Sopron jobb közbiztonságáért – több rendőrt a városba!

   Aki változtatni szeretne az abnormális viszonyokon és szeretné, hogy senki ne háborgassa a gyermekek és a családok nyugalmát, hogy ismét kockázatok nélkül legyen élhető az otthona, az aláírásával csatlakozzon ehhez a Scarbantia Városvédő Mozgalom (SVM) petíciójához! Aláírásommal tiltakozom a Sopron városában egyre gyakrabban előforduló erőszakos bűncselekmények ellen! 

   Minden normakövető soproni polgár érzi és tudja, hogy hanyatlik a közbiztonság. Házakat nyaralókat, garázsakat törnek fel, fosztanak ki - nőket, idős embereket és gyerekeket zaklatnak... A közterületen bármikor láthatunk lézengő drogosokat. Az utcalányok jelelnléte már megszokottá vált a város központjában. Az utcákon szinte a nap bármely időszakában egyre nagyobb gyakorisággal rabolnak ki, zaklatnak tisztes polgárokat és gyermekeiket. A városba tömegesen érkeznek dologtalan cigányok is, akiknek jó része bűnözésből él. Az önkormányzatnál gyakorlottá vált, hogy lakcímet nem tartalmazó "lakcímkártyákat" állítanak ki, e réteg számára - önkormányzati bérlakásokba korlátozás nélküli létszámban költözhetnek be a jövevények, mert senki nem ellenörzi a folyamatot - kulturálatlan életvitelükkel háborgatják a szomszédaikat. 

Követeléseinket az alábbi pontokba foglalva pontosítjuk: 

  1. Kérjük, hogy a rendvédelemért felelős önkormányzati és országos szervek állítsák meg a soproni közbiztonság romlását!
  2. Követeljük a fokozott rendőri jelenlétet, mindezt bűnmegelőzés és a sikeres bűnüldözés céljával! Ne a sebességmérés jelentse a "fokozott rendőri jelenlétet" Sopron útjain, utcáin! 
  3. Követeljük, hogy a város központi helyeiről tiltsák ki az utcalányokat, a rendőrség hatékony és radikális fellépését ezen a téren! 
  4. Követeljük a közterületen szemetelő, részeg, drogos és rendbontó polgárok ellenei hatékonyabb rendőrségi fellépést, valamint követeljük a közterületeken (utcákon, piacon, parkolókban, stb..) illegális, portékájukat táskákból áruló és azt szemtelenül tukmáló személyek - házalók elleni fellépést és intézkedést!
  5. Követeljük a kiadott albérletek, vagy ún. "panziós munkásszállók" - nem csak az önkormányzati albérletek - törvényes és rendszeres ellenőrzését, kiemelten azokon a helyeken, ahol valószínűsíthető a megengedett egy főre jutó lakóterület túllépése! Vegyék komolyan az ilyen irányú lakossági bejelentéseket!
  6. Követeljük az önkényesen elfoglalt lakások kiürítését - akkor is, ha a tulajdonos bármilyen oknál fogva nem tett bejelentést erről - a hatályos magyarországi és önkormányzati jogszabályok, törvények és rendeletek értelmében!
  7. Kérjük a város vezetését és a rendőrséget, hogy rendszeresen rendezzenek nyilvános lakossági fórumokat, ahol a lakosok megismerhetik, véleményezhetik a városvezetés és a rendőrség munkáját! A polgárok elmondhassák és megfogalmazhassák elvárásaikat! 
  8. Az önkormányzat a Kossuth Lajos utcai hajléktalan szállóját, záros határidőn belül ürítse ki, és erre a célra találjon jobb elhelyezést a rászorultak számára - emelje meg a népkonyhai ellátásra szorulók részére biztosított forrást, hogy ne csak napi 30 rászoruló ember kapjon egyszeri  étkezést! 

Kijelentjük, hogy a petíciónknak nem érdeke támadni a tisztes, beilleszkedett soproni cigány lakosokat - egyben felkérjük őket, hogy határolódjanak el az antiszociális bűnelkövetőktől, akik a tisztes roma lakosok becsületét rontják! 

( Kérjük a nyilvánosságot, hogy petíciónkat, csak a soproni, Sopron környéki és Sopronban munkát vállaló polgárok írják alá!) 

Köszönjük és maradunk tisztelettel a Város és Polgártársak iránt,

SVM.

Kelt.: Sopron, 2014. 07.27.  

A petíciót elolvastam, annak tartalmával egyetértek, ezért támogatóilag aláírom:


Scarbantia Városvédő Mozgalom    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével