Mondjunk nemet a koncepciós perekre! (újabb temerini ügy)

Tiltakozunk!

Mint a hét bebörtönzött adai, óbecsei és temerini fiú szülei, hozzátartozói (gyerekeinket nemzeti, faji és vallási türelmetlenség szításával vádolja az Újvidéki Kerületi Ügyészség), felhívjuk a nyilvánosság figyelmét arra, hogy hamarosan tárgyalásra kerülő ügyünkben nemrégiben kinevezték a bírói tanács elnökét, Zdenka Stakić személyében. Zdenka Stakić bírónő 2005-ben hozott ítélete a „temerini fiúk” néven elhíresült ügyben, majd a 2007-ben kialakult, nevéhez is fűződő botrány, amiért az akkori szerb igazságügyi miniszter Dušan Petrović is leváltását követelte, megkérdőjelezi ebben az esetben is az eljárás tisztességességét és pártatlanságát. Már az „új temerini fiúk“ néven elhíresült eset vizsgálati eljárásában is számos hibát lehet felfedezni, még laikus (nem jogász) szemmel tekintve is. Mivel az előbbiekben említett bírónő ismert az elfogultságáról, fennáll a veszélye annak, hogy ismét részrehajló módon fog ítélkezni és aránytalanul szigorú büntetést kiszabásával sújtja a fiatalokat.

Az említett és megalapozott tényekből kiindulva követeljük az Újvidéki Kerületi Bíróság elnökétől, hogy haladéktalanul nevezzen ki új bírót a tárgyalás lefolytatásához. Ellenkező esetben viszont kérjük, hogy a védelem teljes egészében obstruálja a tárgyalást. Felettébb gyanús számunkra az is, hogy az ügy egyetlen szerb gyanúsítottját nemrégiben szabadlábra helyezte a bírói tanács, társait pedig akik (legalább 10-15 szerb nemzetiségű fiatal) üldözőbe vették és ütlegelni kezdték a szórakozóhelyről hazafelé tartó magyar fiatalokat, még be sem idézte a rendőrség. Laikus szemmel is látható, hogy egy koncepciós per van készülőben , ezért szükséges ennek a mihamarabbi megakadályozása! Bízunk abban, hogy a jogszabályok az igazságszolgáltatás ítélőszéke előtt Szerbia minden polgára egyaránt érvényesek. Követeljük a tisztességes eljáráshoz való jog és a jogszabályok nemzeti hovatartozástól független, tárgyilagos és egyforma alkalmazását! Ellenkező esetben kénytelenek leszünk megtenni a szükséges jogi lépéseket az ügyben!

Tisztelettel,

A szülők és hozzátartozók

 

Petíció

Én, mint alulírott támogatom Zdenka Stakić bírónő kivételezését, akit a közelmúltban a bírói tanács elnökének neveztek ki hét adai, óbecsei és temerini magyar fiatal ügyében, akiket nemzeti, vallási és faji gyűlölet szításával vádol az ügyészség. Véleményem szerint Szerbia minden polgára egyenlő bánásmódra és tisztességes eljárásra jogosult, így ezek a magyar fiatalok is. Zdenka Stakić bírónő 2005-ben hozott ítélete a „temerini fiúk” néven elhíresült ügyben, majd a 2007-ben kialakult, nevéhez is fűződő botrány, amiért az akkori szerb igazságügyi miniszter Dušan Petrović is leváltását követelte, megkérdőjelezi ebben az esetben is az eljárás tisztességességét és pártatlanságát. Mint alulírott, követelem a bírói tanács elnökének kizárását és másik (tiszta múltal redelkező) bíró kinevezését!