Petíció Valentin-Constantin Bretfelean, a marosvásárhelyi Helyi Rendőrség igazgatójának leváltására

Címzettek:

Dr. Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere

Marosvásárhely önkormányzatának tanácsa

 
Alulírott adófizető marosvásárhelyi, illetve a marosvásárhelyi lakosokkal szolidarizáló más illetőségű polgárok ezúton kérjük Valentin-Constantin Bretfelean, a marosvásárhelyi Helyi Rendőrség ügyvezető igazgatójának leváltását a következő okokból:

1. Tisztázatlan viszonya a kommunista diktatúra titkosszolgálatával, a Securitatéval.

2. Múltbéli munkakapcsolata a Román Hírszerző Szolgálattal (SRI), ahonnan 2008-ban ezredesi rangban helyezték tartalékba.

3. A gyülekezési jog durva megsértése. Hogy csak néhány esetet említsünk: a faölelési villámcsődület szervezőjének, illetve a Skócia függetlenségét támogató flashmob résztvevőinek megbírságolása.

4. Magyar jellegű rendezvények akadályozása: megtiltotta, hogy a huszárok felvonuljanak március 15-én, a magyarok nemzeti ünnepén Marosvásárhelyen, arra hivatkozva, hogy igás állatokkal tilos a városban közlekedni.

5. Magyar jelképek reklámanyaggá minősítése. Ilyen okból 30.000 lejes bírságot szabott ki az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsra a székházára kihelyezett székely zászló miatt.

6. Civil akciók megfélemlítője: a marosvásárhelyi piacokon a piaci árusoknak kétnyelvű árcédulákat adományozó akció szervezőjének megbírságolása.

7. Kétnyelvűség üldözése: a helyi rendőrség megbilincselte és bántalmazta a European Committee Human Right Hungarians Central Europe Alapítvány holland állampolgárságú képviselőjét, aki magyar nyelvű ügyfélszolgálatot kért; két ízben megbírságolta a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) önkéntesét, magyar kérvény iktatásának szándékáért - állami intézménybe való illetéktelen behatolás jogcímén, illetve a kétnyelvű kaputáblák adományozásáért reklámosztogatás jogcímén.

Legutóbbi megfélemlítési akciója keretében a Cemo által koordinált Kétnyelvű utcanévtáblákat Marosvásárhelyen! csoport két aktivistáját bírságoltatta meg, akik kétnyelvű utcanévtáblát szereltek fel egy ingatlanra a tulajdonos kérésére. Sőt, ennél tovább ment, 30.000-től 50.000 lejig (6700-11200 euró) terjedő bírsággal fenyegeti azokat az ingatlantulajdonosokat, akik nem távolítják el magántulajdonukról a kétnyelvű utcanévtáblákat, egy olyan országban, ahol az átlagjövedelem 1700 lej.

Az eddig lezajlott perekben a bíróság minden esetben eltörölte a Helyi Rendőrség által kiszabott bírságot, ez is bizonyítja, hogy a rendőrfőnök gyakran túllép hatáskörén, és diszkriminatívan lép fel azon közösség ellen, amelyet őriznie és védenie kellene.

A fentiek egyértelművé teszik, hogy Constantin-Valentin Bretfelean nem alkalmas rendőrfőnöknek egy olyan multikulturális városban, mint Marosvásárhely, ahol Erdély legnagyobb lélekszámú magyar közössége él, melynek tagjai mégis másodrangú állampolgárnak számítanak, nem élhetnek maradéktalanul állampolgári és közösségi jogaikkal. Valentin Bretfelean sorozatosan sajátos értelmezés mentén alkalmazza a törvényeket és megfélemlíti a becsületes állampolgárokat, megbosszulja a civil kiállást és minden eszközt megragad ahhoz, hogy karhatalmi erővel meggátolja a civil jogérvényesítést Marosvásárhelyen.

Követeljük a marosvásárhelyi városvezetéstől, hogy azonnali hatállyal mentse fel tisztségéből Valentin-Constantin Bretfeleant, ezáltal is bizonyítva elkötelezettségét a kölcsönös tisztelet, demokrácia, az emberi és állampolgári jogok mellett. Elvárjuk, hogy az elöljárók a sokat hangoztatott marosvásárhelyi harmónia megteremtését ne szlogenekkel és kampányrendezvényekkel, hanem konkrét bizalomerősítő tettekkel tegyék meg, ezek közé tartozik a rendőrfőnök eltávolítása is a Helyi Rendőrség éléről.

 

Marosvásárhely, 2015. április 22.

Kérünk minden jóhiszemű polgárt a petíció aláírására április 29-ig. A Kezdeményező csoport a beadványt és az összegyűlt aláírásokat 2015. április 30-án, az önkormányzat soros ülése előtt adja át a város polgármesterének és az önkormányzati képviselőknek.

Köszönjük,

A kezdeményező csoport


A Kezdeményező csoport    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével