Petíció a XIII. Kerületi Önkormányzathoz

Ennek a petíciónak az aláírói kérik, sőt követelik, hogy a XIII. kerületi Önkormányzat azonnal hagyjon fel a békés, kulturált, felelős kutyatartók zaklatásával.

Ne alkalmazzanak helyszíni bírságot, feljelentést azokkal a kutyatartókkal szemben, akik másokat és a környezetet nem veszélyeztetik, és viselkedésükkel nem keltenek undort vagy ijedséget!  Azonnal vonják vissza a kutyatartást szükségtelenül korlátozó önkormányzati rendeleteket, mert azok alkotmánysértő törvényi rendelkezésen alapulnak, illetve módosítsák őket úgy, hogy egybecsengjenek a hatályos szabálysértési törvénnyel!

Tisztelt Önkormányzat!

A XIII. kerületben több mint tízezer kutyatartó él. A kutyások – elenyésző számú kivételtől eltekintve – mindent megtesznek azért, hogy kutyájukat megfelelő körülmények között, másokat nem zavarva sétáltassák, a kutyapiszkot felszedjék, és lakóhelyük körülményeihez maximálisan alkalmazkodjanak. Az önkormányzat ezzel szemben értelmetlen, jog- és alkotmányellenes rendeleteivel igyekszik megkeseríteni több mint tízezer ember életét.

A jogi helyzet

Röviden a jogi helyzetről. Azzal az önkormányzat is tökéletesen tisztában van, hogy a szabálysértési törvény szerint nem szabálysértés az, ha valaki póráz nélkül sétáltatja a kutyáját. A törvény mindössze azt írja elő, hogy a kutyát nem szabad felügyelet nélkül elengedni, illetve kóborolni hagyni. Nyilván azt sem kell külön kiemelni, hogy a jogi hierarchiában a törvény magasabb szintű jogszabály, mint akár egy kormányrendelet, nem beszélve egy önkormányzati rendeletről.

Az Alkotmánybíróság korábban hatályon kívül helyezte azt a rendelkezést, amely felhatalmazta az önkormányzatokat arra, hogy magasabb szintű jogszabályi felhatalmazás nélkül állapíthassanak meg helyi magatartási szabályokat. A Fidesz kormány azonban – tőle nem szokatlanul – kijátszva az Alkotmánybíróság döntését, egy kormányrendelettel mégis felhatalmazta az önkormányzatokat erre úgy, hogy közigazgatási hatásköröket engedett át részükre.

A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet (TASZ) májusban az ombudsmanhoz fordult, hogy kérje az Alkotmánybíróságtól annak a törvényhelynek a megsemmisítését, amely lehetővé tette az önkormányzatok számára, hogy ilyen rendeleteket hozzanak. Az alapjogi biztos egyetértett a TASZ álláspontjával, mondván: az önkormányzatokat a közösségi együttélés szabályainak megalkotására felhatalmazó törvényi rendelkezés elődjénél is veszélyesebb a jogbiztonságra. Pedig az is  épp elég nagy teret adott az önkényes jogalkalmazásnak. Az ombudsman ezért a közigazgatási és igazságügyi miniszterhez fordult a helyi önkormányzatokról szóló törvény módosítása céljából. Amennyiben nem kap választ, úgy ismét az Alkotmánybíróságon van a sor.

Felháborítónak tartjuk, hogy éppen a Budapesten csaknem egyetlenként szocialista vezetésű XIII. Kerületi Önkormányzat az, amelyik kritika és önkritika nélkül azonnal végrehajtotta a kormánynak egy nyilvánvalóan alkotmányellenes törvényi rendelkezését. Mindezt tette azzal az álságos ürüggyel, hogy „jobb a békesség”. Azt is ki merték jelenteni, hogy rendeletük „szigorú, de igazságos” (lásd: http://lipocia.hu/a-poraz-ugy/).

