Tiltakozunk! NEM Ferencz Norbert a bűnös!

Tiltakozunk!

NEM Ferencz Norbert a bűnös!

(A Szociális Szakmai Szövetség állásfoglalása)

 

Ferencz Norbert az Új Szemlélet Csoport tagja. Ez a szociális munkásokból álló akciócsoport és szakmai műhely arra törekszik, hogy a közvélemény, a politikai és szakmai döntéshozók figyelmét felhívja az emberileg elfogadhatatlan, társadalmilag igazságtalan, szakmailag hatástalan, kontraproduktív intézkedésekre.

 

Az Új Szemlélet Csoport már eddigi működésével is jelentős szakmai megújulást hozott. Az eddig alapvetően egyéni esetmunkára épülő szociális munka mellett a szociális munka csoport- és közösségi karakterét, illetve érdekvédelmi és érdekképviseleti funkcióját is hangsúlyozza. Ez megfelel a Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége (IFSW) által kidolgozott és nemzetközileg már évtizedek óta elfogadott nemzetközi etikai kódex elveinek.

 

A csoport 2011 márciusától utcai demonstrációk keretében kiállt a rászorulókért, amikor dr. Kocsis Máté polgármester, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője helyi rendeletben pénzbírsággal, fizetésképtelenség esetén pedig elzárással büntethetővé tette a kukázást és a hajléktalanságot, azaz „a közterület életvitelszerű használatát”. Ferencz Norbert, a bírósági ügye tárgyát képező zenés, kukázási akcióval a szociális munkások etikai kódexében és szakmai esküjében egyaránt rögzített értékeknek megfelelően kiállt a hajléktalanságot kriminalizáló önkormányzati rendelet ellen, és szolidaritásra kérte a jelenlévőket.

 

E tettét a VIII. Kerületi Ügyészség a Btk. 268. szakasza szerinti „nagy nyilvánosság előtt a köznyugalom megzavarására alkalmas módon törvény, más jogszabály vagy hatóság rendelkezése ellen általános elégedetlenségre” uszításnak minősítette. A Pesti Központi Kerületi Bíróság pedig 2011. november 4-én, első fokon bűnösnek találta, és 3 évre próbára bocsájtotta.

 

A fiatal szociális munkás szakmai magatartása és ennek jogi megítélése új fejezetet nyitott a hazai szociális munka történetében. A bírósági döntéssel az egész szociális hivatás került a vádlottak padjára. Jogosan merül fel tehát a kérdés: vajon a lelkiismeretes szociális munka mostantól szükségszerűen törvénybe fog ütközni Magyarországon?!

 

A Szociális Szakmai Szövetség - mint a szociális munkások legjelentősebb szakmai ernyőszervezete - úgy ítéli meg:

 

  1. A szociális munkások a hajléktalanság kriminalizálása helyett az integrált hajléktalan-stratégiát, a komplex problémakezelést tartják elfogadható társadalmi válasznak. A megoldásoknak magukba kell foglalniuk a létfenntartás minimumának biztosítását (a hiányos pénzbeni segélyezés mellett a jelenleginél sokkal több étkezési lehetőséget (ingyenkonyha, élelmiszerbank, stb.), továbbá az emberi méltósággal összeegyeztethető valódi lakhatási lehetőségeket, szociális bérlakásokat és piaci bérlakások lakbértámogatását, a jelenleg üresen álló lakások e célra hasznosítását.
  2. A szociális munka értékei és normái világosan levezethetők az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatából, valamint az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezményből.
  3. Az inkriminált józsefvárosi kukarendelettel kapcsolatban az ombudsman alkotmányossági aggályokat tárt fel. Az Országgyűlési Biztos Hivatalának 2011 júniusában kiadott jelentése szerint a rendelet szemben áll az egyenlő bánásmód követelményével.
  4. A Budapesten meghozott intézkedések szöges ellentétben állnak az Európai Parlament által elfogadott Európai Hajléktalan Stratégiával.
  5. Ferencz Norbert és a demonstráció valamennyi résztvevője szakmánk etikai kódexének, szakmai értékeinknek és normáinknak megfelelően viselkedett.

Követeljük tehát a józsefvárosi kukarendeletek és az azokhoz hasonló szellemű jogszabályok visszavonását, és helyettük humánus megoldások kidolgozását az érintettek és a szociális szakemberek bevonásával. A Szociális Szakmai Szövetség a jövőben is kiáll minden rendelkezésére álló, - ha lehet törvényes – eszközzel a társadalmilag igazságtalan hatósági intézkedések ellen.

 

Ebben az esetben azonban, amikor az eljárás már folyamatban van, mind a széles közvélemény, mind a kormányzat tudomására kell hoznunk, hogy a szociális munka számos képviselője Ferencz Norbert másodfokú tárgyalásának napján élő lánccal készülnek tiltakozni az embertelen és képmutató hatósági rendelkezések ellen, bízva abban, hogy sokan csatlakoznak az akcióhoz.

 

 

Budapest, 2011. november 9.

 

 

A Szociális Szakmai Szövetség elnöksége

 


Szociális Szakmai Szövetség    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével