Tiltakozás a roma gyerekek szegregációjának legalizálása ellen

A magyar törvények (Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló tv.) és az Uniós kötelezettségek (Faji egyenlőségi irányelv) alapján is tilos Magyarországon a faji vagy nemzetiségi alapú hátrányos megkülönböztetés. Az elmúlt 10 évben a bíróságok töretlen gyakorlata és számos tanulmány is alámtámasztotta, hogy az iskolai elkülönítés, a szegregáció mind nemzetiségi alapon, mind vagyoni helyzet alapján jogellenes és a gyerekek fejlődésére, jövőbeli esélyeire nézve visszafordíthatatlanul káros. 

 

A Debreceni Ítélőtábla 2014. november 6-i, jogerős ítélete a nyíregyházi Huszár telepen újranyitott szegregált cigány iskola ügyében kimondta, hogy tilos felekezeti oktatásra hivatkozva a roma tanulókat elkülönítve oktatni. A perben Balog Zoltán, az oktatásért is felelős miniszter többször kifejtette álláspontját a "szeretetteljes szegregáció" támogatásáról és tanúként a szegregált iskolát fenntartó görögkatolikus egyház mellé állt. Az ítélethirdetés napján a minisztérium közleményben tett ígéretet, hogy megkeresi a lehetőséget arra, hogy hasonló esetekben helye legyen a szegregáció tilalma alóli felmentésnek.

 

Két hét sem telt el az ítélet óta és a Köznevelési törvény módosítására tett javaslat (a 27. § (5) bek. z) pontja értelmében) felhatalmazást adna a Kormánynak arra, hogy rendeletben határozza meg a szegregált oktatás tilalma alóli kivételeket. Ha a társadalmi egyeztetés nélkül előterjesztett módosítási javaslatot megszavznák, az olyan eszközt adna a Kormány és a miniszter kezébe, amellyel törvényessé tehetnék a szegregált felzárkóztató oktatást. 

 

Ez nem csak, hogy Alaptörvénybe, hazai és nemzetközi jogszabályokba ütközik, de szembemegy a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában ígértekkel, és megteremti a lehetőségét annak, hogy gyerekek tömegeit zárják el végleg a társadalomba illeszkedés, a biztos jövő esélyétől.  A szegregált oktatás legalizálása sérti az egész magyar társadalom méltóságát és lehetetlenné teszi hogy gyerekeink egyenlő állampolgárként éljenek együtt Magyarországon. 

 

Ezért a petíció aláírói tilatkoznak a törvénymódosítás elfogadása ellen és felhívják az őket képviselő parlamenti döntéshozókat, hogy ne szavazzák meg a javaslatot!

 

Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány

Európai Roma Jogok Központja

Romaversitas Alapítvány

 

További információk itt: http://www.cfcf.hu/hu/programjaink/tiltakozas-a-szegregacio-legalizalasa-ellen.html


Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével