Tiltakozás a Hóman-szobor felállítása ellen!

Én, magyar állampolgár, minden sejtemmel, minden idegszálammal, minden gondolatommal tiltakozom az ellen, hogy Hóman Bálint szobrot kapjon (M)agyarország (MAGYAR KÖZTÁRSASÁG!!!!!!) bármely településének bármely. szegletében!
Aki bármilyen módon - akár hallgatólagosan is - hozzájárult azoknak a gyalázatos törvényeknek az elfogadáshoz, amelyekkel magyar állampolgárok százezreit fosztottak meg emberi méltóságuktól, jogaiktól, vagyonuktól, végül az életüktől, az nem érdemel semmiféle emlékművet!
Tiltakozom sok meghurcolt, elnémított, száműzetésbe kényszerült tudós, művész emléke tiszteletére. Tiltakozom a soha nem ismert, elhurcolt, deportált, füstbe ment EMBEREK nevében!
Tiltakozom a magyarságból származásuk, vallásuk, másságuk miatt kirekesztettek nevében, reményeim szerint minden jóérzésű EMBER nevében!
Az a tény, hogy a "szobrot" a Bartók Béláról elnevezett téren akarják felállítani, különös blaszfémia, ugyanis ő végrendeletében határolódott el a fasiszta rendszer minden kiszolgálójától
Tiltakozom HB szellemének újjáéledése ellen! A 21. században a Magyar Köztársaság területén nem lehet szobra a zsidótörvényeket megszavazó, Szálasi-követő Hóman Bálintnak!

A tiltakozás szövegét Zsolnai Júlia előadóművész írta, amivel egyetértettem, és ezzel indítottam el ezt az elektronikus petíciót.

Dr. Mihályi Mónika

Székesfehérvár