint hárommillió Magyart helyeztek cseh, román és szerb uralom alá. És végül de nem utolsó sorban lord Newton szavait idézem aki az Angol alsóházban a következőket mondta a Magyarokról: "Az a bűnük, hogy ellenünk harcoltak. Ez tökéletesen igaz. De a csehek és szlovákok, a lengyelek és a jugoszlávok, s mindazok a népek, akiket most mint barátainkat üdvözlünk, szintén ellenünk harcoltak." A Magyarság reviziós igényét jogszerűnek és politikailag is indokoltnak tartotta Montgomery. A Népszövetség alkotmányának 19. cikkelyét idézve: "A közgyűlés időről-időre ajánlhatja, hogy a Népszövetség tagállamai vegyék fontolóra azokat a szerződéseket, amelyek alkalmazhatatlanná váltak, továbbá vegyék fontolóra azokat a nemzetközi viszonyokat, amelyeknek a fennmaradása veszélyeztetheti a világ békéjét." A világ jobb és tisztességesebb lenne, lehetne ha a népek vezetői egyre többen mutatnák azt a bátorságot, melyet Orbán Viktor mutat. Dr. Zoltai László


Vendég

#24

2012-03-19 12:39

Magyarország nem kér, hanem követel többet az EU-tól, mint hogy tartsa tiszteletben az ország szuverenitását és ne kettős sőt hármas mércével mérje a jogokat! Eljött az ideje, hogy a Nagy Európa ha köszönni nem is tanították meg a múltban a (magyarok keresztény helytállását Európáért!) de végre elismerje Magyarországot úgy mint a többi a közösséget alkotó szuverén országot.Amennyiben ezt a többes mércét a jövőben is alaklamazzák velünk szemben az a felépítmény összeomlásához fog vezetni, mivel ez rákos daganatként fog burjánzani. Mi nem kértünk többet mint más ország, mi az európai kultúra letéteményesei a történelmünket akarjuk vissza, a történelmi igazságtalanságokat amelyek Trianont eredményezték, szertnénk végre tisztázni. A hatvan éves időszakban megtörtént fasiszta és kommunista megszállásaink kollaboránsainak megbüntetését, valós elszámolást szeretnénk! Továbbá azt. hogy a Holokauszt bűnét ne kenjék a magyarokra, hanem a zsidó közösségek ismerjék el, hogy addig biztonságban élhettek Magyarországon ameddig a német megszállás meg nem történt.A magyar népnek is megjár a humánum elismerése és megjár a kommunista idők élvezőinek valós felfedése és elszámoltatása! ,egjár az elmúlt húsz év országot tönkretővőinek felfedése és valós elszámoltatása. Amennyiben mindezekhez joga volt Német és Lengyel és más európai nációknak, úgy joga ez a Magyarnak is! A testében széttépett ország pedig Trianon rehabilitációját is megérdemli, mert bűnösnek kiáltották ki a nagyok, hogy az Ő saját bűneiket ezzel palástolni tudják. Igazságot Magyarországnak!!!
Spirál

#25

2012-03-19 13:08

Európa a párizsi Kávéházak teraszáról ismerkedett a "baloldali liberális" elméletekkel. Kettő kávé és egy konjak között polemizálva a nagy művészek és gondolkodók társaságában. Miközben Európa közepén folyt a vér, vagy a Sztalinista baloldal vérengzése. A Kávéházak teraszáról nem látszott a mérhetetlen igazságtalanság, nem tanulták, minek -a magyarok elárulásait a középkorban a török megszállást a Vörös terrort a gulágokat, Trianont,a német megszállást,a SZovjet megszállást az AVO-t az AVH-T, a titkosrendőröket, a kokom-listát, csak olvasták a Gulyás kommunizmust a nekik jó üzleteket, -híreket! Helyeseltek tudatlanúl népek megalázásán úgy, hogy büntetni is a legvédtelenebbet büntették és szabdalták szét, valós ellenségeiknek is adva a területi koncból!!!Mit akar az a kis ország? pöffeszkednek Brüsszelben!?
Élni szeretne és meismerni a Kávéházak teraszának naptól simogatott jólétét. Adni ujra a Világnak minazokból a csodákból melyek nélkül Európe nem lenne EURÓPAI , adni a feltalálok szellemiségét a tudás ősi gyökereinek mai hajtásait.Sajnos azok a magyarúl beszélő volt kommunista kollaboránsok és leszármazottjaik ülnek most is e Kávéházak teraszán és mocskolják Mária országát! Pedofilok, buzik és aberráltak világa Isten nélkül e Kávéházak mai megmondói. Még nem látják, hogy Istentelenségük következménye e nagy kultúra eltünése lesz, hiszen az érzéketlen mindig túlél, ha a harcost önmaguk is ostorozzák.Égő Kávéházak tűzperzselte teraszai fognak majd emlékeztetni mindarra, hogy volt egy Európa! Magyarország a harcos nép, még igy is fel fog állni minden belső bajaival és a kolnoc Európával, hogy IGAZSÁGÁT KIHARCOLJA! Ha meg nem akkor he e kis ország ki annyi vért adott Európáért elveszi és elfogy, majd az "újmagyarok" szapora népe beveszi a bécsi Kávézókat de még a Párizsit is.Az pedig kegyetlen lesz, nem úgy mint a hun Attila nagykirály!