Néhány konkrét jelenség

  • · Az úgynevezett „Óraparcella” négy, befüvesített sarka drótkerítéssel van körülvéve. A drótkerítésre kitettek egy táblát, amelyik arra utal, hogy a parkba kutyát bevinni tilos. Az Óraparcella közepén azonban két leaszfaltozott út van, ami összeköti a Hollán Ernő utcát a Pozsonyi úttal. A közterületfelügyelők már több kutyás gazdával – akik egyébként pórázon vezették a kutyájukat – azt közölték, hogy az utakon még pórázon vezetett kutyával sem haladhatnak át. Joggal kérdezzük: miért és milyen alapon? Hogyan szabhatja meg az önkormányzat, hogy egy közterületen ne haladhasson át valaki, akár van vele kutya, akár nincs?
  • · Ugyanez az óraparcella idős hölgyek és urak kedvelt helye, üldögélnek a padokon, békésen beszélgetnek. Kutyások és nem kutyások teljes egyetértésben. Milyen alapon rondít bele az önkormányzat ebbe a békés együttélésbe? Milyen „jobb a békességről” beszél akkor, amikor a békességet éppen a közterületfelügyelők dúlják fel?
  • · Egyik kutyás gazda jól nevelt és kiképzését tekintve segítő, azon belül terápiás kutyáját – ennek jelzése, a vörös csillag, jól láthatóan fityeg a kutya nyakában – néhány percre leültette egy bolt előtt, ahová a gazda belépett. A kutya – nyakában a pórázzal – engedelmesen ült az üzlet előtt. A közterületfelügyelő előbb helyszíni bírságot akart kiszabni, majd „feljelentette” a gazdát. Milyen alapon? Miért? Kinek a nyugalmát zavarta egy szófogadó terápiás kutya?
  • · Tapasztalataink alapján a bírságolási dömping leginkább az újlipótvárosban sétáló idősebb hölgyeket és urakat sújtja. Csak nem azért, mert a kerület úgy gondolja, hogy itt találkozik a legkisebb ellenállással, és innen szedheti be a legtöbb pénzt?

Még néhány érv

Tisztelt Önkormányzat!  Az önök „szigorú” rendeletei csöppet sem igazságosak, és nem is ésszerűek. Önök a póráz használatát erőltetik, pedig könnyen belátható, hogy az agresszív, támadó kutyát a póráz nem képes megakadályozni.  A póráz csak az ellen nyújt védelmet, hogy a kutya elkóboroljon, de a legtöbb kutyának egyáltalán nincs szándékában elkóborolni.  Számos idős embernek a póráz használata kifejezetten gondot, fájdalmat okoz.

Önök állandóan arra hivatkoznak, hogy a legtöbb kutyafuttató ebben a kerületben van. Lehet, hogy ez igaz is. Az azonban már egyáltalán nem igaz, hogy bárki, és főként az idősebbek, néhány percnyi sétával elérik valamelyik futtatót. Csak példaképpen: éppen az Óraparcellában szokott üldögélni két nagyon idős hölgy két ugyancsak nagyon idős kutyájával, az egyik hölgy bottal is nehezen jár. Számukra például a rakpart melletti kutyafuttató elérhetetlen távolságra van.

Lassan egyetlen zöld terület nincs a kerületben, ahová kutyával (akár pórázon tartott kutyával) be lehetne menni. De a Pozsonyi úton sem végezheti el a kutya a dolgát, mert a nagy „Angyalzöld” kampány keretében végigültették a Pozsonyi utat és mindenhová táblákat helyeztek ki áthúzott kutyával. Nem tudom, Önök tudják‑e, hogy a kutyák a földre, fűre, fára szokták végezni a dolgukat. Mennyivel lesz jobb, ha a parkoló autókra, az aszfaltra, járdára teszik ugyanezt? Mert pillanatnyilag nemigen van más választásuk.  Igazán nem lett volna költségesebb, ha mondjuk utcasarkonként egy földdel megtöltött kádat nem ültetik teljesen tele növényekkel, hanem hagynak egy kis helyet benne „kutyavécének”. A közterületfelügyelők dolga az lenne, hogy lefüleljék azokat a felelőtlen kutyásokat, akik a kutyapiszkot nem szedik fel. Az ugyanis ma is szabálysértés!

Mindezeket most még megfontolásra írtuk. Arra is figyelemmel, hogy közelednek a választások és nem tartjuk célszerűnek, hogy a szinte egyetlen baloldali önkormányzat tízezernyi szavazatot veszítsen önkényeskedése miatt.

 

A XIII. kerületi lakosok nevében:

 

dr. Sándor Zsuzsa

jogász, publicista

Budapest, Magyarország

sandor@langart.hu