Szociális munkás kiáltvány

A magyar kormány újabb nemzeti konzultációt jelentett be, amely Gulyás Gergely tájékoztatása szerint, 9 kérdéséből külön kérdés foglalkozik a gyöngyöspatai romák kártérítésével.

Szociális munkás Etikai Kódexünk 13. pontja szerint: "A szociális munkás felelőssége, hogy felhívják a döntéshozók, valamint a köz-vélemény figyelmét mindarra, amiben a nélkülözés és a szenvedés kialakulásáért a döntéshozók, a társadalom vagy egyes intézmények felelősek, illetve amivel akadályozzák ezek enyhítését."

Ezért kötelességünknek érezzük a rendelkezésre álló eszközökkel jelezni, hogy elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a tervezett nemzeti konzultáció felülbírálja a független magyar bíróság döntését, és azt sugallhatja, hogy a roma / cigány nemzetiségű magyar állampolgároknak más jogaik vannak, mint nem roma polgártársaiknak (pl. nem jár nekik bírósági ítélettel megítélt kártérítés).

Kutatások sora támasztja alá, hogy az roma / cigány polgártársainkat származásuk miatt mind társadalmi, mind kulturális szinten elnyomás éri. Többek között ennek következtében felülreprezentáltak a marginális gazdasági helyzetben lévő csoportokban és részben a szegregáció következtében nem férnek hozzá azonos minőségben az állam és a köz által biztosított szolgáltatásokhoz.

Emellett a reprezentatív közvélemény kutatások azt jelzik, hogy a roma / cigány polgárokkal szemben a társadalom több, mint negyede nyíltan előítéletes és ötöde elfogadhatónak tartja a politikusok diszkriminatív kijelentéseit. Azt is látjuk, hogy a lakosság több, mint kétharmada nem tenne semmit aktívan a roma / cigány emberek helyzetének javulásáért.

Jelen eset kapcsán kiállunk amellett, hogy az oktatási szegregáció alacsonyabb minőségű oktatást eredményez, csökkentve ezáltal a benne résztvevők továbbtanulási és munkaerő-piaci esélyeit.

Szakmai meggyőződésünk, hogy a miniszterelnök úr kijelentései és a tervezett konzultáció tovább erősíti a roma / cigány emberekkel szembeni előítéleteket és megerősíti a társadalom azon gondolatait, hogy vannak olyan csoportok, akiket nem illet meg a jog előtti egyenlőség. Elhatárolódunk attól, hogy az előítéletek erősítésével és feszültség generálásával politikai előnyhöz jussanak pártok.

Javasoljuk a nemzeti konzultációra szánt összeget a kártérítés kifizetésére és a szegregáció csökkentésére, mérséklésére fordítani, szakmailag megfelelő deszegregációs lépések megtételére irányítani.

Ezen tevékenységgel a végrehajtó hatalomnak lehetősége van hozzájárulni a marginalizált társadalmi csoportok esélyegyenlőségének javulásához, ezáltal az együttélés irányába lépéseket tenni.

Szakmai meggyőződésünk, hogy jelezzük, a Kormány nemzeti konzultációja veszélyeztetheti a roma / cigány polgárok és nem roma / cigány polgárok együttélését. Emellett kérjük, hogy ehelyett tegyenek meg mindent a szegregáció és a társadalmi feszültségek felszámolásáért.

Ha aláírásával támogatni szeretné a tiltakozást, itt tüntesse fel a nevét és foglalkozását. Kérjük, csak abban az esetben írja alá ezt a tiltakozást, ha ön szociális munkás, esetleg ezen a területen végzi tanulmányait. 

Petíció aláírása

Az aláírással engedélyezem Sándor Meleg, hogy az aláírásomat átadja azoknak, akik ebben a kérdésben hatáskörrel rendelkeznek.


VAGY

Egy e-mailt fog kapni egy hivatkozással, amellyel megerősítheti aláírását. Hogy biztosan megkapd üzeneteinket, kérjük add hozzá a info@peticiok.com címet a kapcsolati vagy a biztonságos feladó listádhoz.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudja megerősíteni az aláírását az erre az üzenetre való válaszadással.
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...

Facebook