Szociális ágazat anyagi és erkölcsi elismerése érdekében

PETÍCIÓ

átadására készül Balog Zoltán miniszter úr (Emberi Erőforrások Minisztériuma), és Soltész Miklós államtitkár úr a Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság felé, 2013. november 12-én a Szociális Munka Napján.

Tisztelt Honfitársunk!

Kérjük, hogy olvassa el az alábbiakban az eredeti petíció rövidített változatát.

A petíció teljes terjedelemben az alábbi helyeken érhető el:

Online

Személyesen

Kérjük csatlakozzon az aláírókhoz!

Kivonat a petícióból:

A szociális ellátásban dolgozók bérei a létminimum alá kerültek! A munkavállalók és családjaik vészhelyzetbe kerültek!

A törvény szerint, a szociális intézményben a „SZAKMAI DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ELISMERT ÖSSZEGE: 2 606 040 Ft/év/foglalkoztatott”, átlagosan ez 217 170 Ft bruttó, 142 246 Ft nettó átlagbért kellene, hogy jelentsen. Azonban, a szociális ellátásban dolgozók nettó átlagkeresete 2012-ben 72 553 Ft (KSH), az egy főre számított létminimum pedig 2011-ben 83 941 Ft (KSH).
Mi okozza az elismert 142 246 Ft és a valós 72 553 Ft különbözetét?

2013-ban a nettó bérek tovább csökkentek!

Az alacsony bérek nem arányosak az elvégzett munkánk nemzetgazdasági értékével!

A FESZ elnöksége, és azon belül a FESZ-SZT úgy gondolja, hogy az elmúlt időszakban - az elvonások által – a szociális területen foglalkoztatottakkal fizetették meg az előző évek pazarló gazdálkodását. A pazarlás azonban nem az ágazat béreire folyt el, így elvenni sem innen kéne a továbbiakban.

Béreink közel 26%-al alacsonyabbak, mint a 97 930Ft átlag nyugdíjak!

Majdan a nyugdíjaink sem lesznek elegendőek a létfenntartáshoz, - ahogy a bérek sem - így a szociális ágazat önmaga „állítja elő” a szociális támogatásra szorulókat!?

Változások nélkül, az ágazat összeomlása várható.

Ez nem maradhat így tovább!

Az ellátottak körüli teendők végzése nagymértékű fizikai, lelki igénybevétellel járó feladat, amit az év minden napján, a nap minden órájában biztosítunk, a hozzátartozók helyett.

Mi, a szociális ellátásban dolgozók ezért úgy gondoljuk, hogy munkánk a társadalmi munkamegosztás kiemelkedően fontos, értékteremtő tevékenysége, amit azonban a társadalom semmilyen tekintetben sem értékel megfelelően.

" Ez a mi munkánk és nem is kevés"

Mindezek ellenére a társadalom megbecsülése - mind anyagi mind erkölcsi síkon – elmarad.

A FESZ-SZT felajánlja segítő együttműködését, a szociális ágazat megfelelő társadalmi értékre emelésének kimunkálásában.

Fentiek alapján követeljük:

  1. 1. A méltányos bér- és juttatási rendszer kidolgozását, megfelelő források hozzárendelésével.
  2. 2. A szociális ágazatban normatív állami támogatásban részesülők, fenntartótól független egységes normatív finanszírozásának biztosítását, felülvizsgálni az egyéni támogatottak körét.
  3. 3. Kérjük olyan új szociális ellátórendszer kidolgozását, mely keretében a szociális ágazat dolgozóin kívül, az ellátott családja is vállal áldozatot, akár közmunkaként.
  4. 4. Felül kell vizsgálni mind az intézményi, mind a személyi térítési díjak megállapításánál alkalmazott módszereket. A nagyobb gondozási-ápolási szükséglettel rendelkező intézményi térítési díja tükrözze a nagyobb költséget.
  5. 5. Az adó 1%-át az alapítványokon és az egyházakon kívül a szociális szolgáltatók javára is fel lehessen ajánlani, - alapítvány létrehozása nélkül - amit az intézmény az ellátottak életminőségének javítására és velük közvetlenül foglalkozók jutalmazására fordíthatna meghatározott arányban, a működési költségekre nem.
  6. 6. A társadalmi megbecsülés alapjait megteremtő kommunikáció kormányzati szintű alkalmazását.
  7. 7. MESZK és NCSSZI egyeztetéssel a kreditpontok kölcsönös elfogadását kell biztosítani.

Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Államtitkár Úr!  Az érdekeink közösek – egy jól működő szociális ágazat – ami az abban dolgozó munkavállalók nélkül elképzelhetetlen. A felelősség azonban az Önöké, és a kormányzaté. A FESZ, a párbeszéd elmaradása esetén kénytelen lesz figyelemfelkeltő demonstrációra, az ágazat összeomlásának megakadályozása érdekében.

A FESZ-SZT lehetőséget kínál fel a tárca számára a szubszidiaritás elvnek megfelelően, így az ágazat munkavállalóit is bevonva, az őket érintő szabályozások kidolgozásában.

 

Együttműködő hajlandóságukra számítva, tisztelettel:

 

Budapest, 2013. május 20.

Független Egészségügyi Szakszervezet

és

Szociális Tagozata

Kiss László                                                               Nagy Ildikó

elnök                                                             szociális elnökségi tag

 

 

 


Ildikó Nagy (Független egészségügyi Szakszervezet, Szociális Tagozat)    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével