S.O.S. Magyarország! S.O.S Európa!

S.O.S. Magyarország! S.O.S. Európa!
 

Nincs szívünkben gyűlölet semelyik nép fia-lánya iránt, megértünk mindenkit saját sanyarú élete kapcsán, de mi, magyarok, a jelnleg ismert és bármilyen más formában elénk tett változatában elutasítjuk azt, hogy az Európai Unió vezetése több tízezer afrikai, ázsiai bevándorló befogadására akar minket rá venni. Ez ellekezik népünk létérdekével, veszélyezteti fennmaradásunkat és meggyőződésünk szerint borzalmas következményeket tartogat számunkra.

Mi magyarok, az elmúlt évszázadokban, az állandóan hangoztatott pozitívumok mellett, keserves tapasztalatokat is bőven szereztünk arról, hogy mi történik velünk akkor, ha országunkba tömegével érkeznek más nyelvű, vallású, kultúrájú emberek. Trianont, az azt megelőző és követő véres magyarellenes pogromokat, a tőlünk elcsatolt részeken élő magyarokat sújtó megaláztatásokat is annak köszönhetjük, hogy a török háborúkban megfogyott lélekszámú magyarság helyére, más népek demográfiai többlete érkezett, akik létszámuk növekedésével rövid idő alatt erejük tudatára ébredtek és ellenünk fordultak. Ma a helyzet annyival rosszabb, hogy a magyarság demográfiailag összetöppedőben van, erkölcsében, tartásában, életerejében megroppant. Ennek a gyenge lábakon tántorgó, elöregedő, fogyó népnek kellene tehát évi több tízezer, most már nem csak nyelvében, vallásában, habitusában, kulturális szokásaiban, hanem bőrszínében is más bevándorlót befogadnia és integrálnia, magába olvasztania. Ez maga a képtelenség.

 
Köszönjük, de nem kérünk a nemzetünk pusztulásért annyit tevő liberálisok és a velük egy követ fújók régóta hangoztatott javaslatából, abból, hogy idegen népek százezrei által oldjuk meg a népességfogyás problémáját. Mi a magunk erejéből kívánjuk orvosolni azt, saját és nem "import utódokra" akarjuk építeni a jövőnket. Mert "import utódokra", csakis más nép jövője épülhet. Nem vagyunk hajlnadóak senki rábeszélésére, fenyegetésére, vádaskodására csendben, bárgyú mosollyal a képünkön elviselni azt, hogy saját országunkban megtűrt páriák legyünk, akik végül szép csendben kimúlnak a világból!
 
Nekünk idő kell, hogy az elmúlt évtizedek alatt belénk oltott rengeteg mérget kiizadjuk magunkból és életre keljünk. Előbb megmaradunk, aztán majd tárgyalunk arról, hogy ki jöhet hozzánk. Addig nem!!!
 
Ezért.
 
Követeljük a magyar kormánytól, hogy utasítsa vissza a kvótarendszert és semmilyen más formában ne engedje meg, hogy afrikaiak, ázsiaiak tíz és százezrei telepedhessenek meg nálunk.
 
Követeljük a Magyar Kormánytól, hogy a legszigorúbb őrizetet vezesse be a demográfiai nyomásnak leginkább kitett határszakaszainkon és akadályozza meg azt, hogy a hívatlanul érkezők beléphessenek. Képtelenség és a teljes impotencia megnyilvánulása az az európai gyakorlat, hogy tíz és százezerek csak úgy átléphetik az Európai Unió országainak határait. Nem érdekel bennünket az, hogy akik jönnek, nem fegyverrel jönnek, hiszen nem ez a lényeg, hanem a várható végeredmény: Európa etnikai és ezzel kulturális arculatának teljes átrajzolódása, civilizációnk, kultúránk megszűnése. Mindez az előre borítékolható véres, borzalmas etnikai konfliktusokkal együtt. Ezt mi nem akarjuk!
 
A magyar néptől pedig kérjük, hogy vesse le végre a közöny ruháját, szakítson a másokra mutogatással és ebben az Élet-Halál kérdésben a fennmaradása mellett foglaljon állást! Aláírásával támogassa, erősítse a magyar képviselőket.
 
Azoknak, akik a pusztulásunk elhatalmasodásáért felelősek és akik most országunk idegeneknek történő átadását, ezzel együtt gyermekeinknek, unokáinknak a kínkeserves jövőt, az élhetetlenné váló országot akarják örökül adni, azt üzenjük, hogy hallgassanak! Türelmünk velük szemben a végéhez közeledik.