Tiltakozunk Hazánk gyalázása ellen!

TILTAKOZUNK HAZÁNK - ÁTLÁTSZÓAN "BECSOMAGOLT" NYÍLT ÉS BURKOLT - TÁMADÁSA ELLEN!

-Magyar Justitia Bizottság (MJB)-

FELHÍVÁS!

/Minden jó érzésű magyar Honfitársunkhoz! Értelmiségiekhez! Tudósokhoz! Művészekhez! Sportolókhoz! A magyar nemzet öntudatos, múltunkat, történelmi nagyjainkat tisztelő, bölcs, ép gondolkodású állampolgáraihoz!/

Ez úton kérünk Benneteket, szólaljatok meg!!! Ne hagyjátok, hogy Hazánkat folyamatosan nácizzák, fasisztázzák, bemocskolják és alaptalan rágalmakkal vádolják. Magyarország mindig befogadó ország volt, a sikeres és a vészterhes időkben egyaránt. Lehetőségei határain belül mindent megtett polgárai megmentéséért, a legpusztítóbb II. VH. idején is. A történelem a legnagyobb bizonyíték rá. Akik most közéletünket borzolva, felelőtlenül uszítva, szó szerint acsarkodnak ellenünk, nem kevesen Horthy Miklósnak és munkatársainak, köztük id. Dr. Antall Józsefnek köszönhetik életüket! Elegünk van a nemzeti sorskérdéseink megvitatását önös érdekből és haszonlesésből, hosszú idő óta szándékosan akadályozó megmondó emberekből és az általuk megtévesztettségben, elbutítottságban tartó - többségükben vétlen - támogatóikból…

Vessünk véget közös akarattal és elszántsággal, a Hazánkat ok nélkül támadó, idegenszívűek garázdálkodásának, közéletünk további rombolását megakadályozva. Mindazok kezét lefogva, akik évtizedek óta, tudatosan torzítják a történelmi múltunkat, valótlanságok tucatjait szórják ránk, hogy szégyenszemre lejárassanak Bennünket. Hozassunk olyan törvényeket, hogy ezekkel a nemtelen eszközökkel operáló, a folyamatos áskálódástól vissza nem riadó erőkkel szemben, hatékonyan fel lehessen lépni. Ha kell a törvény erejével. Súlyos pénzbüntetés, felfüggesztett, majd vétkeik súlyának megfelelően, letöltendő szabadságvesztéssel büntetve bármelyiküket. Kivétel nélkül. Minden eddigi valós, vagy művi érdemeikre való tekintet nélkül! Akár a száműzetés intézményét is bevezetve.

Nem kötelező itt élni. Akinek nem tetszik e Haza, elmehet.

Nem szaporítjuk tovább a szót, kérünk minden magára valamit adó igaz Hazafit, tiltakozzanak velünk együtt, ahol csak módjukban áll. Nyílt levelekkel, megszólalásaikkal, bátor kiállásukkal, úgy itthon, mint külhonban járva. Családi, baráti körben, nyilvános helyeken, egy valóban ÉLHETŐ HAZA felépítését támogatva!


Isten óvja Magyarországot!

 

Prof. Dr. Bokor Imre elnök

Cs. Szabó Béla alelnök

Hiripi Lajos elnökségi tag

Lévay Atilla elnökségi tag

Péteri Attila Árpád elnökségi tag

Csukás Irén elnökségi tag, ny. tanár

Prof. Lengyel Alfonz elnökségi tag (USA)

Kenessey Csaba elnökségi tag (Svájc)

Prof. Bakay Kornél

Detre Gyula (Kanada)

Németh Nándor (Kanada)

Dr. Völgyesi Miklós ny. tanácsvezető bíró

 

Nemzeti InternetFigyelő