Petíció Magyarország EU-tagságának megszűnéséért

Felszólítjuk Magyarország Országgyűlését arra, hogy a Lisszaboni Szerződés I. CIKK 50. cikk alapján kezdeményezze Magyarország kilépését az Európai Unióból.  

Indoklás  

I.     Állambiztonság  

Az EU menekültügyi politikája a Hazánkba áramlott és áramló illegális határátlépők helyzetének nem elégséges kezelésével veszélyezteti Magyarország biztonságát és a magyar állampolgárok Alaptörvényben biztosított jogait.  

II.   Szerződésszegés  

Az EU nem teljesíti Magyarországgal szemben a Lisszaboni Szerződés I. CIKK (Az Európai Unióról szóló szerződés) 3. cikkében meghatározott céljait:  

a./   Cél: a (2) bekezdésben hivatkozott (a 26. cikk (3) bekezdésben meghatározott) négy liberális alapelven keresztül szabadság, biztonság és jogérvényesülés valósul meg,  

Tény: a magyar emberek, vállalkozások, termékek, szolgáltatások esélyegyenlőtlen helyzetbe kerültek az EU-n belül, ami gazdasági kiszolgáltatottságot, jövőkép nélküli bizonytalanságot és jogi diktatúrát jelentett. Ezt elsősorban a tiltó rendelkezések, a (folyamatosan bővülő, függetlenséget csorbító) kizárólagos hatáskörbe vont területek, továbbá a kiegészítő jogszabályok, különösen a belépésünkkor érvényes kvótarendszer és a Koppenhágai Kompromisszum – okozzák.  

b./   Cél: az EU fenntartható fejlődéséért munkálkodik, amely olyan kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen, árstabilitáson és magas versenyképességű, teljes foglalkoztatottságot és társadalmi haladást célul kitűző szociális piacgazdaságon alapul. (3. bekezdés)         

Tény: A GDP jelentős részének kivitele Magyarországról, munkanélküliség növekedése, általános elszegényedés, megszorító intézkedések folyamatos életbe léptetése, szociális érzékenység teljes hiánya.  

c./    Cél: a jólét előmozdítása (1. bekezdés)         

Az előző két pont következtében az EU tagság nem a jólétet mozdítja elő, hanem folyamatosan csökkenti azt.